Job Konsulent/førstekonsulent ved dokumentsenteret - st. nr. 1/2016 Møre og Romsdal Høgskulen i Volda - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel:
Konsulent/førstekonsulent ved dokumentsenteret - st. nr. 1/2016

Stillingsbeskrivelse:

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag 4000 studentar og 350 tilsette. Den faglege verksemda er organisert i fire avdelingar: Avdeling for kulturfag, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Avdeling for samfunnsfag og historie og Avdeling for mediefag. Til campusen høyrer også ei avdeling av Møreforsking og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Vi gjev undervisning i ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Høgskulen i Volda driv mykje forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseoppbygging for dei tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland.

Jobbnorge ID: 120886

 

Ved Høgskulen i Volda er det ledig ei fast heil stilling som konsulent eller førstekonsulent frå 1.2.2016. Stillinga er ved dokumentsenteret i fellesadministrasjonen. Ved tilsetjing av intern søkjar kan det bli ledig vikariat som konsulent/førstekonsulent.

 

Arbeidsoppgåvene er hovudsakeleg knytt til høgskulen sitt elektroniske saks- og arkivsystem Public 360?, og omfattar m.a.:.             Opplæring og brukarstøtte 

.             Kartlegging av brukarbehov og vidareutvikling av bruken i organisasjonen 

.             Dokumentkontroll og kvalitetssikring av systemet 

.             Prosjektbasert utviklingsarbeid i form av nye funksjonalitetar i systemet

 

Arbeidsoppgåvene kan verte endra.

 

Vi søkjer kandidatar med relevant høgre utdanning på bachelornivå innanfor fagområda arkiv- og informasjonsvitskap, administrative fag, IKT-fag, eller tilsvarande utdanning tilpassa dei oppgåvene stillinga skal dekke. Omfattande og relevant erfaring kan kompensere for manglande formell utdanning.

 

Søkjaren må ha god system-teknisk IT-kompetanse og kjennskap til aktuelle lover, reglar og forskrifter som regulerer verksemda si dokumenthandtering, gjerne erfaring frå offentleg sektor. Søkjar må ha relevant praksis.

 

Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar som evne til å arbeide sjølvstendig, ha god samarbeidsevne, positiv serviceinnstilling og å vere utviklingsorientert, nøyaktig og strukturert.

 

Søkjaren må ha særs gode norskkunnskapar innan begge målføra og meistre engelsk både skriftleg og munnleg. Administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk. Søkjarar kan verte kalla inn til intervju.

 

Vi kan tilby eit spanande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling og gode pensjonsordningar.

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering.

 

Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.

 

Stillinga er lønt i statens lønsregulativ, lønsplan 90.103, stillingsk

Minstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: Høgskulen i Volda

Arbeidsgiver adresse: Joplassvegen 11 6103 VOLDA

Job kort beskrivelse: Policy administration professionals

Land: Norge

Region: Møre og Romsdal

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

Adjunkt - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
.Vi er en privat barneskole.  Skolen har i år 31 elever på 1.-7.trinn.Vi har behov for lærer i svangerskapsvikariat i inntil 80 % stilling. Det er ønskelig med kompetanse i kroppsøving, kunst & håndverk
TORVIKBUKT SKULE SA - 2016-05-13 - Møre og Romsdal

Allmennleger (16/4777) - 0 - 0 NOK Pr. år

Generalist medical practitioners
Virksomhet legetjenester og akutt helseberedskap søker:Allmennleger (16/4777) Vi har ledig 100 % stilling, vikariat som allmennlege, ledig fra og med 01.09.16 til 31.12.16.Vi har også ledig ett vikariat i 50 % stilling innen offentlig allmennmedisinsk
Ålesund kommune - 2016-08-02 - Møre og Romsdal

