Jobs Sykehuset Innlandet Gjøvik - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Sykehuset Innlandet Gjøvik, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 23 jobbtilbud Sykehuset Innlandet Gjøvik.

LEGE I SPESIALISERING - FAST STILLING -

Org. nr: - Stillingsident: 4117846475 Presentasjon av stillingen:Ved kir. avd. er det ledig fast stilling for lege i spesialisering innen gastrokirurgi.KvalifikasjonerDen som tilsettes må ha norsk autorisasjon og beherske ett skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.Klinisk erfaring innen gastrokirurgi
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-08-16 - unspecified

Overlege i onkologi, fast stilling -

Org. nr: - Stillingsident: 4116137765 Presentasjon av stillingen:Kreftavdeling og senter for lindrende behandling organiserer kreftbehandlingen i divisjon Gjøvik-Lillehammer.Virksomheten består i dag avstråleterapienheten, kreftenhet Gjøvik, kreftenhet Lillehammer og lindrendesenter med palliative
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-08-13 - unspecified

Leger i spesialisering, faste stillinger -

Org. nr: - Stillingsident: 4116091385 Presentasjon av stillingen:Kreftavdeling og senter for lindrende behandling organiserer kreftbehandlingen i divisjon Gjøvik-Lillehammer.Virksomheten består i dag avstråleterapienheten, kreftenhet Gjøvik, kreftenhet Lillehammer og lindrendesenter med palliative
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-08-13 - unspecified

Intensivsykepleiere/sykepleiere - fast og vikariat -

Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4114367546 Presentasjon av stillingen:Velkommen til å søke stilling ved en veldrevet intensivavdeling i Innlandet!Vi har ledig følgende stillinger for intensivsykepleiere:100% fast stilling80% vikariat i 1 år fra 01.09.19Aut. sykepleiere kan også søke.Ved evt.
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-08-06 - unspecified

Kreftsykepleier -

Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4113593282 Presentasjon av stillingen:Stillingen er tilknyttet Stråleenheten ved Kreftavdeling og senter for lindrende behandling og sengepost Medisinsk avdeling 1E, Gjøvik.Stillingsinnehaver vil ha en sentral rolle i pasientens forberedelse til, og gjennomføringen
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-08-06 - unspecified

SPESIALSYKEPLEIERE - SYKEPLEIERE - FASTE STILLINGER - AKUTTMOTTAKET - GJØVIK -

Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4105050986 Presentasjon av stillingen:Avdeling Akuttmedisin består av akuttmottak, anestesiavdeling og intensivavdeling.Hovedmål for akuttmottaket Gjøvik:Akuttmottaket skal være en avdeling hvor våre pasienter og pårørende føler seggodt ivaretattDe ansatte har
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-07-04 - unspecified

Renholder -

Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4102285061 Presentasjon av stillingen:Sykehuset har spesielle krav til renhold og hygiene. Som leverandør ti SI har vi bygd opp en unik kompetanse på sykehusrenhold.Vi kan tilby alle typer renhold, fra ordinært renhold til lab-instrumentrenhold, operasjonsrenhold
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-07-04 - unspecified

Spesialfysioterapeut/fysioterapeut , fast stilling -

Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4100417751 Presentasjon av stillingen:Ved seksjon for ergoterapi og fysioterapi på Gjøvik er det ledig 100% fast stilling for spesialfysioterapeut/fysioterapeut fra 01.10.19.ArbeidsoppgaverPasientbehandling, fagutvikling og veiledning av inneliggende og polikliniske
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-07-02 - unspecified

Intensivsykepleier, vikariat, ØNH-poliklinikk - Gjøvik -

Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4103095917 Presentasjon av stillingen:Ved ØNH-poliklinikk/søvnseksjon er det ledig 100% vikariat for intensivsykepleier, varighet 1 år fra 8.10.19.ArbeidsoppgaverHovedarbeidsfeltet er ventilasjonsstøtte/maskebehandling med tilleggsdiagnoser.Selvstendig arbeid med
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-06-28 - unspecified

Helsesekretær, fast stilling -

Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4102652649 Presentasjon av stillingen:Ved medisinsk kontortjeneste på Gjøvik er det ledig 80% fast stilling for autorisert helsesekretær fra 01.09.19.Ved evt. intern rokkering kan det bli ledig andre stillingsprosenter, evt. vikariater. Det bes oppgitt om evt. andre
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-06-27 - unspecified

Helsesekretær, fast stilling -

Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4102673960 Presentasjon av stillingen:Ved Skanning/Arkiv på Gjøvik er det ledig 50% fast stilling for autorisert helsesekretær.Ved evt. intern rokkering kan det bli ledig andre stillingsprosenter, evt. vikariater. Det bes oppgitt om evt. andre stillingsbrøker er
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-06-27 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: 982052254 Stillingsident: 4093403449 Presentasjon av stillingen:Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-06-08 - unspecified

