Jobs Barne-, ungdoms- og familieetaten - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Barne-, ungdoms- og familieetaten, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 516 jobbtilbud Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Behandlingshjemskonsulent -

Jobbnorge ID: 173829Om stillingenBarne,- ungdoms- og familieetaten, region øst skal etablere et nytt TFCO-team med kontor på Lillestrøm, og søker derfor etter en behandlingshjemskonsulent. Stillingen er fast 100 % og det er ønskelig med snarlig tiltredelse.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderRekruttering,
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-08-14 - unspecified

Rådgjevar i Fosterheimstenesta -

Jobbnorge ID: 173324Om stillingaFosterheimstenesta har ledig ei spanande 100% fast stilling som rådgjevar i Haugesund med varierte og utfordrande oppgåver. No er vi på leit etter ein utadvendt, entusiastisk, og kreativ kollega med vilje til å stå på saman med oss.Arbeidsoppgåver / ansvarsområdeRekruttering
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-07-20 - unspecified

Miljøterapeutar til Spisskompetansemiljø - Tryggleik og sikkerheit -

Jobbnorge ID: 172578Om stillinganeVi har ledig to faste stillingar, 100 %, som miljøterapeutar. Arbeidskvardagen i SKM-TS ber preg av høgt engasjement med tilsette som har mykje erfaringsbasert og teoretisk kunnskap. Vi er opptatt av å omsetje kunnskap til anvendt praksis som bidrar til økt kvalitet
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-07-19 - unspecified

Seksjonssjef (jurist) -

Jobbnorge ID: 172427Om stillingenBufetat, region øst søker en erfaren og tydelig leder som kan videreutvikle regionens arbeid med kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner. Arbeidet er organisert i egen seksjon i regiondirektørens stab, med for tiden 10 medarbeidere, og har en sentral
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-07-04 - unspecified

Eiendomsforvalter -

Jobbnorge ID: 172645Om stillingenSeksjon økonomi- og virksomhetsstyring er en del av regiondirektørens stab, som i tillegg består av seksjon HR, seksjon faglig støtte og seksjon kommunikasjon. Seksjonen har for tiden seks medarbeidere, og har ansvaret for strategi-, plan- og styringsprosessene i
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-07-03 - unspecified

Psykologspesialist eller psykolog som leder/veileder MST Lillestrøm -

Jobbnorge ID: 172040Om stillingenBarne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har egne enheter som tilbyd Multisystemis terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom,
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-07-02 - unspecified

Rådgiver Fosterhjemstjenesten Akershus -

Jobbnorge ID: 171756Om stillingenFosterhjemstjenesten i Akershus består av 21 ansatte med ulik arbeids- og utdanningsbakgrunn, samt avdelingsleder.Avdelingen har ansvar for rekruttering og oppfølging av henvendelser fra familier som vurderer å bli fosterhjem, kurs/opplæring av fosterhjem, samt gruppeveiledning
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-06-18 - unspecified

Seniorrådgjevar - økonom -

Jobbnorge ID: 171592Kva får du jobbe med hos oss?Økonomiske analyser og styring er eit satsingsområde hos oss og du vil få samarbeide med mange dyktige medarbeidarar og leiarar i vår verksemd. Vi ønsker oss ein økonom med vilje og evne til å tenke utanfor boksen. Det inneber også ein som kjem
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-06-18 - unspecified

Fast stilling som aktiv nattevakt i 78% -

Jobbnorge ID: 169956KvalifikasjonskravGjennomført 3 årig bachelor som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier tilsvarende 180 stp.God muntlig og skriftlig fremstillingsevneGode dataferdigheterMå ha erfaring fra miljøterapeutisk arbeid og barneverninstitusjonKjennskap til traumesensitiv tenkningGod
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-05-28 - unspecified

seniorrådgiver/rådgiver -

Jobbnorge ID: 170857Om stillingenVi har ledig fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver med tilredelse så fort som mulig.Ansvarsområde:Seksjonens oppdrag hjemles i barnevernloven og godkjennings- og kvalitetsforskriften. Seksjonens oppgave er å behandle søknader om godkjenning fra private
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-05-25 - unspecified

Miljøterapeut/ spesialutdannet miljøterapeut -

Jobbnorge ID: 167798Om stillingenØstfold ungdoms- og familiesenter søker etter miljøterapeut/ spesialutdannet miljøterapeut i 100% fast stilling til en av våre avdelinger. Ønsker du å jobbe i et spennende fagfelt i god utvikling, er dette stillingen for deg.I denne stillingen jobber du tett med
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-05-22 - unspecified

