Jobs Bærum kommune - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Bærum kommune, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 433 jobbtilbud Bærum kommune.

Helsefagarbeider i turnus - våken natt - Gjettum/Bærums Verk boliger -

Org. nr: - Stillingsident: 4122337445 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye medarbeider?Gjettum og Bærums verk samlokaliserte boliger gir tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov. Vi holder til i 7 boenheter beliggende på Gjettum og Bærums verk. Vi søker helsefagarbeider som ønsker å
Bærum kommune - 2019-08-29 - unspecified

Brukerstyrt personlig assistent -

Org. nr: - Stillingsident: 4120361796 Presentasjon av stillingen: Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for den som har behov for bistand i dagliglivet. Bruker leder assistentens daglige arbeidet, og Bærum kommune har arbeidsgiveransvaret.Dame
Bærum kommune - 2019-08-23 - unspecified

Individuell avlaster - Fritid og avlastning -

Org. nr: - Stillingsident: 4115254296 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye medarbeider!Individuell tilrettelagt avlastning med faste avlastere er et viktig tilbud for familier med funksjonshemmede barn, ungdom og voksne.Avlasterne er personer som Bærum kommune engasjerer for at de skal avlaste
BÆRUM KOMMUNE - 2019-08-15 - unspecified

Fag og kvalitetsrådgiver - Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus - Bærum kommune -

Org. nr: - Stillingsident: 4111936016 Presentasjon av stillingen: #### Fag- og kvalitetsrådgiver psykisk helse og rus. Vi søker etter fag- og kvalitetsrådgiver tilknyttet tjenesteleder i tjenesteområdet Oppfølgingstjenester psykisk helse og rus. Vi er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde,
Bærum kommune - 2019-08-01 - unspecified

Saksbehandler - Tildelingskontoret - Bærum kommune -

Org. nr: - Stillingsident: 4107641746 Presentasjon av stillingen:Tildelingskontoret i Bærum kommune er organisert som et eget tjenestested under kommunalsjef for pleie- og omsorg. Kontoret utgjør sammen med Pleie og omsorg administrasjon forvaltningen i Pleie og omsorg.Tildelingskontoret består av
Bærum kommune - 2019-07-16 - unspecified

Sosialrådgiver - Seniorsentrene -

Org. nr: - Stillingsident: 4104776015 Presentasjon av stillingen:Vil du være med i gjengen vår?Seniorsentrene i Bærum tilbyr aktiviteter og tjenester til hjemmeboende trygdede over 60 år. Vi ønsker å bidra til god livskvalitet og trygghet for våre alderspensjonister. Hovedmålet er å fremme god
BÆRUM KOMMUNE - 2019-07-05 - unspecified

Lærer med spesialpedagogisk kompetanse - Haug skole og ressurssenter -

Org. nr: - Stillingsident: 4105234071 Presentasjon av stillingen:Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Da ønsker vi deg på Haug skole!Haug skole og ressurssenter er en spesialskole for barn og unge innenfor et bredt spekter av funksjonsnedsettelser.
BÆRUM KOMMUNE - 2019-07-04 - unspecified

Rådgiver skoleforvaltning - Grunnskole administrasjon -

Org. nr: - Stillingsident: 4104698027 Presentasjon av stillingen:Vil du bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre?Bærumsskolen har over 16.000 elever og tilhørende foreldre. En så stor organisasjon fordrer en trygg og innovativ forvaltning.Vi søker en rådgiver som har god kjennskap
BÆRUM KOMMUNE - 2019-07-03 - unspecified

Seksjonsleder Arbeid og inkludering - Helse og sosial administrasjon -

Org. nr: - Stillingsident: 4101771241 Presentasjon av stillingen:Bærum kommune søker en engasjert og ambisiøs seksjonsleder.Seksjonsleder for Arbeid og inkludering er en nyopprettet stilling med ansvar for flere tjenester innen bosetting og introduksjonsprogrammet for flyktninger, mangfold og integrering,
Bærum kommune - 2019-06-28 - unspecified

Offentlig godkjent sykepleier i turnus til Avdeling Berger - Hj.bas.tj. Rykkinn distrikt -