Assisterende styrer ved Mobarn Øverland Barnehage - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care services managers
Mobarn SA er et samvirkeforetak med formål å bygge og drive barnehager. Per i dag driver Mobarn 11 barnehager med over 200 ansatte og 720 barn i Molde, Fræna og Averøy. Den 12. barnehagen er under bygging. Mobarn Øverland
Mobarn SA - 2016-05-28 - Møre og Romsdal

Automasjonsingeiør (Programmering) - 0 - 0 NOK Pr. år

Electronics engineering technicians
OptimarStette er en av verdens fremste innovasjonsbedrifter innen fiskehåndteringsutstyr til havs og på land. Bedriften utvikler produkter som automatiserer håndtering av fisk, fra fisken kommer opp av havet til den er ute hos forbruker.På
OptimarStette - 2016-05-22 - Møre og Romsdal

Brukarstyrt personleg assistent (BPA)(Ferie) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
FERIEVIKARER Pleie- og omsorgstenesta i Skodje kommune søkjer etter ferievikarar for sommaren 2016. Ferien vert i hovudsak avvikla i perioda 20.06 - 21.08.Søknadsfrist 18.03.16Vi ber om at søkjarar nyttar digitalt søknadsskjema.
Skodje kommune - 2016-02-13 - Møre og Romsdal

Brukarstyrt personleg assistent - 0 - 0 NOK Pr. år

Home-based personal care workers
Brukarstyrt personleg assistent: 138% st. fast i heimetenestaBrukarstyrt personleg assistent: 3 x 15% fast helgestilling i heimetenesta.Fullstendig utlysningstekst på vår nettside www.stranda.kommune.no eller ved å ta kontakt med servicekontoret,
Stranda distrikt Heimetenesta - 2016-03-01 - Møre og Romsdal

Elektrikere (ferie) - 0 - 0 NOK Pr. år

Building and related electricians

Mørenett - 2016-03-17 - Møre og Romsdal

Faglærar tysk - 0 - 0 NOK Pr. år

Secondary education teachers
Volda vidaregåande skule ligg om lag 6 mil sør for Ålesund. Volda har eit rikt kulturliv ogbreitt aktivitetstilbod innanfor idrett og friluftsliv. Skulen ligg sentralt i bygda, i nærleiken avHøgskulen i Volda.Skulen har
Volda vidaregåande skule - 2016-09-11 - Møre og Romsdal

Helsefagarbeider/hjelpepleier - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Det lyses ut etter helsefagarbeider inntil 100 % stilling. Stillingen skal inngå i vikarpool som skal dekke opp vikarbehovet for helsefagarbeider ved sykehjemmet og hjemmetjenesten. Arbeidstiden vil inngå i en turnus med arbeid hver tredje
Gjemnes sykehjem - 2016-03-12 - Møre og Romsdal

Kontormedarbeider/Regnskapsfører i Molde - 0 - 0 NOK Pr. år

Accounting associate professionals
AM Direct AS leier ut arbeidskraft til kunder hovedsaklig  innen industri, bygg og anlegg, samt kontor og administrasjon. Hovedkontoret er på Aker Stadion i Molde og dekker markedet i Møre og Romsdal. Vi har avdelingskontorer i Sogn
AM Direct AS - 2016-02-13 - Møre og Romsdal

Kundeansvarlige / HMS Rådgivere - 0 - 0 NOK Pr. år

Environmental and occupational health inspectors and associates
Stamina Group er en Skandinavisk helsekjede bestående av ISO-sertifisert bedriftshelsetjeneste, treningssentre, og private legesentre og sykehus. Vi gir et profesjonelt og faglig tilbud innen bedriftshelse,
Stamina Group AS HMS NordVest - 2016-04-15 - Møre og Romsdal

Lærarar - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Med atterhald om ressursar, interne overflyttingar m.v. har Haram kommune ledig følgjande lærarstillingar frå 01.08.16:Brattvåg barneskule100% stilling, vikariat 01.08.16 - 06.01.17. Fagbehov: Vanlege fag.Tennfjord skule100% stilling,
Haram kommune - 2016-03-31 - Møre og Romsdal

