Jobs Ålesund Kommune - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Ålesund Kommune, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 369 jobbtilbud Ålesund Kommune.

Lønnskonsulent - Personal og organisasjon -

Org. nr: - Stillingsident: 4116783088 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig for snarlig oppstart.Virksomhet Personal og organisasjon har ca. 20 årsverk og ivaretar på vegne av rådmannen strategisk arbeidsgiverpolitikk og overordnet personalforvaltning. Virksomheten er videre en støttetjeneste
Ålesund kommune - 2019-08-17 - unspecified

HMS-koordinator - Personal og organisasjon -

Org. nr: - Stillingsident: 4116130669 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig for snarlig tiltredelse.I forbindelse med pågående omorganiseringer er det opprettet ny stilling som HMS-koordinator. Stillingen vil inngå i virksomhet personal og organisasjon, seksjon for organisasjonsutvikling
Ålesund kommune - 2019-08-10 - unspecified

Rådgiver velferdsteknologi - Team helse og velferd i rådmannens stab -

Org. nr: - Stillingsident: 4107649352 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig.Det er ledig stilling for rådgiver velferdsteknologi i rådmannens stabsteam for helse og velferd. Stillingen inngår i et tverrfaglig team som dels er tillagt myndighetsutøvelse på vegne av kommunen, dels produserer
Ålesund kommune - 2019-07-16 - unspecified

Rådgjevar heilskapleg styring -

Org. nr: - Stillingsident: 4106837802 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig for oppstart 01.01.20.Nye Ålesund kommune oppretter eit nytt stabsområde for strategi, samfunns- og næringsutvikling.Staben skal blant anna ha ansvar for kommunen sitt plan- ogstyringssystem. Gjennomgod leiieng
Ålesund kommune - 2019-07-13 - unspecified

Veileder/Økonomisk rådgiver - NAV Ålesund -

Org. nr: - Stillingsident: 4102284192 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig for oppstart etter avtale.Det er også en mulighet for at det kan bli et vikariat ledig ut året.ArbeidsoppgaverKartlegging av økonomiske forhold, budsjett, samt gi råd og veiledning til brukere som har behov
Ålesund kommune - 2019-07-09 - unspecified

Brigadeleder/Brannmester - Ålesund brannvesen KF -

Org. nr: - Stillingsident: 4104340107 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling som brigadeleder/brannmester ledig for tiltredelse ca. 1. november ved seksjon for beredskap heltid.Ved eventuelt internt opprykk kan det bli ledig stilling som underbrannmester og/eller formann. Søker må definere
Ålesund kommune - 2019-07-06 - unspecified

Naturforvalter - Veg, anlegg og park -

Org. nr: - Stillingsident: 4103038109 Presentasjon av stillingen: 100 % stilling, årsvikariat i faggruppe for driftsforvaltning ved veg og park ledig for oppstart 20.08.19 eller etter avtale.ArbeidsoppgaverI hovedsak vil oppgavene være relatert til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale parker
Ålesund kommune - 2019-06-29 - unspecified

Saksbehandlere - Tildelingskontoret for helse og omsorgstjenester, Tildelingskontor og Koordinerende enhet -

Org. nr: - Stillingsident: 4096414469 Presentasjon av stillingen:2x100 % faste stillinger ledig for oppstart etter avtale.Et viktig mål for tildelingskontoret er å gi god kvalitet og behandling til den enkelte innbygger i kommunen som søker tjenester. Den som skal arbeide ved tildelingskontoret må
Ålesund kommune - 2019-06-18 - unspecified

Barnevernkuratorer/Miljøterapeuter i akutteam - Barn og familie -

Org. nr: - Stillingsident: 4090348700 Presentasjon av stillingen:2x100 % faste stillinger ledig for snarlig oppstart.Barneverntjenesten i Ålesund søker etter 2 stillinger i nyopprettet akutteam i tjenesten.ArbeidsoppgaverBarnevernets akutteam skal komme raskt til med hjelp i hjemmet hos familier som
Ålesund kommune - 2019-06-04 - unspecified

Avdelingsleiar -

100 % fast stilling ledig for oppstart 01.01.20.Verksemda Butenesten Nordre omfattar Sandøy, Haram, Skodje og Ørskog og har fire avdelingar. Dette er omsorgsteneste i bemanna bustader for utviklingshemma eller andre med alvorleg funksjonsnedsetting (18 ), og avlastning til heimebuande utviklingshemma
Ålesund kommune - 2019-05-25 - unspecified

Verksemdsleiar -

Org. nr: - Stillingsident: 4087418166 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig for oppstart 01.01.20.Verksemda omfattar midtre del av <> Ålesund og har fire avdelingar/avdelingsleiarar. Dette er omsorgsteneste i bemanna bustader for utviklingshemma eller andre med alvorleg funksjonsnedsetting
Ålesund kommune - 2019-05-25 - unspecified