Org. nr: - Stillingsident: 4088811339 Presentasjon av stillingen:Vurderer du nytt arbeidssted?Du er kanskje ikke klar over hvor mange spennende og avanserte sykepleiefaglige oppgaver som utføres i hjemmesykepleien? Her har du en mulighet!Du ønskes velkommen til distrikt Rykkinn. Hjemmesykepleien i
Bærum kommune - 2019-06-12 - unspecified

Barnevernkonsulent i Avdelingen undersøkelse - Barneverntjenesten - Bærum kommune -

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med ca. 125 faste stillinger. Barneverntjenesten består av barnevernsjef, avdeling stab og seks fagavdelinger; avdeling mottak//barnevernvakt/akutt, avdeling undersøkelse, avdeling barn, avdeling ungdom, avdeling omsorg
BÆRUM KOMMUNE - 2019-05-21 - unspecified

Barnevernkonsulent i Avdelingen undersøkelse - Barneverntjenesten -

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med ca. 125 faste stillinger. Barneverntjenesten består av barnevernsjef, avdeling stab og seks fagavdelinger; avdeling mottak//barnevernvakt/akutt, avdeling undersøkelse, avdeling barn, avdeling ungdom, avdeling omsorg
BÆRUM KOMMUNE - 2019-05-16 - unspecified

Fagutviklingsvernepleier- Avdeling Solbergveien -

Vi er et avlastningshjem for familier som har barn med ulike funksjonshemminger i alderen 0 - 18 år. Personalet er tverrfaglig sammensatt. Vi har en betydelig kontaktflate og samarbeider nært med familiene og mange arenaer/instanser rundt det enkelte barn.Fagutviklingsvernepleier skal veilede personalet
Bærum kommune - 2019-05-08 - unspecified

Lærer i barneskolen - Evje skole -

Org. nr: - Stillingsident: 4070816196 Presentasjon av stillingen:Vi vil ha deg som kollega!Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne?Som lærer i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med
BÆRUM KOMMUNE - 2019-04-30 - unspecified

Skolekonsulent - Blommenholm skole -

#### Vil du jobbe på en skole med et inkluderende arbeidsmiljø sammen med profesjonelle og ansvarsbevisste kollegaer?Bærumsskolens visjon mot 2020 ; Alle elever i bærumsskolen skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole
Bærum kommune - 2019-04-27 - unspecified

Avdelingsleder - den alternative skolen i Bærum -

Org. nr: - Stillingsident: 4065116746 Presentasjon av stillingen:Vi søker en avdelingsleder som gjennom begeistring og engasjement vil være med på å utvikle den alternative skolen i BærumEr du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Godt lederskap
BÆRUM KOMMUNE - 2019-04-24 - unspecified

Avdelingsleder - Haug skole og ressurssenter -

Vil du være avdelingsleder på Norges største spesialskole?Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Godt lederskap har stor betydning for elevers læring. Som avdelingsleder i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg
BÆRUM KOMMUNE - 2019-04-17 - unspecified

Barnevernkonsulent - Barnevernet - ungdom -

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med ca 125 faste stillinger. Barneverntjenesten består av barnevernsjef, avdeling stab og seks fagavdelinger; avdeling mottak/barnevernvakt/akutt, avdeling undersøkelse, avdeling barn, avdeling ungdom, avdeling tiltak og
BÆRUM KOMMUNE - 2019-04-16 - unspecified

Sykepleier / vernepleier eller miljøterapeut til Psykisk helse og rus boliger -

Er du vår nye medarbeider?Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, boliger med bemanning, er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er
Bærum kommune - 2019-04-16 - unspecified

Sykepleier/vernepleier i turnus - Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus -

Er du god på å bygge relasjoner og opptatt av faglig integritet? Da er du den vi søker!Stillingene ligger under seksjon psykisk helse og rus i Bærum kommune. Seksjonen er delt inn i 3 tjenesteområder: \"Boliger psykisk helse og rus med bemanning\", \"Henvendelser bolig, psykisk helse og rus\" og
Bærum kommune - 2019-04-16 - unspecified

Kundekonsulent husholdningsrenovasjon - Renovasjon -

#### Avfallshåndtering hvor miljø og brukerorientering står i fokus! Bærum kommunes 125.000 innbyggere. Tjenestestedets dyktige og engasjerte medarbeidere arbeider daglig for å gi Bærums befolkning en avfallshåndtering hvor miljø og brukerorientering står i fokus.Ansvarsområde omfatter blant
Bærum kommune - 2019-04-16 - unspecified

