Jobs Miljøterapeut - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Miljøterapeut, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 326 jobbtilbud Miljøterapeut.

Miljøterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4123696915 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder.Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende
BOFELLESSKAPET I MILDEVEGEN 135 - 2019-08-30 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: 988982652 Stillingsident: 4120085592 Presentasjon av stillingen:Arendal barneverntjeneste har 56 stillingshjemler og er organisert etter en spesialistmodell. Vi har nettopp flyttet inn i flotte og funksjonelle lokaler på Maxis senter 1,5 km vest for Arendal sentrum.Tjenesten er godtorganisert
Arendal kommune Sentraladministrasjon - 2019-08-29 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4121251172 Presentasjon av stillingen: Borge skole jobber for at elevene skal være aktive og engasjerte i skolehverdagen. Dette gjelder ikke minst i SFO-tiden, og vi søker etter en medarbeider som kan engasjere og aktivisere grupper av barn i spennende aktiviteter - både
BORGE SKOLE - 2019-08-29 - unspecified

Miljøterapeut -

Kapellveien barnebolig og avlastningKapellveien barnebolig og avlastning har lang erfaring med å gi tjenester barn, ungdom og deres familier. For oss er det viktig å utvikle trygge, gode og kompetente tjenester.Vi er særskilt på utkikk etter vikarer/sommervikarer som kan stille på kort varsel, ta
barnebolig - 2019-08-29 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4116115104 Presentasjon av stillingen:Vårt mål er at våre brukere skal motta et godt og riktig omsorgstilbud tilpasset den enkeltes behov.De ansatte skal ivareta barn og unge som er på avlastningsopphold. Opholdene er variert ut fra den enkelte brukers/ foresattes behov.Røedtunet
Arendal kommune - Fagerheim bo- og avlastningshjem - 2019-08-23 - unspecified

Miljøterapeut -

Jobbnorge ID: 174259Om stillingenVed Humla akuttsenter er det ledig et vikariat 100% fra d.d og ett år frem i tid som miljøterapeut. Stillingen inngår p.t i langturnus med arbeid hver 4 helg.KvalifikasjonskravDet foretrekkes minimum treårig relevant høyskoleutdanning, gjennomført bachelor eller
BUFETAT MIDT - 2019-08-23 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4099002996 Presentasjon av stillingen:Hallagerbakken aktivitetssenter gir dagtilbud mandag - fredag 8:30-17:00 til 16 personer med psykiskutviklingshemming. Det er stor variasjon i brukernes alder og funksjonsnivå, noe som bidrar til en variert,spennende og utfordrende hverdag.
BSN Hallagerbakken Aktivitetssenter - 2019-08-23 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4120469476 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Bergenhus og Årstad gir omsorg og oppfølging til mennesker med ulikt funksjonsnivå i 23 bofellesskap, botiltak, samlokalisert boliger og private hjem.I vår enhet har vi mange flinke ansatte og vi leter nå etter deg som
ØVRE FANTOFTÅSEN BOFELLESSKAP - 2019-08-23 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4118266333 Presentasjon av stillingen:Klinikk for psykisk helse og rus - Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre - Seksjon for akutt psykisk helse ÅlesundVed seksjon for akutt psykisk helse team B i Ålesund har vi ledig fast 80% stilling som miljøterapeut frå 01.10.2019Arbeid
Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus - 2019-08-16 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4110195642 Presentasjon av stillingen:I Ørsta kommune er det frå d.d ledig 100 % fast stilling for miljøterapeut. Stillinga er f.t plassert i seksjon Helse og velferdstenester, -Bu og habilitering, Dalevegen 30-32, som er eit bu og avlastingstiltak for barn, unge og vaksne.Bu
Helse- og sosialsjefens kontor - 2019-08-16 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4108489594 Presentasjon av stillingen:For tiden har vi følgende ledige stillinger som miljøterapeuter på helg ved Seksjon alderspsykiatri døgnpost.To 18,1% stillinger for miljøterapeut på helg.Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS
Sykehuset Namsos - 2019-08-16 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: 973465503 Stillingsident: 4102206252 Presentasjon av stillingen:Ved Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim Krisesenter er det ledig en fast 100 prosent stilling som Miljøterapeut. Trondheim Krisesenter er et døgnbemannet lavterskeltilbud som drives av Trondheim kommune, i samarbeid med
KRISESENTERET I TRONDHEIM - 2019-08-15 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: 983974678 Stillingsident: 4116246210 Presentasjon av stillingen:Veksthuset Rogaland ble etablert for åtte år siden, og er et døgnbasert behandlingstilbud for personer som er avhengig av rusmidler. I vakre omgivelser, nær Sandnes, skal unge mennesker finne evne, vilje og styrke til et liv
Stavanger Universitetssykehus - 2019-08-13 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: 999 082 319 Stillingsident: 4115311112 Presentasjon av stillingen: Arbeid og Aktivisering er plassert i enhet Habilitering. Arbeid og aktivisering består av Staupshaugen verksted og Dagtilbud for eldre. Staupshaugen Verksted er et kommunalt arbeids- og aktivitetstilbud for voksne mennesker
Staupshaugen Verksted - 2019-08-10 - unspecified