Lærling Aktivitørfaget (Ref.nr: 222/16-HBM) - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal care workers in health services not elsewhere classified
Fræna kommune har 9750 innbyggere og er en kommune i vekst. Kommunen har et godt og variert næringsliv og gode offentlige tjenester. Nærheten til fjell, sjø og grøntområder
Fræna kommune - 2016-04-16 - Møre og Romsdal

Lagermedarbeider - Sommer 2016 - 0 - 0 NOK Pr. år

Stock clerks
ASKO har forsynt Norges befolkning med mat siden 1866, har i dag 3.300 medarbeidere og vil omsette for 55 milliarder kroner i 2016. ASKO omfatter 13 regionale ASKO-selskaper, fra Lillesand i sør til Tromsø i nord. ASKO Norges største
ASKO Molde AS - 2016-03-01 - Møre og Romsdal

Leder - 0 - 0 NOK Pr. år

Senior officials of special-interest organisations
Tieto søker leder for Personal-og ressursstyringssystemet PRS innen helsesektorenTieto er Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester og skal være kundenes førstevalg
Tieto - 2016-04-21 - Møre og Romsdal

Mannskapssjef - 0 - 0 NOK Pr. år

Personnel and careers professionals
FSV Group AS er et rederi hjemmehørende i Molde, og eier og operererspesialfartøy for kystnære oppdrag som slep, frakt og serviceoppdragfor oppdrett Pr ~rsskiftet 201512016 hadde vi om lag 50 ansattei maritime stillinger. Se www.fsvgroup.no
FSV Group As - 2016-08-18 - Møre og Romsdal

Medarbeidar teknisk etat, ferie (St.id. 253) - 0 - 0 NOK Pr. år

Building caretakers
Vi søkjer etter ferievikarar ved:Teknisk etat (st.id 253 )- GrøntanleggSøkjarar til stilling ved teknisk etat må vere over 18 år, og helst ha førarkort for personbil. Teknisk etat prioriterer søkjarar mellom
Ulstein kommune - 2016-02-13 - Møre og Romsdal

Miljøterapeut (ID 908) - 0 - 0 NOK Pr. år

ID - 908 - Miljøterapeut - 80 % stilling - Liaråket.Fullstendig utlysing for stillingane og korleis ein skal søke, finn de på heimesida: www.vestnes.kommune.no, NAV.no eller ved å ta kontakt med Servicekontorot i Vestnes kommune, tlf. 71 18 40 05Nærare opplysningar
Vestnes kommune - Liaråket - 2016-03-17 - Møre og Romsdal

Politibetjent 3/2/1 (ref.nr. 3111449383) - 0 - 0 NOK Pr. år

Police inspectors and detectives
Møre og Romsdal politidistrikt vart oppretta 1. januar 2016 og politimeisteren er lokalisert i Ålesund. Det nye distriktet er samansett av Sunnmøre politidistrikt og Nordmøre og Romsdal politidistrikt, samt Vanylven lensmannsdistrikt
Møre og Romsdal politidistrikt - 2016-07-15 - Møre og Romsdal

Professor i sosialpsykologi/samfunnspsykologi/kulturpsykologi - st. nr. 41/2015 - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag 4000 studentar og 350 tilsette. Den faglege verksemda er organisert i fire avdelingar:
Høgskulen i Volda - 2016-02-13 - Møre og Romsdal

Sjukepleiar (Ref. nr.: 2016/4480) - 0 - 0 NOK Pr. år

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Verksemda omfattar sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund samt fleire omliggande institusjonar. Helseføretaket
Kristiansund sjukehus - 2016-09-11 - Møre og Romsdal

