Jobs Oslo Universitetssykehus HF - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Oslo Universitetssykehus HF, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 815 jobbtilbud Oslo Universitetssykehus HF.

Utviklere eBiobank og Medinsight -

Org. nr: 998151775 Stillingsident: 4122226741 Presentasjon av stillingen:Virksomhetsområde forskningsstøtte (FST) ved Oslo sykehusservice yter praktisk støtte til forskere og forskningsmiljøene i Oslo universitetssykehus HF, og til andre helseforetak i Helse Sør-Øst (regional forskningsstøtte
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-29 - unspecified

Leken psykologspesialist -

Org. nr: - Stillingsident: 4119557037 Presentasjon av stillingen:Om du er en leken psykologspesialist som liker å dykke inn i barns verden, har Enhet Front nå ledig fast 100% stilling som psykologspesialist.Et bærende prinsipp i enheten er spesialistkompetanse i front. Enhet Front har et særlig ansvar
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-29 - unspecified

Overlege -

Org. nr: 974707152 Stillingsident: 4118535250 Presentasjon av stillingen:Avdeling for gynekologisk kreft er en regionsavdeling for hele befolkningen i Helse Sør-Øst og lokal- og områdesykehus for Oslos befolkning ved kreft i underlivet hos kvinner. I tillegg har avdelingen et nasjonalt ansvar innen
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-23 - unspecified

Anestesisykepleier -

Org. nr: 974707152 Stillingsident: 4118174549 Presentasjon av stillingen:Avdeling for anestesisykepleie, seksjon Radiumhospitalet, har ledig lengre vikariat i 100% stilling som anestesisykepleier fra høsten. Det er god mulighet til forlengelse eller at stillingen blir fast.Vil du bli del av et spennende
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-17 - unspecified

Pedagog/teamleder/enhetsleder -

Org. nr: 998155959 Stillingsident: 4117819604 Presentasjon av stillingen:Spesialpedagog til Avdeling for kompleks epilepsi (SSE)Stillingen er knyttet til spesialpedagogisk observasjonsenhet ved Avdeling for kompleks epilepsi. Spesialpedagogisk observasjonsenhet er en del av det tverrfaglige teamet og
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-17 - unspecified

Fast stilling som psykologspesialist -

Org. nr: 975299937 Stillingsident: 4110212767 Presentasjon av stillingen:En av våre psykologspesialister har søkt nye utfordringer nærmere hjemstedet og vi har ved BUP Oslo Syd ved enhet Søndre Nordstrand nå ledig fast stilling som psykologspesialist. Tiltredelse så raskt som mulig og etter avtale.Enhetens
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-17 - unspecified

Forskningsassistent -

Org. nr: - Stillingsident: 4117679671 Presentasjon av stillingen:Det lyses ut en forskningsassistentstilling til forskningsprosjekt med tittel: Rehabilitation needs, service provision and costs in the first year following traumatic injuries: A longitudinal, population-based study. Formålet med prosjektet
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-16 - unspecified

PhD research fellow -

Org. nr: - Stillingsident: 4118177233 Presentasjon av stillingen:PhD candidate - Role of epigenetics in diabetes development during pregnancyApplications are invited for a 3-year position as a PhD research fellow in the EPIPREG research group, Department of Endocrinology, Morbid Obesity and Preventive
Oslo universitetssykehus HF - 2019-08-16 - unspecified

Spesialist i klinisk pedagogikk -

Org. nr: - Stillingsident: 4116242033 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast stilling som spesialist i klinisk pedagogikk med fordypning barn og ungdom. Arbeidsted er på Enhet for Ambulantetjenester, avdeling BUP Oslo Nord, Senter for psykisk helse Barn og ungdom,Klinikk for psykisk helse og avhengighet,
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-15 - unspecified

Radiograf -

Org. nr: - Stillingsident: 4117475458 Presentasjon av stillingen:Brystdiagnostisk senter består av Mammografiprogrammet (screening) på Aker sykehus og klinisk mammografi på OCCI. Vi er 24 radiografer som jobber i radiografseksjonen, men av og til har vi behov for enda flere!ArbeidsoppgaverJobben som
Oslo universitetssykehus HF - 2019-08-15 - unspecified

