Jobs Bergen kommune - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Bergen kommune, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 650 jobbtilbud Bergen kommune.

DUE-koordinator -

Org. nr: - Stillingsident: 4104258474 Presentasjon av stillingen:Enhet for Barnevernvakten, Utekontakten og Fosterhjemsveiledning og - tilsyn har ledig 2 faste 100 % stillingersom DUE-koordinator. Stillingene er tilknyttet Utekontakten, avdeling foroppfølging.Utekontakten er en byomfattende tjeneste
Bergen kommune - 2019-07-02 - unspecified

Ringevikarer til Psykisk Helse Bergenhus -

Psykisk helse Bergenhus er en av i alt seks bydelsvise psykiatrienheter i Bergen kommune. Enheten består av to bosentre, et boteam, tre bofellesskap, en psykiatritjeneste og ett aktivitetssenter.I noen av botilbudene har vi behov for ringevikarer og ferievikarer. Se kontaktinfo!Vi søker etter engasjerte
Bergen kommune - 2019-05-22 - unspecified

Prosjektleder -

Vann- og avløpsetaten er Bergens største næringsmiddel- og miljøbedrift. Vår oppgave er å sørge for at bergenserne har tilgang til rent og trygt drikkevann 24 timer i døgnet - 365 dager i året. Du kan lese mer om oss på www.bergenvann.no og på www.facebook.no/bergenvannVi søker etter to prosjektledere
Bergen kommune - 2019-05-01 - unspecified

Helgevakt 15 % -

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.Psykisk helse- og rustjenester i Årstad bydel er en enhet i vekst og har ca. 50 årsverk. Enheten driver tilrettelagte
Bergen kommune - 2019-04-24 - unspecified

Sakbehandler - sykepleier/vernepleier -

Etat for psykisk helse og rustjenester har ansvar for kommunale tjenester til innbyggere over 18 år. Etaten består av ti resultatenheter - seks bydelsvise psykiske helsetjenester, tre byomfattende rustjenester og en forvaltningsenhet. Stillingen ligger under Forvaltningsenheten.Forvaltningsenheten
Bergen kommune - 2019-04-09 - unspecified

Musikkterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4058218845 Presentasjon av stillingen:Velkommen som medarbeider i PPS Vest. I Bergen har vi fire Pedagogisk-Psykologisk Sentre (PPS). Hvert PPS består av tre avdelinger: Avdeling PPT og to Avdeling Pedagogisk Fagsenter. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder.Fagsentrene
Bergen kommune - 2019-04-09 - unspecified

DUE koordinator ved Utekontakten - oppfølging - Barnevernvakten, Utekontakten og Fosterhjemsveiledning og -tilsyn -

Enhet for Barnevernvakten, Utekontakten og Fosterhjemsveiledning og - tilsyn har ledig 1 fast 100 % stilling som DUE-koordinator. Stillingen er tilknyttet Utekontakten, avdeling for oppfølging. Utekontakten er en byomfattende tjeneste som skal forebygge problemutvikling og medvirke til bedring av livssituasjonen
Bergen kommune - 2019-03-22 - unspecified

Er du en engasjert helsefagarbeider som ønsker å jobbe med livsglede for eldre på Midtbygda sjukeheim - Bergen kommune -

Midtbygda sjukeheim er et stort ressurssenter innen eldreomsorg i Åsane. Vi yter tjenester til 123 beboere, to somatiske langtidsavdelinger, en langtidsavdeling for personer med demenssykdom, korttidsavdeling, rehabiliteringsavdeling, og avdeling for unge funksjonshemmede. I tillegg en dagavdeling for
Bergen kommune - 2019-03-22 - unspecified

Vernepleier - Hatlestadlia bofellesskap -

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge
Bergen kommune - 2019-03-21 - unspecified

Vi søker flinke helgevakter! - Lokketona bofellesskap -

Botjenester Arna og Åsane er samlokalisert og har til sammen 23 bofellesskap, samt ett hjemmeteam for utviklingshemmede. Boligene er varierte med beboere som har ulik grad av hjelpebehov. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte beboer har en aktiv og meningsfull hverdag, hvor trivsel, selvbestemmelse
Bergen kommune - 2019-03-21 - unspecified

Hjemmebaserte tjenester i Årstad søker sykepleiere til faste stillinger i hjemmesykepleien -

