Jobs Rådgiver - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Rådgiver, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 179 jobbtilbud Rådgiver.

Rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4117673264 Presentasjon av stillingen:Ved vårt tilsynskontor i Bodø har vi ledig stilling som jurist. Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig arbeidsmiljø med spennende og krevende utfordringer, kan dette være noe for deg.ArbeidsoppgaverSaksbehandling hovedsakelig med utgangspunkt
Arbeidstilsynet Bodø - 2019-08-30 - unspecified

Rådgiver -

Org. nr: 974191458 Stillingsident: 4123234389 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye rådgiver?Rådgiveren skal sikre at fylkeskontorets prosesser, systemer og rutiner fungerer best mulig slik at fylkeslag- og lokallag får løst sine oppgaver. Du vil bidra til daglig drift av fylkeskontoret, og til
UTDANNINGSFORBUNDET OSLO - 2019-08-29 - unspecified

Rådgiver -

Strand kommune er vekst og i utvikling! Til å hjelpe oss å få mest mulig ut av ressursene, trenger vi en ny rådgiver i Økonomiavdelingen. Vi søker deg med kompetanse og erfaring til å ta et overordnet ansvar for eiendomsskatt, finansforvaltning, eierskapsstyring og analysearbeid. Stillingen innebærer
Stranda kommune - 2019-08-23 - unspecified

Rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4120096238 Presentasjon av stillingen:Hei, vil du ha jobben min ?Min drømmejobb blir kanskje din drømmejobb?Jeg er rådgiver i Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehusets Fagavdeling. Æ ælska jobben min, men nå er det på tide at andre tar over. Du kan få min supre
Nordlandssykehuset Bodø - 2019-08-23 - unspecified

Rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4116850590 Presentasjon av stillingen:I rådmannens fagstab er det ledig en utfordrende og spennende 100 prosent fast rådgiverstilling innen strategisk økonomistyring.Rådmannens fagstab er rådmannens og kommunaldirektørenes rådgivere i strategiske spørsmål. Rådmannens
Trondheim kommune - 2019-08-15 - unspecified

Rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4107885282 Presentasjon av stillingen:Ved regionkontor Landbruk er det ledig 100 % stilling som rådgiver fra 1. januar 2020.Regionkontor Landbruk utgjør landbrukskontorene for Lørenskog, Oslo og Rælingen, hvor Lørenskog er vertskommune. Kontoret skal på vegne av kommunene
REGIONKONTOR LANDBRUK LØRENSKOG - 2019-08-15 - unspecified

Rådgiver -

KinnarpsKinnarps er garantist for gode arbeidsmiljøer til kontor, skole og helse. Høy kvalitet og lav miljøpåvirkning kjennetegner hele verdikjeden - fra råmateriale til ferdige løsninger. Kinnarps-gruppen omsetter for totalt SEK 4,3 mrd. I Norge omsettes det gjennom Kinnarps AS for NOK 540 mill.
Kinnarps AS - 2019-08-09 - unspecified

Rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4112942199 Presentasjon av stillingen:Bymiljøetaten har ansvar for et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen lever hver dag - og om 100 år. For å få dette til må vi sørge for å drifte veier, parker, byrom, friområder og kommunal skog. Vi bidrar til
Trafikketaten - 2019-08-07 - unspecified

Rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4104140714 Presentasjon av stillingen:Avfall Sør har ledig en fast 100% stilling som rådgiver i avdeling for Plan og utvikling, og vår nye rådgiver vil få en sentral rolle i videreutvikling av fremtidens avfallshåndering i en spennende bransje som er i stor vekst. Avfall
AVFALL SØR AS - 2019-08-07 - unspecified

Rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4098990734 Presentasjon av stillingen:NAV Ytrebygda er et bydelskontor med rundt 28 000 innbyggere og er lokalisert i Fanatorget på Sandsli. Kontoret har to ledere, en statlig og en kommunal og har ca. 40 medarbeidere, hvorav 21 er statlig ansatte. Stillingen ligger i den
NAV Ytrebygda - 2019-08-07 - unspecified