Head engineer for the Proteomics Core Facility, Department of Immunology -

Org. nr: 998157374 Stillingsident: 4117469138 Presentasjon av stillingen:We seek a highly motivated and skilled head engineer with MSc or PhD degree in a relevant field for the Proteomics Core Facility at the Department of Immunology and Transfusion medicine, Oslo University Hospital. The position is
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-15 - unspecified

Økonomikonsulent -

Org. nr: - Stillingsident: 4116036285 Presentasjon av stillingen:I regnskapsavdelingen er det rundt 40 ansatte fordelt på tre seksjoner; inntekter, kostnader og rapportering. I Regnskapsavdeling er det nå ledig et vikariat i 1 år. Denne stillingen er knyttet til seksjon rapportering. Seksjonen har
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-15 - unspecified

HR-konsulent -

Org. nr: 998151775 Stillingsident: 4117780692 Presentasjon av stillingen:Personalformidling er Oslo Universitetssykehus sin interne bemanningsseksjon og er organisert under Oslo sykehusservice. Vi er en operativ enhet med spesialkompetanse innen rekruttering og bemanning.Vi har behov for én HR-konsulent
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-15 - unspecified

Økonomikonsulent -lønn -

Org. nr: - Stillingsident: 4116025788 Presentasjon av stillingen: I regnskapsavdelingen er det rundt 40 ansatte fordelt på tre seksjoner; inntekter, kostnader og rapportering. I regnskapsavdelingen er det nå ledig et vikariat i 1 år. Denne stillingen er knyttet til seksjon inntekter. Seksjon har14,6
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-14 - unspecified

Sykepleier/ Spesialsykepleier -

Org. nr: 987547480 Stillingsident: 4116987953 Presentasjon av stillingen:Akuttpsykiatrisk avdeling gir øyeblikkelig-hjelp til personer med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene mottas i akuttpsykiatrisk mottaksenhet, og vil etter en kort observasjonsperiode bli videreført til én av avdelingens fire
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-14 - unspecified

Overlege (medisinsk biokjemi) -

Org. nr: - Stillingsident: 4111155320 Presentasjon av stillingen:Ved Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) er det ledig fast stilling for overlege.Avdelingen er den desidert største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge med i alt 10 seksjoner og over 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-14 - unspecified

Psykolog / Psykologspesialist -

Org. nr: 898158772 Stillingsident: 4117013595 Presentasjon av stillingen:Seksjon Psykosebehandling Gaustad har ledig fast stilling for psykologspesialist i 100 % stilling tilknyttet lokal sikkerhetspsykiatrisk enhet B. Enheten har 10 døgnplasser og mottar pasienter som er i behov av en enda større
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-14 - unspecified

Fysioterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4117361745 Presentasjon av stillingen:Ved Seksjon for nevrohabilitering - barn, Ullevål, er det ledig et 50% vikariat som fysioterapeut/spesialfysioterapeut fra 15.okt.-19 til 26.juli -20, med mulighet for forlengelse.Stillingen omfatter deltagelse i utrednings og behandlingsoppgaver
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-14 - unspecified

Sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4116129701 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomsavdelingen på avdeling for kompleks epilepsi ligger landlig til i Bærum. Avdelingenhar 30 pasienter i alderen 0-18 år.Alle pasienter er innlagt med en forelder eller annen omsorgsperson.ArbeidsoppgaverObservasjon av
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-13 - unspecified

Klinisk ernæringsfysiolog -

Org. nr: - Stillingsident: 4116085454 Presentasjon av stillingen:Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte.Stillingen er tilknyttet seksjon for klinisk service i nevrologisk avdeling, Nevroklinikken. Seksjonen har i tillegg til 2,3 årsverk for klinisk ernæring,
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-13 - unspecified