Hjemmebaserte tjenester i Årstad består av ca. 230 årsverk inndelt i 5 geografiske hjemmesykepleieavdelinger i området Landås / Løvstakken, Solheim Omsorg+, hjemmehjelpstjeneste og nattjeneste for hele Bergen kommune. Vi betjener ca. 750 hjemmeboende pasienter i alle aldre. Hver hjemmesykepleieavdeling
Bergen kommune - 2019-03-21 - unspecified

Interessert i helgestilling? - Bergen kommune -

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge
Bergen kommune - 2019-03-21 - unspecified

Miljøterapeut svangerskapsvikariat 100% - Hylkjebakken bofelleskap -

Botjenester Arna og Åsane er samlokalisert og har til sammen 23 bofellesskap, samt ett hjemmeteam for utviklingshemmede. Boligene er varierte med beboere som har ulik grad av hjelpebehov. Boligene innehar forskjellige turnuser med vanlig grunnturnus, 10 timers turnus og langvaktturnus og ligger spredt
Bergen kommune - 2019-03-21 - unspecified

Miljøterapeut 50 % stilling natt vikariat - Kringsjåveien Bosenter -

Laksevåg avdeling for psykisk helse har ca. 70 årsverk fordelt på 116 personer og består av : Håstein bofellesskap, Fæsteråsen bofellesskap, Granamarken samlokaliserte boliger , Psykisk hjemmetjeneste, Linken Aktivitetshus, Kringsjåveien Bosenter og Hamrehaugen Bosenter . Enheten server totalt
Bergen kommune - 2019-03-21 - unspecified

Er du en engasjert sykepleier som ønsker å jobbe med livsglede for eldre på Midtbygda sjukeheim? - Bergen kommune -

Midtbygda sjukeheim er et stort ressurssenter innen eldreomsorg i Åsane.Vi yter tjenester til 123 beboere, to somatiske langtidsavdelinger, en langtidsavdeling for personer med demenssykdom, korttidsavdeling, rehabiliteringsavdeling, og avdeling for unge funksjonshemmede. I tillegg en dagavdeling for
Bergen kommune - 2019-03-21 - unspecified

Nyetablerte Vestlundveien bofellesskap søker sykepleier - Tjenester for utviklingshemmede i Laksevåg -

Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende resultatenhet med 307 årsverk fordelt på 20 tjenestesteder . Enheten har spesialkompetanse innen fagområde utviklingshemming og utfordrende atferd. Resultatenheten yter tjenester til barn, unge og voksne uavhengig av boform. Våre ledere
Bergen kommune - 2019-03-21 - unspecified

Lærer - Lone skule -

Lone skule er en barneskole med 50 ansatte og 300 elever samt en SFO-ordning med ca 100 barn. Skolen ligger i landlige omgivelser i Arna bydel, ca 15 minutter fra Nesttun sentrum og ca 10 minutter fra Arna stasjon. Lone skule søker etter 1 lærerstilling. Tilsetting snarest.Stillingene innebærer undervisning
Bergen kommune - 2019-03-21 - unspecified

Vi søker en dyktig miljøarbeider til fast 100% stilling - Steinestø bofellesskap -

Botjenester Arna og Åsane er samlokalisert og har til sammen 23 bofellesskap, samt ett hjemmeteam for utviklingshemmede. Boligene er varierte med beboere som har ulik grad av hjelpebehov. Boligene innehar forskjellige turnuser med vanlig grunnturnus, 10 timers turnus og langvaktturnus og ligger spredt
Bergen kommune - 2019-03-21 - unspecified

Helsefagarbeider - Råstølen bofellesskap -

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge
Bergen kommune - 2019-03-21 - unspecified

Helsefagarbeider - Sandslivegen bofellesskap -

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge
Bergen kommune - 2019-03-20 - unspecified

Barnehagelærer Årstad Brannstasjon Barnehage. - Bergen kommune -

Årstad Brannstasjon barnehage er en kommunal barnehage beliggende like ved Haukeland sykehus og Brann Stadion. Vi er en base barnehage med 3 baser og 5 grupper. Høsten 2019 skal vi omorganisere driften i forhold til antall grupper. I barnehagen er det 124 barn og 35 ansatte. Hos oss møter du en flott
Bergen kommune - 2019-03-20 - unspecified

