Job Forsker, den marine karbonsyklusen, Geofysisk institutt Hordaland Universitetet i Bergen - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel:
Forsker, den marine karbonsyklusen, Geofysisk institutt

Stillingsbeskrivelse:

Jobbnorge ID: 121313

Ved Geofysisk institutt (www.uib.no/gfi) er det ledig ei mellombels stilling som forskar på den marine karbonsyklusen. Stillinga er for ein periode på to og eit halvt år. Stillinga er knytt til det strategiske prosjektet Biogeochemical change and detection (BIGCHANGE) ved Senter for Klimadynamikk, Bjerknessenteret.

 

Om prosjektet/arbeidsoppgåver

Prosjektet BIGCHANGE tek sikte på å identifisere og kvantifisere påverknad av klimaendringar på karbonsyklusen, med særskilt fokus på høge breddegrader. Prosjektet er tverrfagleg og omfattar fagretningane biogeokjemi og paleoklima, og forskinga baserer seg både på observasjonar og matematiske klimamodellar.

 

Forskaren skal bruke den Norske Jordsystemmodellen (NorESM) til å simulere havsirkulasjon og marin karbonsyklus i periodar med varmare klima som har førekome gjennom jordas historie. Formålet med dette er å få til en dynamisk forståing av tilstanden i disse periodane, som rekonstruert ved hjelp av analyse av marine sedimenter. Arbeidet skal fokusere spesielt på Pliocene (ca 5-2.5 millionar år sidan), dei varme mellomistidene de siste ein million år og belyse kva rolle havet har for å regulere atmosfærisk CO2 innhald i disse tidsromma.

 

Ein del (25%) av stillinga vil være sett av til å hjelpe til med koordineringa av det internasjonale samarbeidsprosjektet Synoptic Arctic Survey, blant anna oppsett og vedlikehald av websider, organisere møter, utadretta verksemd og andre liknande oppgåver.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Søkjarar må ha oppnådd ph.d.-grad eller tilsvarande utdanning i oseanografi, biogeokjemi, geologi, matematikk eller andre relevante fagområde innan søknadsfristen er ute.

 • Fagleg krav for stillinga er ei interesse for tverrfagleg jordsystemvitskap og relevant erfaring med biogeokjemi med fokus på karbonkretsløpet i havet.

 • Tekniske kvalifikasjonskrav for stillinga er god kjennskap til programmeringsspråk som brukast for å sette opp jordsystemmodeller, evne til å tolke dataa dei produserer, og god kompetanse innan statistikk.

 • Evne til å publisere i fagfellevurderte tidskrifter vil telle med i vurderinga av aktuelle kandidatar.

 • Du må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner

 • Du må ha stor arbeidskapasitet og motivasjon og entusiasme for forsking

 • Du må kunne nytte engelsk skriftleg og munnleg

 

Vi kan tilby:

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø

 • løn etter lønssteg 57 (kode 1109) ved tilsetjing. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. Dette utgjer ei årsløn på kr 483 700 brutto. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.

 • medlemsskap i Statens pensjonskasse

 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 • gode velferdsordningar

 

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga

 • namn og kontaktopplysningar til to akademiske referansar, kor av ein av desse kan vere hovudrettleiaren frå doktorgradsutdanninga

 • CVMinstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: Universitetet i Bergen

Arbeidsgiver adresse: Christiesgt. 18 5020 BERGEN

Job kort beskrivelse: Geologists and geophysicists

Land: Norge

Region: Hordaland

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

2 Operasjonssjukepleiar (ref.nr. 2899682824) - 0 - 0 NOK Pr. år

Nursing professionals
Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har nærare 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Kvart år behandlar vi nesten 600.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit
Helse Bergen - 2016-02-13 - Hordaland

Avdelingsleiar (saksnr. 16/227) - 0 - 0 NOK Pr. år

Business services and administration managers not elsewhere classified
Stemhaugen bueining/Straumøy gard Avdelingsleiar, 100 %stilling,fast saksnr. 16/227 Det er ledig 100 % fast stilling som avdelingsleiar  frå 11.04.2016.Avdelingsleiar vil få ansvar
Sveio kommune - 2016-03-19 - Hordaland