Rådgiver/ seniorådgiver -

Jobbnorge ID: 169715Om stillingenVed Enhet for inntak, Bufetat, region øst, avdeling Akershus har vi ledig fast stilling, 100 %, som rådgiver / seniorrådgiver. Avdeling Akershus består av 20 ansatte og har lokaler sammen med regionkontoret på Lillestrøm.Arbeidsoppgaver / ansvarsoppgaverGi råd,
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-05-07 - unspecified

Rådgjevar -

Jobbnorge ID: 168943Arbeidsoppgåver/ansvarsområderRekruttering og opplæring av fosterforeldre.Planlegging og gjennomføring av utadretta informasjonsarbeid.Kurs og rettleiingsgrupper for fosterforeldre.Formidling av fosterheimer i nært samarbeid kommunal barnevernteneste og med born, unge og deira
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-05-03 - unspecified

Seniorrådgiver/Jurist -

Jobbnorge ID: 169257Om stillingenEnhet for inntaksstøtte - EIS, er en nasjonal spesialistenhet i området kjøp av private barneverntjenester. EIS fikk i 2017 nytt mandat og i dette ligger det en utvidelse av de juridiske oppgavene som er lagt til enheten. Det har også vært en betydelig øking i antall
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-04-24 - unspecified

Rådgjevar/seniorrådgjevar -

Jobbnorge ID: 169086Om stillinganeVed Eining for inntak Bufetat, region vest, avdeling Bergen er det ledig ei fast 100 % stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar frå d.d, og eit vikariat i 100 % som rådgjevar/seniorrådgjevar i eit år frå tilsetjingsdato.Avdelinga?held?til?i?Åsegarden?i Bergen sentrum.
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-04-16 - unspecified

Psykolog/psykologspesialist engasjement 1 år -

Jobbnorge ID: 168976Om stillingenFamilievernkontoret Nedre Romerike ligger på Lillestrøm. Vi er elleve terapeuter, tre merkantile og en kulturtolk. Vi driver med ordinær familieverndrift, og legger stor vekt på godt samarbeid med andre instanser. Forebygging er et viktig satsningsområde for oss.Nå
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-04-13 - unspecified

MST-leder/veileder Psykolog/psykologspesialist -

Jobbnorge ID: 168944KvalifikasjonerDet kreves høyskole- eller universitetsutdanning: Profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad/ hovedfag i helse og sosialfag med minimum 2 års klinisk videreutdanning (120 studiepoeng), samt bredde og lang erfaring fra terapeutisk arbeid.Vi søker fortrinnsvis
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-04-13 - unspecified

Prosjektmedarbeidar -

Jobbnorge ID: 167162Om stillingaDriftsavdelinga i Bergen har behov for auka kapasitet i samband med igangsett byggeprosjekt. Det er difor ledig eit førebels engasjement som prosjektmedarbeidar i 100% stilling fram til 15.02.20, med moglegheit for forlenging. Det er ønskeleg med snarleg tiltreding.Arbeidsoppgåver/arbeidsområder:Støttefunksjonar
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-04-13 - unspecified

Rådgiver/seniorrådgiver -

Seksjon faglig støtte søker kollega med særlig interesse for prosess- og prosjektledelseFor å øke vår kapasitet med hensyn til å gi lederstøtte i regionen søker vi nå en engasjert og faglig sterk kollega til fast 100% stilling. Stillingen inngår som del av seksjon faglig støtte, en stabsfunksjon
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-03-29 - unspecified

Psykolog/ psykologspesialist -

Jobbnorge ID: 167184KvalifikasjonskravProfesjonsstudiet i psykologi. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn/ungdom med atferdsvansker og arbeid med familier. Det kreves grundig kjennskap til metodens teoretiske fundament, dvs. systemteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori. Erfaring
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-03-21 - unspecified

Rådgiver i Fosterhjemstjenesten avdeling Trondheim -

Jobbnorge ID: 166266Om stillingenVi søker etter en rådgiver i 100 % fast stilling med stort engasjement og motivasjon til å gjøre en forskjell for barn og unge som trenger fosterhjem.Den som søker vil sammen med resten av rekrutteringsteamet på avdelingen arbeide med rekruttering av fosterhjem. Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:Arbeidsoppgavene
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-03-21 - unspecified

50% fast stilling som psykolog/ familieterapeut ved Familievernet Innlandet avd. Lillehammer -

