Jobs Vernepleier - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Vernepleier, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 175 jobbtilbud Vernepleier.

Vernepleier -

Org. nr: 988195650 Stillingsident: 4123708238 Presentasjon av stillingen:Munkvoll helse- og velferdssenter søker etter vernepleier til en fast 100 prosent stilling på natt. Stillingsstørrelsen er ikke absolutt og kan forhandles noe.Vi søker vernepleier som har evne og vilje til å bidra til økt
MUNKVOLL HVS (NED) - 2019-08-30 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: 975299600 Stillingsident: 4120478096 Presentasjon av stillingen:Hei til dere vernepleier som ønsker spennende faglige utfordringer innenfor gode og trygge rammer. Har dere lyst til å være en del av vårt innovative, aktive og trivelige arbeidsmiljø her på Brundalen helse- og velferdssenter?
Brundalen sykehjem - 2019-08-23 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4119517146 Presentasjon av stillingen:Vi utvider tilbudet og i den anledning ser vi etter en ny kollega til teamet vårt.Hallagerbakken aktivitetssenter gir dagtilbud mandag - fredag 8:30-17:00 til 16 personer med utviklingshemming. Det er stor variasjon i brukernes alder og
BSN Hallagerbakken Aktivitetssenter - 2019-08-23 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4109673341 Presentasjon av stillingen:Lille O er en ny bolig, under etablering, med privateide leiligheter for 12 unge beboere som skal flytte for seg selv for første gang. Boligen ligger lokalisert i ny bebyggelse ved Nydalen/Storo. Enhet for tilrettelagte tjenester i Bydel
Bydelsadministrasjonen Bydel Sagene - 2019-08-09 - unspecified

Vernepleier -

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig 100 % fast stilling (73 % stilling + 27 % stilling i vikarpool) som vernepleier p.t. i turnus med arbeid hver 3. helg.Stillingskode: 6455. Hjemmelsnr. 145.Ledig fra d.d.Politiattest må fremlegges før tiltredelse, dette gjelder for alle
Sunndal kommune - 2019-08-09 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4115329962 Presentasjon av stillingen:Fallertun bofellesskap yter heldøgnstjenester til 5 voksne personer med ulike bistandsbehov. Det arbeides etter prinsipper for målrettet miljøarbeid, hvor det vektlegges individuell tilpasning, selvbestemmelse, mestring og trivselVi
FET KOMMUNE BOFELLESSKAP - 2019-08-08 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4099584756 Presentasjon av stillingen:Vi ønsker oss en engasjert og dyktig vernepleier.Vålerenggata boliger ligger sentralt plassert i hyggelige og sjarmerende omgivelser på Vålerenga og Jordal. Vi yter bistand til 14 personer med utviklingshemming som har varierende bistandsbehov.
VÅLERENGGATA BOLIGER - 2019-08-01 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4111118545 Presentasjon av stillingen:Gartnerløkka botilbud på Løren søker engasjert og motivert vernepleier,til 100% fast stilling. Boligen har 14 samlokaliserte leiligheter for unge voksne med utviklingshemming, fellesrom for beboerne og personalbase. Bydel Grünerløkka
GARTNERLØKKA BOTILBUD - 2019-07-24 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: 914142873 Stillingsident: 4109456719 Presentasjon av stillingen:Lade bo- og aktivitetstilbud har fra 20. september 2019 ledig to faste 100 prosent stillinger som vernepleiere. Stillingene innebærer turnusarbeid, med arbeid på dag, kveld, og gjennomsnittlig hver tredje helg.Lade bo- og aktivitetstilbud
LADE BO- OG AKTIVITETSTILBUD - 2019-07-18 - unspecified