Spesialpedagog og miljøterapeut (16/2467) - 0 - 0 NOK Pr. år

Special needs teachers
Blindheim barneskole søker:Spesialpedagog og miljøterapeut (16/2467)Blindheim barneskole har ledig stilling for spesialpedagog og miljøterapeut. Stillingene vil være i størrelsesorden 80-100 %. Stillingene er knyttet
Blindheim barneskole - 2016-04-21 - Møre og Romsdal

Sykepleiere (16/1333) - 0 - 0 NOK Pr. år

Sanitetshjemmet søker:100 % fast stilling.92,25 % fast stilling.Begge stillingene er ledig fra snarest og i turnus med 35,5 timer og arbeid hver tredje helg.Enkelte vakter i turnusen er spesifiserte sykepleiefaglige vakter.Sanitetshjemmet er et sykehjem beliggende på Bogneset hvor det bor
Ålesund Kommune - 2016-03-03 - Møre og Romsdal

Tømrer - 0 - 0 NOK Pr. år

Carpenters and joiners
OTLO AS er en tømrerbedrift som holder til i Ålesund. Mer info finner du på vår Facebook side eller på nett: www.otlobygg.no Vi er på utkikk etter en selvstendig tømrer som kan utføre tømrerarbeid
OTLO AS - 2016-02-13 - Møre og Romsdal

Tømrere - 0 - 0 NOK Pr. år

Carpenters and joiners
.Grunnet stor ordretilgang søker vi fagutdannede tømrere.Det søkes etter tømrere som kan jobbe selvstendig og med relevant erfaring fra tradisjonell boligbygging.Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.Vi
NORDSTRAND BYGG1 AS - 2016-09-11 - Møre og Romsdal

Trusopplærar/kateket/menighetspedagog - 0 - 0 NOK Pr. år

Religious associate professionals
Aukra er ein øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal, med omlag 3.400 innbyggarar. Med ilandføringa av gass frå Ormen Lange-feltet og som gassknutepunkt for Norskehavet  er kommunen sikra eit unikt utgangspunkt for
Aukra sokneråd - 2016-03-19 - Møre og Romsdal

Undervisningsstilling ID 913 - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
ID 913 - undervisningstilling - 100% stilling - Helland skuleFullstendig utlysing for stillingane og korleis ein skal søke, finn de på heimesida: www.vestnes.kommune.no, NAV.no eller ved å ta kontakt med Servicekontorot i Vestnes kommune,
Helland skule - 2016-03-17 - Møre og Romsdal

Vektere, sommervikarer deltid - 0 - 0 NOK Pr. år

Security guards
Securitas er en kunnskapsleder innen sikkerhet med virksomhet i 51 land i Nord-Amerika, Europa, Latin-Amerika, Midtøsten, Asia og Afrika. Med mer enn 2000 avdelingskontorer og vel 300 000 medarbeidere utgjør vi en forskjell hver dag, året
6523 Trondheim Lufthavn Værnes - 2016-04-02 - Møre og Romsdal

Verkstedmedarbeider - 0 - 0 NOK Pr. år

Manufacturing labourers not elsewhere classified
Caravanservice AS på Emblem er distriktets eldste forhandler innen caravan. Vi forhandler Hobby, Dethleffs, Sunlight og Globecar bobiler + campingvogner samt tilhengere fra Tysse. VerkstedmedarbeiderPg.a. økende ettersørsel etter
Caravanservice AS - 2016-04-15 - Møre og Romsdal

Vernepleier (STILLINGSID: 641) - 0 - 0 NOK Pr. år

100 % stilling som vernepleiar Stillinga er fast ved Toftetunet /Myklebusttunet for oppstart 01.08.16, eller tidlegare.  Det vert i hovudsak søkt etter vernepleiar, men andre med relevant høgskuleutdanning kan verte vurdert for stillinga.Toftetunet/Myklebusttunet er ein omsorgsbustad
Herøy kommune - 2016-05-15 - Møre og Romsdal

 
 
nettstedet generert i 5.0496170520782 sekunder