Jobs Helsesekretær - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Helsesekretær, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 172 jobbtilbud Helsesekretær.

Helsesekretær -

Org. nr: 983 974 724 Stillingsident: 4112933721 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) er det største laboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus og har meir enn 250 tilsette. MBF har 11 analytiske og 3 ikkje-analytiske seksjonar. Avdelinga utfører ei rekkje
Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus - 2019-08-29 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: - Stillingsident: 4122768128 Presentasjon av stillingen:Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har en fantastisk kontorfaglig gruppe som nå trenger en ny kollega.Vi trenger en helsesekretær med høy faglig kompetanse og bred erfaring fra kirurgisk poliklinikk i sykehus og arbeid i DIPS. Avdelingen
Akershus universitetssykehus HF (Ahus) - 2019-08-29 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: - Stillingsident: 4116998416 Presentasjon av stillingen:Vi er en trivelig og travel dagkirurgisk avdeling som søker helsesekretær i 20-30% stilling.Avdelingen er plassert på Ski Sykehus og tilhører AhusDagåpent mandag til fredag.ArbeidsoppgaverArbeidet består av pasientkontakt digitalt
AHUS SKI SOMATIKK - 2019-08-14 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4116792810 Presentasjon av stillingen:Ved Barne- og ungdomsklinikken har vi ledig en fast stilling for helsesekretær.ArbeidsoppgaverPasientadministrative oppgaver i DIPSBesvare telefonerPosthåndtering og annet forefallende arbeid.KvalifikasjonerAutorisasjon som helsesekretær,
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF - 2019-08-14 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: 974631326 Stillingsident: 4113684458 Presentasjon av stillingen:ØNH-avdelingen utreder og behandler alle sykdommer og skader i øre-, nese- og halsområdet. Avdelingen tar i mot henvisninger fra fastleger, helsestasjoner og andre spesialister og behandler mer enn 22 000 pasienter poliklinisk
Vestre Viken HF, Adm Drammen (inkl KIS) - 2019-08-14 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: 974631326 Stillingsident: 4116078233 Presentasjon av stillingen:Ortopedisk kontortjeneste er en hektisk, men trivelig arbeidsplass med varierte og interessante arbeidsoppgaver. Vi har nært samarbeid med leger og sykepleiere i avdelingen. Ortopedisk kontor er inndelt i seksjoner som server hvert
Vestre Viken HF, Adm Drammen (inkl KIS) - 2019-08-14 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: - Stillingsident: 4112448705 Presentasjon av stillingen:Ortopedisk avdeling, Førde sentralsjukehus har ledig 100% fast stilling for helsesekretær.Oppstart stilling: etter nærare avtaleArbeidsoppgåverFordele eksterne henvisingar som kjem til ortopedisk avdelingKoordinere og delta i organisering
Førde Sentralsjukehus - 2019-08-14 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: 975326179 Stillingsident: 4116226915 Presentasjon av stillingen:Helsesekretær ved Kongsberg DPS ledig fra 1.10.2019.Kongsberg DPS er organisert som en egen avdeling i klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 3 seksjoner;seksjon allmenpoliklinikk og ROP, seksjon akutt poliklinikk/døgn,
Vestre Viken Hf Kongsberg Dps Ruspoliklinikk - 2019-08-14 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: 974631407 Stillingsident: 4114925101 Presentasjon av stillingen:Kontorfaglige tjenester ved Ringerike sykehus er fra 1.april i år organisert i team. Teamene ivaretar blant annet postsekretær funksjoner, innkalling til pasienttimer, skanning av dokumenter og skriving av epikriser og notater.
Vestre Viken HF - Ringerike Sykehus Adm (inkl KIS) - 2019-08-09 - unspecified

Helsesekretær -

unspecified
ETS MEDISINSKE SENTER - 2019-08-06 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: - Stillingsident: 4113003780 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer etter Helsesekretær i 100% fast stilling til Seksjon for behandlingshjelpemiddel.Seksjonen høyrer inn under Medisinsk-teknisk avdeling, og har oppfølging av medisinsk utstyr og utlevering av forbruksmateriell til heimebuande
Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus - 2019-08-03 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: - Stillingsident: 4112926021 Presentasjon av stillingen:Nevroklinikken består av Nevrokirurgisk avdeling, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi og Avdeling for sykepleietjenester.Klinikken tilbyr spesialisert pleie og behandling til pasienter med skade og sykdom i nervesystemet,
St. Olavs Hospital HF - 2019-08-02 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: 988916374 Stillingsident: 4104405761 Presentasjon av stillingen:DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne og har bydelene Alna, Grorud og Stovner samt Nittedal kommune med et folketall på ca. 130.000 som opptaksområde. DPS`et består av 7 seksjoner lokalisert
AHUS GRORUD - 2019-08-01 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: - Stillingsident: 4109857558 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100 % fast stilling som helsesekretær/sekretær på Ullevål, med mulighet for forlengelse. Avdeling for gastro- og barnekirurgi har aktivitet på fire lokaliteter i Oslo universitetssykehus. Avdelingen driver utredning og
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-07-19 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: - Stillingsident: 4109852184 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100 % vikariat som helsesekretær på Ullevål, med mulighet for forlengelse. Avdeling for gastro- og barnekirurgi har aktivitet på fire lokaliteter i Oslo universitetssykehus. Avdelingen driver utredning og kirurgisk behandling
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-19 - unspecified