Eiendomsmegler eller Medhjelper - 0 - 0 NOK Pr. år

Real estate agents and property managers
Advokatfirma med kontor i Odda og på Frekhaug i Meland kommune.Advokatfirma Romstad AS har en vesentlig del av sin omsetning fra eiendomsoppgjør og eiendomsmegling. Man ønsker primært en eiendomsmegler,
Advokatfirma Romstad AS - 2016-08-02 - Hordaland

Er du Java utvikler og vil jobbe i et ledende IT-selskap? - 0 - 0 NOK Pr. år

Systems analysts
Centric Professionals AS Rammebetingelse for mange virksomheter er i dag lite forutsigbare og behovet for kompetanse endres raskt. Med Centric som samarbeidspartner kan denne dynamikken utnyttes til en fordel. Våre tjenester er skalerbare og kan
Centric IT Professionals AS - 2016-04-24 - Hordaland

Fagarbeider/Assistent (Ref. nr.: 3035771825) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig
Bergen kommune - 2016-04-21 - Hordaland

Frisører - 0 - 0 NOK Pr. år

Hairdressers
E.T Hårstudio A/S ble etablert i 1989, og er nå en av Bergens største frisørbedrifter med 4 filialer beliggende i henholdsvis Åsane Storsenter, Kløverhuset, Xhibition og Knarvik Senter. Vi har i dag 50 dyktige frisører,
E.T Hårstudio Kløverhuset AS - 2016-04-07 - Hordaland

Gruppeleder (ref.nr. 2907091517) - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineering technicians
Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig
Bergen Kommune - 2016-02-13 - Hordaland

Helsesekretær/ medisinsk sekretær (ref.nr. 3164689467) - 0 - 0 NOK Pr. år

Medical assistants
Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar
Haukeland universitetssjukehus - 2016-08-18 - Hordaland

Kjøkkenmedarbeider/kokk - 0 - 0 NOK Pr. år

Kitchen helpers
Kunnskapsbarnehagen Espira skal lede utviklingen av fremtidens barnehager. Espira Gruppen er en del av Academedia som er Nordens ledende barnehage- og utdanningsaktør. Vi driver i dag over 85 barnehager med ca 2300 medarbeidere og 8500 barn.
Espira Helldalsåsen barnehage - 2016-09-11 - Hordaland

Kokkemedarbeidar (saksnr. 16/148) - 0 - 0 NOK Pr. år

Kitchen helpers

Sveio kommune - 2016-02-19 - Hordaland

Ledende hjelpepleier (Ref. nr.: 3171249278) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig
Søreide Sykehjem - 2016-09-11 - Hordaland

Markedsføring - Førsteamanuensis - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
HØGSKOLEN I BERGEN (HiB) er en av de største høgskolene i landet med omlag 7700 studenter og 830 tilsatte. Vi tilbyr profesjonsutdanninger på bachelor- og mastergradsnivå innenfor lærerutdanning, helse- og sosialfag,
Høgskolen i Bergen - 2016-02-13 - Hordaland

Maskinistar - 0 - 0 NOK Pr. år

Ships’ engineers
Seistar Holding AS er et rederikonsern som eig og opererer brønnbåtar i hovudsak på Vestlandet. Våre kundar er store børsnoterte selskap med høge krav til kvalitet. Vår visjon er å skapa verdiar for kundar
Seistar Holding AS - 2016-05-21 - Hordaland

Medarbeider (Refnr. t400029) - 0 - 0 NOK Pr. år

Accounting and bookkeeping clerks
Nordvest Bemanning AS er et bemanningsbyrå med kjernekompetanse innen formidling og utleie av faglært arbeidskraft. Vi rekrutterer i dag medarbeidere til et bredt utvalg av fagområder. Selskapet ble etablert i 2005, og har siden den
Nordvest Bemanning AS (for kunde) - 2016-02-13 - Hordaland

Medisinsk sekretær/ Helsesekretær (ref.nr. 3191499289) - 0 - 0 NOK Pr. år

Medical assistants
Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar
Haukeland universitetssjukehus - 2016-09-11 - Hordaland

Operasjonssjukepleiar (ref.nr. 3176849353) - 0 - 0 NOK Pr. år

Nursing professionals
Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar
Haukeland universitetssjukehus - 2016-09-11 - Hordaland

