Jobs Tromsø kommune - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Tromsø kommune, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 718 jobbtilbud Tromsø kommune.

Nyopprettet fastlegehjemmel ved Langnes Legesenter -

Org. nr: - Stillingsident: 4086054223 Presentasjon av stillingen:Tromsø kommune har nå ledig en nyopprettet nullhjemmel ved Langnes Legesenter.Langnes Legesenter er lokalisert på Jekta Storsenter på Langnes. Legegruppen består p.t. av 8 allmennleger og en LIS1, og har nå ledig den niende og siste
Tromsø kommune - 2019-08-29 - unspecified

Teamleder, renhold - Fagrent Storelva -

Org. nr: - Stillingsident: 4120501325 Presentasjon av stillingen:Vi i Fagrent jobber hver dag for å videreutvikle oss gjennom økt fokus på kvalitet i våre tjenester.Nå søker vi engasjert teamleder til team Storelva i 100% fast stilling.Vi ser etter deg som har fagbrev som renholdsoperatør og som
Tromsø kommune - 2019-08-23 - unspecified

Farmasøyt -

Org. nr: - Stillingsident: 4120051309 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å utvikle farmasøytrollen i fremtidens hjemmetjeneste?Tromsø kommune søker etter farmasøyt i nyopprettet 100 % prosjektstilling. Stillingen er knyttet opp mot seksjon for hjemmetjeneste i Tromsø kommune, med varighet
TROMSØ KOMMUNE - 2019-08-23 - unspecified

Sykepleier - natt -

Org. nr: 920 044 921 Stillingsident: 4118142668 Presentasjon av stillingen:Midtbyen hjemmetjeneste tilbyr tjenester både i omsorgsboliger på Seminaret bo- og rehabiliteringssenter og til brukere i eget hjem på Tromsøya, fra Musègata til Gimle. Vi har fått økt antall brukere på natt og søker
TROMSØ KOMMUNE - 2019-08-17 - unspecified

Helsefagarbeider - natt -

Org. nr: 920 044 921 Stillingsident: 4118519521 Presentasjon av stillingen:Midtbyen hjemmetjeneste tilbyr tjenester både i omsorgsboliger på Seminaret bo- og rehabiliteringssenter og til brukere i eget hjem på Tromsøya, fra Musègata til Gimle. Vi har fått økt antall brukere på natt og søker
TROMSØ KOMMUNE - 2019-08-17 - unspecified

Helsefagarbeidere -

Vil du bidra med dine helsefaglige kunnskaper? Ønsker du et miljø der du får være med å påvirke og skape noe nytt? Da er Midtbyen hjemmetjeneste rett plass for deg! Midtbyen hjemmetjeneste er pilotenhet for \"Fremtidens hjemmetjeneste for hjemmeboende\" Her finnes mange muligheter til å være
TROMSØ KOMMUNE - 2019-08-17 - unspecified

Prosjektleder - Felles digital grunnmur -

Org. nr: 940101808 Stillingsident: 4117107410 Presentasjon av stillingen:Vil du lede et stort og spennende digitaliseringsprosjekt?Offentlig forvaltning er i stor endring, med et økt satsing på digitalisering. Innbyggere og næringsliv forventer i større grad å møte kommunen på digitale plattformer.
Tromsø kommune - 2019-08-16 - unspecified

Sykepleier, vernepleier og helsfagarbeider....SE HER! -

Org. nr: - Stillingsident: 4117724442 Presentasjon av stillingen:September opphører \"FRITT BRUKERVALG\" og vi vil overta en del brukere fra PRIVAT OMSORG NORD. I den forbindelsen trenger vi flere fagfolk til to av våre fem avdelinger. Avdeling Workinmarka og avdeling Sydspissen gir tjenester til hjemmeboende
Tromsø kommune - 2019-08-16 - unspecified

Sykepleier i omsorgsbolig -

Org. nr: - Stillingsident: 4117759632 Presentasjon av stillingen: Avdeling Heracleum Sør har 31 omsorgsboliger over 2 etasjer på Heracleum. Hos oss får du jobbe i et kompetanserikt arbeidsmiljø med kreft- og geriatrisk sykepleiere. Vi er en tverrkulturell gruppe, og har høy grad av nærhet til pasienter/brukere
Tromsø kommune - 2019-08-16 - unspecified

Fagkoordinator skolehelsetjenesten -

Org. nr: - Stillingsident: 4111730752 Presentasjon av stillingen:Liker du å arbeide med fag og fagutvikling? Da er dette jobben for deg. Vi har ledig 50 % fast stilling som fagkoordinator for skolehelsetjenesten. Som fagkoordinator får du mulighet til å være med på å forme ogvidereutvikle tjenesten
TROMSØ KOMMUNE - 2019-08-09 - unspecified

