Jobs Harstad kommune - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Harstad kommune, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 96 jobbtilbud Harstad kommune.

Koordinerende enhet har ledig stilling som rådgiver/saksbehandler -

Er du vår nye medarbeider?Vi har fra 01.09.2019, ledig 100 % stilling som rådgiver/saksbehandler og ønsker deg med i vårt team.50% av stillingen er som saksbehandler og 50% av stillingen er i rehabiliterings- og mestringsteamet.Vi trenger deg som har:Autorisert sykepleier med videreutdanning i rehabilitering.For
Harstad Kommune - 2019-07-23 - unspecified

Enhet for helse og mestring har ledig stilling som ass. kommuneoverlege -

Er du vår nye medarbeider?Vi har fra 23.09.2019, ledig 2 x 40 % stillinger assisterende kommuneoverleger og ønsker deg med i vårt team.Vi trenger deg somLege med norsk autorisasjon og gjennomført LIS1-tjeneste.Det er ønskelig med erfaring innen samfunnsmedisin og smittevern. Gode norskkunnskaper,
Harstad kommune - 2019-07-03 - unspecified

Nordhusan barnehager har ledig avdelingslederstilling -

Nordhusan barnehager ønsker modige ledere som inspirerer og skaper mestring.Vi har ledig 100% stilling som avdelingsleder og ønsker deg med i vårt team.Vi trenger deg som:Har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.Vi ønsker også
Harstad Kommune - 2019-06-26 - unspecified

Koordinerende enhet har ledig stilling som rådgiver/saksbeha -

Er du vår nye medarbeider?Vi har ledig 100 % stilling som rådgiver og ønsker deg med i vårt team. 50% av stillingen er som saksbehandler og 50% av stillingen er i rehabiliterings- og mestringsteamet. Stillingen er ledig fra 01.08.2019.Vi trenger deg som harUtdanning som sykepleier, gjerne med videreutdanning
Harstad kommune - 2019-05-24 - unspecified

Harstad kommune søker pedagogiske ledere og barnehagelærere -

Er du vår nye medarbeider?Vi har fra 12.08.2019 ledige stillinger for pedagogiske ledere og barnehagelærere.Stillingene er i enhetene Nordhusan barnehager, Heggen barnehager og Sørhusan barnehager.Vi ber deg skrive i søknaden din dersom du ønsker å prioritere enhetene og evt hvilken rekkeførlge
Harstad kommune - 2019-05-14 - unspecified

Harstad kommune - Morsmålslærere/ Tospråklig faglærere 2019/2020 -

Er du vår nye medarbeider?Vi har fra 01.08.2019, ledig 8,19 % stilling som morsmålslærer. Stillingsprosenten for tospråklig faglærer vil bli justert ut fra antall elever. Stillingen som morsmålslærer kan kombineres med stillingen som tospråklig faglærer.Vi ønsker å dekke følgende språk:Amharisk,
Harstad Kommune - 2019-04-16 - unspecified

Enhet for helse og mestring trenger ergoterapeut -

Er du vår nye medarbeider?Vi har fra 10.06.2019 ledig 100 % fast stilling som ergoterapeut og ønsker deg med i vårt team.Ved intern tilsetting kan annen stilling bli ledig.Vi trenger deg somHar utdanning som ergoterapeut (off.godkjenning) med autorisasjon, gjerne med erfaring fra rehabilitering.Har
Harstad Kommune - 2019-03-29 - unspecified

Rus og psykiatritjenesten trenger spesialsykepleier -

Er du vår nye medarbeider?Vi har fra 01.05.2019, ledig 100 % stilling som spesialsykepleier og ønsker deg med i vårt team.Vi trenger deg somHar høgskole innen sykepleie med relevant videreutdanning innen feltet rus & psykiatri.Har erfaring og kjennskap til kommunal spesialhelsetjeneste og helse
Harstad Kommune - 2019-03-26 - unspecified

Regnskapsenheten har ledig stilling som fagleder lønn -

Er du vår nye medarbeider?Vi har fra 01.07.2019, ledig 100 % stilling som fagleder lønn og ønsker deg med i vårt team.Vi søker en dyktig, faglig sterk og utviklingsorientert fagleder som sammen med øvrige medarbeider innenfor fagfeltet lønn og sykelønn bidrar til at kommunen har effektive, gode
Harstad kommune - 2019-03-19 - unspecified

Ferievikarer 2019 - Brann- og redningstjenesten -

Er du vår nye ferievikar 2019?Vi har i ferieperioden uke 26 t.o.m. uke 32 behov for 3 til 4 ferievikarer som brannkonstabel.Feriebemanningen vil i hovedsak være i juli.Vi trenger deg som har:Videregående skole.God helse.Aktuelle kandidater som ferievikar må gjennomgå og bestå vår arbeidstest.For
Harstad Kommune - 2019-03-16 - unspecified