Ledende spesialsykepleier, fag. -

Org. nr: 974707152 Stillingsident: 4115664805 Presentasjon av stillingen:Fra høsten 2019 har seksjonen ledig vikariat som ledende spesialsykepleier, fag, i ett år, med mulighet til forlenging eller fast stilling.Denne stillingen vil bli 50/50 fag/klinisk praksis på dagtid.Vil du bli del av et spennende
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-10 - unspecified

Er du Helsefagarbeider eller har Fagbrev i sterilforsyning i helsetjenesten? -

Ønsker du å jobbe i en av sykehusets viktigste fagavdelinger? Vi søker etter en ny medarbeider til et vikariat med interesse for sterilforsyningsfaget og vil gjerne ha deg med på laget! Avdelingen har ansvar for å forsyne sykehusene med sterile instrumenter og sterile engangsprodukter. Stillingen
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-10 - unspecified

Bioingeniør -

Org. nr: - Stillingsident: 4115379195 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) er den største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge med i alt 10 seksjoner og p.t. over 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet både på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-10 - unspecified

Psykolog/psykologspesialist søkes til Kreftklinikken -

Org. nr: 974707152 Stillingsident: 4093272867 Presentasjon av stillingen:Ved enhet for psykososial onkologi i Kreftklinikken lyser vi ut ett års 50 % vikariat fra 15.10.19 for psykolog / psykologspesialist. Enheten gir tilbud til inneliggende og polikliniske kreftpasienter som har behov for psykososial
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-10 - unspecified

Seksjonsleder -

Org. nr: - Stillingsident: 4102516060 Presentasjon av stillingen:Oslo sykehusservice (OSS) søker etter en Seksjonsleder innen støttetjenester til Spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika ( SSE )ArbeidsoppgaverSeksjonsleders oppgave vil være ledelse og administrasjon, koordinering, forvaltning- drift
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-09 - unspecified

Er du helsefagarbeider eller har fagbrev i sterilforsyning i helsetjenesten -

Org. nr: - Stillingsident: 4114887428 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å jobbe i en av sykehusets viktigste fagavdelinger? Pga. økt aktivitet søker vi etter en ny medarbeider til et engasjement med mulighet for forlengelse, som har interesse for sterilforsyningsfaget.Avdelingen har ansvar for
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-08 - unspecified

Overlege -

Org. nr: 987547480 Stillingsident: 4114461472 Presentasjon av stillingen:Fast overlegestilling ledig fra 1.10.2019.Klinikk for psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- ogavhengighetsbehandling på lokalt, område- og regionsnivå.
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-08 - unspecified

Sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4114788466 Presentasjon av stillingen:Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) - Intensivpsykiatrisk døgnenhet søker etter en engasjert sykepleier til en 100 %stilling i todelt turnus med arbeid hver tredje helg. Stillingen er ledig fra og med 1.november 2019.Vi søker
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-07 - unspecified

HR-konsulent -

Org. nr: - Stillingsident: 4114756864 Presentasjon av stillingen:I Avdeling for personalforvaltning, Seksjon HR-drift, er det ved enhet for Arbeidskontrakter ledig en fast 100% stilling.Vi ser etter deg som har interesse og engasjement for saksbehandling innen HR-området. HR-drift er en støttefunksjon
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-07 - unspecified

Psykologspesialist/psykolog, klinisk barne- og ungdomspsykologi -

Org. nr: 998455588 Stillingsident: 4111878931 Presentasjon av stillingen:Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) er organisert som en seksjon i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS. Seksjonen gir behandlingstilbud innen psykisk helsevern til hørselshemmede, døve og døvblinde
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-06 - unspecified

Anestesisykepleier -

Org. nr: 874716782 Stillingsident: 4114255641 Presentasjon av stillingen:Avdeling for anestesisykepleie ved OUS har høyt kvalifiserte og engasjerte anestesisykepleiere ved 8 seksjoner lokalisert ved Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Seksjonene utøver anestesisykepleie til alle fagområder
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - 2019-08-06 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 0.22359681129456 sekunder