Jobs Fredrikstad kommune - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Fredrikstad kommune, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 518 jobbtilbud Fredrikstad kommune.

IT konsulent/ digitaliseringsrådgiver -

Det søkes etter en IT-konsulent/rådgiver, med hovedarbeidssted ved vår Digitaliseringsavdeling i Fredrikstad. Avdelingen utgjør i dag 40 personer. Kommunen har eget driftssenter med hyperkonvergert infrastruktur.Til den sentrale utviklingsgruppen søkes:IT Konsulent / digitaliseringsrådgiver100%
Fredrikstad kommune - 2019-08-23 - unspecified

Sosialkonsulent 100% - 2 faste stillinger og 1 vikariat -

Ved barneverntjenesten i Fredrikstad er det nå ledig 2 faste stillinger og 1 vikariat. Det er en 100% fast stilling og et svangerskapsvikariat i avdeling for oppfølging av hjelpetiltak. Det er en 100% fast stilling i omsorgsavdelingen.Blir du med å videre utvikle barneverntjenesten?, vi har mange
Fredrikstad kommune - 2019-08-15 - unspecified

Barne- og ungdomsarbeider 100 % fast ved Kongsten barnehage -

Vi har ledig en 100 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider fra 01.10.2019.Mer informasjon om barnehagen kan du finne på Fredrikstad kommunes nettsider. www.fredrikstad.kommune.noKvalifikasjonskravFagbrev som barne- og ungdomsarbeider.Stillingsbeskrivelsedelta i det pedagogisk arbeidet med barn
Fredrikstad kommune - 2019-08-10 - unspecified

Gravemaskinfører, 100% fast stilling virksomhet vann og avløp -

ArbeidsstedVirksomhet vann og avløp, under etat for vann, avløp og renovasjon (VAR) har 44 ansatte og har ansvar for drift, forvaltning og fornyelse av kommunens ca. 70 mil vann- og avløpsnett og ca. 190 pumpestasjoner. Fredrikstad kommune er inne i en rivende utvikling innenfor fagområdet vann og
Fredrikstad kommune - 2019-08-06 - unspecified

Har du kunnskap om plan- og bygningsloven? -

Miljø- og byutviklingsetaten i Seksjon for kultur miljø og byutvikling har som hovedoppgave å sikre fremtidens by- og samfunnsutvikling og består av følgende virksomheter; bærekraftig samfunnsutvikling, næring, miljø og landbruk, regulering og byggesak og geomatikk. I arbeidet med å sikre at
Fredrikstad kommune - 2019-07-09 - unspecified

Driftssjef avfall og energi -

FREVAR KF drifter deponi og forbrenner avfall, forsyner vann til kommunen og renser avløp. Av dette skapes energi/damp som selges til industrien og næringslivet ved Øra- og Fredrikstad industriområde. Dette handler om å skape synergieffekter som bidrar til god og bærekraftig sirkulærøkonomi.
Fredrikstad kommune - 2019-07-09 - unspecified

Er du en av våre nye saksbehandlere? -

Miljø- og byutviklingsetaten i Seksjon for kultur miljø og byutvikling har som hovedoppgave å sikre fremtidens by- og samfunnsutvikling og består av følgende virksomheter; bærekraftig samfunnsutvikling, næring, miljø og landbruk, regulering og byggesak og geomatikk. Vi søker nå flere erfarne
Fredrikstad kommune - 2019-07-09 - unspecified

Brenner du for morgendagens mobilitetsløsninger? -

Miljø- og byutviklingsetaten i Seksjon for kultur miljø og byutvikling har som hovedoppgave å sikre fremtidens by- og samfunnsutvikling og består av følgende virksomheter; bærekraftig samfunnsutvikling, næring, miljø og landbruk, regulering og byggesak og geomatikk. Vi har nå behov for å styrke
Fredrikstad kommune - 2019-07-06 - unspecified

Vil du bidra til at Fredrikstad blir \"den lille verdensbyen\"? -

Miljø- og byutviklingsetaten i Seksjon for kultur miljø og byutvikling har som hovedoppgave å sikre fremtidens by- og samfunnsutvikling og består av følgende virksomheter; bærekraftig samfunnsutvikling, næring, miljø og landbruk, regulering og byggesak og geomatikk. I den sammenheng har vi behov
Fredrikstad kommune - 2019-07-06 - unspecified

Vi søker saksbehandler byggesak, 100 % fast stilling -

Miljø- og byutviklingsetaten i Seksjon for kultur miljø og byutvikling har som hovedoppgave å sikre fremtidens by- og samfunnsutvikling og består av følgende virksomheter; bærekraftig samfunnsutvikling, næring, miljø og landbruk, regulering og byggesak og geomatikk. I arbeidet med å sikre at
Fredrikstad kommune - 2019-07-04 - unspecified