Rådgiver -

Org. nr: 974714663 Stillingsident: 4087957460 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter rådgiver til Avdeling for eiendom og intern drift. Du skal bidra i den daglige driften med små og store oppgaver slik som oppfølging av leverandører, løpende prosjektkoordinering og andre administrative oppgaver.
Nasjonalt folkehelseinstitutt - 2019-08-02 - unspecified

Rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4112406842 Presentasjon av stillingen: I avdelingen Arbeid og Helse, følger vi blant annet opp brukere som har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, og som mottar arbeidsavklaringspenger. Noen av disse brukerne har nedsatt arbeidsevne på grunn av psykisk
NAV Grorud - 2019-08-02 - unspecified

Rådgiver -

Arbeidsområdet vil være todelt. Den ene delen vil være skrankevakter i publikumsmottaket. Den andre delen av arbeidsområdet vil være oppfølging av ordinære arbeidssøkere, arbeidssøkere med situasjonsbestemt behov og arbeidssøkere med spesielt tilpasset behov.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene
NAV Sagene - 2019-08-01 - unspecified

Rådgiver -

Jobbnorge ID: 173538Om stillingen og arbeidsoppgaverI fylkestannhelsesjefens administrasjon er det ledig 1 stilling i 100% som rådgiver.Hovedbeskjeftigelsen vil være å ivareta etatens arbeid med personalforvaltning, herunder oppfølging av tilsettingssaker, behandle permisjonssøknader, lønnsmeldinger,
Fylkestannlegens kontor - 2019-07-26 - unspecified

Rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4105277265 Presentasjon av stillingen: Stillingens hovedinnhold er anskaffelse av gruppetiltak som prosesskurs/ Amokurs for NAV kontorene som hører til NAV Vest - Viken. Stillingen vil innebære mye kontakt med leverandørmarkedet da det anskaffes tiltak fra kommersielle aktører.
Nav Vest-Viken - 2019-07-16 - unspecified

Rådgiver -

Jobbnorge ID: 173351Om degHar du erfaring med å skaffe deg innsikt og oversikt i stor mengde informasjon? Er du i tillegg en profesjonell og trygg relasjonsbygger? Har du kanskje også erfaring fra kommunal sektor eller offentlig forvaltning? Da håper vi du har lyst til å bidra til at Arkivverket
Statsarkivet i Kristiansand - 2019-07-13 - unspecified

Rådgiver -

Jobbnorge ID: 173350Om degHar du erfaring med å skaffe deg innsikt og oversikt i stor mengde informasjon? Er du i tillegg en profesjonell og trygg relasjonsbygger? Har du kanskje også erfaring fra kommunal sektor eller offentlig forvaltning? Da håper vi du har lyst til å bidra til at Arkivverket
Riksarkivet - 2019-07-13 - unspecified

Rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4103457414 Presentasjon av stillingen: Oppfølging av egen portefølje, hovedsaklig brukere med statlige ytelser. Stillingen ligger i mottaksteamet, så vakter i mottaket inngår også i jobben.ArbeidsoppgaverOppfølging av egen brukerportefølje, helhetlig veiledning med mål
NAV SUND - 2019-07-13 - unspecified

Rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4101620747 Presentasjon av stillingen:Helse Stavanger har ledig 100% fast stilling som rådgiver ved Seksjon arbeidstid.Seksjon arbeidstid er en av fem seksjoner i Avdeling personal- og organisasjonsutvikling. Seksjon arbeidstid har 11 medarbeidere og har ansvar for opplæring,
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS - 2019-07-11 - unspecified

Rådgiver -

Jobbnorge ID: 172973Vi har ledig 2-årig engasjement på forurensningsseksjonenArbeidsoppgaver som er aktuelle er innenfor fagområdene tilsyn, oppfølging av avfallsplaner i havner og marint avfall, saksbehandling av avfallsvirksomheter, og grunnforurensning.Du har:utdannelse på minimum mastergradsnivå,
Fylkesmannen i Nordland - 2019-07-06 - unspecified

Rådgiver -

Kort om stillingenVi har ledig en 100% fast stilling som rådgiver.Koordinering, fag og forvaltningsavdelingenRådgiverstillingen ligger i stab hos kommunalsjef sammen med enhetsledere, leder for KFF og USHT. Kontor vil være sammen med KFF.Koordinering, fag og forvaltningsavdelingen (KFF) er kommunens
Sør-Varanger kommune - 2019-07-06 - unspecified

