Jobs Universitetet i Oslo - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Universitetet i Oslo, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 626 jobbtilbud Universitetet i Oslo.

HR-leder, Det medisinske fakultet -

Vi søker en proaktiv og tydelig HR-leder som trives med ledelse og overordnet styring av en stor og kompleks virksomhet ved Universitetet i Oslo. Du vil sitte i en nøkkelposisjon som rådgiver for fakultetsledelsen, samtidig som du skal koordinere HR-funksjonen i underliggende enheter. Stillingen vil
Universitetet i Oslo - 2019-08-30 - unspecified

Nettredaktør -

Jobbnorge ID: 174566Om stillingenDet medisinske fakultet skal ansette en rådgiver/seniorrådgiver som fakultetets nettredaktør i fast stilling.Nettredaktøren har en viktig rolle i fakultetets kommunikasjonsarbeid og samarbeider tett med nettredaktørene ved fakultetets fire grunnenheter. Nettredaktøren
Universitetet i Oslo - 2019-08-29 - unspecified

PhD Research Fellowship in Informatics -

Jobbnorge ID: 174513Job abstractJV_descriptionA PhD Research Fellowship in Informatics (GC for the JVM) is available at the Department of Informatics.The fellowship period is 3 years. Candidates may be offered one additional year by the Department of Informatics; the 4 year position then entails a compulsory
Universitetet i Oslo - 2019-08-29 - unspecified

Doctoral research fellow in the field of robotics regulation -

Jobbnorge ID: 174297Job abstractJV_descriptionA position as doctoral research fellow is available for three (3) years, to undertake research as part of the project \"Vulnerability in the Robot Society\" (VIROS). The project is funded by the Norwegian Research Council. The research fellow will work as
Universitetet i Oslo - 2019-08-23 - unspecified

Postdoctoral position in the field of robotics regulation -

Jobbnorge ID: 171076Job abstractJV_descriptionA position as postdoctoral research fellow is available for three (3) years, to undertake research as part of the project \"Vulnerability in the Robot Society\" (VIROS).The project is funded by the Norwegian Research Council. The research fellow will work
Universitetet i Oslo - 2019-08-23 - unspecified

Nettmedarbeidar i kommunikasjonsseksjonen -

Jobbnorge ID: 174210Om stillingaDet humanistiske fakultet (HF) er på jakt etter ein positiv, målretta og løysingsorientert kollega til nettredaksjonen i kommunikasjonsseksjonen ved fakultetet. Du har redaksjonell erfaring frå media, god forståing for visuell kommunikasjon og sterk digital kompetanse.Nettredaksjonen
Universitetet i Oslo - 2019-08-23 - unspecified

Postdoctoral Research Fellowship in Astrophysics -

Jobbnorge ID: 174305Job abstractJV_descriptionA position as Postdoctoral Research Fellow (SKO 1352) is available at the Institute of Theoretical Astrophysics. The fellowship is for a period of up to 3 years. The preferred starting date is January 1st, 2020 but an alternative starting date can be negotiated.No
Universitetet i Oslo - 2019-08-23 - unspecified

Administrativ leiar -

Jobbnorge ID: 173998Om stillingaInstitutt for medium og kommunikasjon ved Det humanistiske fakultet søker etter administrativ leiar (SKO 1054).Stillinga vil ha både strategiske og operative oppgåver, og du må trivast i begge rollene. Stillinga rapporterer til instituttleiar og inngår i leiargruppa
Universitetet i Oslo - 2019-08-21 - unspecified

Sikkerhetsanalytiker / hendelseshåndterer -

Jobbnorge ID: 172241Om stillingenUniversitetet i Oslo (UiO) har store og komplekse IT-systemer og har jobbet målrettet med informasjonssikkerhet i mange år. Vi søker en person som kan jobbe sammen med oss med alt fra å håndtere målrettede cyberangrep til å utarbeide rutiner og policy.Du har glødende
Universitetet i Oslo - 2019-08-17 - unspecified

PhD Research Fellowship in Mechanics or Applied Mathematics -

Jobbnorge ID: 174069About the positionOne positions as PhD Research fellow available at the Department of Mathematics of the University of Oslo.If the successful candidate has a good knowledge of one Scandinavian language (Norwegian, Swedish, Danish), the fellowship will be for a period of 4 years, with
Universitetet i Oslo - 2019-08-16 - unspecified

