Jobs Nordlandssykehuset - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Nordlandssykehuset, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 408 jobbtilbud Nordlandssykehuset.

Fysioterapeut - Nordlandssykehuset -

Er du fysioterapeuten vi leter etter? Vi søker etter 2 vikarer i 100% stillinger. Fysioterapitjenesten er organisert i enheten Kliniske service funksjoner (KSF) som er i Hode- og bevegelsesklinikken, og bidrar til, sammen med de andre kliniske servicefunksjonene, å oppfylle sykehusets målsetting
Nordlandssykehuset - 2019-03-22 - unspecified

Helgestilling for student/assistent - Nordlandssykehuset -

Ved sengeposten R2 i hode og bevegelsesklinikken trenger vi flere dyktige medarbeidere. Vi er en sengepost med 19 senger som består av fagfeltene nevrologi og revmatologi. Her har vi ledig følgende stilling:1 x 22,54 fast stilling fra 03.06.19Jobb hver 2 helg. Vi har også behov for ekstravakter på
Nordlandssykehuset - 2019-03-21 - unspecified

LIS 2 Indremedisin i nydelige Vesterålen - Nordlandssykehuset -

Fire ord som kjennetegner oss på Nordlandssykehuset Vesterålen: Samarbeid for pasientens beste. Det høres kanskje ut som en selvfølge. Men her på medisinsk avdeling har vi verken spisse albuer eller hierarki. Leger i Spesialisering og overleger samarbeider hver dag for pasientens beste og alle har
Nordlandssykehuset - 2019-03-19 - unspecified

Sykepleier døgnenhet for spiseforstyrrelser -

Ved Regional døgnenhet for spiseforstyrrelser har vi ledig 1 100 % fast stilling som sykepleier i turnus dag/ aften med arbeid hver 3. helg. Vi er en spesialenhet med pasientopptak for Nordland, Troms og Finnmark. Vi har 12 senger med plass til behandling for både frivillige og pasienter innlagte
Nordlandssykehuset - 2019-03-19 - unspecified

Flysykepleier/intensivsykepleier - Kirurgisk klinikk -

Det er 100 % stilling ledig som flysykepleier og intensivsykepleier ved kirurgisk klinikk. Vi søker derfor etter en intensivsykepleier som ønsker nye utfordringer i et spennende miljø. Medarbeideren vil jobbe i turnus vekselvis på intensivenheten og ambulanseflyet. Ved enheten jobber det 10 anestesi-/intensivsykepleiere
Nordlandssykehuset - 2019-03-19 - unspecified

Intensivsykepleier / sykepleier - Intensivenheten - Kirurgisk klinikk -

Kan du tenke deg til å jobbe sammen med oss? Intensivenheten ved Nordlandssykehuset i Bodø har ledige stillinger. Vi søker derfor etter engasjerte intensivsykepleiere som trives i et spennende fagmiljø. Vi søker deg som liker utfordringer og trives i en aktiv og til tider hektisk hverdag. Vi trenger
Nordlandssykehuset - 2019-03-19 - unspecified

Miljøterapeut natt - Phr bupa akuttenhet for ungdom -

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) er 1 av 6 hovedavdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset HF. BUPA er en sentral del av psykisk helsevern for barn og ungdom i Nordland.Akuttenhet for Ungdom (AEU) har 6 plasser for ungdom i alderen 14-18 år og er dekkende for inntaksområdet
Nordlandssykehuset - 2019-03-16 - unspecified

Miljøterapeut - Phr bupa akuttenhet for ungdom -

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) er 1 av 6 hovedavdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset HF. BUPA er en sentral del av psykisk helsevern for barn og ungdom i Nordland.Akuttenhet for Ungdom (AEU) har 6 plasser for ungdom i alderen 14-18 år og er dekkende for inntaksområdet
Nordlandssykehuset - 2019-03-16 - unspecified

Sykepleier/spesialsykepleier - Phr bupa akuttenhet for ungdom -

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) er 1 av 6 hovedavdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset HF. BUPA er en sentral del av psykisk helsevern for barn og ungdom i Nordland.Akuttenhet for Ungdom (AEU) har 6 plasser for ungdom i alderen 14-18 år og er dekkende for inntaksområdet
Nordlandssykehuset - 2019-03-16 - unspecified

Ambulansearbeider område 1 - Engavågen - Nordlandssykehuset -

Ambulanseområde 1 består av Inndyr, Ørnes og Engavågen hvor vi på Engavågen har en ambulanse med hjemmevakt og tilstedevakt med fagtid. Vi søker nå etter ambulansearbeider til 100% fast stilling. Vi søker deg som er faglig engasjert, positiv og en bidragsyter til arbeidsmiljøet. Du må like
Nordlandssykehuset - 2019-03-15 - unspecified

