Jobs Stavanger Universitetssjukehus - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Stavanger Universitetssjukehus, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 522 jobbtilbud Stavanger Universitetssjukehus.

Sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4123141205 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig to faste stillinger. En 100% stilling og en 75% stilling.Slagposten er organisert under nevrosenteret.Slagposten har 20 senger for pasienter med hjerneslag og cerebrovaskulærsykdom. Avdelingen utreder og behandler pasienter
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-08-30 - unspecified

Sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4122747630 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100 % vikariat stilling som sykepleier, der 50 % er ved kardiologisk sengepost 3G og 50 % er ved kardiologisk poliklinikk. Oppstart etter avtale.3G er spennende og dynamisk både faglig og driftsmessig, med høyt tempo og et
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-08-29 - unspecified

Vil du jobbe i et spennende fagfelt? Da har vi ledig 100% fast stilling i akuttgeriatrisk sengepost 1A -

Org. nr: - Stillingsident: 4122694014 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100% fast stilling som spesialsykepleier/sykepleier ved akuttgeriatrisk sengepost 1A.Posten har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akuttfunksjonssvikt med økt behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber i
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-08-29 - unspecified

Operasjon/Gipstekniker -

Org. nr: - Stillingsident: 4119851281 Presentasjon av stillingen:Da en av våre dyktige gipsteknikere skal gå av med pensjon, søker vi hans etterfølger. Gipsteknikerne er en egen faggruppe som organisasjonsmessig tilhører Portørseksjonen. Gruppen utgjør for tiden 4 årsverk, og har tett tverrfaglig
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-08-29 - unspecified

Aktivitør -

Org. nr: - Stillingsident: 4120301082 Presentasjon av stillingen:Avdeling sikkerhet inngår som en del av klinikk psykisk helse voksne (KPHV). Avdeling sikkerhet består av flere enheter på flere lokasjoner:Lokal sikkerhetspost A1 ligger på sykehuset og tilbyr utredning, behandling og rehabilitering
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS - 2019-08-23 - unspecified

Miljøterapeut/studenter (helse og sosialfaglig universitetsutd) - fast helgestilling (hver 4.helg) -

Org. nr: - Stillingsident: 4117310085 Presentasjon av stillingen:K46 (for Kongsgt. 46) er et tilbud for unge med rusproblemer mellom 16-25 år og for pårørende. K46 inkluderer to ulike tjenestetilbud, et poliklinisk oppfølgingstilbud og et døgntilbud med kapasitet til 5 beboere i alderen 18-25 år.
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS - 2019-08-16 - unspecified

Anestesisykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4118136176 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100 % fast anestesisykepleierstilling i 3-delt turnus.Anestesiavdelingen er spennende og dynamisk både faglig og driftsmessig med høyt tempo og etinkluderende, godt arbeidsmiljø.Anestesiavdelingen består av anestesisykepleiere,
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-08-16 - unspecified

Tannhelsesekretær -

Org. nr: - Stillingsident: 4117723064 Presentasjon av stillingen:ØNH avdelingen er organiser i klinikk for hode-, hals og rehabilitering. Avdelingen har som mål å gjennomføre god diagnostikk og behandling av pasienter med sykdommer i øre, nese og hals området. Avdelingen består av poliklinikk,
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-08-16 - unspecified

Er du vår nye prosjektleder? -

Org. nr: - Stillingsident: 4116193497 Presentasjon av stillingen:Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, opplever en stadig økning og etterspørsel i sin prosjektaktivitet. I den forbindelse er det etablert et prosjektkontor som skal sikre at programmer og prosjekter blir godt forankret,
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS - 2019-08-15 - unspecified

Lege i spesialisering -

Org. nr: - Stillingsident: 4117611414 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig et vikariat som LIS-lege fra 02.10.19 - 31.07.20 ved BUP Hinna.Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ansvar for det polikliniske tilbudet og for døgntilbud til barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år. Avdelingen består
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-08-15 - unspecified