Rådgiver -

For vår kunde søker vi etter erfarne rådgivere til vikariater med mulighet for fast ansettelse.Arbeidsoppgaver:Initiere og planlegge tiltakAnalyserer og selvstendig gjennomføre tiltak/utviklingsarbeidAnalysere, rapportere og presentere resultater med særlig vekt på å forstå forbedringer/ behov
KELLY SERVICES MANGAGEMENT AS - 2019-07-06 - unspecified

Rådgiver -

Personal- og organisasjonsavdelingen har ledig stilling som rådgiver (20 %). Tiltredelse snarest.ArbeidsoppgaverBistå i utvikling og gjennomføring av foretakets lederutviklingsprogramCoache ledere i foretaketKvalifikasjonerPedagogisk utdanning og undervisningserfaringPrestasjonspsykologi og erfaring
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 2019-07-06 - unspecified

Rådgiver -

Jobbnorge ID: 172817Vil du bidra til å utvikle fremtidens arkiv og informasjonsforvalting?Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre, bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiv.Vår ambisjon om å bli en drivkraft i digitalisering av forvaltningen gjør at vi må ligge langt fremme på innovasjon,
Statsarkivet i Oslo - 2019-07-02 - unspecified

Rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4100808112 Presentasjon av stillingen:Økt digitalisering og effektivisering innen saksbehandling er et viktig mål for Diakonhjemmet Sykehus. Public 360 (P360) ble implementert ved Diakonhjemmet Sykehus i februar 2016. Systemet ble tatt i bruk for å forbedre saksbehandlingen
Diakonhjemmet sykehus AS - 2019-06-25 - unspecified

Rådgiver -

Jobbnorge ID: 172437Rådgiver ved Avdeling for økonomiHøgskolens økonomiavdeling er organisert i fire hovedområder: innkjøp, regnskap, økonomistyring og virksomhetsstyring.Stillingen inngår i Seksjon for innkjøp som ledes av seksjonsleder og består av 5 innkjøpere. Seksjon for innkjøp er tilknyttet
Høgskolen i Innlandet - Hedmark - 2019-06-25 - unspecified

Rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4100207585 Presentasjon av stillingen:Pedagogisk psykologisk tjeneste(PPT) har et todelt mandat som er regulert i Opplæringsloven § 5-6 og Barnehageloven § 19c. PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet
PPT - 2019-06-21 - unspecified

Rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4098990734 Presentasjon av stillingen:NAV Ytrebygda er et bydelskontor med rundt 28 000 innbyggere og er lokalisert i Fanatorget på Sandsli. Kontoret har to ledere, en statlig og en kommunal og har ca. 40 medarbeidere, hvorav 21 er statlig ansatte. Stillingen ligger i den
NAV Ytrebygda - 2019-06-21 - unspecified

Rådgiver -

Er du vår nye rådgiver?Rådgiveren skal sikre at fylkeskontorets prosesser, systemer og rutiner fungerer best mulig slik at fylkeslag- og lokallag får løst sine oppgaver. Den som tilsettes i vikariatet skal bidra til daglig drift av fylkeskontoret, og til at arbeidet i styre, råd og utvalg utføres
Utdanningsforbundet Finnmark - 2019-06-15 - unspecified

Rådgiver -

Er du god på prosjekt- og utviklingsarbeid? Hos oss får du jobbe med høyt prioriterte i et tverrfaglig miljø i en stilling som er viktig for den videre utviklingen av helseregisterområdet. Arbeidsformen er oppdrags- og prosjektbasert. Vi legger vekt på kontinuerlig forbedring og automatisering
Helsedirektoratet - 2019-06-14 - unspecified

rådgiver -

Det er en ledig stilling som rådgiver ved LOs forhandlings- og HMS-avdeling. LOs forhandlings- og HMS-avdeling har totalt 23 medarbeidere, hvorav 8 har sin arbeidsplass utenfor Folkets Hus, som anleggskoordinatorer knyttet til store anlegg samt en Offshoresekretær.ArbeidsoppgaverAvdelingen har ansvar
LO i Norge - 2019-06-08 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 0.46965408325195 sekunder