Jobs Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 398 jobbtilbud Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Klinisk ernæringsfysiolog -

Org. nr: - Stillingsident: 4122353306 Presentasjon av stillingen:Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte.Stillingene er tilknyttet seksjon for klinisk service i nevrologisk avdeling, Nevroklinikken. Seksjonen har i tillegg til 2,3 årsverk for klinisk ernæring,
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-08-29 - unspecified

Lege i spesialisering i patologi -

Org. nr: - Stillingsident: 4122154682 Presentasjon av stillingen:Ved Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus, er det ledig til sammen 6 stillinger:Et vikariat som lege i spesialisering (LIS), fra 01.01.-31.12.2020, med mulighet for forlengelseEt vikariat som lege i spesialisering (LIS), fra 01.03.-28.02.2021,
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-08-29 - unspecified

Operasjonssykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4122745487 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 1 100% vikariat med mulighet for forlengelse. Tiltredelse umiddelbart eller etter avtale. Dagstilling mandag - fredag. Eventuelt turnus med hjemmevakter ved ledig linje og etter en viss fartstid i avdelingen.Kort om oss: Operasjonsavdelingen
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-08-29 - unspecified

Spesialbioingeniør -

Org. nr: - Stillingsident: 4118587024 Presentasjon av stillingen:Avdeling for mikrobiologi ved Oslo Universitetssykehus er fordelt på to lokalisasjoner, Rikshopitalet og Ullevål. Avdelingen utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk på pasienter innlagt i Oslo sykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten.
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-08-23 - unspecified

Psykolog/psykologspesialist -

Org. nr: - Stillingsident: 4118712632 Presentasjon av stillingen:Engasjement som psykolog/psykologspesialist (100%) ledig ved Avdeling for smertebehandling. Avdelingens poliklinikk gir tverrfaglig utredning og behandling av langvarige smertetilstander. Avdelingen er forskningsaktiv og har etablert regionale
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-08-20 - unspecified

Sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4118572847 Presentasjon av stillingen:Vil du bli del av et spennende miljø der vi alltid tar utgangspunkt i pasientens behov? Vil du være med på å videreutvikle og forme fremtidens sykepleiere med oss? Da kan vi tilby en inspirerende hverdag med spennende og utfordrende
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-08-17 - unspecified

Sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4116031405 Presentasjon av stillingen:Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) er et høyspesialisert tverrfaglig behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i hele Helse Sør-Øst. Voksenenheten har 10 døgnplasser. Vi behandler pasienter over 18
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-08-10 - unspecified

Spesialbioingeniør -

Org. nr: - Stillingsident: 4115629926 Presentasjon av stillingen:Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er en kombinert avdeling ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo (UiO) med ca 300 ansatte. Avdelingen holder til på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Blodbanken i Oslo (BiO)
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-08-10 - unspecified

Lege i spesialisering barnesykdommer faste stillinger- Barne- og ungdomsklinikken -

Org. nr: - Stillingsident: 4115309306 Presentasjon av stillingen:Følgende stillinger er ledige ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus:2 faste stillinger for lege i spesialisering fra 01.10.2019.Stillingen er beregnet på søkere som ikke er godkjente spesialister i barnesykdommer og
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-08-09 - unspecified

Sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4114332302 Presentasjon av stillingen:Vi søker deg som er ute etter en jobb hvor det er høyt tempo, har ett brennende engasjement og høyt faglig fokus.Det blir flere ledige stillinger hos oss, både faste og vikariater!Avdeling for gastro- og barnekirurgi har omfattende
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-08-06 - unspecified

Ortoptist ved Øyeavdelingen, Ullevål -

Org. nr: - Stillingsident: 4112959026 Presentasjon av stillingen:Seksjon for barneoftalmologi og strabisme har ledig fast stilling for ortoptist i 100 % stilling.Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus HF, har 226 årsverk og spesialkompetanse innen
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-08-03 - unspecified

Sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4113367523 Presentasjon av stillingen:Ortopedisk avdeling ved Ortopedisk klinikk har flere sengeposter som behandler pasienter med brudd og skader i muskel og skjelett, ortopediske infeksjoner, multitraumatiserte pasienter og elektive hofte, kne- og ryggpasienter.Ortopedisk
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-08-03 - unspecified

Psykolog / psykologspesialist -

Org. nr: - Stillingsident: 4110222770 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 80% fast stilling som psykolog/psykologspesialist ved Sosialpediatrisk seksjons Regionale kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Stillingen kan vurderes delt opp i flere mindre stillingsbrøker dersom
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-25 - unspecified

Helsesekretær/ sekretær -

Org. nr: - Stillingsident: 4109306628 Presentasjon av stillingen:Kontoravdelingen i Medisinsk klinikk ser etter en ny medarbeider til vårt team ved nyremedisinsk kontorseksjon.Nyremedisinsk avdeling består av seksjonene sengepost, dialyse og poliklinikk. Sekretærene rullerer mellom nyremedisinsk poliklinikk
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-24 - unspecified

Helsefagarbeider/hjelpepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4109873690 Presentasjon av stillingen:Postoperativ seksjon Ullevål er én av ti seksjoner i Akuttklinikkens PO/Intensivavdeling. Her behandler vi pasienter som har vært til elektiv kirurgi, og vi tar i mot mange pasienter som er i behov for øyeblikkelig hjelp-kirurgi. De
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-23 - unspecified

Lege i spesialisering, rus- og avhengighetsmedisin -

Org. nr: - Stillingsident: 4110118765 Presentasjon av stillingen:Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er landets største enhet for tverrfaglig spesialisertrus- og avhengighetsbehandling og har som opptaksområde Oslo sykehusområde. Avdelingen er organisert iKlinikk psykisk helse og avhengighet,
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-23 - unspecified

Intensivsykepleier/sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4109848683 Presentasjon av stillingen:Postoperativ seksjon Ullevål er én av ti seksjoner i Akuttklinikkens PO/Intensivavdeling. Her behandler vi pasienter som har vært til elektiv kirurgi, og vi tar imot mange pasienter som er i behov for øyeblikkelig hjelp-kirurgi. De
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-23 - unspecified

Intensivsykepleier/sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4109831688 Presentasjon av stillingen:Postoperativ seksjon Ullevål er én av ti seksjoner i Akuttklinikkens PO/Intensivavdeling. Her behandler vi pasienter som har vært til elektiv kirurgi, og vi tar imot mange pasienter som er i behov for øyeblikkelig hjelp-kirurgi. De
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-23 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: - Stillingsident: 4109852184 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100 % vikariat som helsesekretær på Ullevål, med mulighet for forlengelse. Avdeling for gastro- og barnekirurgi har aktivitet på fire lokaliteter i Oslo universitetssykehus. Avdelingen driver utredning og kirurgisk behandling
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-19 - unspecified

Ledende spesialsykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4109290564 Presentasjon av stillingen:Avdeling for akuttpsykiatri gir tilbud om øyeblikkelig hjelp til personer med akutte kriser og alvorlige psykiske lidelser. I pasientforløpet vektlegges utredning, diagnostisering og akuttpsykiatrisk behandling. Dette er en lukket avdeling
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-17 - unspecified

Overlegestillinger ved Avdeling for nukleærmedisin To faste100% og et 20% vikariat -

Org. nr: - Stillingsident: 4107911822 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig to faste overlegestillinger i 100%, og et 6 måneders vikariat som overlege i 20% stilling fra 01.10.19.Avdeling for nukleærmedisin hører til i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN). Avdelingen består av tre lokaliteter:
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-16 - unspecified