Jobbnorge ID: 165145Arbeidsoppgaver / ansvarsområderTerapeutisk arbeid med par og familier med samlivs- og relasjonsproblemer.Mekling for foreldre ved samlivsbrudd og ved foreldretvist.Utadretted og forebyggende virksomhet som veiledning, undervisning og kurs/foredrag.Ledelse i kliniske grupper.Deltagelse
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-03-21 - unspecified

Psykolog/psykologspesialist -

Jobbnorge ID: 167160Om stillingenVi søker en psykolog / psykologspesialist, 100 % fast stilling, til Familievernkontoret Østfold, avdeling Moss. Stillingen er nyopprettet og tilbys til en person som ønsker å arbeide i et spennende felt i vekst. Vi tilbyr blant annet parterapi, familiesamtaler, foreldreveiledning,
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-03-20 - unspecified

Miljøarbeidere/miljøterapeuter - tilkallings- og sommervikarer -

Jobbnorge ID: 165703Om stillingeneHedmark ungdom og familiesenter - akutt trenger flere gode medarbeidere. Vi har ledig til sammen 3 stillinger som miljøterapeut/miljøarbeider, 23,12 % helg, 2 faste og 1 engasjement.  Arbeidet innebærer for tiden turnus hver 4. helg i helgestillingene
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-03-19 - unspecified

Miljøterapeut -

Jobbnorge ID: 166977Om stillingenVed Follo ungdoms- og familiesenter - akutt, avd. Jibbe i Halden, er det ledig en fast 70,78 % stilling som miljøterapeut, hvilende nattevakt.Hvilende vakt godtgjøres med 1/3 timelønn i tidsrommet 0000-0600. P.t. er den lønnstekniske stillingsprosenten 36,56
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-03-19 - unspecified

Miljøterapeut -

Jobbnorge ID: 166999Om stillingenVed Follo ungdoms- og familiesenter - akutt, avd. Jibbe er det ledig en fast 36,66 % stilling som miljøterapeut. Stillingen inngår i en todelt turnus med arbeid på dag og kveld, samt hver 2. helg.Det er ønskelig at du har mulighet til å inngå blant institusjonens
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-03-19 - unspecified

Rådgiver/Førstekonsulent til Avdeling kontorfag, Vestfold.100 % fast stilling -

Jobbnorge ID: 166761Avdeling KontorfagAvdeling kontorfag er en regional avdeling med for tiden 32 ansatte og kontorsteder i alle regionens fylker. Vår oppgave er å gi god lederstøtte på ulike administrative oppgaver, og gjennom det bidra til at etaten oppnår sine hovedmål knyttet til barn-,
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-03-16 - unspecified

Fast 100% stilling som teamleder i Miljøteam -

Jobbnorge ID: 166934Om stillingenÅs Ungdomssenter MultifunC behandling har følgende ledig stilling:1 x 100% fast stilling som Teamleder i miljøteam. Miljøteamet har ansvar for gjennomføring av behandling og aktiviteter i dagliglivet rettet mot ungdom på institusjonen som er i  samsvar med
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-03-16 - unspecified

2 stk 2 årig 50% engasjement som familieterapeut/ psykolog ved Familievernet Innlandet, avd. Fagernes -

Jobbnorge ID: 165138Arbeidsoppgaver/ansvarsområderTerapeutisk arbeid med par og familier med samlivs- og relasjonsproblemer.Mekling for foreldre ved samlivsbrudd og ved foreldretvist.Utadretted og forebyggende virksomhet som veiledning, undervisning og kurs/foredrag.Ledelse i kliniske grupper.Deltagelse
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-03-14 - unspecified

Miljøterapeut/ miljøarbeider -

Jobbnorge ID: 166578Om stillingeneVed Hedmark ungdoms- og familiesenter - akutt er det ledig totalt fire faste helgestillinger i 23,12 %. En stilling ved avd. Vien 4-26 og tre ledige stillinger ved avd. Vien 4-25.Arbeidsoppgaver/ ansvarsområderUtøvelse av miljøterapeutiske oppgaver,
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-03-14 - unspecified

Har du lyst til å jobbe med drift og utvikling av det faglige tilbudet som Vikhovlia akuttsenter tilbyr, er du velkommen som søker. -

Jobbnorge ID: 166456Om stillingenDen primære oppgaven er å tilby ungdom i krise en strukturert og trygg omsorgsbase innenfor en miljøterapeutisk ramme. Har du lyst til å arbeid med drift og utvikling av det faglige tilbudet som Vikhovlia akuttsenter tilbyr, er du velkommen som søker. I stillingen
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2019-03-14 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 3.2406251430511 sekunder