Jobs Sykehuset Innlandet HF - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Sykehuset Innlandet HF, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 773 jobbtilbud Sykehuset Innlandet HF.

Sykepleier/spesialsykepleier 80% stilling vikariat -

Org. nr: 874631752 Stillingsident: 4122757259 Presentasjon av stillingen:Sykehuset innlandet HF, Divisjon Habilitering og rehabilitering består av 4 avdelinger. Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad, Gjøvik og Granheim, Habiliteringstjenesten i Hedmark, Furnes, Habiliteringstjenesten
Sykehuset Innlandet HF - 2019-08-29 - unspecified

22% hver tredje helg (fredag-søndag) -

Org. nr: 985709629 Stillingsident: 4119401085 Presentasjon av stillingen:BUP døgn, enhet for akutt, utredning og behandling er en døgnavdeling på Sanderud sykehus. Avdelingen er for barn og ungdom med psykiske utfordringer. Team akutt er en 7 døgnpost, mens team utredning og behandling er en 5 døgnpost.
Sykehuset Innlandet HF - 2019-08-20 - unspecified

Vikariat spesialergoterapeut / ergoterapeut -

Org. nr: 874631752 Stillingsident: 4118557183 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 50% vikariat for ergoterapeut omgående, og det er mulighet for utvidelse av vikariatet både i stillingsstørrelse og varighet.Stillingen tilhører Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering,
Sykehuset Innlandet HF - 2019-08-20 - unspecified

Lege i spesialisering onkologi, 100% fast -

Org. nr: 974724960 Stillingsident: 4118633978 Presentasjon av stillingen:Medisinsk avdeling, Hamar gir mulighet for spesialistutdanning for spesialitetene generell indremedisin, hjertemedisin, fordøyelsessykdommer, endokrinologi og onkologi.Avdelingen har følgende stilling ledig: Lege i spesialisering
Sykehuset Innlandet HF - 2019-08-17 - unspecified

sykepleier 2 x 47 % - NATT -

Org. nr: 974632624 Stillingsident: 4117718042 Presentasjon av stillingen:Avdelingen for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har spesialisthelsetjenesteansvar for rusrelaterte psykiske problemer og avhengighetsproblematikk i befolkningen i Hedmark og Oppland i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven
SYKEHUSET INNLANDET HF - 2019-08-16 - unspecified

Student i helsefaglig utdanning/helsefagarbeider -

Enhet for Psykosebehandling og TIPS er en spennende enhet med et svært oppegående fagmiljø.Enheten tilbyr grundig opplæring, undervisning og veiledning relatert til enhetens ansvarsområde.Blant primæroppgavene for enheten er arbeide med tidlig intervensjon ved psykoser samt utredning og behandling
SYKEHUSET INNLANDET HF - 2019-08-16 - unspecified

Lege i spesialisering i Psykiatri, Divisjon Psykisk helsevernSykehuset Innlandet HF, Oppland -

Org. nr: 974632578 Stillingsident: 4117745246 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast stilling for spesialisering i psykiatri. Oppstartsted er Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll. Stillingen inngår i en rotasjonsplan mellom avdelinger i Oppland slik at du får dekket alle
SYKEHUSET INNLANDET HF - 2019-08-15 - unspecified

Tilkallings vikarer, renhold -

Org. nr: 974631792 Stillingsident: 4117830542 Presentasjon av stillingen:Sykehus og helseinstitusjoner har spesielle krav til renhold og hygiene. Som leverandør til SI, har vi bygd opp en unik kompetanse på sykehusrenhold, tekstilbehandling og sengevaskerutiner.Vi kan tilby alle typer renhold, fra
Sykehuset Innlandet HF - 2019-08-15 - unspecified

Fagarbeider elektro -

Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4116865154 Presentasjon av stillingen:Er du på jakt etter erfaring eller nye utfordringer innen byggteknisk drift?Vi søker en serviceinnstilt medarbeider til vårt team ved Eiendomsdrift og utvikling.Avdelingen har tilholdssted på Gjøvik sykehus, består av 17 ansatte
SYKEHUSET INNLANDET HF - 2019-08-14 - unspecified

Sykepleier, 75% vikariat -

Org. nr: 974724960 Stillingsident: 4117034434 Presentasjon av stillingen:Medisinsk sengepost Hamar har 44 senger. Sengeposten er delt inn i 5 faggrupper som er fordøyelsessykdommer og kreft, endokrinologi, nyre og intox, infeksjon og lunge, hjerte og akutt hjerneslag, og ren hjerte-gruppe.Sengeposten
Sykehuset Innlandet HF - 2019-08-14 - unspecified