Spesialsykepleier/sykepleier med fagansvar -

Org. nr: 974589095 Stillingsident: 4108449289 Presentasjon av stillingen:Avdeling for kreftbehandling, Onkologisk sengepost 3. etg. er en sengepost med 21 sengeplasser fordelt på 15 enkeltrom og 3 dobbeltrom. Vi behandler pasienter med brystkreft, lungekreft og urologi-og testikkelkreft, samt utredning
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-16 - unspecified

Akuttpsykiatrisk psykoseenhet søker sykepleiere til nattevaktstillinger -

Org. nr: 987547480 Stillingsident: 4108514323 Presentasjon av stillingen:KJÆRE SPESIALSYKEPLEIER/SYKEPLEIER!Vi kan tilby deg to vikariater i hhv. 61.08% og 100% stilling på natt. Førstnevnte stilling er ledig nå mens den andre stillingen er ledig fra 1. august. Stoppdatoen for begge stillingene er
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-13 - unspecified

Sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4108007375 Presentasjon av stillingen:Vi søker deg som er ute etter en jobb hvor det er høyt tempo, har ett brennende engasjement og høyt faglig fokus.Det blir flere ledige stillinger hos oss, både faste og vikariater, fulltid og deltid!Avdeling for gastro- og barnekirurgi
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-12 - unspecified

Helsesekretær/sekretær -

Org. nr: - Stillingsident: 4018317537 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 70 % vikariat, med mulighet for forlengelse, som helsesekretær/sekretær på Ullevål.Avdeling for gastro- og barnekirurgi har aktivitet på fire lokaliteter i Oslo universitetssykehus. Avdelingen driver utredning og kirurgisk
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-05 - unspecified

Spesialingeniør -

Org. nr: - Stillingsident: 4105075463 Presentasjon av stillingen:Arbeidsområdet for Enhet for hjertegenetikk er genteknologisk diagnostikk, genetisk veiledning og forskning. Når det gjelder den diagnostiske virksomheten og den genetiske veiledningen, er hovedfokuset utredning av genetisk disposisjon
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-04 - unspecified

Helsefagarbeider/hjelpepleier eller fagbrev i sterilforsyning i helsetjenesten -

Org. nr: 974589095 Stillingsident: 4103628870 Presentasjon av stillingen: Ønsker du å jobbe i en av sykehusets viktigste fagavdelinger? Vi søker etter en ny medarbeider med interesse for sterilforsyningsfaget og vil gjerne ha deg med på laget! Avdelingen har ansvar for å forsyne sykehusene med sterile
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-02 - unspecified

Intensivsykepleier/sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4103610110 Presentasjon av stillingen:Vil du bli del av et spennende miljø der vi alltid tar utgangspunkt i pasientens behov? Vil du være med på å videreutvikle og forme fremtidens sykepleiere med oss? Da kan vi tilby en inspirerende hverdag med spennende og utfordrende
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-02 - unspecified

Miljøterapeut m/spesialkompetanse -

Org. nr: - Stillingsident: 4091906814 Presentasjon av stillingen:Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) er et høyspesialisert tverrfaglig behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i hele Helse Sør-Øst. Voksenenheten har 10 døgnplasser. Vi behandler pasienter med ulike
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-02 - unspecified

Sykepleier -

Org. nr: 974589095 Stillingsident: 4096892736 Presentasjon av stillingen:Thoraxkirurgisk Stepdown er en intermediæravdeling bestående av 9 sengeplasser. Avdelingen har nå ledig vikariat i 100% stilling. Med mulighet for forlengelse.Avdelingen yter avansert sykepleie og medisinsk behandling til nyopererte
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-02 - unspecified

Sykepleier -

Org. nr: - Stillingsident: 4102208191 Presentasjon av stillingen:Sykepleier, vikar, søkes til Gastromedisinsk sengepost.Sengeposten holder til i modrene lokaler med gode fasiliteter. Vi inngår i Gastromedisinsk avdeling, som for øvrig består av en stor poliklinikk og endoskopienhet, funksjonslaboratorium
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - 2019-07-02 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 6.0902860164642 sekunder