Overingeniør, Vann og avløp - Planavdelingen -

Økende oppdragsmengde gjør at vi nå søker etter ingeniør/sivilingeniør med kompetanse og erfaring innen vann og avløp. Stillingen ligger under Planavdelingen som består av 13 medarbeidere. Avdelingen har ansvaret for overordnet planlegging, fornying og effektivisering av kommunens VA-anlegg.Dette
BÆRUM KOMMUNE - 2019-04-13 - unspecified

Seksjonsleder i Pleie og omsorg -

Org. nr: - Stillingsident: 4053163308 Presentasjon av stillingen:Pleie og omsorg har ledig stilling som seksjonsleder for Seksjon samlokaliserte boliger (tjenester til mennesker med utviklingshemming) med ansvar for boliger, avlastnings- og barneboliger, dagtilbud og Regionalt aktivitetssenter.Som seksjonsleder
Bærum kommune - 2019-04-09 - unspecified

Vernepleiere/miljøterapeuter ¿ Levrestien boliger -

100 % stilling som vernepleiere/miljøterapeuter Gjettum og Bærums Verk boliger gir tjenester til voksne mennesker med ulike bistandsbehov. Vi har i dag 7 boliger i Sandvika, Gjettum og Bærums Verk. Vi søker deg som ønsker en spennende og utviklende stilling, i et godt og stabilt arbeidsmiljø. Vi
Bærum kommune - 2019-03-27 - unspecified

Vernepleier - Gamle Lommedalsvei boliger -

Er du utdannet vernepleier eller har bachelorgrad i atferdspsykologi? Da håper vi du søker denne meningsfulle jobben ved Gamle Lommedalsvei boliger.Arbeidet består i å kvalitetssikre og gi tjenester til personer med ulike bistandsbehov. Dette er i hovedsak mennesker med utviklingshemming og atferdsvansker.Din
Bærum kommune - 2019-03-27 - unspecified

Fagarbeider - elektriker med brannteknisk kompetanse - Eiendomsdrift -

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Kommunen har en eiendomsportefølje på om lag 625.000 m2 formålsbygg og 2100 boliger, til en verdi av over 18 milliarder kroner. Bærum
Bærum kommune - 2019-03-21 - unspecified

Sykepleiere - sommervikarer og ekstravakter - Østerås bo- og behandlingssenter -

Østerås bo- og behandlingssenter søker etter sykepleiere til ekstravakter og sommervikarer som gjerne kan jobbe utover høstenØsterås bo- og behandlingssenter ligger sentralt i østre Bærum med gode buss- og T-baneforbindelser. Vi har 54 beboere fordelt på 3 langtidsavdelinger, hvorav en demensenhet
Bærum kommune - 2019-03-20 - unspecified

Lærere - Emma Hjorth skole -

Vi vil ha deg som kollega!Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Som lærer i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal
Bærum kommune - 2019-03-20 - unspecified

Fagarbeider/barnehageassistent - Plahtejordet barnehage -

Vil du bli fagarbeider/assistent i Plahtejordet barnehage? Bærum kommune søker deg som vil spille en viktig rolle for barns utvikling!Å bidra til at barna i Bærum får en trygg og god start på sitt utdanningsløp er for oss lek og ramme alvor. Høy barnehagekvalitet er et satsingsområde for kommunen,
Bærum kommune - 2019-03-19 - unspecified

Vi søker ny medarbeider til Bærum Arbeidssenter -

Jobben for deg med kreative og utviklende egenskaper.Bærum Arbeidssenter har behov for 1 fast 100 % stilling som arbeidsleder på Rud. Bærum Arbeidssenter er et arbeidstilbud til mennesker med yrkeshemminger, og er lokalisert med enheter på 4 forskjellig geografiske områder i Bærum. Målgruppene
Bærum kommune - 2019-03-19 - unspecified

Lærer - Anna Krefting skole -

Presentasjon av stillingen:Vi vil ha deg som kollega! Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Som lærer i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med elevenes læring og utvikling i sentrum.
Bærum kommune - 2019-03-16 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 13.430248022079 sekunder