Vi søker erfaren byplanlegger, 100 % fast stilling -

Miljø- og byutviklingsetaten i Seksjon for kultur miljø og byutvikling har som hovedoppgave å sikre fremtidens by- og samfunnsutvikling og består av følgende virksomheter; bærekraftig samfunnsutvikling, næring, miljø og landbruk, regulering og byggesak og geomatikk. Nå søker vi en byplanlegger
Fredrikstad kommune - 2019-07-04 - unspecified

Vi søker byutvikler med eiendomskompetanse, 100 % stilling -

Miljø- og byutviklingsetaten i Seksjon for kultur miljø og byutvikling har som hovedoppgave å sikre fremtidens by- og samfunnsutvikling og består av følgende virksomheter; bærekraftig samfunnsutvikling, næring, miljø og landbruk, regulering og byggesak og geomatikk. I den sammenheng har vi behov
Fredrikstad kommune - 2019-07-04 - unspecified

Vi søker saksbehandlere på regulering, 3 faste stillinger -

Miljø- og byutviklingsetaten i Seksjon for kultur miljø og byutvikling har som hovedoppgave å sikre fremtidens by- og samfunnsutvikling og består av følgende virksomheter; bærekraftig samfunnsutvikling, næring, miljø og landbruk, regulering og byggesak og geomatikk. Vi søker nå flere erfarne
Fredrikstad kommune - 2019-07-04 - unspecified

Mekaniker, vikariat -

ArbeidsstedStillingen tilhører virksomhet maskinsentralen, som inngår i etat for vann, avløp og renovasjon.. Maskinsentralen har 10 ansatte, derav 5 i servicehallen. Maskinsentralen har blant annet ansvaret for vedlikehold og reparasjoner av kommunens biler og maskiner. Vikariatet er ledig fra 1.7.2019
Fredrikstad kommune - 2019-06-15 - unspecified

Mekaniker 100 % vikariat - Maskinsentralen -

ArbeidsstedStillingen tilhører virksomhet maskinsentralen, som inngår i etat for vann, avløp og renovasjon.. Maskinsentralen har 10 ansatte, derav 5 i servicehallen. Maskinsentralen har blant annet ansvaret for vedlikehold og reparasjoner av kommunens biler og maskiner. Vikariatet er ledig fra 1.7.2019
Fredrikstad kommune - 2019-06-08 - unspecified

Overingeniør vann og avløp -

ArbeidsstedVirksomhet vann og avløp, under etat vann, avløp og renovasjon (VAR), har 43 ansatte. Virksomheten har ansvar for forvaltning, fornyelse og drift av kommunens ca. 70 mil med vann- og avløsnett og ca. 190 pumpestasjoner.Fredrikstad kommune er inne i en rivende utvikling innenfor fagområdet
Fredrikstad kommune - 2019-06-04 - unspecified

Vil du jobbe som avtaleforvalter? 100% -

Vil du være med å videreutvikle kommunens oppfølging av avtaler innen anskaffelser?Fredrikstad kommune søker deg som kan fylle rollen som avtaleforvalter. Som avtaleforvalter vil du ha ansvaret for å etablere og gjennomføre avtaleoppfølging. Oppfølgingen vil skje i tett samarbeid med rådgiver
Fredrikstad kommune - 2019-05-25 - unspecified

Lærerstillinger -

Lærerstillinger i FredrikstadskolenBarn og unge er fremtiden - den skapes nå!Fredrikstad kommune har 30 grunnskoler, fordelt på 20 barneskoler, 6 ungdomsskoler og 4 barne- og ungdomsskoler. I tillegg kommer Fredrikstad Internasjonale skole, som organiserer voksenopplæring, tospråklig fagopplæring
Fredrikstad kommune - 2019-05-24 - unspecified

Helsesykepleier - faste stillinger - HVBU -

Helsevern for barn og unge omfatter helsestasjons- og skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom,vaksinasjonskontor, jordmødre, fagutvikler samt merkantile. Vi har tilsammen 5 helsestasjoner, i snitt er det ca. 780 fødsler pr. år. Vi betjener 35 skoler. Vi er en stor, flott gjeng. HVBU kan tilby
Fredrikstad kommune - 2019-05-22 - unspecified

Lærerstillinger i Fredrikstadskolen -

Barn og unge er fremtiden - den skapes nå!Fredrikstad kommune har 30 grunnskoler, fordelt på 20 barneskoler, 6 ungdomsskoler og 4 barne- og ungdomsskoler.I tillegg kommer Fredrikstad Internasjonale skole, som organiserer voksenopplæring, tospråklig fagopplæring ogopplæring etter introduksjonsloven.Mestring
Fredrikstad kommune - 2019-05-21 - unspecified

Kommunikasjonssjef -

Fredrikstad kommune er Østfolds største arbeidsgiver, med rundt 6600 medarbeidere, over 300 ledere på ulike nivåer og et årlig budsjett på over 6 milliarder kroner.Som kommunikasjonssjef i Fredrikstad kommune får du en av de mest spennende kommunikasjonsstillingene i Østfold. Du deltar i rådmannens
Fredrikstad kommune - 2019-05-17 - unspecified