LIS vikariat ved Kirurgisk klinikk avd. kvinneklinikken stab KK -

Ledig 5.mnd vikariat som lege i spesialisering ved Kvinneklinikken, NLSH-Bodø.Arbeidsoppgaver8-delt tilstedevakt med bakvakt tilstede.Varierte arbeidsoppgaver innen fagfeltet kvinnesykdommer og fødselshjelp.Søker må ha norsk autorisasjon. Gjennomført turnustjeneste er en fordel.Søker må beherske
Nordlandssykehuset - 2019-03-15 - unspecified

PSYKOLOGSPESIALIST VOKSENPSYKIATRISK ENHET VESTERÅLEN - Nordlandssykehuset -

Lofoten og Vesterålen DPS er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter psykiatriske helsetjenester til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen. Voksenpsykiatrisk enhet Vesterålen er samlokalisert med døgnenhet
Nordlandssykehuset - 2019-03-14 - unspecified

Lege i Spesialisering GYN/OBST - Kbarn stab kk -

FAST STILLING SOM LEGE I SPESIALISERING, GYNEKOLOGI/OBSTETRIKKDeler av utdanningsløpet må påregnes å bli utført ved Nordlandssykehuset Bodø.ArbeidsoppgaverKliniske gynekologiske og obstetriske oppgaver.Undervisning.Deltagelse i avdelingens prosjekter vedrørende pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.KvalifikasjonerKrav:Norsk
Nordlandssykehuset - 2019-03-14 - unspecified

Psykolog Bup Bodø - Nordlandssykehuset -

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling BUPA, NLSH har ca 150 stillinger fordelt på ledelse, 2 døgnenheter, 4 poliklinikker og 2 fagenheter.Poliklinikkene er spredt i hele Nordland, mens fagenhetene, døgnpostene og ledelse er lokalisert i Bodø.For å imøtekomme nye føringer og implementering av pakkeforløp
Nordlandssykehuset - 2019-03-14 - unspecified

Psykologspesialist BUP Bodø - Nordlandssykehuset -

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling BUPA, NLSH har ca 150 stillinger fordelt på ledelse, 2 døgnenheter, 4 poliklinikker og 2 fagenheter.Poliklinikkene er spredt i hele Nordland, mens fagenhetene, døgnpostene og ledelse er lokalisert i Bodø.Vi har nå ledig fast stilling som psykologspesialist.
Nordlandssykehuset - 2019-03-14 - unspecified

Bup Bodø med kontorsted Ørnes - Nordlandssykehuset -

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling BUPA, NLSH har ca 150 stillinger fordelt på ledelse, 2 døgnenheter, 4 poliklinikker og 2 fagenheter.Poliklinikkene er spredt i hele Nordland, mens fagenhetene, døgnpostene og ledelse er lokalisert i Bodø.Vi søker etter kvalifisert fagperson med grunnutdanning
Nordlandssykehuset - 2019-03-14 - unspecified

Sykepleier/vernepleier - helgestillinger - Salten DPS Allmennpsykiatrisk Enhet D -

Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er lokalsykehus for Salten-regionen med ca 83 000 innbyggere. Senteret omfatter to differensierte allmennpsykiatriske døgnenheter (Enhet B og Enhet D). Senteret har også en poliklinikk med to allmennpsykiatriske team i henholdsvis Bodø og Fauske, psykoseteam
Nordlandssykehuset - 2019-03-14 - unspecified

Overlege 100% fast stilling - Diagnostisk klinikk, Medisinsk biokjemi -

Org. nr: - Stillingsident: 4039592638 Presentasjon av stillingen:Diagnostisk klinikk omfatter fagområdene immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, nukleærmedisin, patologi og radiologi samt smittevern. Klinikken yter service for sykehus og primærhelsetjenesten
Nordlandssykehuset - 2019-03-13 - unspecified

Miljøterapeut med videreutdanning i psykisk helsearbeid - Phr ARPA rehab enhet for rus og psykiatri -

Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en ny avdeling i psykisk helse og rusklinikken, NLSH HF. Avdelingen inneholder to differensierte døgnenheter, en døgnenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og en døgnenhet for samtidig rusavhengighet og alvorlig psykiatriske lidelser
Nordlandssykehuset - 2019-03-12 - unspecified

Sykepleier 70 % stilling - Phr aaa alderpsykiatrisk enhet -

Sykepleier ved Alderspsykiatrisk enhetAlderspsykiatrisk enhet er en spesialistavdeling for utredning og kortvarig behandling av pasienter med psykisk lidelse, primært oppstått etter fylte 65 år. Med utgangspunkt i pasientens behov samarbeider vi tett med pårørende, kommunal helse- og sosialtjeneste
Nordlandssykehuset - 2019-03-12 - unspecified

Ass Enhetsleder Alderspsykiatrisk enhet - Phr aaa alderpsykiatrisk enhet -

Alderspsykiatrisk enhet er en spesialistavdeling for utredning og kortvarig behandling av pasienter med psykisk lidelse, primært oppstått etter fylte 65 år. Med utgangspunkt i pasientens behov samarbeider vi tett med pårørende, kommunal helse- og sosialtjeneste samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten.Enheten
Nordlandssykehuset - 2019-03-12 - unspecified