Er du en tydelig leder med stort engasjement for skole og utdanning? -

Da er du kanskje vår nye skoleleder og kollega? Velkommen som søker på en av de tre rektorstillingene i Harstad kommune som er ledige fra 1. august 2019.Det er skolene Seljestad ungdomsskole, Stangnes skole og Øyriket oppvekstsenter som har ledige stillinger. Fint hvis du presiserer hvilken/hvilke
Harstad kommune - 2019-02-16 - unspecified

Harstad kommune - lærerstillinger ledig fra 01.08.2019 -

Vi trenger deg somHar godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen.30 stp. i norsk, matematikk og engelsk på barnetrinnet.60 stp. i norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet.For minoritetsspråklige søkere: Du må levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1.Dette kan
Harstad kommune - 2019-02-15 - unspecified

Harstad kommune - pedagogisk ledere- og barnehagelærerestillinger ledig fra 12.08.2019 -

Vi trenger deg somHar godkjent barnehagelærerutdanning eller- 3-årig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jfr. Lov om barnehage.Relevant videreutdanning for pedagogisk arbeid samt erfaring som pedagogisk leder/barnehagelærer er en fordel.Barnehagelærerstudenter
Harstad Kommune - 2019-02-15 - unspecified

NAV Harstad Flyktning har ledig stilling som programrådgiver -

Er du vår nye medarbeider?Vi har fra 01.02.19 ledig 100 % stilling som programrådgiver med fagansvar marked og arbeidsgiverkontakt.Vi trenger deg somHar 3-årig relevant utdanning fra høgskole og/eller universitet, samt erfaring med veiledning og oppfølging av minoritetsspråklige.Har god innsikt
Harstad Kommune - 2019-01-19 - unspecified

Enhet for helse-og mestring - ledig fastlegehjemmel ved Kanebogen legesenter -

Harstad kommune har ledig avtalehjemmel for fastlege ved Kanebogen legesenter for snarlig tiltredelse.V søker lege medNorsk autorisasjonFullført turnus/LIS1-tjenesteMinoritetsspråklige søkere bør ha fullført og bestått minimum Norskprøve nivå B2, men dette kan fravikes dersom du kan dokumentere
Harstad Kommune - 2018-12-18 - unspecified

Sykepleiere (Vårref 3427) - 0 - 0 NOK Pr. år

Omsorg sentrum yter tjeneste til brukere i området mellom Grønnebakken i sør og skolegata i nord. Enheten består av hjemmesykepleie og praktisk bistand til hjemme boende pasienter, støttekontakt og middags- ombringing.Slottet sykehjem med 36 sykehjemsplasser og Olavsgården
Harstad Kommune - 2016-09-11 - Troms

Støttekontakt (Ref.nr: 3432/HST) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Omsorg Nord yter helse- og omsorgstjenester til innbyggerne på nordsiden av byen.Organisatorisk er enheten delt i 4 avdelinger , 2 hjemmetjenesteavdelinger (ordinær hjemmesykepleie inkludert boligmed heldøgns omsorg/ Bergseng bo- og
Harstad kommune - 2016-08-18 - Troms

Støttekontakt i Rus- og Psykiatritjenesten (Vårref 3426/OKL) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Omsorg Stangnes er lokalisert på Stangnes og består av psykiatritjenesten: MøtePlassen dagsenter, tilbud til personer som har, eller har hatt psykiske problemer. Stangnes bokollektiv, boligtilbud for personer med alvorlige psykiske
Harstad kommune - 2016-08-18 - Troms

Sykepleier (Vårref 3427) - 0 - 0 NOK Pr. år

Omsorg sentrum yter tjeneste til brukere i området mellom Grønnebakken i sør og skolegata i nord. Enheten består av hjemmesykepleie og praktisk bistand til hjemme boende pasienter, støttekontakt og middags- ombringing.Slottet sykehjem med 36 sykehjemsplasser og Olavsgården
Harstad Kommune - 2016-08-18 - Troms

Fagarbeider tømrer (Ref.nr: 3416) - 0 - 0 NOK Pr. år

Carpenters and joiners
Bygg- og eiendomstjenesten er Harstad kommunes eiendoms- og arealforvalter. Vi har ansvaret for planlegging og gjennomføring av kommunale byggeprosjekter, renhold, drift og vedlikehold avformålsbygg og boliger, totalt ca 150 000 m2. Som arealforvalter
Harstad kommune - 2016-08-02 - Troms

Sykepleier (Ref. 3402) - 0 - 0 NOK Pr. år

Omsorg sentrum yter tjeneste til brukere i området mellom Grønnebakken i sør og skolegata i nord. Enheten består av hjemmesykepleie og praktisk bistand til hjemme boende pasienter, støttekontakt og middags- ombringing. Slottet sykehjem med 36 sykehjemsplasser og Olavsgården
Harstad kommune - 2016-07-15 - Troms

