Job Frivillighetskoordinator ved Robin Hood Huset Hordaland STIFTELSEN ROBIN HOOD HUSET - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel: Frivillighetskoordinator ved Robin Hood Huset

Stillingsbeskrivelse:

Robin Hood Huset er et rusfritt og livssynsnøytralt møtested i Bergen med 100 til 200 besøkende hver dag. Innsats fra frivillige er helt avgjørende for driften huset. Frivillige besørger drift av kantine, holder kurs for brukere av huset og deltar i gjennomføring av aktiviteter for barn.

Robin Hood Huset er også en arena for sosiale aktiviteter, selvhjelpsvirksomhet, likemannsarbeid og sosialpolitisk arbeid. Stiftelsen driver informasjons- og opplysningsvirksomhet, møtevirksomhet og fremmer brukernes interesser ved å synliggjøre aktuelle velferdsproblemer.

Stiftelsen Robin Hood Huset drives med støtte fra Bergen kommune, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Kavlifondet, andre private givere og en betydelig dugnadsinnsats.

Robin Hood Huset er et rusfritt og livssynsnøytralt møtested i Bergen med 100 til 200 besøkende hver dag. Innsats fra frivillige er helt avgjørende for driften huset. Frivillige besørger drift av kantine, holder kurs for brukere av huset og deltar i gjennomføring av aktiviteter for barn.

Nå er en av landets mest interessante jobber på det humanitære området ledig. Som frivillighetskoordinator får du ansvar for rekruttering og oppfølging av et stort antall frivillige, hvorav mange er arbeidssøkende fra Europa og land i den tredje verden. Robin Hood Huset er på den måten en viktig arena for at de blir integrert i det norske samfunnet og kvalifiserer seg for det ordinære arbeidsmarkedet. Stillingen innebærer også rådgivning og veiledning til foreldre i familier som sliter økonomisk, og deltakelse i planlegging av organiserte fritidsaktiviteter for barn. Samtlige ansatte tar også del i den ordinære driften av huset.

Frivillighetskoordinatoren jobber i 100 prosent stilling og rapporterer til daglig leder.

Vi ønsker følgende kvalifikasjoner og egenskaper

 • Genuin interesse og engasjement for integrering og fattigdomsbekjempelse
 • Gode kunnskaper om velferdssystemet
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne til selvstendig arbeid
 • Evne til å motivere andre mennesker
 • Relevant høyere utdanning, minimum 3-årig bachelor
 • Gode språkkunnskaper
 • Sterk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God kompetanse på Word, Excel og Outlook som arbeidsredskap

 

Stiftelsen Robin Hood Huset tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i et positivt miljø
 • Varierte arbeidsoppgaver med stor grad av selvstendighet
 • Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen lyses i første omgang ut som engasjement med for ett års varighet fra tiltredelse, gode muligheter for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Send din søknad med vedlegg innen onsdag 15. juni til Stiftelsen Robin Hood Huset, daglig leder Marcos Amano, postboks 959 Sentrum, 5808 Bergen, eventuelt som e-post til marcos (at) robinhoodhuset.no.

Ved eventuelle spørsmål kan daglig leder kontaktes på telefon 947 87 048.Tiltaket støttes av Kavlifondet

Søknad sendes: Magnus Barfotsgate 22Postboks 959 Sentrum5808 BERGEN

Minstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: STIFTELSEN ROBIN HOOD HUSET

Arbeidsgiver adresse:
Magnus Barfotsgate 22 Postboks 959 Sentrum 5808 BERGEN

Formen for kontakt: Daglig leder, Marcos Amano

Arbeidsgiver telefonnummer: 55960014

Job kort beskrivelse: Social work and counselling professionals

Land: Norge

Region: Hordaland

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

2 stipendiatstillinger - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
Jobbnorge ID: 121022Ved Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen, er det ledig 2 stillingar for PhD-stipendiatar. Stillingane er knytt til prosjektet ViSmedia "Responsible Adoption of Visual Surveillance Technologies in
Universitetet i Bergen - 2016-03-01 - Hordaland

2 Vernepleiarar - 0 - 0 NOK Pr. år

VernepleiarMedlever GrønålenVernepleiarstilling l i ein medleverturnus (langturnus) ved bustadgruppe.Tilsett bur på arbeidsplassen i to eller tre døgn for så å ha 7 dagar fri. Arbeid kvar 4. helg.Kontaktperson: Jørgen Bleikli, tlf: 56 34 90 71, mobil: 400
Radøy kommune - 2016-02-13 - Hordaland

3 Sjukepleiarstudentar (ref.nr. 2890764948) - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal care workers in health services not elsewhere classified
Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har nærare 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Kvart år behandlar vi nesten
Haukeland universitetssjukehus - 2016-02-13 - Hordaland

