Jobs Akershus universitetssykehus HF - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Akershus universitetssykehus HF, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 441 jobbtilbud Akershus universitetssykehus HF.

HR- rådgiver/seniorrådgiver -

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, samt lokal og områdesykehus i Oslo og Akershus, for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. \"Menneskelig nær - faglig sterk\" er vår visjon. Les mer på www.ahus.no  Ønsker
Akershus universitetssykehus HF - 2019-03-15 - unspecified

Ledig stilling som postdoktor ved Akershus universitetssykehus -

Prosjektet Adverse Inflammation Versus Antitumor Immunity in Advanced Colorectal Cancer - Mastered by the Mitochondrial Metabolism? har fått tildelt eksterne forskningsmidler til å ansette postdoktor i tre år. Stillingen er knyttet til forskningsgruppen Clinical and Molecular Oncology in ColoRectal
Akershus universitetssykehus HF - 2019-03-01 - unspecified

Operasjonssykepleier/Sykepleier/Eller søker med relevant utdannelse innen Sterilforsyning -

Org. nr: - Stillingsident: 4019777797 Presentasjon av stillingen: Vil du være med å sikre god kvalitet i sterilforsyningsarbeidet, samt å bidra til trygghet for pasientene? Sterilforsyningen yter service til alle avdelinger på Ahus som skal ha sterilt utstyr til aseptiske prosedyrer og operasjoner.
Akershus universitetssykehus HF - 2019-02-26 - unspecified

Vil du jobbe som psykolog i fast stilling ved Spesialpoliklinikken på Grorud ? -

DPS Groruddalen ivaretar spesialisthelsetjenestetilbudet utenfor sykehusnivå innen psykisk helsevern for voksne med bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune som opptaksområde. DPS Groruddalen er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består i dag av 7 polikliniske enheter
Akershus universitetssykehus HF - 2019-02-21 - unspecified

Ledig stilling som doktorgradsstipendiat på PhD stipendet: Persontilpasset diagnostikk og behandling av obstruktiv søvnapné -

Stillingen dreier seg om en 3-årig PhD stipendiatstilling knyttet til forskningsgruppen ved Øre- Nese- Halsavdelingen på Akershus Universitetssykehus, forskningsgruppen til professor Toril Dammen ved avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo og forskningsgruppen til professor Pål
Akershus universitetssykehus HF - 2019-02-20 - unspecified

Postdoctoral Fellow in mechanisms of mitophagy in stem cell function and Alzheimer's disease -

A Fellowship position for a Postdoctoral researcher is available at the Akershus University Hospital The position is located at a research group established to investigate the molecular and cellular mechanisms underlying human aging and age- related neurodegeneration, headed by Dr Evandro Fei Fang.
Akershus universitetssykehus HF - 2019-02-02 - unspecified

Rådgiver HR -

Ahus har som mål å bli et av Norges fremste universitetssykehus og ønsker å være den mest attraktive arbeidsplassen for helsepersonell. Vi er ambisiøse og skal være pasientens førstevalg. HR skal understøtte dette ved å legge til rette for en organisasjon hvor ledere og ansatte er stolte av
Akershus universitetssykehus HF - 2019-02-02 - unspecified

Doktorgradsstipendiat ved Akershus universitetssykehus og Sørlandet sykehus -

Prosjektet Adverse Inflammation Versus Antitumor Immunity in Advanced Colorectal Cancer - Mastered by the Mitochondrial Metabolism? har fått tildelt eksterne forskningsmidler til å ansette doktorgradsstipendiat i tre år. Stillingen er knyttet til forskningsgruppene Colorectal Cancer Research Group
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-29 - unspecified

Overlege DPS Nedre Romerike, Akutteam - Akershus universitetssykehus HF -

Vil du bli vår nye kollega? Akutteamet tilbyr rask helsehjelp til personer som opplever akutt psykisk krise, det være seg nye oppståtte akutte kriser, eller forverring av en kjent psykisk lidelse. Det er et mål at teamet skal redusere behovet for innleggelser på sykehus. Teamet er tverrfaglig sammensatt
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-26 - unspecified

Sykepleier ønskes til spennende avdeling, infeksjon og blodsykdommer - Blodsykdommer S302 -

Org. nr: - Stillingsident: 4010672790 Presentasjon av stillingen:S302 er en delt sengepost med fagområdene infeksjon og blodsykdommer. Som sykepleier ved vår avdeling vil du utøve sykepleie både til pasienter med blod- og infeksjonssykdommer. Du vil måtte tilegne deg kompetanse for å håndtere
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-16 - unspecified