PhD Research Fellowship in Digitalization and learning at work -

Jobbnorge ID: 174001Job abstractJV_descriptionDo you enjoy research work? Would you like to be part of an interdisciplinary project team and generate new knowledge about digitalization, work and learning in today's working life?Applications are invited for a three-year position as PhD Research Fellow
Universitetet i Oslo - 2019-08-15 - unspecified

Administrasjonskonsulent -

Jobbnorge ID: 173795Om stillingenDet er ledig en fast stilling som administrasjonskonsulent (førstekonsulent) ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet. Arbeidsoppgavene er hovedsakelig knyttet til Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, men inkluderer også fellesfunksjoner
Universitetet i Oslo - 2019-08-15 - unspecified

Arkivar -

Jobbnorge ID: 173866Om stillingenVi har for tiden ledig stillingen som arkivar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det er en midlertidig stilling med et års varighet.Arkivet er organisatorisk plassert i fakultetets administrasjon og er felles for alle underliggende enheter. Det er i dag
Universitetet i Oslo - 2019-08-14 - unspecified

Postdoktor - naturfagdidaktikk -

Jobbnorge ID: 173040Om stillingenInstitutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) har ledig stilling som postdoktor for en periode på 3 år i naturfagdidaktikk.Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet LISSI - Linking Instruction in Science and Student Impact.Forskningsprosjektet er finansiert
Universitetet i Oslo - 2019-08-13 - unspecified

Professor or Associate Professor of Medicine (Biomedical Innovation) -

Jobbnorge ID: 173845Job abstractJV_descriptionThe Institute of Clinical Medicine has a newly created permanent position as Professor or Associate Professor (depending on academic qualifications) of Biomedical Innovation. The professorship aims to strengthen the strategic innovation efforts and activities
Universitetet i Oslo - 2019-08-13 - unspecified

Studiekoordinator -

Jobbnorge ID: 173657Om stillingaVed Sosialantropologisk institutt er det ledig ei fast stilling som rådgjevar (SKO 1434). Stillinga er knytt til studieadministrasjonen ved instituttet og er del av eit team av fleire studieadministrative stillingar som har oppgåver innan sakshandsaming og informasjon
Universitetet i Oslo - 2019-08-10 - unspecified

Associate Professor in Bioanalytical Chemistry related to Life Sciences -

Jobbnorge ID: 173811Job abstractJV_descriptionA full-time associate professor position is available in Bioanalytical Chemistry related to Life Sciences at the Department of Chemistry, Bio3-Section for Chemical Life Sciences.r).We are looking for a potential scientific leader with clear research visions,
Universitetet i Oslo - 2019-08-09 - unspecified

Førsteamanuensis i farmakologi -

Jobbnorge ID: 173816Om stillingenVed Farmasøytisk institutt, Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap, UiO er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i farmakologi.Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap har ansvaret for undervisning i farmakologi/farmakoterapi,
Universitetet i Oslo - 2019-08-09 - unspecified

PhD Research Fellow in Pharmacognosy -

Jobbnorge ID: 173753Job abstractJV_descriptionA four-year full time PhD Research Fellowship in Pharmacognosy (position code 1017) including 25 % of compulsory work is available at Department of Pharmacy, Section for Pharmaceutical Chemistry, University of Oslo, in the BioNatH research group. The compulsory
Universitetet i Oslo - 2019-08-08 - unspecified

PhD Research Fellow in Ophthalmology -

Jobbnorge ID: 173540Job abstractJV_descriptionA 3-year full-time position as PhD Research Fellow in Ophthalmology is available at the Center for Eye Research, Department of Ophthalmology, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo (UiO), Norway. The project is on \"Mathematical
Universitetet i Oslo - 2019-08-07 - unspecified

Postdoctoral Research Fellowship in Plasma and Space Physics -

Jobbnorge ID: 173706Job abstractJV_descriptionPosition as Postdoctoral Research Fellow in Plasma and Space Physics is available at the Department of Physics.The post doc fellowship is for a period of 2 years. Within the framework of the position, duties may be assigned. Starting date no later than 1.
Universitetet i Oslo - 2019-08-07 - unspecified

