Jobs Trondheim kommune - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Trondheim kommune, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 758 jobbtilbud Trondheim kommune.

Avdelingsleder -

Enhet for fysioterapitjenester har ledig 100 prosent stilling som avdelingsleder fra 1. november 2019. Enhet for fysioterapitjenester er en byomfattende enhet med 95 årsverk ansatte, inkludert ansatte i Friskliv og mestring, og 80 årsverk selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Enhetens ansatte
Trondheim kommune - 2019-08-16 - unspecified

Rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4116850590 Presentasjon av stillingen:I rådmannens fagstab er det ledig en utfordrende og spennende 100 prosent fast rådgiverstilling innen strategisk økonomistyring.Rådmannens fagstab er rådmannens og kommunaldirektørenes rådgivere i strategiske spørsmål. Rådmannens
Trondheim kommune - 2019-08-15 - unspecified

Enhetsleder -

Org. nr: - Stillingsident: 4116816395 Presentasjon av stillingen:Ved Klæbu helse- og velferdssenter er det en ledig 100 prosent fast stilling som enhetsleder. Klæbu helse- og velferdssenter ligger midt i Klæbu sentrum. Senteret skal få et nytt bygg som skal stå ferdig i høsten 2021, plassert ved
Trondheim kommune - 2019-08-15 - unspecified

Økonomisjef -

Org. nr: - Stillingsident: 4116830151 Presentasjon av stillingen:Rådmannen i Trondheim kommune søker økonomisjef i fast 100 prosent stilling.Økonomisjefen leder en enhet som har ansvar for utvikling av systemer og rutiner for god økonomistyring av kommunens operative enheter, samt gjennom analyser
Trondheim kommune - 2019-08-15 - unspecified

Konsulent -

Org. nr: 988388351 Stillingsident: 4112422007 Presentasjon av stillingen:Ved Regnskapstjenesten er det for perioden 1. oktober 2019 - 30. september 2020 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som konsulent.Regnskapstjenesten ivaretar på vegne av rådmannen det overordnede ansvaret for regnskapsføring
Trondheim kommune - 2019-08-03 - unspecified

Avdelingsleder Klima og samfunn -

Org. nr: 974019620 Stillingsident: 4106318644 Presentasjon av stillingen:Ved Miljøenheten er det ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder for Klima og samfunn.Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger, og vi er allerede
Trondheim kommune - 2019-07-16 - unspecified

Tekniker/ungdomsmedarbeider -

Ved Kulturenheten er det fra 19. august ledig en 40 prosent stilling som tekniker/ungdomsmedarbeider med arbeidssted ved Kultursenteret ISAK.Kulturenheten jobber for at byens innbyggere skal ha tilgang på kultur i alle livsfaser. Gjennom samarbeid med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere, lag og organisasjoner
Trondheim kommune - 2019-06-27 - unspecified

Fysioterapeut -

Org. nr: 983519199 Stillingsident: 4097935160 Presentasjon av stillingen: Enhet for fysioterapitjenester i Østbyen bydel har ledig vikariat i 100 prosent stilling for fysioterapeut innen arbeidsområdet voksne/eldre i perioden 19. august 2019 - 18. august 2020.Samhandlingsreformen og ny kommunerolle
Trondheim kommune - 2019-06-20 - unspecified

Fysioterapeut -

Org. nr: 983519199 Stillingsident: 4099645185 Presentasjon av stillingen:Ved Enhet for fysioterapitjenester, barn og unge, er det for perioden 1. september 2019 - 31. desember 2019 ledige tre vikariater i 100 prosent stilling som fysioterapeut.Enheten er i dag lokalisert i fire bydeler og inngår i lokalt
Trondheim kommune - 2019-06-20 - unspecified

Fysioterapeut -

Org. nr: 983519199 Stillingsident: 4099095010 Presentasjon av stillingen:Ved Enhet for fysioterapitjenester, Midtbyen bydel/ barn og unge, er det for perioden 15. august 2019 - 15. august 2020 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som fysioterapeut.Enheten er i dag lokalisert i fire bydeler og inngår
Trondheim kommune - 2019-06-20 - unspecified

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeut med kommunal avtalehjemmel -