Kvalitetsrådgiver - Distriktspsykiatrisk senter Grorud (DPSG) -

DPS Groruddalen har bydelene Alna, Grorud og Stovner samt Nittedal kommune med et folketall på ca. 130 000 som opptaksområde. DPS Groruddalen består av Akutteam, 4 Allmennpsykiatriske seksjoner, Seksjon for gruppeterapi, Spesialpoliklinikk for psykoselidelser samt Døgnseksjon. Vi søker en engasjert
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-16 - unspecified

Ledig 2 års engasjement som forskningssykepleier -

Seksjon for klinisk forskningsstøtte i avdeling for forskning i medisinsk divisjon er en spesialisert enhet som bistår ved alle aspekter av forskningsprosjekter; Planlegging, budsjettering, biobank-prosjektering, datainnsamling fra enkle og komplekse kliniske undersøkelser, innsamling og prosessering
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-16 - unspecified

Doktorgradsstipendiat FoU psykisk helsevern. Klinisk studie hvor opioidavhengige behandles med langtidsvirkende naltrekson -

Divisjon psykisk helsevern består av 4 DPS-avdelinger, Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet, Avdeling akuttpsykiatri, Avdeling spesialpsykiatri, Avdeling alderspsykiatri, Avdeling voksenhabilitering og Avdeling FoU. Divisjonen har ca. 1.700 årsverk og er lokalisert på Øvre og Nedre Romerike,
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-16 - unspecified

Psykologspesialist/psykolog søkes til Smertepoliklinikken - Akershus universitetssykehus HF -

Vil du bli vår nye kollega?Smertepoliklinikken er organisert under Anestesiavdelingen og har 10.7 årsverk. Vi utreder og behandler pasienter med kroniske smerter og har et tverrfaglig miljø der leger, sykepleiere, fysioterapeut, psykiater, psykolog og merkantilt personell utgjør et team rundt pasientbehandlingen.
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-16 - unspecified

Vikariat som lege i spesialisering (LIS) i nevrologi - Nevrologi -

Nevrologisk avdeling har to ledige vikariater som lege i spesialisering i nevrologi. Tiltredelse fra 01.03.2019, varighet 6 måneder med mulighet for forlengelse. Søker må påregne noe undervisning av studenter og annet helsepersonell Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-15 - unspecified

Ønsker du spennende arbeidsoppgaver og trives med å motivere andre? - Akershus universitetssykehus HF -

Vi har 47 % fast stilling for tiden på natt med arbeid hver 3. helg.ARA Follo døgn er en av flere seksjoner i avdeling rus og avhengighet (ARA). ARA er organisert innenfor psykisk helsevern Ahus HF. Seksjonen er samlokalisert med Follo DPS i Ski med gangavstand til tog og buss.ARA Follo døgn har to
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-15 - unspecified

Psykologspesialist - ARA Nedre Romerike -

Vi søker etter en psykologspesialist som ønsker å jobbe tverrfaglig, samt være med å videreutvikle rusfeltet. I seksjon ARA Nedre Romerike er det 2 psykologspesialister og vi regner med å være 3 innen sommeren. I tillegg har vi flere psykologer, sosionomer, lege, sykepleier og kontorfaglige, til
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-15 - unspecified

Anestesiavdelingen, seksjon intensiv har ledige stillinger for sykepleiere til nyopprettede kirurgiske intermediær senger - Akershus universitetssykehus HF -

Vil du bli vår nye kollega til nyopprettede kirurgisk intermediærsenger som er ett av sykehusets satsningsområder? Opprettelse av kirurgisk intermediærsenger er et av sykehusets satsningsområder i vår utviklingsplan for å ivareta den kritisk syke pasienten. Intermediærsengene har sin tilhørighet
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-15 - unspecified

Helsesekretær - Kontortjeneste lunge/nyre/endo -

Det er ledig en 100 % fast stilling som helsesekretær ved lungepoliklinikken på Akershus Universitetssykehus. Dette er en travel men trivelig arbeidsplass med et godt miljø. Hvis du er en blid og omgjengelig helsesekretær som trives med mange arbeidsoppgaver og setter pasienten og service i sentrum
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-15 - unspecified

Ledig stillinger som sykepleier ved Dialyseavdelingen - Dialyse -

Lyst på ny spennende jobb? Hemodialyseavdelingen ved Ahus skal utvide sin virksomhet i 2019 og trenger i den forbindelse flere dyktige sykepleiere.Vår ambisjon er å være en ledende enhet innenfor hemodialyse. Som sykepleier ved dialyseavdelingen kommer du tett på en pasientgruppe med sammensatte
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-15 - unspecified

