Job Forskar (mellombels) ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet Hordaland Universitetet i Bergen - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel:
Forskar (mellombels) ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Stillingsbeskrivelse:

 

Jobbnorge ID: 126098

Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 2,er det ledig ei mellombels stilling som forskar (100 %) i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017. Stillinga er knytt til prosjektet «Phase II Trial to Evaluate Prevention of Infection with Mycobacterium tuberculosis of H56:IC31, a novel TB vaccine, in Tanzanian Adolescents», finansiert av Noregs forskingsråd. Prosjektet er koordinert av professor Harleen Grewal, Universitetet i Bergen.

 

Prosjektet

Prosjektet har som hovudfokus å utføre ein fase II klinisk forsøk av ein ny TB vaksine H56:IC31. Som ledd i prosjektet er nokre av hovudoppgåvene å identifisere og karakterisere biomarkører på tranksripsjons-og-translasjons nivå som predikere TB infeksjon og identifisere korrelater av beskyttelse. Prosjektet vert utført som eit stort nasjonalt og internasjonalt samarbeidande nettverk. Vi søkjer ein dedikert kandidat med laboratorieerfaring innan TB biomarkør forsking med hovudvekt på vertsresponsar.

 

Hovudoppgåver

Arbeidsoppgåver lagt til stillinga har som hovudmål å etablere og validere multi-parameter

teknikkar relatert til TB biomarkør forsking.

 

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til professor Harleen Grewal, tlf. +47 994 50 554 eller e-post: Harleen.Grewal (at) uib.no 

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

  • søkjar må ha relevant norsk ph.d.-grad eller tilsvarande doktorgrad.

  • det er ønskjeleg at forskaren har vitskaplege kvalifikasjonar innan molekylær biologi, biostatistikk, og bruk av «high throughput» teknologi plattformer, fortrinnsvis innanfor TB relatert-forsking

  • evne til sjølvstendig initiativ og evne til samarbeid vert vektlagt i vurdering av søkjarane

  • søkjar må høg arbeidskapasitet og entusiasme for forsking

  • søkjar må vere særs god i munnleg og skriftleg engelsk. Det er ein føremon om kandidaten har erfaring frå internasjonalt samarbeid

 

Vi kan tilby

  • eit godt og utfordrande arbeidsmiljø i forskingsfronten innan TB biomarkør forsking

  • løn etter lønssteg 59 - 62 (kode 1109/lønsramme 24.3 - 24.6) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing, for tida 500 300 - 528 800 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling, vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse
  • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 

Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn på nettsida: http://www.uib.no/poa/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere

 

Om rekruttering i statlege stillingar

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. PersMinstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: Universitetet i Bergen

Arbeidsgiver adresse: Jonas Lies vei 91 5009 BERGEN

Job kort beskrivelse: University and higher education teachers

Land: Norge

Region: Hordaland

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

Account Manager - 0 - 0 NOK Pr. år

Commercial sales representatives
.Norsk Radonvern er et landsdekkende firma som jobber med sporing og sanering av radonforekomster i hele Norge. Og vi har foretatt over 40 tusen målinger siste 4 år.Radonvern høres kanskje kjedelig ut? Det er det absolutt ikke!Radongass
NORSK RADONVERN AS - 2016-04-01 - Hordaland

Advokatfullmektig - 0 - 0 NOK Pr. år

Lawyers
Advokatkontoret Fløien består i dag av 8 medarbeidere med fokus på privatrettslige problemstillinger knyttet til fast eiendom, familie, arve- og skifterett, arbeidsrett og selskapsrett. Vi er regionskontor for Huseierens Landsforbund
Advokatkontoret Fløien - 2016-06-27 - Hordaland

Avdelingsingeniør vikariat (kode 1085) ved Sarssenteret - 0 - 0 NOK Pr. år

Medical and pathology laboratory technicians
UNIVERSITETET I BERGEN (UiB) er eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet med over 14 000 studentar og vel 3500 tilsette ved seks fakultet og Universitetsmuseet. Universitetet er lokalisert midt i hjartet av Bergen. Det viktigaste bidraget universitetet
Universitetet i Bergen - 2016-02-13 - Hordaland

Bemanningsrådgiver - 0 - 0 NOK Pr. år

Employment agents and contractors
JKS Norge tilbyr fleksible bemannings- og rekrutteringsløsninger som bidrar til våre kunders verdiskapning. Vi inngår i JKS AS, som er Danmarks største bemannings- og rekrutteringsbyrå. Vi etablerer et nettverk av lokale
JKS Norge AS (for kunde) - 2016-05-28 - Hordaland

Boligstylist - 0 - 0 NOK Pr. år

Interior designers and decorators
Boligstylisten AS er en liten bedrift som holder til i Bergen. Vi styler små og store hjem med mål om å forbedre salget av boligen.Vi søker nå er ny boligstylist til vårt team. Arbeidet vil bestå av kontakt med
BOLIGSTYLISTEN AS - 2016-08-02 - Hordaland

Engasjert optiker - 0 - 0 NOK Pr. år

Dispensing opticians
Brilleland AS er landets mest kjente optikerkjede, med 71 butikker og en omsetning på over 600 millioner kroner. Brilleland er den profesjonelle kjeden for folk flest, med variert og tidsriktig utvalg til lav pris. Hos Brilleland skal alle oppleve
Brilleland Laksevåg - 2016-06-04 - Hordaland