80 % stilling som arkivar ved Fredrikstad byarkiv -

Fredrikstad byarkiv er en avdeling i Seksjon økonomi og organisasjonsutvikling i Fredrikstad kommune.Byarkivet er sentralarkiv, og har et overordnet ansvar for arkivtjenesten i de kommunale virksomhetene. Byarkivet har 33,8 årsverk, og har ansvar for post- og budtjeneste, dagligarkiv, arkivdepot og
Fredrikstad kommune - 2019-05-16 - unspecified

Førstesekretær 50% fast seksjon for teknisk drift -

ArbeidsstedI teknisk drifts stab for plan og utvikling er det ledig 50% fast stilling for førstesekretær. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.HovedoppgaverStillingen innhold er i hovedsak rektrutteringsadministrasjon, arbeidsavtaler og lønnsmeldinger, oppfølging av sykefravær og permisjoner,
Fredrikstad kommune - 2019-05-16 - unspecified

100 % stilling som arkivar ved Fredrikstad byarkiv -

Fredrikstad byarkiv er en avdeling i Seksjon økonomi og organisasjonsutvikling i Fredrikstad kommune.Byarkivet er sentralarkiv, og har et overordnet ansvar for arkivtjenesten i de kommunale virksomhetene. Byarkivet har 33,8 årsverk, og har ansvar for post- og budtjeneste, dagligarkiv, arkivdepot og
Fredrikstad kommune - 2019-05-16 - unspecified

Undervisningsinspektør ved Lunde skole -

I Fredrikstad Kommune er det ledig 100% stilling som undervisningsinspektør ved Lunde skole. Stillingen er ledig for tiltredelse 01. august 2019 eller etter nærmere avtale.Lunde skole er en barneskole med 235 elever og 36 ansatte. De neste årene vil flere av skolens bygninger bli rehabilitert, og
Fredrikstad kommune - 2019-05-14 - unspecified

100 % stilling som systemansvarlig ved Fredrikstad byarkiv -

Fredrikstad byarkiv er en avdeling i Seksjon økonomi og organisasjonsutvikling i Fredrikstad kommune, og har 33,8 årsverk. Byarkivet er sentralarkiv og har et overordnet ansvar for arkivtjenesten i kommunen. Team administrasjon og kultur, og systemansvar (AKS) har bl.a. ansvar for arkivdanning -- journalføring/arkivering/logging
Fredrikstad kommune - 2019-05-09 - unspecified

Arbeidsleder 100 % avdeling servicekjøkken -

Tiltredelse 9.9 2019Virksomhet Mat, vaskeri og praktisk bistand har ansvar for kjøkkentjenesten i kommunen. Kjøkkentjenesten bestårblant annet av et kommunekjøkken og 10 servicekjøkken - ett på hver av kommunens institusjoner.Vi ønsker en arbeidsleder som:er kreativ og serviceinnstiltønsker å
Fredrikstad kommune - 2019-05-09 - unspecified

Avdelingsleder 100% - avdeling Hjelpetiltak -

ArbeidsstedBarneverntjenesten i Fredrikstad er organisert i 5 fagavdelinger i tillegg til ledelse, stab, merkantil og boliger for enslige mindreårige flyktninger. Fagavdelingene er avdeling for undersøkelse, hjelpetiltak, omsorg, ungdom og en avdeling for enslig mindreårige flyktninger. Det er også
Fredrikstad kommune - 2019-05-09 - unspecified

Pedagogisk psykologisk rådgiver 100% fast og ett årsvikariat -

StillingsbeskrivelseVed pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Fredrikstad kommue er det fra høsten 2019 ledig en 100 % fast stilling og ett årsvikariat i 100 % stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver.HovedoppgaverBistå skoler og barnehager i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutviklingUtredning
Fredrikstad kommune - 2019-05-09 - unspecified

100 % stilling som systemansvarlig i Team administrasjons og kultur ved Fredrikstad byarkiv -

Fredrikstad byarkiv er en avdeling i Seksjon økonomi og organisasjonsutvikling i Fredrikstad kommune, og har 33,8 årsverk. Byarkivet er sentralarkiv og har et overordnet ansvar for arkivtjenesten i kommunen. Team administrasjon og kultur, og systemansvar (AKS) har bl.a. ansvar for arkivdanning - journalføring/arkivering/logging
Fredrikstad kommune - 2019-05-07 - unspecified

Er du vår nye HR-rådgiver/organisasjonsutvikler? -

Vi trenger deg som har en forkjærlighet for mennesker, solid erfaring med HR-relatert virksomhet, og som er ryddig og nøyaktig.HR-avdelingen er organisert med to staber og fire ulike fagteam for områder kompetanse og rekruttering, opppfølging og arbeidsrett, lønn og arbeidstid og organisasjonsutvikling.
Fredrikstad kommune - 2019-05-07 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 0.34180998802185 sekunder