Jobs Sørlandet sykehus HF - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Sørlandet sykehus HF, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 470 jobbtilbud Sørlandet sykehus HF.

Enhetsleder -

Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4115826019 Presentasjon av stillingen:Med forbehold om mulige organisatoriske endringer lyses denne stillingen ut.Nevrologisk avdeling består av sengepost, poliklinikk, dagpost og klinisk nevrofysiologisk laboratorium (KNF).Sengeposten har totalt 22 senger, 15 nevrologiske
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-08-14 - unspecified

Psykiatrisk sykepleier/eller annen relevant bachlor med videreutdanning -

Org. nr: 995255065 Stillingsident: 4088627901 Presentasjon av stillingen:DPS Strømme er en egen avdeling i Sørlandet Sykehus HF, Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling. DPS Strømme består av psykiatrisk poliklinikk i Kristiansand og Mandal, døgnenhet og Ambulant akutteam.Ambulant akutteam
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-08-08 - unspecified

Overlege - spesialist i plastikkirurgi -

Sørlandet sykehus HF består av tre somatiske sykehus. Klinikk somatikk Arendal har akuttfunksjon for en befolkning på ca 100 000. Klinikken har syv avdelinger: kirurgiske fag, indremedisinske fag, gyn/føde, barne- og ungdomsavdeling, avdeling for pleie og poliklinikker, avdeling for intensiv, operasjon,
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-08-07 - unspecified

Lege i spesialisering -

Org. nr: 893524312 Stillingsident: 4113646117 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100 % stilling, ca. ett års vikariat med mulighet for forlengelse/annet vikariat, for lege i spesialisering innenfor immunologi og transfusjonsmedisin.Spesialitet: immunologi og transfusjonsmedisin.Avdelingen er godkjent
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-08-03 - unspecified

Sykepleier -

Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4102083185 Presentasjon av stillingen:Medisinsk avdeling - Infeksjonsposten 1E - har ledig 100 % fast stilling som sykepleier. Stillingen innebærer for tiden arbeid i 3-delt turnus og arbeid p.t. hver 3. helg, samt 2 ekstra helger pr. år. Ved intern ansettelse kan
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-08-01 - unspecified

Rådgiver elektronisk kurve -

Org. nr: - Stillingsident: 4099482397 Presentasjon av stillingen:Sykehuset er nå i gang med å innføre elektronisk løsning for medikasjon og pasientmålinger (MetaVision). Systemet er tatt i bruk ved deler av sykehuset og er planlagt fullt implementert frem mot sommeren 2020 av pågående prosjekt.
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-07-19 - unspecified

Sykepleier -

Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4107876434 Presentasjon av stillingen:Er du på utkikk etter en spennende og lærerik jobb på en travel arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig og personlig utvikling? Da bør du søke på denne stillingen!Vi har ledig 100% fast sykepleierstilling
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-07-16 - unspecified

Psykologspesialist/psykolog -

Org. nr: 974631113 Stillingsident: 4106859539 Presentasjon av stillingen:Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Aust-Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Aust-Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk
Sørlandet sykehus HF - 2019-07-16 - unspecified

Psykologspesialist/psykolog/annen terapeut -

Org. nr: 974631164 Stillingsident: 4105016037 Presentasjon av stillingen:Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister og utekontorer i Lillesand og Mandal. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.Familieklinikken
Sørlandet sykehus HF - 2019-07-12 - unspecified

Psykologspesialist/psykolog/annen terapeut -

Org. nr: 980246310 Stillingsident: 4104743736 Presentasjon av stillingen:Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister og utekontorer i Lillesand og Mandal. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.Poliklinikken
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-07-06 - unspecified

Lege i spesialisering -

Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4106023421 Presentasjon av stillingen:Kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus, Kristiansand er landsdelens største gyn/føde avdeling med ca 1800 fødsler, 5000 innleggelser og ca 19 000 polikliniske konsultasjoner.Kvinneklinikken er delt i en obstetrisk og en gynekologisk
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-07-06 - unspecified