Vernepleier -

Det er ledig fast 100 % stilling som vernepleier i Øvregate Bofellesskap, underlagt miljøtjeneste og bofellesskap fra d.d.Enheten miljøtjenesten og bofellesskap består av ambulerende miljøtjeneste, bofellesskap for utviklingshemmede, arbeidssenteret, støttekontakter og BPA. Øvregate bofellesskap
ØVREGATE BOFELLESSKAP - 2019-07-17 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4105216891 Presentasjon av stillingen:Seksjon Marmorberget, Marmorberget dag- og aktivitetssenter søker to VernepleiereAvdeling for Tilrettelagte tjenester har totalt 13 bofellesskap og ett dag- og aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming, samt en transporttjeneste.
Marmorberget samlokaliserte boliger - 2019-07-13 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4105232916 Presentasjon av stillingen:Marmorberget bo- og avlastning søker VernepleierTilrettelagte tjenester består av 13 bofellesskap, et dag- og aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming, samt en transporttjeneste. De ulike boenhetene er delt inn i seksjoner.
Marmorberget samlokaliserte boliger - 2019-07-13 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4108260077 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Bergenhus og Årstad gir omsorg og oppfølging til personer med ulikt funksjonsnivå i bofellesskap og private hjem. Wesselsgate bofellesskap yter tjenester til 4 beboere i alderen 22 - 65 år.Vi har ledig 1 fast 100 % stilling.ArbeidsoppgaverKartlegge
Wesselsgate bofellesskap - 2019-07-13 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4107867081 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast 100 % stilling Barne- og avlastningsboligen ligger under tjenesteområdet Helse og Velferd, og gir avlastende tjenester til familier. Vi har fokus på kompetanse, service og fleksibilitet overfor familiene som har avlastning
GJESDAL KOMMUNE - 2019-07-11 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: 988157767 Stillingsident: 4105080492 Presentasjon av stillingen:Ved Valentinlyst helse- og velferdssenter er det ledig en fast 100 prosent stilling som vernepleier ved Dagtilbud i hjemmet.Trondheim kommune skal utvide aktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med demenssykdom fra 1. august
VALENTINLYST HELSE- OG VELFERDSSENT - 2019-07-06 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4102295247 Presentasjon av stillingen:Tranby skole er Liers største ungdomsskole med 360 elever. Skolen ligger sentralt plassert på Tranby torg. Tilknyttet skolens uteområde er Tranby idrettspark med flotte uteområder, kunstgressbane og kort vei ut i skog og mark. Vi har
Tranby skole - 2019-07-06 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4099944190 Presentasjon av stillingen:Avd. Mork trenger en trygg, tydelig og humørfylt vernepleier! En med høy arbeidsmoral, som er modig og ydmyk, som deltar i faglige diskusjoner og har verdi - og menneskesyn som er i tråd med avdelingen. En som er trygg på seg selv og
SKI KOMMUNE PSYKISK MILJØARBEID - 2019-07-05 - unspecified