Postdoctoral Research Fellowship within the iCSI -

Jobbnorge ID: 173668Job abstractJV_descriptionPostdoctoral Research Fellowship within the iCSI center for research based innovation is available at the Center for Materials Science and Nanotechnology at the Department of Chemistry, University of Oslo.The postdoctoral fellowship is for a period of 2 years
Universitetet i Oslo - 2019-08-06 - unspecified

Rekneskapskonsulent ved Det humanistiske fakultet -

Jobbnorge ID: 172940Om stillingaEi fast stilling som rekneskapskonsulent (førstekonsulent SKO 1408/ seniorkonsulent SKO 1363) er ledig ved økonomiseksjonen ved Det humanistiske fakultet. Det kan óg bli ledig eit vikariat som rekneskapskonsulent.Rekneskapskonsulenten er ein sentral ressurs i arbeidet
Universitetet i Oslo - 2019-08-03 - unspecified

Studiekonsulent ved studieseksjonen -

Jobbnorge ID: 173606Om stillingenVi har ledig fast stilling som studiekonsulent (seniorkonsulent 1363) ved Det odontologiske fakultet, med tiltredelser snarest. Studiekonsulenten inngår i studieseksjonen på 5 personer, som har det administrative ansvaret for bachelorprogrammet i tannpleie, masterprogrammet
Universitetet i Oslo - 2019-08-03 - unspecified

Prosjektcontrollar ved Det humanistiske fakultet -

Jobbnorge ID: 172946Om stillingaEi stilling som prosjektcontrollar (seniorkonsulent SKO 1363/ rådgivar SKO 1434) er ledig ved økonomiseksjonen ved Det humanistiske fakultet. Det humanistiske fakultet har om lag 130 eksternt finansierte prosjekt med ei total årleg inntekt på ca. 100 millionar kroner.
Universitetet i Oslo - 2019-08-03 - unspecified

Systemadministrator/utvikler -

Jobbnorge ID: 172415Om stillingenSeksjon for applikasjon- og integrasjonsplattformer søker etter en teknisk dyktig entusiast med sans for å løse praktiske problemer på en elegant måte. Du har god forståelse for viktigheten av solid infrastruktur som en viktig forutsetning for gode tjenester og
Universitetet i Oslo - 2019-08-02 - unspecified

Jurist USIT -

Jobbnorge ID: 172232Om stillingenVi søker etter en jurist i IT-direktørens stab med arbeidsfelt innenfor personvern og IT-juridisk arbeid ved UiO. Stillingen er innplassert som rådgiver (1434) eller førstekonsulent (1408) avhengig av kompetanse.Du inngår i et team på to jurister. I tillegg kan
Universitetet i Oslo - 2019-08-02 - unspecified

Senioringeniør, OpenSource/PostgreSQL databaser -

Jobbnorge ID: 172421Om stillingenUniversitetets senter for Informasjonsteknologi (USIT) har en ledig stilling med arbeidsoppgaver innen drift av PostgreSQL på Linux.Stillingen er fast og inngår i seksjon for databasedrift.Seksjon for databasedrift (DBD) har ansvaret for utbygging, drift, vedlikehold
Universitetet i Oslo - 2019-08-02 - unspecified

Postdoctoral Research Fellow in Machine Learning for Mental Health Care Technology -

Jobbnorge ID: 173580Job abstractJV_descriptionTwo positions as a Postdoctoral research fellow is available at theRobotics and Intelligent Systems (ROBIN) group, at the Department of Informatics. The postition are a part of the Research Council of Norway funded project INtroducing personalized TReatment
Universitetet i Oslo - 2019-08-01 - unspecified

Kontorsjef -

Jobbnorge ID: 173412Om stillingaVed Økonomisk institutt er det ledig ei stilling som administrativ leiar.Stillinga er underlagt instituttleiar og er delegert ansvaret for instituttet sine tekniske, administrative og forvaltningsmessige oppgåver. Kontorsjefen inngår i instituttet si leiargruppe.I stillinga
Universitetet i Oslo - 2019-08-01 - unspecified

Overingeniør med 3D-dokumentasjon som arbeidsområde -

Jobbnorge ID: 166482Om stillingenVed Kulturhistorisk museum er det ledig et 12 måneders engasjement, med mulighet for forlengelse, som overingeniør for å 3D-dokumentere museets arkeologiske vikingtidssamling.Kulturhistorisk museum (KHM) arbeider med planene for et nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy
Universitetet i Oslo - 2019-07-26 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 1.0841820240021 sekunder