Audiograf -

Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4102777583 Presentasjon av stillingen:Hørselsentralen søker etter audiograf i 100 % fast stilling, med for tiden arbeidssted i Kristiansand. Tiltredelse snarest/etter avtale. Vi har et positivt arbeidsmiljø med store faglige utfordringer. Ved internrokkering så
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-07-03 - unspecified

Operasjonsenheten søker operasjonssykepleier, 2 x fast 100 % -

Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4103558611 Presentasjon av stillingen:Operasjonsenheten er en del av Anestesi- Intensiv- og Operasjonsavdelingen (AIO). Det utføres årlig ca. 9000 operasjoner, og vi er rundt 70 ansatte i enheten.Vi har 13 operasjonsstuer og betjener ortopedi, urologi, gastrokirurgi,
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-07-03 - unspecified

Nyresykepleier/sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4100972880 Presentasjon av stillingen:Fast 100% stilling som nyresykepleier ved hemodialysen i Arendal er ledig fra 19/8-19. Enheten har 13 behandlings plasser. Vi har dialyse maskin 5008.Arbeidstiden er 37,5 timer pr uke i dag/turnus. Det er arbeid hver tredje lørdag. Vi
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-07-02 - unspecified

Psykologspesialist/psykolog -

Org. nr: 995255065 Stillingsident: 4100790390 Presentasjon av stillingen:DPS Strømme består av psykiatrisk poliklinikk i Kristiansand og Mandal, døgnenhet og Ambulant akutteam.Poliklinikken tilbyr utredning og behandling for et bredt spekter av psykiske lidelser (angst, depresjoner, bipolar lidelse,
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-06-28 - unspecified

Enhetsleder -

Org. nr: 995255065 Stillingsident: 4088625082 Presentasjon av stillingen:DPS Strømme er en egen avdeling i Sørlandet Sykehus HF, Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling. Ambulant akutteam er en egen enhet under DPS Strømme.Ved Ambulant akutteam er det fra 01.10.19 ledig 100% fast stilling
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-06-26 - unspecified

Sykepleier (Pasienthotellet) -

Org. nr: 993524417 Stillingsident: 4099362109 Presentasjon av stillingen:Vi søker dyktig sykepleier i vikariat i 100 % stilling til Pasienthotellet i Arendal.Pasienthotellet har 31 hotellsenger og 4 sengepostsenger.Pasienthotellet har pasienter fra hele somatikken i Sørlandet sykehus Arendal. Dette
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-06-20 - unspecified

Sykepleier -

Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4099380540 Presentasjon av stillingen:Er du på utkikk etter en spennende og lærerik jobb på en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig og personlig utvikling? Da bør du søke på denne stillingen!Vi har ledig sykepleierstilling på Lunge sengepost
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-06-20 - unspecified

Fysioterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4094777037 Presentasjon av stillingen:DPS Aust-Agder er en del av Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus og består av tre enheter. Enhet for poliklinikk består av et gruppeteam i Arendal og 3 polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand. Enhet
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-06-19 - unspecified

Psykologspesialist/psykolog -

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.Familieklinikken
Sørlandet sykehus HF - 2019-06-15 - unspecified

Overlege - bryst- og endokrinkirurgi -

Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4093629323 Presentasjon av stillingen:Ved Kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus HF, Kristiansand er det ledig stilling for bryst- og endokrinkirurg. Seksjonen har ansvar for all bryst- og endokrinkirurgi på Agder med et beforlkningsgrunnlag på bortimot 300.000.Den
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-06-08 - unspecified

Sosionom -

Org. nr: 995255065 Stillingsident: 4087304123 Presentasjon av stillingen:DPS Strømme består av psykiatrisk poliklinikk i Mandal og Kristiansand, døgnenhet og Ambulant akutteam.Vi har fra 05.08.2019 ledig 50 % stilling fast som sosionom. Stilling vil i hovedsak være knyttet poliklinikken i Kristiansand,
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-05-29 - unspecified