VERNEPLEIER -

Jobbnorge ID: 173042Virksomheten for Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste:Tjenesten for funksjonshemmede søker etter personer som er selvstendig, stabile og som liker å arbeide med mennesker. Vi jobber tett på beboerne og møter mange faglige og interessante utfordringer i arbeidshverdagen. Vi byr på
ØVERGÅRDEN BO- OG SERVICESENTER - 2019-07-05 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: 814147592 Stillingsident: 4099057732 Presentasjon av stillingen:Lerkendal bo- og aktivitetstilbud har ledig en fast 100 prosent stilling som vernepleier.Tyholt aktivitets- og sansesenter sammen med avdelingene Voll gård og kantina i Brøsetveien 168 gir dagtilbud til over 100 brukere i Lerkendal
LERKENDAL BO OG AKTIVITETSTILBUD - 2019-07-02 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: 976 976 142 Stillingsident: 4101678033 Presentasjon av stillingen:I Levanger kommune tenker vi fremtidsrettet, og jobber kontinuerlig med ulike spennende løsninger for å imøtekomme krav og forventninger til morgendagens omsorg. Dersom du ønsker en fleksibel, fremtidsrettet og kvalitetsbevisst
BREIDABLIKKTUNET - 2019-07-02 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: 988195650 Stillingsident: 4101020876 Presentasjon av stillingen:Munkvoll helse- og velferdssenter søker etter vernepleier til en fast 100 prosent turnusstilling.Munkvoll helse- og velferdssenter drifter 24 sykehjemsplasser fordelt på to etasjer og 54 omsorgsleiligheter som mottar hjemmetjenester,
MUNKVOLL HVS (NED) - 2019-06-26 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4102065915 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder.Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende
AURDALSLIA BOFELLESSKAP - 2019-06-26 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4099418210 Presentasjon av stillingen:Enhet for personer med nedsatt funksjonsevnebestår i dag av 7 bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne/psykiskutviklingshemming og 1 avlastningsbolig for barn og unge. Enheten består av ca.110 årsverk og hvert enkelt bofellesskap
ELVERUM KOMMUNE SVARTHOLTET BOFELLES - 2019-06-26 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: 914143063 Stillingsident: 4097498643 Presentasjon av stillingen:Ved Heimdal bo- og aktivitetstilbud er det ledig tre faste 100 prosent stillinger som vernepleier.Heimdal bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester, bistand i hjemmet og aktivitetstilbud for voksne med fysisk funksjonshemming,
HEIMDAL BO- OG AKTIVITETSTILBUD - 2019-06-21 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4099006300 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverArbeid med personer med nedsatt funksjonsevne/ psykisk utviklingshemming.Praktisk bistand/opplæring.Faglig målrettet miljøarbeid.Daglig journalføring.Samarbeid med pårørende.Utøve medikamenthåndtering etter gjeldende
ELVERUM KOMMUNE JOTUNHAUGEN OMSORGSB - 2019-06-20 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: 974632578 Stillingsident: 4099449386 Presentasjon av stillingen:Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling har i dag 5 døgnenheter med totalt 52 sengeplasser samt en poliklinikk. Reinsvoll har overtatt øyeblikkelig hjelpansvaret for hele Oppland. Dette
SYKEHUSET INNLANDET HF - 2019-06-20 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: 997334639 Stillingsident: 4097079223 Presentasjon av stillingen:Ved Heimdal bo- og aktivitetstilbud er det ledig et vikariat som vernepleier i 100 prosent stilling fra 15. august 2019 til 16. august 2020.Heimdal bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester, bistand i hjemmet og aktivitetstilbud
HEIMDAL BO OG AKTIVITETSTILBUD - 2019-06-18 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4079808423 Presentasjon av stillingen:I Enhet for livsmestring øker vi bemanningen med en stilling som vernepleier ved Arena Søgne (tidligere Søgne dagsenter) og Lundeveien avlastning. Stillingen innebærer arbeid i to avdelinger, 75 % på Arena Søgne (dagtid) og 25 % på
SØGNE KOMMUNE HJEMMETJENESTER - 2019-06-18 - unspecified

Vernepleier -

Presentasjon av stillingen :Om avdelingenStillingen er i seksjonen Bo,Aktivitet og Avlastning med arbeidssted i bofellesskap Knut Hamsunsvei / Brennerigata.Knut Hamsuns vei/ Brennerigata er et bofellesskap for personer med komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming.Kort om stillingenDet er
Kongsberg kommune Sentraladministrasjon - 2019-06-15 - unspecified

Vernepleier -

Jobbnorge ID: 171805Om stillingenHelse- og omsorgsetaten har ledig 75 % fast stilling som vernepleier ved Nærstugo.Søknadsfristen er 24. juni.Stillingen innebærer bl.a. å jobbe langvakter og hver 4. helg. Vi kan tilby en spennende og utfordrende jobb i et godt fagmiljø med dyktige og motiverte ledere
FLESBERG KOMMUNE HELSE OG OMSORG - 2019-06-12 - unspecified

Vernepleier -

Org. nr: 975279030 Stillingsident: 4094602802 Presentasjon av stillingen:Ved Åsveien skole og ressurssenter er det ledig en fast 50 prosent stilling som vernepleier ved Autismetilbudet.Åsveien skole og ressurssenter har ca 130 ansatte som hovedsaklig består av lærere, miljøterapeuter, barne- og
Åsveien skole (VO-1603) - 2019-06-08 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 10.389107942581 sekunder