Sykepleier (ref.nr: 3407/EWI) - 0 - 0 NOK Pr. år

Omsorg Nord yter helse- og omsorgstjenester til innbyggerne på nordsiden av byen.Organisatorisk er enheten delt i 4 avdelinger , 2 hjemmetjenesteavdelinger (ordinær hjemmesykepleie inkludert bolig med heldøgns omsorg/ Bergseng bo- og servicesenter, tjenester til utviklingshemmede),
Harstad kommune - 2016-07-15 - Troms

Sykepleier (ref.nr: 3408/EWI) - 0 - 0 NOK Pr. år

Omsorg Nord yter helse- og omsorgstjenester til innbyggerne på nordsiden av byen.Organisatorisk er enheten delt i 4 avdelinger , 2 hjemmetjenesteavdelinger (ordinær hjemmesykepleie inkludert bolig med heldøgns omsorg/ Bergseng bo- og servicesenter, tjenester til utviklingshemmede),
Harstad kommune - 2016-07-15 - Troms

Hjelpepleier natt, 3 x 62 % Omsorg sentrum (Vårref 3389) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Omsorg sentrum yter tjeneste til brukere i området mellom Grønnebakken i sør og skolegata i nord. Enheten består av hjemmesykepleie og praktisk bistand til hjemme boende pasienter, støttekontakt og middags- ombringing.Slottet
Harstad kommune - 2016-06-27 - Troms

Sykepleier, 4 x 80% Omsorg sentrum - Olavsgården (Vårref 3385) - 0 - 0 NOK Pr. år

Omsorg sentrum yter tjeneste til brukere i området mellom Grønnebakken i sør og skolegata i nord. Enheten består av hjemmesykepleie og praktisk bistand til hjemme boende pasienter, støttekontakt og middags- ombringing.Slottet sykehjem med 36 sykehjemsplasser Olavsgården
Harstad kommune - 2016-06-27 - Troms

Miljøterapeut 70% vikariat - Omsorg Stangnes (Vårref 3384/OKL) - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals
Omsorg Stangnes er lokalisert på Stangnes og består av psykiatritjenesten: MøtePlassen dagsenter, tilbud til personer som har, eller har hatt psykiske problemer. Stangnes bokollektiv, boligtilbud forpersoner med alvorlige psykiske lidelser
Harstad kommune - 2016-06-27 - Troms

Hjelpepleier, 4 x 80% Omsorg sentrum - Olavsgården (Vårref 3388) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Omsorg sentrum yter tjeneste til brukere i området mellom Grønnebakken i sør og skolegata i nord. Enheten består av hjemmesykepleie og praktisk bistand til hjemme boende pasienter, støttekontakt og middags- ombringing.Slottet
Harstad kommune - 2016-06-27 - Troms

Prosjektleder/-rådgiver - 0 - 0 NOK Pr. år

Professional services managers not elsewhere classified
Vi søker for utviklingsprosjekt Petroleum og leverandørindustri Prosjektleder/-rådgiver. SENTRALEOPPGAVER:-Prosjektledelse -Samspill med oppdragsgivere og samarbeidspartnere-Initiativer
Harstad kommune - 2016-06-27 - Troms

Prosjektleder/ - rådgiver - 0 - 0 NOK Pr. år

Professional services managers not elsewhere classified
Vi søkerfor utviklingsprosjekt Petroleum og leverandørindustriHarstad og Lenvik kommuner har etablert et samarbeid om utviklingi næringene sjømat og petroleum. Arbeidet skal
Harstad Kommune - 2016-06-27 - Troms

Sykepleier (Ref.nr. 3355) - 0 - 0 NOK Pr. år

Helsehuset skal være en av grunnpilarene i den kommunale helsetjenesten.Det skal bl.a. inneholde:- Forebyggende helsetjenester fra vugge til grav- Miljørettet helsevern- Tilbud innenfor diagnose og behandling- ReHabiliteringstjenesteKontor for frivillige organisasjoner/lærings- og
Harstad kommune - 2016-06-23 - Troms

Sykepleier (Ref.nr.: 3358) - 0 - 0 NOK Pr. år

Omsorg Sør er en enhet med ca. 200 ansatte som gir pleie og omsorgstjenester til innbyggere i et geografisk område fra Grønnebakken /Langnes i nord til fylkesgrensen ved Sandtorg i sør. Enheten er inndelt i 4 avdelinger:1) Hjemmetjenesten sør 1 -ordinær hjemmetjeneste
Harstad kommune - 2016-06-23 - Troms

 
 
nettstedet generert i 27.105715990067 sekunder