Prosjektledere - Etat for utbygging -

Etat for utbygging (EFU) har som oppgave å representere Bergen kommune som byggherre i gjennomføring av byggeprosjekter og relaterte aktiviteter tilknyttet kommunens formålsbygg som skoler, barnehager og sykehjem. Etaten er en ren prosjektrettet enhet, og arbeidet vi utfører er knyttet til de investeringsprosjektene
Bergen kommune - 2019-03-20 - unspecified

Vernepleier/Sykepleier - Sandslivegen bofellesskap -

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge
Bergen kommune - 2019-03-20 - unspecified

50 % fast stilling som sykepleier/ vernepleier på natt - Bergen bosenter, Knappen 2 -

Bergen bosenter er et kommunalt bosenter for 20 personer. Beboerne er fordelt på to avdelinger, Knappen 1 og Knappen 2. Knappen 2 har langvaktsturnus med 12,5 timers arbeidsdag og egne nattevakter som jobber 10 timers vakter.Beboerne har alvorlig psykisk sykdom og er i behov av stabile, trygge rammer
Bergen kommune - 2019-03-19 - unspecified

Vernepleier - Heien bofellesskap -

Botjenester i Bergenhus og Årstad gir omsorg og oppfølging til personer med ulikt funksjonsnivå i bofellesskap og private hjem. Heien bofellesskap yter tjenester til 4 beboere i alderen 30 - 76 år. Vi har som målsetning at det skal tilrettelegges for at brukerne skal kunne mestre egen hverdag og
Bergen kommune - 2019-03-19 - unspecified

Lærerstillinger - Skeie skole - Skeie skole -

Skeie skole er en barneskole med ca 480 elever og vel 60 ansatte skoleåret 2018/2019. Skolen ligger skjermet til i et utbyggingsområde og har naturen i Hordnesskogen og rundt Siljustøl som sitt nærområde. Skolen har fleksible undervisningsareal, baser og grupperom. Lærerne er organisert i team,
Bergen kommune - 2019-03-19 - unspecified

Veiledere for nytt tiltak for innvandrere - NAV Årstad sosialtjeneste -

NAV Årstad sosialtjeneste betjener et distrikt med 34.000 innbyggere og yter tjenester til ca.1600 brukere. Hovedmål for etablering av NAV er flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad, samt en mer brukerrettet og effektiv forvaltning. NAV Årstad sosialtjeneste er en spennende tjeneste som kontinuerlig
Bergen kommune - 2019-03-19 - unspecified

Vikariat sosialkurator i Mottak - NAV Årstad sosialtjeneste -

NAV Årstad sosialtjeneste betjener et distrikt med 34 000 innbyggere og yter tjenester til ca.1600 brukere.Hovedmål for etablering av NAV er flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad, samt en mer brukerrettet og effektiv forvaltning.Mottaksavdelingen ved Nav Årstad Sosialtjeneste har et 100%
Bergen kommune - 2019-03-19 - unspecified

100 % fast stilling for helsefagarbeider - Bemanningstjenester -

Bergen kommune ønsker at heltid og faste stillinger skal være normen. Nå trenger vi flere og spesielt deg som ønsker å jobbe i Bergen kommunes sykehjem. Helsefagarbeiderne som ansettes i denne avdelingen vil få fast 100 % stilling i Bergen kommune sin interne bemanningsenhet. Vi søker fleksible
Bergen kommune - 2019-03-19 - unspecified

Alarmsentraloperatør- 110 Hordaland - Bergen brannvesen -

110-sentralen i Hordaland tar imot og videreformidler nødmeldinger for til sammen 30 kommuner, 61 brannstasjoner og ca. 480.000 innbyggere. Sentralen ligger i Hovedbrannstasjonen til Bergen Brannvesen på Nygårdstangen i Bergen. 110 Hordaland søker etter ny alarmsentraloperatør for snarlig tiltredelse.
Bergen kommune - 2019-03-19 - unspecified

Teamkoordinatorer for nytt tiltak for innvandrere - NAV Årstad sosialtjeneste -

NAV Årstad sosialtjeneste betjener et distrikt med 34.000 innbyggere og yter tjenester til ca.1600 brukere. Hovedmål for etablering av NAV er flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad, samt en mer brukerrettet og effektiv forvaltning. NAV Årstad sosialtjeneste er en spennende tjeneste som kontinuerlig
Bergen kommune - 2019-03-19 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 0.10643696784973 sekunder