Verksemdsleiar -

Org. nr: - Stillingsident: 4087360134 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig for oppstart 01.01.20.Verksemda har ansvar for drift av barnebustadar, privat avlastning og støttekontakt, og drift av døgnavlastning for barn 0 - 18 år. Verksemda er nyoppretta i samband med etablering av nye
Ålesund kommune - 2019-05-25 - unspecified

Avdelingsleiar -

Org. nr: - Stillingsident: 4087337883 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig for oppstart 01.01.20.Seniorsentra er uformelle møtestadar i nærmiljøet for sosialt samver, kulturelleopplevingar og fysisk aktivitet for eldre i Ålesund kommune. Pr. no er der etablert seniorsenter på Aspøy,
Ålesund kommune - 2019-05-25 - unspecified

Avdelingsleiar -

100 % fast stilling ledig for oppstart 01.01.20.Det skal etablerast ei felles koordinerande eining og eit felles tildelingskontor for helse- og omsorgstenester for heile Ålesund kommune, med basar i Brattvåg og i Ålesund. Avdelinga skal ha ansvar for å rettleie, ta imot spørsmål og søknadar, og
Ålesund kommune - 2019-05-25 - unspecified

Kreftkoordinator - Team helse og velferd i rådmannens stab -

Kreftkoordinatorfunksjonen i Ålesund er utviklet over en periode på 7 år. Stillingen er et lavterskel tilbud til kreftrammede og pårørende med hovedfokus på pasienter som ikke har vedtaksbaserte tjenester. Kreftkoordinator arbeider også på systemnivå og deltar i kommunes utviklingsarbeid, bidrar
Ålesund kommune - 2019-05-21 - unspecified

Tospråklige lærere/Morsmålslærere - Team kultur og oppvekst -

Det er for skoleåret 2019-20 ledig stillinger som tospråklige lærere/morsmålslærere i følgende språkgrupper:- Amharisk - Burmesisk - Burushaski - Chin - Estisk - Fransk - Islandsk - Karen - Karenni - Kurdisk - Nepali - Rumensk - Swahili - Tagalog - Tamilsk - Tyrkisk - UrduTimetallet det skal undervises
Ålesund kommune - 2019-05-17 - unspecified

Rådgjevar for profesjonell kultur - Kultur -

100 % fast stilling ledig for oppstart etter avtale.Vi har ledig ei stilling som rådgjevar for profesjonell kultur i verksemd Kultur. Vi har rett og slett behov for ein kultururbanist, og søker deg som har mot og lyst til å ta fatt på denne oppgåva.Ålesund kommune og virksomhet kultur sitt mål,
Ålesund kommune - 2019-05-11 - unspecified

Arealplanleggere - Plan og bygning -

Org. nr: - Stillingsident: 4078201518 Presentasjon av stillingen:2x100 % faste stillinger ledig for oppstart etter avtale.Ålesund er en kommune i endring og vekst. Kommunene Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund skal sammen danne Nye Ålesund kommune fra 1. januar 2020. Nye Ålesund sammen med
Ålesund kommune - 2019-05-11 - unspecified

Pedagogisk-psykologiske rådgjevarar/Psykologar - Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) -

PPT nye Ålesund skal tilsette fleire Ped-psyk. rådgjevarar (stk. 5040)/Rådgjevar (stk. 5400), og Psykologspesialist/Psykolog (stk. 8470) i 100 % faste stillingar/årsvikariat og engasjement på områda barnehage, grunnskule og vidaregåande opplæring.PPT for nye Ålesund kommune blir ei av dei store
Ålesund kommune - 2019-05-11 - unspecified

Spesialpedagog - Barn og familie -

100 % fast stilling ledig for snarlig oppstart.ArbeidsoppgaverSpesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder i barnehage, eller i hjemmet med enkeltvedtak.KvalifikasjonerTreårig høyskoleutdanning med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk.Ledelseserfaring fra barnehage vil bli vektlagt.Erfaring fra
Ålesund kommune - 2019-05-11 - unspecified

Arbeidsleder/Konsulent - Barn og familie -

100 % fast stilling ledig for oppstart 01.09.19 eller etter avtale.Vi har ledig stilling som arbeidsleder for kontorfaglig ansatte i helsestasjonstjenesten i Ålesund. Denne tjenesten omfatter tjenester til gravide, barn og unge og deres familie innen helsestasjon- og skolehelsetjeneste i grunnskole-
Ålesund kommune - 2019-05-04 - unspecified