Org. nr: 983519199 Stillingsident: 4097008707 Presentasjon av stillingen:Trondheim kommune har ledig kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut. Avtalehjemmelens størrelse tilsvarer 100 prosent driftstilskudd og praksisen er lokalisert ved Trondheim Fysikalske institutt, Carl Johans
Trondheim kommune - 2019-06-18 - unspecified

Enhetsleder -

Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som enhetsleder/styrer ved Gjørtlervegen barnehage.Gjørtlervegen barnehage er samlet i ett hus. Selve barnehagen drives i første etasje av huset, mens Gjørtlervegen helsestasjon og barnehagens administrasjon, møterom og personalrom opererer
Trondheim kommune - 2019-05-24 - unspecified

Juridisk rådgiver/jurist -

Enhet for service og internkontroll søker etter jurist med avtale-, kontrakts-, arbeids- og forvaltningsrett som interessefelt/ spesialområde for snarlig tiltredelse i fast 100 prosent stilling. Dette er en kombinasjonstilling der deler av stillingen er øremerket Enhet for fysioterapitjenester og
Trondheim kommune - 2019-05-22 - unspecified

Skolelege -

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid søker etter to skoleleger til faste 20-80 prosent stillinger.Trondheim kommune har ansvar for kommunale allmennlegeoppgaver og tilsetting av leger til disse oppgavene. Skolehelsetjenesten har leger i ulike stillingsandeler, og per i dag
Trondheim kommune - 2019-05-14 - unspecified

Psykologspesialist/psykolog -

Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som psykologspesialist knyttet til satsningen \"Sped- og småbarnsløft\" i Barnevernsstrategien.Psykologspesialisten vil jobbe byomfattende, men er organisatorisk knyttet til Barne- og familietjenesten (BFT) Midtbyen som har ansvar for satsingen.Barnevernstrategien
Trondheim kommune - 2019-05-14 - unspecified

Advokat/advokatfullmektig -

Kommuneadvokaten i Trondheim har ledig stilling som advokat/advokatfullmektig i fast 100 prosent stilling med tiltredelse etter nærmere avtale.Kommuneadvokaten er Trondheim kommunes eget advokatkontor. Kommuneadvokaten skal ivareta kommunens rettslige og økonomiske interesser. Foruten å prosedere
Trondheim kommune - 2019-05-07 - unspecified

Helsefagarbeider -

Ved Botiltak og treffsted for psykisk helse, er det ledig tre vikariater på natt med stillingsprosenter fra 75-80 prosent for helsefagarbeider. Oppstart snarest med varighet ut august 2019, med mulighet om forlengelse.Er du på søken etter en spennende jobb innen fagfeltet psykisk helse og rus? Da
TRONDHEIM KOMMUNE - 2019-04-30 - unspecified

Konsulent -

Ved Enhet for rustjenester er det ledig en fast 100 prosent stilling som konsulent.Enhet for rustjenester yter tjenester til personer med alvorlig og langvarig rusavhengighet, ofte i kombinasjon med ulike psykiske lidelser og somatiske helseutfordringer. Enheten arbeider systematisk med tjenesteutvikling
Trondheim kommune - 2019-04-27 - unspecified

Helsefagarbeidere -

Heimdal hjemmetjeneste er i vekst og har behov for dyktige og engasjerte helsefagarbeidere. Vi har derfor ledig tre faste 100 prosent stillinger for helsefagarbeidere fra 1. mai 2019.Heimdal hjemmetjeneste yter bistand til hjemmeboende innenfor et geografisk område.Målet vårt er at brukerne skal bo
Trondheim kommune - 2019-04-09 - unspecified

Lærere -

Ved Breidablikk skole er det for perioden 1. august 2019 - 31. juli 2020 ledig inntil to vikariater i 100 prosent for lærere. Vi har i tillegg et vikariat i 100 prosent stilling for lærer for perioden 1. august 2019 - 29. februar 2020 og med mulighet for forlengelse.Breidablikk skole er en barneskole
Trondheim kommune - 2019-04-05 - unspecified

Lærer -

Ved Nypvang skole er det fra 1. august 2019 ledig en fast 100 prosent stilling som lærer på småskoletrinnet.Nypvang skole er en barneskole med ca 220 elever. Vi ligger landlig til på Leinstrand, med flotte uteområder og turmuligheter.Enhetens satsingsområder kommende skoleår er videreføring av
Trondheim kommune - 2019-04-05 - unspecified