Anestesisykepleier - vikariat - 50% -

Anestesiavdelingen på Gjøvik er en alsidig anestesiavdeling med ansvar for å bedøve pasienter til ortopedi, gastrokirurgi, gynekologi, øre nese hals kirurgi og tann kirurgi, samt inngrep på medisinsk avdeling. Avdelingen har også ansvaret for å drifte Dagenheten. Vi deltar også ved ambulanseutrykning.ArbeidsoppgaverAnestesisykepleie.KvalifikasjonerAutorisert
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-05-21 - unspecified

SPESIALSYKEPLEIER - SYKEPLEIER - VIKARIAT - AKUTTMOTTAKET - GJØVIK -

Avdeling Akuttmedisin består av akuttmottak, anestesiavdeling og intensivavdeling. Hovedmål for akuttmottaket Gjøvik:Akuttmottaket skal være en avdeling hvor våre pasienter og pårørende føler seg godt ivaretattDe ansatte har en høy grad av faglig kompetanse og trivselSamarbeidet med andre, internt
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-05-21 - unspecified

JORDMØDRE/SYKEPLEIER - FASTE STILLINGER OG VIKARIATER -

Ved gyn/fødeavd. er det ledige følgende stillinger for jordmødre og sykepleier:75% fast stilling for jordmor fra 26.8.1990% fast stilling for jordmor fra 26.8.1975% vikariat for sykepleier med arbeidssted gyn. poliklinikk og gyn/føde/barselavd. Vikariatets varighet 26.8.-31.12.19Avdelingen har et
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-05-14 - unspecified

Kreativ psykolog -

Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling består av: enhet for akutt, utredning og behandling, Kringsjåtunet og enhet for barn og familie. Enhet for barn og familie er et tilbud til barn 6 - 12 år som har psykiske vansker i et slikt omfang at det polikliniske tilbudet ikke strekker til.Tilbudet har
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-05-11 - unspecified

Sykepleier/helsefagarbeider 50% vikariat -

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Seksjon hjerneskade, Gjøvik har 30 årsverk. Personalgruppa er bredt tverrfaglig sammensatt av leger, nevropsykolog, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, synspedagog og logopeder.Avdelingen
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-04-17 - unspecified

Overlege -

Ved avdeling for akuttmedisin, Gjøvik, er det ledig 100% fast stilling for overlege.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som lege samt spesialistgodkjenning i anestesiologi.Personlige egenskaperPersonlig egnethet vektleggesGode evner til både samarbeid og selvstendig jobbingFaglig interesse og engasjement
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-04-13 - unspecified

Sykepleiere og akuttsykepleiere -

Org. nr: 874632562 Stillingsident: 4056972941 Presentasjon av stillingen:Akuttmottak og intensiv er slått sammen til en avdeling.Vi har ledig faste stillinger og vikariater i akuttmottak fra snarest.Vi er en del av Medisinsk og Akuttmedisinsk avdeling som består av anestesi, akuttmottak/intensiv, palliativt
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-04-11 - unspecified

Psykologspesialist fast 100% -

Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling består av Enhet for Akutt, utredning og behandling på Sanderud, Kringsjåtunet på Lillehammer og Enhet for barn og familie på Gjøvik.Stillingen er ledig fra 1.6.2019ArbeidsoppgaverUtredning og behandling av barn og ungdom. Individuelle og familieorienterte
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-04-10 - unspecified

Kreftsykepleiere/sykepleiere -

Medisinsk sengepost 1E har 18 senger og fagene hematologi og onkologi. Vi har områdefunksjon for Sykehuset Innlandet i hematologi og stråleonkologi.Ved medisinsk avdeling, post 1E er det ledig følgende stillinger for kreftsykepleiere/sykepleiere i 3-delt turnus med arbeid hver 3.helg:85%, 80%, 65%,
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-04-02 - unspecified

Ferievikariat som driftsassistent -

Avdeling for Eiendomsdrift og utvikling Gjøvik, har ansvaret for drift og vedlikehold av tekniske og bygningsmessige anlegg, bygningsmasse, avfallshåndtering og uteområder ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik.Vi søker nå etter ferievikarer som teknisk portør for uke 25-33 i sommer. Vi jobber turnus
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-04-02 - unspecified

Ferievikarer 2019 -

Sykehus og helseinstitusjoner har spesielle krav til renhold og hygiene. Som leverandør til SI, har vi bygd opp en unik kompetanse på sykehusrenhold, tekstilbehandling og sengevaskerutiner. Vi kan tilby alle typer renhold, fra ordinært renhold til lab-instrumentrenhold, operasjonsrenhold og spesialrenhold.
Sykehuset Innlandet Gjøvik - 2019-03-22 - unspecified

 
 
nettstedet generert i 7.9550950527191 sekunder