Pedagogisk leder - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Kløvheim barnehage ligg på Kløve i Lindås kommune og er eigd av Hundvin Naturbarnehage.  Dette er ein avdelingsbarnehage med barn i alderne 1-5 år. Vi har fokus på utvikling av språk og sosialkompetanse.
Hundvin Naturbarnehage AS avdeling Kløvh - 2016-06-23 - Hordaland

Programvareutvikler med Java-kompetanse - 0 - 0 NOK Pr. år

Software developers
Fiskeridirektoratets oppgave er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner,
Fiskeridirektoratet - 2016-09-11 - Hordaland

Prosjektleiar - 0 - 0 NOK Pr. år

Professional services managers not elsewhere classified
LEDIG STILLING SOM PROSJEKTLEIAR 100%.For meir informasjon om stillinga sjå Etne kommune si heimesideeller ta kontakt med Pål Nygård, rådmann, mobil 452 82 004, e-post;pal.nygard (at) etne.kommune.no
Etne kommune - 2016-09-11 - Hordaland

Reinhaldsassistent BBH - 0 - 0 NOK Pr. år

Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments
- 80% vikariat Bømlo bu- og helsesenter har ledig vikariat i 80% for a href="https://www.bomlo.kommune.no/sjolvbetjening/ledige-stillingar/reinhaldsassistent-bbh-80-vikariat.224401.aspx">reinghaldsassistent
Bømlo bu- og helsesenter - 2016-09-11 - Hordaland

Saksbehandler barnevernstjenesten - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work and counselling professionals
For vår kunde innen offentlig sektor søker vi sosialfaglig utdannet vikar med erfaring fra 1.linje barnevern.I første omgang søker vi en erfaren kandidat som har arbeidet i barnevernstjenesten tidligere. Du er gjerne utdannet
Kelly Services - 2016-06-09 - Hordaland

Salsmedarbeidarar - 0 - 0 NOK Pr. år

Shop sales assistants
Me søkjer salsmedarbeidarar til vår Esso-stasjon i Norheimund med snarleg tiltreding.Søkjarane må vera over 18 år og ha god norskforståing.Arbeidsoppgåver:- Yte kundeservice og skape sal- Førebu og ferdigstille
Esso - 2016-04-25 - Hordaland

Servitør - 0 - 0 NOK Pr. år

Waiters

Pizzatime Sund - 2016-07-15 - Hordaland

Sjukepleiar/vernepleiarar (ref.nr. 3118945329) - 0 - 0 NOK Pr. år

I Helse Fonna er vi meir enn 3000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Helse Fonna dekker 19 kommunar med rundt 180 000 innbyggjarar og har sjukehus i Odda, Stord, Haugesund og Valen, fire DPS og elleve ambulansestasjonar. For å bli
Helse Fonna, Valen - 2016-06-23 - Hordaland

Sykepleier (Ref. nr.: 3047052918) - 0 - 0 NOK Pr. år

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber
Arna hjemmesykepleie - 2016-05-05 - Hordaland

Sykepleier (ref.nr. 3046845480) - 0 - 0 NOK Pr. år

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber
Sone Solheim - 2016-05-05 - Hordaland

Tour Guide - 0 - 0 NOK Pr. år

Travel guides
Work Place: Voss, a small town located one and a half hour east of Bergen, in the fjord region of Western Norway. Visit www.visitvoss.com for more information. Information about the position: For the summer season 2016 (from 18th May to the 16th of September)
Voss og fjordane Guideservice AS - 2016-04-15 - Hordaland

Undervisningsstilling elektrofag (ref.nr. 3035606910) - 0 - 0 NOK Pr. år

Vocational education teachers
Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom
Askøy videregående skole - 2016-04-24 - Hordaland

Vernepleier/ Sykepleier (ref.nr. 2970269081) - 0 - 0 NOK Pr. år

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber
Sandslivegen bofellesskap - 2016-03-10 - Hordaland

Vikarlærar ungdomssteget - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Det vert ledig eit vikariat i 100% stilling som lærar ved Hillestveit skule i tida 15.10.16 - 31.07.17. Stillinga er lagt til både 8., 9. og 10. trinn. Ønskjelege fag er mellom anna norsk og fransk/spansk. Stillinga kan til ei viss
Hillestveit skule - 2016-09-11 - Hordaland

 
 
nettstedet generert i 19.350897073746 sekunder