Autorisert regnskapsfører Os (ID 107) - 0 - 0 NOK Pr. år

Accounting associate professionals
Vi er Nord-Europas største selskap innen økonomi- og rådgivingstjenester. Størrelse har betydning, for vi vil gjerne være nær kundene våre og investere i deres fremtid. I Norge er vi representert på nesten
Accountor - 2016-07-15 - Hordaland

Barne- og ungdomsarbeider/assistent i skole og SFO (ref.nr. 3109434675) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig
Tertnes skole - 2016-06-14 - Hordaland

Bilskadereparatør - 0 - 0 NOK Pr. år

Sheet-metal workers
Etne Auto as er ein frittståande bilverkstad (mekanisk,skade og lakk) som held til i Etne sentrum. Me sel òg bruktbil og er nybilforhandlar for bilmerket SSang Yong. Bedriften er for tida inne i ein omstillingsfase og har planar om å
Etne Auto AS - 2016-07-15 - Hordaland

Butikkseljar - 0 - 0 NOK Pr. år

Shop sales assistants
Vil du vli ein del av teamet vårt?Sport 1 Sporten Voss søkjer: 100 % stilling som butikkseljar hjå Sporten Voss AS.Me søkjer ein ansvarsmedviten, ryddig og dyktig butikkseljar i 100 % stilling. Me har kunden og sportsfaget i
Sport 1 Sporten Voss - 2016-03-11 - Hordaland

Ekstrahjelp - 0 - 0 NOK Pr. år

Shop sales assistants
AS Vinmonopolet er ei butikkjede med einerett på sal av vin, brennevin og sterkøl, og som sikrar ansvarleg sal av alkohol. Vi er om lag 1800 tilsette og har snaut 300 butikkar over heile landet. Vi skal gjere oss fortente til folk si støtte
Vinmonopolet - 2016-04-29 - Hordaland

Fastlegehjemmel (ref.nr. 2915489957) - 0 - 0 NOK Pr. år

Generalist medical practitioners
Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig
Loddefjord legesenter - 2016-02-13 - Hordaland

Gruppeleder (Ref. nr.: 2998638263) - 0 - 0 NOK Pr. år

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber
Hjemmesykepleien i Arna - 2016-04-07 - Hordaland

Ingeniør (akvakultur) - (ref.nr. 11/16) - 0 - 0 NOK Pr. år

Agricultural technicians
Fiskeridirektoratets oppgave er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner,
Fiskeridirektoratet - 2016-05-13 - Hordaland

Ledig stilling som 1085 avdelingsingeniør - 0 - 0 NOK Pr. år

Agricultural technicians
Havforskningsinstituttet er et av Europas største marine forskningsmiljø. Vi har ca. 750 tilsatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy.
Havforskningsinstituttet - 2016-04-17 - Hordaland

Møtebooker - 0 - 0 NOK Pr. år

Contact centre salespersons
Møtebooking Norge AS er et selskap som har spesialisert seg innenfor en gren - møtebooking. Vi har som målsetning om å bli Norges ledende leverandør innenfor dette faget, og ønsker å knytte til oss mennesker
Møtebooking Norge AS - 2016-09-11 - Hordaland

Oppvask Medarbeider - 0 - 0 NOK Pr. år

Messengers, package deliverers and luggage porters
antall ansatte: 12 omsetning: 4.5 Mill NOKOppvask Medarbeider på kjøkkensnakke engelsk (norsk er et plus men ikke nødvendig). Søknad sendes: Salthellervegen 5D, 5770 Tyssedal,
GLACIER AS - 2016-06-27 - Hordaland

Produksjonsrådgiver i Norsk filminstitutt - Fornyet kunngjøring - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
Norsk filminstitutt (NFI) ligger under Kulturdepartementet og er statens forvaltningsorgan på filmområdet og rådgiver i filmpolitiske spørsmål. NFI gir tilskudd til filmformidling, til norske filmer, tv-serier og dataspill,
Norsk Filminstitutt - 2016-09-11 - Hordaland

Produksjonssjef - 0 - 0 NOK Pr. år

Garbage and recycling collectors
BIR Avfallsenergi AS er et heleid datterselskap av BIR AS. Ved energianlegget i Rådalen gjenvinner selskapet restavfall til strøm og fjernvarme i Bergen. I BIR Avfallsenergi ervi 44 ansatte og omsetter for ca 250 mill. kr årlig.BIRs
BIR Avfallsenergi AS - 2016-05-28 - Hordaland

Prosjektleder ved Det psykologiske fakultet - 0 - 0 NOK Pr. år

Office supervisors
Jobbnorge ID: 121929Vi ønskjer deg velkommen som søkjar til ei spennande og utfordrande stilling ved universitetet. Ved det nyopppretta tverrfaglege fagmiljøet for læringsanalyse, SLATE (Science of Learning and Technology),
Universitetet i Bergen - 2016-02-14 - Hordaland