Er du sykepleier, helsefagsarbeider eller har annen relevant helsefaglig bachelorgrad? -

Org. nr: - Stillingsident: 4113560525 Presentasjon av stillingen:Tromsø kommune søker personell til nyopprettet Responssenter for velferdsteknologi. Senteret skal motta, vurdere og iverksette relevante tiltak på alarmer fra hjemmeboende tjenestemottakere. Responssenteret vil være en heldøgntjeneste
Tromsø kommune - 2019-08-06 - unspecified

Sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4110158926 Presentasjon av stillingen: På Otium skal vi jobbe med personfokusert omsorg og det legges vekt på beboerens integritet, verdighet og mestring. Vi fokuserer på at vi er i beboernes hjem, og på tett samarbeide med pårørende og frivillige. Det brukes velferdsteknologi
Tromsø kommune - 2019-07-20 - unspecified

Saksbehandler - Undersøkelse og tiltak -

Org. nr: - Stillingsident: 4109814441 Presentasjon av stillingen:Vi har nå ledig 2 faste stillinger som saksbehandler for snarlig tiltredelse.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter lov om barneverntjenester, herunder akuttarbeid, råd og veiledning, samtaler med barn, foreldre og andre aktuelle parter
Tromsø kommune - 2019-07-20 - unspecified

IUA Rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4101612235 Presentasjon av stillingen:Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) søker rådgiver for Midt- og Nord-Troms.IUA er et interkommunalt samarbeid som skal sette kommunene i stand til å møte kravene til beredskap ved akutt forurensning, og gi den mest kostnadseffektive
Tromsø kommune - 2019-07-13 - unspecified

Fagarbeider parker mm -

Org. nr: - Stillingsident: 4107923052 Presentasjon av stillingen:Vi søker en person i fast 100 % fagarbeider stilling. Hovedarbeidsfeltet er grøntfaglig. Bidrag på flere fagområder kan være aktuelt.Du vil bli satt til å løse varierte arbeidsoppgaver, og det forventes at du løser disse selvstendig
Tromsø kommune - 2019-07-13 - unspecified

Sykepleier/helsesykepleier - Kraft universitetshelsesenter -

Org. nr: - Stillingsident: 4092913533 Presentasjon av stillingen:100 % vikariat som sykepleier/helsesykepleier på Kraft universitetshelsesenter med prosjektlederansvar i etableringsfasenTromsø kommune skal åpne byens første kommunaldrevene fastlegekontor og søker nå etter en person som i oppstartsfasen
TROMSØ KOMMUNE - 2019-07-11 - unspecified

Avdelingsleder Legetjenester -

Org. nr: - Stillingsident: 4106846126 Presentasjon av stillingen:Vil du bli vår nye leder som skal være med på å utvikle en ny avdeling i enhet for helsetjenester? Avdelingen søker en motivert, fremtidsrettet ogtydelig leder med gode samarbeidsevner.Avdeling legetjenester omfatter kommunale legestillinger
TROMSØ KOMMUNE - 2019-07-11 - unspecified

Avdelingsleder Sosialmedisin -

Org. nr: - Stillingsident: 4106823171 Presentasjon av stillingen:Vil du bli vår nye leder som skal være med på å utvikle helsetjenestene i ny avdeling for Sosialmedisin? Vi søker etter deg som evner å skape kultur for fellesskap og samarbeid i en avdeling med ulike fagområder.Avdeling for sosialmedisin
TROMSØ KOMMUNE - 2019-07-11 - unspecified

Helsesykepleier - Kvaløysletta helsestasjon -

Org. nr: - Stillingsident: 4102994758 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariat i 75 % stilling i skolehelsetjenesten ved Kvaløysletta helsestasjon. Helsestasjonen betjener område Kvaløya, Sommarøy og Vikran, og har en rekke barneskoler i tillegg til ungdoms- og videregående skole.ArbeidsoppgaverHelsefremmende
TROMSØ KOMMUNE - 2019-07-02 - unspecified

Programkoordinator - Den kulturelle skolesekken -

Den kulturelle skolesekken (DKS) formidler kunst- og kulturprogram til grunnskolen i Tromsø. Gjennom DKS-programmet får elevene i 1.-10. trinn profesjonelle kunst- og kulturopplevelser i form av skapende verksteder, forestillinger, utstillinger, konserter med mer innenfor feltene film, musikk, visuell
Tromsø kommune - 2019-06-27 - unspecified

Sykepleiere/vernepleiere, Oasen - Nordøya hjemmetjeneste -

Org. nr: - Stillingsident: 4101631935 Presentasjon av stillingen:Oasen er en hjemmetjenesteavdeling med omsorgsboliger beliggende i 1. etasje i Mortensnes omsorgssenter. Vi har 20 fastboende pasienter i egne leiligheter og en leilighet \"lille Oasen\", som driftes som en institusjonsplass. Vi har en
Tromsø kommune - 2019-06-25 - unspecified