Miljøterapeut -

Informasjon om stillingen:Stillingen er 100% fast og innebærer turnus med arbeid dag og kveld samt hver fjerde helg.Arbeidsoppgaver bl.a.:- Primærkontaktansvar for brukere i tiltaket- Oppfølgingsarbeid herunder;- Utforming og evaluering av plan- og kartleggingsverktøy- Praktisk bo-oppfølging- Praktiske
FRELSESARMEENS RUSOMSORG - 2019-08-10 - unspecified

Miljøterapeut -

Org.nr.:979526253 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ungdommer i en utfordrende hverdag trenger å kjenne motivasjon og mestring. V13 skaper rom og rammer for dette gjennom tilbud som skolegrupper, aktivitets- og samhandlingsgrupper, fritidstilbud, familiearbeid og individuell oppfølging. Vårt
Kirkens Bymisjon i Bergen - 2019-08-09 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4113379892 Presentasjon av stillingen:Vestre Aker aktivitetshus søker miljøterapeut til to fast stillinger, 100 % dagtid fra 01.11.2019. Ved intern omrokkering kan det også bli ledig ett 100 % vikariat og et vikariat på 50 %, begge som miljøterapeut.Vestre Aker aktivitetshus
AKTIVITETSSENTERET - 2019-08-07 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4114742733 Presentasjon av stillingen:Bråtejordet skole er en ungdomsskole som ligger sentralt til på Strømmen som er et tettsted i utkanten av Oslo. Det er totalt 410 elever og ca. 40 ansatte. Skolens satsningsområder er å bygge gode relasjoner til alle elever, gode relasjoner
BRÅTEJORDET SKOLE - 2019-08-07 - unspecified

Miljøterapeut -

Org.nr.:973 107 658 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig engasjement som miljøterapeut 100% i perioden 01.09.19 - 31.12.19ArbeidsoppgaverIndividuell oppfølgingMiljøarbeidSamarbeid med NAV, kommunale rustiltak og behandlingsinstitusjoner i TSB.Praktiske oppgaver i forbindelse med
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo - 2019-08-03 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: 964978840 Stillingsident: 4112708046 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100% fast stilling i seksjon for psykisk helse og rus fom. 01.10.19, avdeling for barn, familie, helse. Seksjonen er ein del av sektor for helse og omsorg.Arbeid i tverfagleg team. Primærgruppa for tenestene er i alderen
HELSE- OG SOSIALSJEFENS KONTOR - 2019-08-02 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4112388848 Presentasjon av stillingen:Saltdal kommune har ledig et vikariat i 100 % stilling for perioden 01.08.19 - 31.12.19.Kommunen er i en omstillingsprosess, og vi søker etter en positiv, arbeidsom og fleksibel medarbeider. Stillingen bli organisert slik at 50 % av stillingen
Sentraladministrasjon - 2019-08-01 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4111373487 Presentasjon av stillingen:Enheten Sogn aktivitetshus er Bydel Nordre Aker sitt dagtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne som primært er bosatt i bydelen. Enheten består av fire avdelinger og stillingen er tilknyttet to av disse. Det er rundt 40 brukere
SOGN AKTIVITETSHUS - 2019-07-26 - unspecified