Helsesekretær -

AiR klinikk har ledig stilling som helsesekretær i inntil 80% stilling.AiR-klinikk skal vera fagleg i front, og jobbar målretta og strategisk med kvalitets- og utviklingsarbeid. Klinikken er, saman med Nasjonal kompetanseteneste for arbeidsretta rehabilitering, ein del av Rehabiliteringssenteret AiR
Rehabiliteringssenteret AiR - 2019-07-05 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: - Stillingsident: 4105175076 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100 % vikariat, med mulighet for forlengelse, som helsesekretær på Ullevål. Avdeling for gastro- og barnekirurgi har aktivitet på fire lokaliteter i Oslo universitetssykehus. Avdelingen driver utredning og kirurgisk behandling
MARIO - 2019-07-04 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: 974575396 Stillingsident: 4105108177 Presentasjon av stillingen:Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering - kontor søker:Helsesekretær - 80 % vikariat i perioden 01.09.19 - 30.06.20 med mulighet for forlengelse.Arbeidssted er for tiden ved Helse- og arbeidspoliklinikken, Vear.Hovedoppgaven
SYKEHUSET I VESTFOLD HF - 2019-07-04 - unspecified

Helsesekretær -

Org.nr.: Stillingsident: 2019-108 Presentasjon av stillingen :Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid
Lovisenberg Diakonale Sykehus - 2019-07-02 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: 993562696 Stillingsident: 4104142252 Presentasjon av stillingen:Ved SKSD er det ledig 50% fast stilling og 100% vikariat. Det er pr tiden fem årsverk som jobber i den Merkantile tjenesten innen hjerte , lunge og nyre på K3. Den Merkantile tjenesten i sykehuset er under omorganisering. Dette
Nordlandssykehuset Bodø - 2019-07-02 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4102042910 Presentasjon av stillingen:Stillingen er ledig snarest.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.ArbeidsoppgaverPostsekretærPasientnære
Sykehuset i Vestfold HF - 2019-06-26 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: - Stillingsident: 4100054354 Presentasjon av stillingen:Medisinsk kontortjeneste er en egen avdeling i Medisinsk divisjon med ca 100 ansatte. Avdelingen består av helsesekretærer og medisinske sekretærer som jobber i akuttmottak, sengeposter og poliklinikker.Akuttmedisinsk kontortjeneste
Akershus universitetssykehus HF (Ahus) - 2019-06-21 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: 997934091 Stillingsident: 4088688823 Presentasjon av stillingen:Ved Barne- og ungdomspsykiatriskavdeling, Poliklinikk Spesial har vi ledig 6 måneders vikariat i 100 % stilling somHelsesekretærBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen
Sykehuset i Vestfold HF - 2019-06-08 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: 982052254 Stillingsident: 4093403449 Presentasjon av stillingen:Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-06-08 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: - Stillingsident: 4091027246 Presentasjon av stillingen:Kontortjenesten ved Kirurgisk klinikk søker etter tre positive og fleksible helsesekretærer/ medisinske sekretærer i 100 % stilling. Stillingene er ledig fra 1/9-19.Ved intern tilsetting kan ytterligere midlertidige stillinger bli ledige.Våre
St. Olavs Hospital HF - 2019-06-04 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4089934244 Presentasjon av stillingen:Er du en person med masse engasjement, høy arbeidsmoral og ønsker å være en del av et spennende og hektisk arbeidsmiljø er det deg vi søker!Vi søker helsesekretær i 60 % fast på hematologisk sengepost. Arbeidssted Nordbyhagen.Medisinsk
Akershus universitetssykehus HF (Ahus) - 2019-06-04 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: 874606162 Stillingsident: 4089775129 Presentasjon av stillingen:Hallingdal sjukestugu består av somatisk sengeavdeling, poliklinikk og dialyseavdeling som er organisert under Ringerike sykehus. I tillegg er avdeling for bildediagnostikk med CT og røntgen, laboratorietjenester, psykisk helse
Hallingdal sjukestugu - 2019-06-04 - unspecified

Helsesekretær -

Er du en person med masse engasjement, høy arbeidsmoral og ønsker å være en del av et spennende og hektisk arbeidsmiljø er det deg vi søker!Vi søker helsesekretær i 100% vikariat på hematologisk poliklinikk . Arbeidssted Nordbyhagen.Medisinsk kontortjeneste er en egen avdeling i Medisinsk divisjon.
Akershus universitetssykehus HF (Ahus) - 2019-05-28 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: - Stillingsident: 4078971210 Presentasjon av stillingen:Er du en person med masse engasjement, høy arbeidsmoral og ønsker å være en del av et spennende og hektisk arbeidsmiljø er det deg vi søker.Kontortjenesten i Ortopedisk klinikk bemanner flere ekspedisjoner - på 2 sengeområder, poliklinikk
Akershus universitetssykehus HF (Ahus) - 2019-05-25 - unspecified

Helsesekretær -

Org.nr.: Stillingsident: 2019-088 Presentasjon av stillingen :Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. I tillegg har sykehuset et palliativ
LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS HOSPIC - 2019-05-25 - unspecified

Helsesekretær -

Klinikk for Medisinsk diagnostikk, Avdeling for klinisk patologi, seksjon for laboratorium og logistikk, har i dag 35 ansatte , og bidrar til diagnostikk av nærmere 75.000 vevs- og celleprøver. Avdelingen er lokalisert til Drammen sykehus, og har ansvaret for patologidiagnostikk til befolkningen i
Vestre Viken HF, Drammen sykehus - 2019-05-16 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 3.0690639019012 sekunder