ALIS - NORD - Fastlegehjemmel -

ALIS - Nord er et pilotprosjekt for spesialistutdanning i allmennmedisin i inntil 24 kommuner i Nord-Norge. Tromsø kommune har fått tildelt to ALIS - Nord kandidater. Tromsø kommune deltar i prosjektet med privat næringsdriftsmodell som betinger at utdanningslegen kjøper en etablert fastlegehjemmel,
Tromsø kommune - 2019-06-12 - unspecified

Sykepleier/vernepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4078155812 Presentasjon av stillingen:Avdeling Workinmarka er en ny avdeling som gir tjenester til hjemmeboende brukere. Hos oss vil du jobbe i et kompetanserikt arbeidsmiljø med kreft- geriatriske sykepleiere. Vi er en tverrkulturell gruppe, og har høy grad av nærhet til
Tromsø kommune - 2019-06-12 - unspecified

Bli me på å lage goé daga på Kvaløysletta sykehjem -

Org. nr: - Stillingsident: 4091343938 Presentasjon av stillingen:Kvaløysletta sykehjem søker ferievikarer som liker å arbeide med eldre mennesker.Du må ha lyst til å arbeide i et aktivt og spennende tverrfaglig miljø som stadig er i utvikling.Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere,
Tromsø kommune - 2019-06-04 - unspecified

Vil du lede arbeidet med kystsoneplanen for Tromsø? -

Det er nå større interesse for kystsonen vår enn noen gang, og Byplan søker en prosjektleder som vil jobbe med revisjon av kystsoneplanen i tre år.Kystsoneplaner er styringsverktøy som muliggjør kommunal styring av utviklingen i egen kystsone. Kystsoneplanlegging bidrar til interesseavveining
Tromsø kommune - 2019-05-24 - unspecified

Ergoterapeut - Tverrfaglig ressurs -

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge søker nå en engasjert ergoterapeut til vår avdeling. Vi tilbyr 100 % fast stilling med tiltredelse 8. august 2019 eller snarest etter det.For å ivareta brukergruppen barn og unge under 18 år, er det i dag ansatt 3 ergoterapeuter og 12 fysioterapeuter
TROMSØ KOMMUNE - 2019-05-22 - unspecified

Fagansvarlig, sirkus på Kulta -

Kulta finner du i Tromsdalen på fastlandet i Tromsø. Kulta har utviklet særlig kompetanse innenfor teater, sirkus, teknisk og produksjonsmessig gjennomføring, pedagogikk og kursvirksomhet. Husene våre rommer scenekunst på tvers av profesjon og alder.ArbeidsoppgaverUndervisning av grupperOppfølging
Tromsø kommune - 2019-05-21 - unspecified

Full Stack utvikler -

Offentlig sektor har et stort behov for å digitalisere. Det gjør at vi her ved Seksjon for IT og arkiv i Tromsø kommune har valgt å satse på lokal utvikling for å hjelpe oss og andre i offentlige sektor med digitaliseringsoppgavene vi har fått fra staten.ArbeidsoppgaverVi har stort press på oss
Tromsø kommune - 2019-05-16 - unspecified

Barne- og ungdomsarbeider/assistent -

Er du en barne- og ungdomsarbeider/ assistent som har et stort ønske om å jobbe for og med barn? Vi søker inntil 7 barne- og ungdomsarbeidere/ assistenter med erfaring fra barnehage og gjerne erfaring fra arbeid med barn med særskilte behov.ArbeidsoppgaverSkape trygghet og trivsel i barnegruppenOppfølging
Tromsø kommune - 2019-05-15 - unspecified

Språkmedarbeider - Samisk språksenter -

Vi søker etter utviklings-/og resultatorientert medarbeider som er god til å samarbeide og bygge relasjoner.Gáisi Giellaguovddáš/språksenter er et kompetansesenter som er lokalisert i Tromsø og Lakselbukt, , og som arbeider med å fremme samisk språk og kultur i Tromsø kommune og regionen for
Tromsø kommune - 2019-05-14 - unspecified

Engasjement - prosjektmedarbeider på Samisk språksenter -

Gáisi Giellaguovddáš/språksenter er et kompetansesenter som er lokalisert i Tromsø og Lakselvbukt. Senteret arbeider med å fremme samisk språk og kultur i Tromsø kommune og regionen for øvrig. Gáisi er ett av flere språksentre i Nord-Norge, og er finansiert av kommunen, Sametinget og Troms
Tromsø kommune - 2019-05-14 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 0.17819309234619 sekunder