Sykepleier/vernepleier -

Org. nr: 976245687 Stillingsident: 4111403979 Presentasjon av stillingen:Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har spesialisthelsetjenesteansvar for rusrelaterte psykiskeproblemer og avhengighetsproblematikk i befolkningen i Hedmark og Oppland ihenhold til Spesialisthelsetjenesteloven
Sykehuset Innlandet HF - 2019-08-09 - unspecified

Sykepleier/vernepleier -

Org. nr: 976245687 Stillingsident: 4026206030 Presentasjon av stillingen:Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har spesialisthelsetjenesteansvar for rusrelaterte psykiske problemer og avhengighetsproblematikk i befolkningen i Hedmark og Oppland i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven
Sykehuset Innlandet HF - 2019-08-09 - unspecified

Tilkallingsvikarer -

Org. nr: - Stillingsident: 4114929329 Presentasjon av stillingen:Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 320 senger.Avdeling
SYKEHUSET INNLANDET HF - 2019-08-08 - unspecified

Sykepleier - fast stilling - kir. avd., post 3A/pasienthotell -

Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4115152609 Presentasjon av stillingen:Ved kir. avd. post 3A/pasienthotell er det ledig følgende stilling for sykepleier:80% fast fra 01.09.19Ved evt. intern rokkering, kan det bli ledige andre stillingsprosenter, det bes oppgitt om dette også er av interesse.ArbeidsoppgaverSykepleiefaglige
SYKEHUSET INNLANDET HF - 2019-08-08 - unspecified

Helsesekretær, 100% fast -

Org. nr: 974724960 Stillingsident: 4112731904 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk kontortjeneste har turnusordning med jobbing på røde dager, hver 6. helg og enkelte kveldsvakter.Vi har følgende stilling ledig:Helsesekretær 100% fast stilling. Ledig f.o.m. 01.09.2019.Ved evt. internt opprykk blir
Sykehuset Innlandet HF - 2019-08-07 - unspecified

Psykologspesialist -

Org. nr: 982052254 Stillingsident: 4114390180 Presentasjon av stillingen:Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik er ett av landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri
Sykehuset Innlandet HF - 2019-08-07 - unspecified

LEGE I SPESIALISERING, vikariat -

Org. nr: - Stillingsident: 4114812676 Presentasjon av stillingen:Avdelingen har seksjoner på Gjøvik og Lillehammer. Denne stillingen er for tiden på Lillehammer. Avdelingen for bildediagnostikk på Lillehammer har 6 konvensjonelle laboratorier, 2 ultralyd-laboratorier, Philips 128 snitt MDCT, GE Revolution,
Sykehuset Innlandet HF - 2019-08-07 - unspecified

Sykepleier, 100% vikariat -

Org. nr: 974724960 Stillingsident: 4113695962 Presentasjon av stillingen:Medisinsk sengepost Hamar har 44 senger. Sengeposten er delt inn i 5 faggrupper som er fordøyelsessykdommer og kreft, endokrinologi, nyre og intox, infeksjon og lunge, hjerte og akutt hjerneslag, og ren hjerte-gruppe. Sengeposten
Sykehuset Innlandet HF - 2019-08-06 - unspecified

Høgskoleutdannet med videreutdanning -

Org. nr: 988243205 Stillingsident: 4114246315 Presentasjon av stillingen:Ambulant Akuttenhet (AAE) er et tilbud til pasienter som opplever seg i akutt krise med behov av bistand fra spesialisthelsetjenesten. AAE-s arbeid baserer seg på tett samhandling med pasienter, pårørende, fastleger, legevakt,
Sykehuset Innlandet HF - 2019-08-06 - unspecified

Psykologfaglig rådgiver -

Org. nr: - Stillingsident: 4112911062 Presentasjon av stillingen:DPS Elverum- Hamar har et opptaksområde på 110.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca 211 årsverk og består av 9 kliniske enheter og 1 kontorenhet: Enhet for akutt, Ambulant akuttenhet, Enhet for
SYKEHUSET INNLANDET HF - 2019-08-06 - unspecified