Miljøterapeut - Arbeid og aktivitet -

100 % fast stilling ledig for oppstart etter avtale.Miljøterapeut med ansvar for faglig oppfølging av en gruppe.ArbeidsoppgaverTilrettelegging av arbeid og aktivitet for personer med en utviklingshemning.Kunne lede grupper, lage og følge opp planer og samarbeide med ulike fagpersoner innad og på
Ålesund kommune - 2019-05-04 - unspecified

Sykepleier - Hjemmetjenester indre bydeler, avd. Blindheim -

90 % fast stilling ledig for oppstart etter avtale.Sykepleier i åpen omsorg, herunder hjelp til bruker med respirator i hjemmet.ArbeidsoppgaverSykepleieoppgaver og primæransvar.KvalifikasjonerAutorisasjon som sykepleier.Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.Søkere må ha sertifikat for personbil.Personlige
Ålesund kommune - 2019-04-27 - unspecified

Helsefagarbeidere - Psykisk helse og rustiltak -

1x66,2 % fast stilling ledig. 1x64,32 % fast stilling ledig. Begge stillingene ledig for oppstart omgående.Virksomhet Psykisk helse og rustiltak drifter Aarsætherveien Rehabiliteringsboliger for personer med rusavhengighet og/ eller ROP lidelser. Det er et døgnbemannet tilrettelagt rehabiliteringstiltak
Ålesund kommune - 2019-04-13 - unspecified

Tilsynsvakt - Rådhusdrift -

33 % stilling, vikariat ledig for snarlig oppstart eller etter avtale. Siste arbeidsdag for vikariat 01.06.19 med mulighet for forlengelse.Tilsynsvakt ved Ålesund Rådhus med arbeidstid fra 15.30 - ca. 20.30 annenhver uke (torsdag - t.o.m. onsdag).ArbeidsoppgaverVakthold, låsing og annet forefallende
Ålesund kommune - 2019-04-13 - unspecified

Miljøterapeut/Sykepleier - Psykisk helse og rustiltak -

100 % fast stilling ledig for oppstart omgående.Virksomhet Psykisk helse og rustiltak drifter Aarsætherveien Rehabiliteringsboliger for personer med rusavhengighet og/ eller ROP lidelser. Det er et døgnbemannet tilrettelagt rehabiliteringstiltak med 12 plasser, med opphold på inntil 3 år. Det jobbes
Ålesund kommune - 2019-04-13 - unspecified

Sykepleier/Vernepleier - Psykisk helse og rustiltak -

100 % fast stilling ledig for snarlig oppstart eller etter avtale.Flere og flere brukere får tjenester fra vårt miljøterapeutiske team, derfor utvider vi. Det er ledig en stilling som sykepleier/vernepleier med erfaring innen feltet psykisk helsearbeid, rus og/eller psykiske lidelser. Stillingen er
Ålesund kommune - 2019-04-13 - unspecified

Helsefagarbeidere - Psykisk helse og rustiltak -

2x22,54 % faste stillinger ledig for oppstart omgående. Arbeid annenhver helg.Virksomhet Psykisk helse og rustiltak drifter Aarsætherveien Rehabiliteringsboliger for personer med rusavhengighet og/ eller ROP lidelser. Det er et døgnbemannet tilrettelagt rehabiliteringstiltak med 12 plasser, med opphold
Ålesund kommune - 2019-04-13 - unspecified

Sivilingeniører/Avdelingsingeniører - Vann, avløp og renovasjon -

2x100 % faste stillinger ledig for oppstart etter avtale.Virksomhet Vann, avløp og renovasjon (VAR) er en av Ålesund kommunes største virksomheter med ca. 80 ansatte. Virksomhet for VAR er i dag inndelt i 5 team/avdelinger. Team for utbygging har ledig 2 stillinger. Stillingenes arbeidsoppgaver vil
Ålesund kommune - 2019-04-02 - unspecified

Bibliotekar - Ålesund bibliotek -

100 % fast stilling ledig for oppstart 01.05.19 eller etter avtale.Bibliotekar med interesse for og kunnskap om lokalhistorie på Sunnmøre.ArbeidsoppgåverDen som vert tilsett vil få ansvar for lokalsamlinga ved Ålesund bibliotek.Arbeidsoppgåver vil vere utvikling av samlinga, løfte ho fram gjennom
Ålesund kommune - 2019-03-26 - unspecified

Helsefagarbeider/Hjelpepleier, natt - Hjemmetjenester midtre bydeler, avd. Haug boliger -

28,17 % fast stilling, natt, ledig for snarlig oppstart eller etter avtale. Arbeid hver 3. helg. Ingen vakter i ukene.ArbeidsoppgaverTilsyn/faglig oppfølging på natt for 13 beboere. Andre praktiske oppgaver etter avtale.KvalifikasjonerAutorisert helsefagarbeider/hjelpepleier.Personlige EgenskaperPositiv.
Ålesund kommune - 2019-03-19 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 0.60100483894348 sekunder