Psykologspesialist (ref.nr. 3091296184) - 0 - 0 NOK Pr. år

Psychologists
Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for helsestasjons- og skolehelsetjeneste, barneverntjeneste inkl. sentre for familieveiledning, psykisk helse barn og unge, barnevernvakt, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Utekontakten
Bergen kommune - 2016-06-14 - Hordaland

Rådgiver - 0 - 0 NOK Pr. år

Norsk Sykepleierforbund, Hordaland fylkeskontor har rett under 11 000 medlemmer. Det er 5 fast ansatte ved kontoret i tillegg til fylkesleder. Vi har nå ledig et 100 % vikariat ut 2016, med mulighet for forlengelse. Vi holder til i trivelige lokaler i Bergen sentrum med utsikt over Torgallmenningen.Vi
Norsk Sykepleierforbund, Hordaland fylke - 2016-05-28 - Hordaland

Resultatenhetsleder (Ref. nr.: 3163499840) - 0 - 0 NOK Pr. år

Professional services managers not elsewhere classified
Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne
Introduksjonssenteret for flyktninger - 2016-09-11 - Hordaland

Seniorkonsulent - 0 - 0 NOK Pr. år

Journalists
Jobbnorge ID: 123273Ved institutt for informasjons- og medievitskap er det ledig ei mellombels stilling i 20% som redaktør (seniorkonsulent) for Vox Publica - eit nettmagasin om demokrati og ytringsfridom. Vox Publica er drevet av Institutt
Universitetet i Bergen - 2016-03-17 - Hordaland

Sjukepleiar - 0 - 0 NOK Pr. år

Bømlo bu- og helsesenter (BBH) har ledig ei fast 50% stilling på dag/kveld for sjukepleiar med tiltreding snarast eller etter nærare avtale.BBH er ein institusjon med korttid, langtid og rehabiliteringsplassar. Institusjonen har tre avdelingar, to for langtidspasientar og ein for korttid/rehabilitering.
Bømlo bu- og helsesenter - 2016-03-13 - Hordaland

Sjukepleiar (ref.nr. 3070370130) - 0 - 0 NOK Pr. år

I Helse Fonna er vi meir enn 3000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Vi behandlar årleg nærare 230.000 pasientar og har sjukehus i Odda, Stord, Haugesund og Valen. I tillegg til dette har vi fire DPS, samt ti ambulansestasjonar.
Stord sjukehus - 2016-05-15 - Hordaland

Sjukepleiarar/vernepleiarar (Ref. nr.: 3170233135) - 0 - 0 NOK Pr. år

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga
Bjørgvin DPS - 2016-09-11 - Hordaland

Stipendiat i bioinformatikk og systembiologi - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
 Jobbnorge ID: 122660 Ved Institutt for informatikk (www.uib.no/ii) er det ledig ei stilling som stipendiat i bioinformatikk og systembiologi. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år og knytt til den nasjonale forskarskulen
Universitetet i Bergen - 2016-03-06 - Hordaland

Stipendiatstilling innen kjønn og utvikling - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
Jobbnorge ID: 122839Obs! utvidet søknadsfrist Ved Det psykologiske fakultet er det ledig ei stilling som stipendiat innan fagområdet  kjønn i global utvikling. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år,
Universitetet i Bergen - 2016-03-19 - Hordaland

Støperimedarbeider (Ref.400041) - 0 - 0 NOK Pr. år

Metal moulders and coremakers
Nordvest Bemanning AS er et bemanningsbyrå med kjernekompetanse innen formidling og utleie av faglært arbeidskraft. Vi rekrutterer i dag medarbeidere til et bredt utvalg av fagområder. Selskapet ble etablert i 2005, og har siden den
Nordvest bemanning AS (for kunde) - 2016-07-15 - Hordaland

Sykepleier (ref.nr. 3016681084) - 0 - 0 NOK Pr. år

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er en del av spesialisthelsetjenesten og blant de tre store private ideelle sykehusene i Norge, sammen med Diakonhjemmet og Lovisenberg. I dag er vi lokalsykehus i indremedisin for 135 000 innbyggere i Bergenhus, Åsane og Arna bydel i Bergen, og samtlige kommuner
Haraldsplass Diakonale Sykehus - 2016-04-03 - Hordaland

Sykepleier/vernepleier/jhelsefagarbeider (natt- 65%) Ref. nr.: 3035569414 - 0 - 0 NOK Pr. år

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er et privat ideelt sykehus eid av Bergen sanitetsforening. Vi har driftsavtale med Helse Vest. Sykehuset har 145 fast ansatte med høy helsefaglig og bred tverrfaglig kompetanse. Sykehuset på Askøy har en døgnavdeling med tre utrednings-
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus - 2016-04-16 - Hordaland

Tannhelsesekretær (ref.nr. 2936289037) - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal care workers in health services not elsewhere classified
Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar psykisk utviklingshemma, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige.
Hordaland fylkeskommune - 2016-02-15 - Hordaland

 
 
nettstedet generert i 18.572827100754 sekunder