Intensivsykepleier 86% fast -

Org. nr: 974631768 Stillingsident: 4113601115 Presentasjon av stillingen:Intensiv avdeling Elverum er en blandet og variert overvåkingsavdeling med intensiv, hjerte og postoperativ virksomhet. Hovedvekten av intensivpasientene er medisinske pasienter. Vi overvåker pasienter fra medisinsk avdeling,
Sykehuset Innlandet HF - 2019-08-03 - unspecified

Overlege -

Org. nr: 988243205 Stillingsident: 4112763187 Presentasjon av stillingen:Overlege 100% fast stilling søkes til Poliklinikk Hamar 2.Ved DPS Elverum - Hamar, poliklinikk Hamar 2 ønsker vi å rekruttere inn deg som er overlege. Du må ønske å være med på å utvikle vårt tilbud til innbyggerne i Ringsaker
Sykehuset Innlandet HF - 2019-08-02 - unspecified

Sykepleier 80 % fast -

Org. nr: 974724960 Stillingsident: 4112341184 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk dagpost/gastrolab behandler dagkirurgiske pasienter: undersøkelser og inngrep innenfor kar, uro, plastikk, mamma, gastro og røntgen. Avdelingen har gastrolab med coloscopi, gastroscopi, ERCP og div sterile prosedyrer.
Sykehuset Innlandet HF - 2019-08-02 - unspecified

Psykologspesialist -

Org. nr: 974632519 Stillingsident: 4109070482 Presentasjon av stillingen:BUP Lillehammer/Otta er en enhet med 36 stillinger fordelt på to poliklinikker - en på Lillehammer og en på Otta. BUP Lillehammer har god tverrfaglig bredde og en kultur preget av samarbeid både innad og ut til naturlige samarbeidspartnere.
Sykehuset Innlandet HF - 2019-07-23 - unspecified

Enhetsleder for Øyeblikkelig hjelp 1, Reinsvoll -

Org. nr: - Stillingsident: 4108185993 Presentasjon av stillingen:Vi skal ansette ny Enhetsleder og søker etter deg som er handlingsorientert og har en tillitsskapende kommunikasjons- og samarbeidsform.Avdelingen for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll er fordelt på 2 enheter for øyeblikkelig
SYKEHUSET INNLANDET HF - 2019-07-23 - unspecified

Teamkoordinator FACT Toten/Land -

Org. nr: 875326112 Stillingsident: 4104849819 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100% stilling som teamkoordinator/case manager i FACT-team for Toten/Land.FACT Toten/Land er et samhandlingsprosjekt mellom kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, NAV og Sykehuset Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - 2019-07-17 - unspecified

Miljøterapeut 5stk x 17,8 % helgestilling -

Org. nr: 916281331 Stillingsident: 4108163247 Presentasjon av stillingen:Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har allmennpsykiatriske poliklinikker i
SYKEHUSET INNLANDET HF - 2019-07-17 - unspecified

Sykepleier eller miljøterapeut, 2 x 100% vikariat -

Org. nr: 916281331 Stillingsident: 4108167512 Presentasjon av stillingen:Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har allmennpsykiatriske poliklinikker i
SYKEHUSET INNLANDET HF - 2019-07-17 - unspecified

Jordmor, 80 % fast -

Org. nr: 974631768 Stillingsident: 4108314372 Presentasjon av stillingen:Gynekologisk/føde sengepost, er en kombinert post med 4 fødestuer og 17 barselsenger, samt 3 gynekologiske senger. I tillegg drives det poliklinikk på Hamar og Elverum. Dette gir en unik mulighet til å arbeide med kvinnehelse
Sykehuset Innlandet HF - 2019-07-16 - unspecified

Barnepleier 100 og 50 % faste stillinger -

Org. nr: 974631768 Stillingsident: 4108314764 Presentasjon av stillingen:Gynekologisk/føde sengepost, er en kombinert post med 4 fødestuer og 17 barselsenger, samt 3 gynekologiske senger. I tillegg drives det poliklinikk på Hamar og Elverum. Dette gir en unik mulighet til å arbeide med kvinnehelse
Sykehuset Innlandet HF - 2019-07-16 - unspecified

Renholder -

Org. nr: 874632562 Stillingsident: 4105809450 Presentasjon av stillingen:Øyeavdelingen Elverum - Lillehammer er organisert under en felles ledelse. Avdelingen på Lillehammer har 5 overlegestillinger og stor operativ og poliklinisk virksomhet. Avdelingen etterstreber et høyt faglig nivå, godt arbeidsmiljø,
Sykehuset Innlandet HF - 2019-07-13 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 26.340977907181 sekunder