Leger i spesialisering - 2 vikariater - ABUP -

Divisjon psykisk helsevern, avd. BUP har to ledige vikariater for leger i spesialisering innen barn og unges psykiske helsevern. Avdelingen består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner. Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre og Nedre Romerike og fra 01.02.19 på Kongsvinger.
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-15 - unspecified

Sykepleiere til sommervikariat på gastromedisin - Fordøyelse sengeområde S304 -

Avdeling for Fordøyelsessykdommer søker sykepleiere i sommervikariat til sengeområde S304 der vi har 14 senger. Vi deler sengeområdet med Avdeling for Lungesykdommer og personalet må påregne fleksibilitet mellom disse fagområdene.Vi har et høyt faglig nivå, mange spennende arbeidsoppgaver og
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-11 - unspecified

Deltidsansatt / Tillkallingshjelp - Logistikk transport og forsyning Kongsvinger -

Har du lyst til å jobbe med service og logistikk Kongsvinger sykehus? Seksjon Transport & Forsyning skal nå ansette tilkallingshjelp som vil få muligheten til å ta vakter internt i seksjonen. Seksjonen utfører tjenester som: pasientportør, lager og aktiv forsyning, avfallshåndtering og tekstilforsyning.
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-11 - unspecified

Anestesiavdelingen, seksjon intensiv har ledige stillinger for intensivsykepleiere - Akershus universitetssykehus HF -

Vi er en seksjon i utvikling og har nå behov for flere dyktige intensivsykepleiere. Vil du jobbe innenfor et av sykehusets satsningsområder? Intensivseksjonen har 10 pasientsenger og er en generell intensivseksjon som dekker alle fagområder ved Ahus. Vi vil i løpet av 2019 utvide med 4 kirurgiske
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-11 - unspecified

Forhandlingssjef - Enhet for HR -

Spennende og utfordrende stilling innenfor forhandling/tariff og arbeidsgiverpolitikk.Vår dyktige forhandlingssjef har fått nye utfordringer, og vi søker hennes etterfølger. Stillingen som forhandlingssjef er svært sentral i helseforetakets HR-enhet. Forhandlingssjefen er HR-direktørens rådgiver
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-11 - unspecified

Fast bioingeniør stilling - Prøvemottak/-takning -

Vi søker bioingeniør i 100% fast stilling som skal delta i den daglige rutinen på seksjonene prøvemottak og prøvetaking. Stillingen er tillagt 3 delt døgn turnus.Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi består av syv seksjoner: Prøvemottak, Prøvetaking, Klinisk kjemi, Hematologi,
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-11 - unspecified

Psykologspesialist/psykolog - BUP Follo -

Ønsker du en spennende stilling i et engasjerende og aktivt fagmiljø?Vi søker etter to nye medarbeidere; 1 fast psykologspesialist/psykolog og 1 psykologvikar i ett år, som kan være med på å utvikle klinikken videre.BUP Follo utreder, diagnostiserer og gir behandlingstilbud til barn/ungdom (0-18
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-11 - unspecified

Spennende og meningsfulle sommerjobber i pleietjenesten i ett av Norges største akuttsykehus - Akershus universitetssykehus HF -

Ønsker du å gjøre en forskjell?Vi søker etter deg som er sykepleier, sykepleierstudent (2-3.års) og som ønsker å jobbe som ferievikar sommeren 2019 innen pleietjenesten i de somatiske divisjoner/klinikker.Se vår film her!Vi har sommervikariater av varighet på fire uker eller mer, og har behov
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-11 - unspecified

Psykologspesialist / psykolog - ARA Øvre Romerike -

Vi søker etter psykologspesialist/psykolog i 100% stilling med todelt arbeidsoppgaver. Arbeidet vil være fordelt med en dag på poliklinikken på Jessheim og 4 dager i uken ved rusmestringsenheten ved Ullersmo fengsel. Rusmestringsenheten er et av flere tiltak i Kriminalomsorgens strategi, og skal
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-11 - unspecified

Sommervikarer - Spesialpsykiatri seksjon A -

Seksjon A trenger deg i sommer. Tar du utfordringen? Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Den har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-11 - unspecified

Ferievikarer - DPS Follo Seksjon Døgn -

Lokalbasert psykisk helsevern innebærer at pasienter med psykiske lidelser skal få kvalifisert helsehjelp med forankring i eget lokalmiljø.Døgnenheten er en del av Follo DPS sitt behandlingstilbud til voksne mennesker med psykiske lidelser. Vi har 18 sengeplasser.Vi har behov for å dekke opp deler
Akershus universitetssykehus HF - 2019-01-11 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 6.8137290477753 sekunder