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier Enhet D - PHR Salten DPS - Allmennpsykiatrisk enhet D -

Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er lokalsykehus for Salten-regionen med ca 83 000 innbyggere. Senteret omfatter to differensierte allmennpsykiatriske døgnenheter (Enhet B og Enhet D). Senteret har også en poliklinikk med to allmennpsykiatriske team i henholdsvis Bodø og Fauske, psykoseteam
Nordlandssykehuset - 2019-03-12 - unspecified

Assistent 14% helgestilling - Nordlandssykehuset -

Alderspsykiatrisk enhet er en spesialistavdeling for utredning og kortvarig behandling av pasienter med psykisk lidelse, primært oppstått etter fylte 65 år. Med utgangspunkt i pasientens behov samarbeider vi tett med pårørende, kommunal helse- og sosialtjeneste samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten.
Nordlandssykehuset - 2019-03-12 - unspecified

Rådgiver - Klinikksjefens stab - Psykisk helse- og rusklinikk -

Har du lyst å være med på laget i en klinikk i faglig utvikling, og som har rekruttering som fokusområde - velkommen som søker! Da enhetsleder for leger i spesialisering i klinikken starter i ny stilling blir det en endring i organiseringen av leger i spesialisering i PHR-klinikken. Personalansvaret
Nordlandssykehuset - 2019-03-08 - unspecified

Klinisk konsulent - Nordlandssykehuset -

Vi søker etter klinisk konsulent med relevant utdanning innen vernepleie, spesialpedagogikk, sosionom, ergoterapi eller fysioterapi.Arbeidssted er primært Bodø, Habiliteringsteamet for voksne, men noe reisevirksomhet må påregnes ifm ambulant virksomhet.Voksenhabilitering i Nordlandssykehuset består
Nordlandssykehuset - 2019-03-08 - unspecified

Audiograf - vikariat - Hbev søvnenhet Vest -

Øre/Nese/Hals faget er organisert i en enhet og har ansvar for all tilhørende virksomhet;- ØNH poliklinikk, kjevepoliklinikk, operasjoner, søvnapneutredninger og Hørselssentral. Enheten er organisert som en del av kirurgisk klinikk. Totalt har enheten 35 ansatte fordelt på leger, oralkirurg, sykepleiere,
Nordlandssykehuset - 2019-03-08 - unspecified

Sykepleier/Spesialsykepleier - fast/vikariater - Nordlandssykehuset -

Vi søker kvalifiserte spesialsykepleiere/sykepleiere til 3 vikariat.Nr 1) 75 % Utdanningsvikariat i tredelt turnus i perioden 01.05.19 - 06.01.20Nr 2) 75 % Svangerskapsvikariat Natt-stilling i perioden14.04 - 31.08.19Nr 3) 75 % Permisjonsvikariat Natt i perioden 01.05 - 06.01.20. Stillingen vil etter
Nordlandssykehuset - 2019-03-08 - unspecified

Helsesekretær/sekretær - Med drift stråleenhet -

Enhet for stråleterapi ved Nordlandssykehuset HF søker helsesekretær/sekretær i 100 % fast stilling.ArbeidsoppgaverPasientadministrative oppgaverInnkalling til behandlingSkanning av dokumenterTelefon, post og annet ekspedisjonsarbeidAnkomst og besøksregistreringOppsett av behandling i ARIA og SECTRASamarbeid
Nordlandssykehuset - 2019-03-07 - unspecified

Phd stipendiat i prosjekt IPSNOR - Nordlandssykehuset -

Vi lyser ut en stilling som PhD stipendiat over tre år fulltidsstilling, alternativt deltid i opptil fem år. Stillingen er tilknyttet Nordlandssykehuset og stillingen er finansiert av Forskningsrådet. Prosjektet handler om å evaluere effekter på samfunnsnivå av implementering av IPS-metoden,
Nordlandssykehuset - 2019-03-07 - unspecified

Sykepleier - Phr aaa akuttenhet nord -

Akuttenhet Nord er en av 3 psykiatriske akuttenheter ved Nordlandssykehuset HF. Akuttenheten har hele Nordland fylke som opptaksområde. Enheten har 10 sengeplasser med mulighet for yttligere to senger i drift og disponerer 27 årsverk. Vi går to delt turnus med arbeid hver 3 helg. Egne nattevakter.Vi
Nordlandssykehuset - 2019-03-07 - unspecified

Overlege psykiatri - Regionalt senter for spiseforstyrrelser -

Presentasjon av stillingen:Bodø er Nordlands hovedstad omringet av muligheter for natur- og kulturopplevelser. Bodø ble kåret til Norges kulturhovedstad i 2017.Det regionale senteret for spiseforstyrrelser består av ett kompetanseteam med poliklinisk virksomhet og en døgnenhet med 12 døgnplasser.
Nordlandssykehuset - 2019-03-06 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 0.11181402206421 sekunder