Sykepleier 100% fast -

Org. nr: - Stillingsident: 4117401581 Presentasjon av stillingen:Post 3B er en spennende og faglig utfordrende post med hovedvekt på sykdommer innen nyre, immunologi og endokrinologi. I tillegg har vi generelle medisinske pasienter.Posten er også \"veiledningspost\". Dvs. at sykepleiestudentene har
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-08-14 - unspecified

Vernepleier/Sykepleier 100% vikariat -

Org. nr: - Stillingsident: 4116833361 Presentasjon av stillingen:Enhet for voksne med autisme (EVA) er en institusjon på kommunalt forvaltningsnivå som yter kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. EVA blir drevet av Helse Stavanger HF, organisert under Klinikk psykisk helsevern voksne, Avdeling
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS - 2019-08-14 - unspecified

Postvert -

Org. nr: - Stillingsident: 4116805203 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å jobbe annen hver helg? Vi har nå ledig fast helgestilling som postvert.Postvert bestiller måltider og kolonialvarer fra produksjonskjøkkenet ut i fra oppsattebestillingslister. Bestillingene legges inn i bestillingssystemet
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS - 2019-08-13 - unspecified

Vernepleier/sykepleier og vernepleier-/sykepleierstudenter aktiv natt, 33,1% -

Org. nr: - Stillingsident: 4116111307 Presentasjon av stillingen:Enhet for voksne med autisme (EVA) er en institusjon på kommunalt forvaltningsnivå som yter kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. EVA blir drevet av Helse Stavanger HF, organisert under Klinikk psykisk helsevern voksne, Avdeling
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS - 2019-08-13 - unspecified

Assisterende enhetsleder -

Org. nr: - Stillingsident: 4116850916 Presentasjon av stillingen:Enhet for voksne med autisme (EVA) er en institusjon på kommunalt forvaltningsnivå som yter kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. EVA blir drevet av Helse Stavanger HF, organisert under Klinikk psykisk helsevern voksne, Avdeling
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS - 2019-08-13 - unspecified

LIS 2 - lege innen medisinsk biokjemi -

Org. nr: - Stillingsident: 4114900512 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk biokjemi tilhører klinikk for medisinsk service - ABK (avdeling for blod og kreftsykdommer). Avdelingen er en av landets største innenfor medisinsk biokjemi, med en produksjon på ca 7,2 mill analyser per år innen
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-08-10 - unspecified

Pediatri sykepleier/sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4115705323 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter to sykepleiere med pediatri videreutdanning eller relevant erfaring til 75% fast turnus stilling på Barne- og Ungdomsposten 3E/4D. Sengeposten er fordelt på 2 plan i 3. og 4. etasje i Vestbygget.Vi er også et akuttmottak
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS - 2019-08-09 - unspecified

Hjelpepleier/Helsefagarbeider -

Org. nr: - Stillingsident: 4115667771 Presentasjon av stillingen:Vi har nå ledig 2 faste 75% turnus stillinger som helsefagarbeider/hjelpepleier på Barne- og Ungdomsposten 3E/4D. Vi ønsker søkere med erfaring fra barneavdeling.Sengeposten er fordelt på 2 plan, i 3. og 4. etasje i Vestbygget. Vi
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-08-09 - unspecified

Spesialsykepleier/Sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4115233181 Presentasjon av stillingen:Nyfødt intensiv avd. behandler for tidlig fødte barn og syke nyfødte. Vi tilbyr høyspesialisertmedisinsk behandling og sykepleie til de minste premature ned tilsvangerskapsuke 23. I tillegg til å ta hånd om premature barn utreder
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-08-08 - unspecified

Sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4115264536 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 50 % fast stilling som sykepleier ved sengepost 3H, kardiologisk avdeling (3-delt turnus)Vårt arbeidssted er spennende og dynamisk både faglig og driftsmessig, med høyt tempo og et inkluderende godt arbeidsmiljø. Pasientene
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-08-08 - unspecified

LIS 3 i revmatologi ved seksjon for klinisk immunologi -

Org. nr: sg Stillingsident: 4112925408 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast stilling som LIS 3 i revmatologi ved seksjon for klinisk immunologi, Mottaksklinikken.Seksjon for klinisk immunologi ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) hører organisasjonsmessig til Mottaksklinikken. Avdelingen
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-08-07 - unspecified

Anestesisykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4114259218 Presentasjon av stillingen:Dagkirurgisk enhet i Hillevåg har samlet en stor del av Helse Stavanger HF sin dagkirurgiske virksomhet i nye, moderne lokaler. Avdelingen ble åpnet i 2014 og har fem moderne operasjonsstuer med topp utstyr og dyktige medarbeidere.Staben
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS - 2019-08-06 - unspecified

Sykepleierstudent -

Org. nr: - Stillingsident: 4105803485 Presentasjon av stillingen:Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-08-03 - unspecified

Vi søker psykolog/psykologspesialist i vikariat 100% stilling. -

Org. nr: - Stillingsident: 4113024910 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye medarbeider og på jakt etter en spennende arbeidsplass? Gauselskogen søker etter psykologspesialist / psykolog i vikariat, 100% stilling.Gauselskogen tilbyr langtids døgnbehandling til unge voksne med samtidige rus- og
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS - 2019-08-02 - unspecified

Psykologspesialist / psykolog -

Org. nr: - Stillingsident: 4112431196 Presentasjon av stillingen:Ruspoliklinikk ung Stavanger er en del av avdeling rus og avhengighetsbehandling. Vi har ledig 100% vikariat sompsykologspesialist/psykolog fra 15.10.2019 til 31.07.2020. Vi gir et poliklinisk tilbud omutredning og behandling til pasienter
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS - 2019-08-01 - unspecified

Psykologspesialist/psykolog -

Org. nr: - Stillingsident: 4111640312 Presentasjon av stillingen:Avdeling sikkerhet består av lokalsikkerhetspost A1, rehabiliteringsenhet Eiketun og enhet for voksne med autisme/EVA som har heldøgns bemanning for utredning, behandling og rehabilitering/botrening. Mobilt innsatsteam/MIT og fengselspoliklinikk
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-08-01 - unspecified

LIS B-gren stilling i revmatologi ved seksjon for klinisk immunologi -

Org. nr: sg Stillingsident: 4112948772 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast stilling for B-gren i revmatologi ved seksjon for klinisk immunologi, Mottaksklinikken.Seksjon for klinisk immunologi ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) hører organisasjonsmessig til Mottaksklinikken. Avdelingen
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-08-01 - unspecified

Konsulent -

Org. nr: - Stillingsident: 4103676767 Presentasjon av stillingen:Seksjon for kundeservice ivaretar sentralbordtjenesten for hele Helse Stavanger HF, pasientinformasjonen i hovedinngangen på Stavanger Universitetssjukehus og resepsjonen ved Psykiatrisk divisjon. Kundesenteret har også oppgaver knyttet
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS - 2019-07-23 - unspecified

Bemanningskonsulent -

Org. nr: - Stillingsident: 4105765124 Presentasjon av stillingen:Bemanningssenteret på Stavanger universitetssjukehus ble opprettet i 2010. Vår hovedoppgave er årekruttere sykepleiere, samt at vi skal løse sykepleieoppdrag som vi får fraulike avdelinger på sykehuset. I tillegg har vi ansvaret for
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS - 2019-07-19 - unspecified

Sykepleier -

Ønsker du å bli en del av vår flotte arbeidsplass?Vi har for tiden 2 ledige sykepleierstillinger. En fast 80% stillling og et vikariat på 80%.Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) er en del av Klinikk for hode, hals og rehabilitering. Avdelingen har 15 senger for kompleks rehabilitering.
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS - 2019-07-19 - unspecified

Søker du som sykepleier varierte arbeidsdager og faglig utvikling? -

Org. nr: - Stillingsident: 4109846538 Presentasjon av stillingen:Bemanningssenteret er Stavanger Universitetssjukehus sin interne vikarpool av sykepleiere. Vi skal bidra til å bemanne avdelinger med sykepleiere når sykdom eller annet bemanningsbehov oppstår. Sykepleiere som blir ansatt hos oss inngår
Stavanger Universitetssjukehus - 2019-07-19 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 4.2271280288696 sekunder