Lærere -

Ved Breidablikk skole er det fra 1. august 2019 ledig to faste 100 prosent stillinger for lærere.Breidablikk skole er en barneskole med 290 elever. Vi har i tillegg ei byomfattende spesialgruppe, Smia, med plass til 5 elever. Skolens satsningsområder er \"Bedre læringsmiljø\" i samarbeid med Læingsmiljøsenteret
Trondheim kommune - 2019-04-05 - unspecified

Lærer -

Ved Åsvang skole har vi ledig to faste 100 prosent stillinger som lærer fra 1. august 2019.Åsvang skole er en barneskole som ligger på Moholt i Lerkendal bydel. Skolen ligger i et område som gir gode muligheter for varierte læringsarenaer, og uteskole er en praktisk læringsarena vi benytter fast
Trondheim kommune - 2019-04-05 - unspecified

Kultur- og fritidskoordinator -

Ved Kulturenheten er det fra 15. august 2019 ledig en fast 100 prosent stilling som kultur- og fritidskoordinator ved Tilrettelagt fritid.Kulturenheten jobber for at byens innbyggere skal ha tilgang på kultur i alle livsfaser. Gjennom samarbeid med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere, lag og organisasjoner
Trondheim kommune - 2019-04-03 - unspecified

Rådgiver -

Ved Rådmannens fagstab har vi ledig en fast 100 prosent stilling som rådgiver.Vi tilbyr en spennende og utfordrende rådgiverstilling i Rådmannens fagstab. Rådmannens fagstab består av vel 80 dyktige og engasjerte mennesker med allsidig og solid utdanning og erfaring som jobber med samfunns- og
Trondheim kommune - 2019-03-21 - unspecified

Sykepleiere - Søbstad helsehus -

Søbstad helsehus trenger flere sykepleiere og har for tiden ledig to faste 100 prosent stillinger, med arbeid dag/kveld/helg arbeid og eventuelt natt.Søbstad helsehus har fire avdelinger som tilbyr tjenester knyttet til rehabilitering, korttidsplasser og langtidsplasser. Helsehuset har pr. i dag
Trondheim kommune - 2019-01-19 - unspecified

Fysioterapeut - Nidarvoll helsehus -

Nidarvoll helsehus har fra dags dato ledig en fast 100 prosent stilling som fysioterapeut. Er du som fysioterapeut på utkikk etter jobb ved en enhet med rehabiliteringsavdelinger? Er svaret ja, kan Nidarvoll helsehus være rett plass for deg.Nidarvoll helsehus har 50 døgnrehabiliteringsplasser.Se
Trondheim kommune - 2019-01-19 - unspecified

Avlastere - Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge -

Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge søker etter personer med motivasjon og lyst til å arbeide som avlaster for familier med utviklingshemmede barn og unge i alderen 0-18 år.Vi gir tilbud til familier som på grunn av barns funksjonshemming har behov for avlastning i den daglige omsorgen.
Trondheim kommune - 2019-01-18 - unspecified

Avlastere - Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge -

Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge søker etter personer med motivasjon og lyst til å arbeide som avlaster for familier med utviklingshemmede barn og unge i alderen 0-18 år.Vi gir tilbud til familier som på grunn av barns funksjonshemming har behov for avlastning i den daglige omsorgen.
Trondheim kommune - 2019-01-18 - unspecified

Barnevernskonsulent - Barnevernvakta -

Ved Barnevernvakta er det, med snarlig tiltredelse, ledig to faste 100 prosent stillinger som barnevernskonsulent.Barnevernvakta har 14,66 årsverk fordelt på 21 ansatte og arbeidsoppgaver knyttet til barn og unge i kritiske livssituasjoner.Barnevernvakta er interkommunal og har ansvar for akuttberedskap
Trondheim kommune - 2019-01-18 - unspecified

Sykepleier - Charlottenlund helse- og velferdssenter -

Charlottenlund helse- og velferdssenter trenger sykepleier på vår flotte enhet. Liker du utfordringer og en variert arbeidsdag? Da har Charlottenlund helse- og velferdssenter jobben for deg! Vi har ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier. Stillingen er per tiden 64,63 prosent på natt
Trondheim kommune - 2019-01-18 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 0.10289287567139 sekunder