Miljøterapeut -

Ledig 100% vikariat som miljøterapeut, i familieteamet - Lister barnevern Familieteamet er en del av tiltaksteam og består av 6 miljøterapeuter og en leder. En av våre dyktige miljøterapeuter er gravid, og vi ønsker å være tidlig ute for å få en best mulig overgang før hennes fødselspermisjon.
Farsund kommune - 2019-07-18 - unspecified

Miljøterapeut -

Jobbnorge ID: 173203Om stillingenÅs ungdomssenter MultifunC behandling har følgende ledige stillinger:1x 100% fast stilling som miljøterapeut1x 100% vikariat inntil 12 mndArbeidsoppgaver/ansvarsområderMiljøteam har ansvar for gjennomføring av behandling og aktiviteter rettet mot ungdom på institusjon
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - 2019-07-13 - unspecified

Miljøterapeut -

Me søkjer:Miljøterapeut 100% vikariat ved Sandeidtun, Eining Tilrettelagde Tenester.Stillinga er ledig frå 01.09.2019 - 31.08.2020.HovudarbeidsoppgåverArbeidet består i å gje praktisk hjelp og bistand etter vedtak/tiltak etter brukaranes behov. Miljøterapeutar arbeider i team med miljøarbeidarar
VINDAFJORD KOMMUNE RÅDMANNEN - 2019-07-13 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: 974547031 Stillingsident: 4108189636 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i henholdsvis Tromsø,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 2019-07-13 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4108208065 Presentasjon av stillingen:Miljøarbeidartenesta yter tenester til menneske med psykisk utviklingshemming og psykiske lidingar. Nordåsen, Åsateigen, Åsavegen og Myklebusttunet yter tenester til vaksne bebuarar som bur i eigne bustadar med heildøgnsbemanning.
GLOPPEN KOMMUNE MILJØARBEIDERTENESTA - 2019-07-12 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4104311679 Presentasjon av stillingen:Stillingen er tilknyttet avdelingen for psykiske helsetjenester.Som en del av Mestringsenhetens oppgaver, er oppfølging av Barn og unge en viktig del av tjenesten. Mestringsenheten har faste dager hver uke der en er inne på de ulike kommunale
Eigersund kommune - 2019-07-06 - unspecified

Miljøterapeut -

Informasjon om stillingen:Stillingen er 100% fast, turnus dag/kveld/3. hver helg.Arbeidsoppgaver bl.a.:- Primærkontaktansvar- Kartlegging av pasientens funksjonsnivå- Utforming av tiltaksplaner og IP- Systematisk miljøterapeutisk arbeid- Tett samarbeid med innsøkende instans, og øvrig spesialisthelsetjeneste-
Frelsesarmeens bo- og behandlingssenter - 2019-07-05 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4105262135 Presentasjon av stillingen:Fra høsten 2018 tok vi i bruk en ny og flott avdeling for elever med autismespekterforstyrrelser.Vi utvider staben og søker etter 2 miljøterapeuter i 100 % fast stilling.På avdelingen jobber det spesialpedagoger, miljøterapeuter og
HEBEKK SKOLE - 2019-07-05 - unspecified

Miljøterapeut -

Org. nr: - Stillingsident: 4103015798 Presentasjon av stillingen:Lillehammer kommune, for tiden Hammartun skole, har for skoleåret 2019/2020 ledig et vikariat som miljøterapeut i 100 % stilling. Dette er et årsvikariat, med mulighet for fast tilsetting.ArbeidsoppgaverInngå i teamet som underviser/jobber
Hammartun skole - 2019-07-05 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 0.09907603263855 sekunder