Har du engasjement og interesse for radiologi? -

Org. nr: 893524312 Stillingsident: 4080506481 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 1 x 100 % st. fast og 2 x 100 % st. vikariat, for lege i spesialisering. Spesialitet: radiologiVi søker deg med stort engasjement og interesse for å utdannes innen radiologiRadiologisk avdeling har to Definition Flash
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-05-28 - unspecified

Er du vår nye medarbeider? -

Organisasjonsavdelingen er en stabsavdeling ved Sørlandet sykehus HF. HR er en seksjon i Organisasjonsavdelingen og består av enhet for Bedriftshelsetjeneste, personaltjenesten og HR- utvikling. Seksjonene har pr i dag 22 årsverk og er organisert på tvers av foretakets geografi. Avdelingen har ambisjoner
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-05-25 - unspecified

Operasjonsenheten søker operasjonssykepleier -

Operasjonsenheten er en del av Anestesi- Intensiv- og Operasjonsavdelingen (AIO). Det utføres årlig ca. 9000 operasjoner, og vi er rundt 70 ansatte i enheten. Vi har 13 operasjonsstuer og betjener ortopedi, urologi, gastrokirurgi, endokrin/mamma, kar/thorax, gyn og ønh, både elektiv og ø-hjelp-kirurgi.Vi
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-05-21 - unspecified

Vil du bli vår nye enhetsleder? -

DPS Strømme består av psykiatrisk poliklinikk i Kristiansand og Mandal, døgnenhet og Ambulant akutteam.Ved vår polikliniske enhet er det fra 01.10.2019 ledig 100 % st. fast som enhetsleder. Poliklinikken har kontor både i Kristiansand og Mandal. Enheten består av 54 årsverk fordelt på 5 team.
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-05-21 - unspecified

Bemanningskoordinator -

Hovedoppgavene til Bemanningsenheten er å avlaste lederne på kliniske avdelinger med innleie av vikarer ved korttidsfravær. Bemanningsenheten står for innleie av ledige vakter på 27 enheter i Arendal og Kristiansand. Bemanningsenheten bruker Sørlandet sykehus HF (SSHF) sitt ressurs - og planleggingssystem
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-05-21 - unspecified

Overlege -

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus Kristiansand er en avdeling med godt arbeidsmiljø, høyt tempo og gode muligheter for faglig utvikling. Avdelingen har hatt gruppe 1 status i generell indremedisin og dette er søkt videreført i ny spesialistordning. Avdelingen har dublert tilstedevaktsjikt
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-05-16 - unspecified

Ønsker du å bli vår nye kollega? -

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister og utekontorer i Lillesand og Mandal. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.Poliklinikken i Arendal har følgende stilling ledig: 100 % fast stilling for
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-05-16 - unspecified

Lege i spesialisering (kirurgisk avd.) -

Kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus, Kristiansand er godkjent gruppe I institusjon i generell kirurgi og gir tellende tjeneste i grenspesialitetene karkirurgi, gastoenterologisk kirurgi, bryst-/endokrinkirurgi og urologi.Vi har ledig 100 % st. vikariat med 6 mnd. varighet, med mulighet for forlengelse,
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-05-11 - unspecified

Psykologspesialist/psykolog -

DPS Strømme består av psykiatrisk poliklinikk i Kristiansand og Mandal, døgnpost, samt Ambulant akutteam (AAT). Poliklinikken i Mandal består av to team, allmennpsykiatrisk team og rehabiliteringsteam. Begge teamene er tverrfaglige.Vi har ledig for psykologspesialist/psykolog 100 % fast stilling
SØRLANDET SYKEHUS HF - 2019-05-11 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 1.5868279933929 sekunder