Ferievikarar (maling, plenklipping) - 0 - 0 NOK Pr. år

Kva med å kombinera sommaren med arbeid for nokon som verkeleg treng deg og din kompetanse? Bømlo kommune treng sommarvikarar i fleire fagområde innan pleie- og omsorg, habiliteringstenesta, legetenesta, teknisk drift og i Kundetorget/Turistinformasjonen.Me ønskjer ferievikarar
Bømlo kommune - 2016-02-13 - Hordaland

Ferskvaremedarbeider deltid - 0 - 0 NOK Pr. år

Shop sales assistants
Med 200 butikker og en omsetning på 18 milliarder kroner er MENY Norges ledende og mest ekspansive supermarkedkjede. MENY står for et unikt og suksessrikt konsept innen norsk dagligvare; Ferskvarer, stort vareutvalg og høy fagkompetanse
MENY Sletten - 2016-04-07 - Hordaland

Forskar (nestleiar) ved Senter for alders- og sjukeheimsmedisin (SEFAS) - 0 - 0 NOK Pr. år

Professional services managers not elsewhere classified
 Jobbnorge ID: 123106Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig ei mellombels stilling som forskar og nestleiar (100 %) for ein periode på
Universitetet i Bergen - 2016-03-17 - Hordaland

Innkjøpssjef - 0 - 0 NOK Pr. år

Supply, distribution and related managers
Seaborn er en av de største eksportørene av norsk laks og ørret. I 2015 solgte Seaborn 70 tusen tonn laks og ørret til en salgsverdi tilsvarende 3,2 milliarder norske kroner til 54 land. Vi er 29 ansatte ved hovedkontoret i
Seaborn - 2016-06-14 - Hordaland

Kjøkkenassistent - 0 - 0 NOK Pr. år

Kitchen helpers

GLACIER AS - 2016-05-22 - Hordaland

Lærling (Byggdrifterfaget) - 0 - 0 NOK Pr. år

Carpenters and joiners

Universitetet i Bergen - 2016-02-13 - Hordaland

Lagermedarbeider - 0 - 0 NOK Pr. år

Stock clerks
Autoglass AS er i dag en av de ledende innen bilglass i Norden, med hovedkontor/lager i Bergen og avdelinger i Stavanger, Trondheim og Sotra, samt lager og monteringsavdeling i Oslo. Vi har også etablert datterselskap i Sverige, med kontor og lager
AUTOGLASS AS - 2016-04-08 - Hordaland

Lagermedarbeider - 0 - 0 NOK Pr. år

Stock clerks
Extra Gruppen AS er en totalleverandør innen flere fagområder: Bemanning, renhold, event, kantine, catering, matkasser, hjemmehjelp/omsorg, lager og sjåfør/transport. Vi har både private, bedrifter og offentlige institusjoner
Extra Gruppen AS - 2016-06-14 - Hordaland

Morsmålslærarar/tospråklige assistentar (saksnr. 16/2466) - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Øygarden kommune er ein kystkommune nordvest for Bergen med vel 4900 innbyggjarar. Reisetid frå Bergen til tettstaden Rong er ca 40 minutt. I Øygarden finn du ilandføringsanlegg for olje og gass, store næringsareal og
Øygarden kommune - 2016-06-27 - Hordaland

Organisasjonsarbeidar - 0 - 0 NOK Pr. år

Management and organisation analysts
Fellesforbundet sine avdelingar i Indre Hardanger og Sunnhordland planlegg samanslåing, og søkjer difor etter ORGANISASJONSARBEIDARFellesforbundet Hardanger Sunnhordland vil ha Stord, Fitjar, Tysnes, Bømlo, Sveio, Etne, Kvinnherad,
Fellesforbundet - 2016-02-13 - Hordaland

Overingeniør (datamanager) ved Geofysisk institutt - 0 - 0 NOK Pr. år

Electronics engineers
 Jobbnorge ID: 121994Ved Geofysisk institutt er det ledig ei fast stilling som overingeniør i eksternt finansiert verksemd. Stillinga er dei første 5 åra finansiert av og knytt til Ocean Thematic Centre som er finansert av
Universitetet i Bergen - 2016-02-15 - Hordaland

Planleggingsleiar for reguleringsplaner E16 Stanghelle - Arna - 0 - 0 NOK Pr. år

Construction managers
Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og vedlikeheld riks- og fylkesvegar og har tilsyn med køyretøy og trafikantar. Som
Statens vegvesen Region vest - 2016-03-17 - Hordaland

Pleiemedarbeidar (Ref. 2815) - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal care workers in health services not elsewhere classified
Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande
Kvinnherad kommune - 2016-05-16 - Hordaland

Politibetjent (ref.nr. 201602793) - 0 - 0 NOK Pr. år

Police inspectors and detectives
Felles Forvaltningsenhet er ein av dei funksjonelle driftseiningane ved Vest politidistrikt. Eininga har om lag 42 tilsette og er organisert i kontrollseksjonen, førstelinje utlendingsseksjonen og politioperativ utlendingsseksjon. Dei tilsette
Vest politidistrikt - 2016-06-14 - Hordaland

Politioverbetjent/avsnittsleiar (ref.nr. 201600494) - 0 - 0 NOK Pr. år

Police inspectors and detectives
Bergen Nord politistasjonsdistrikt består av bydelane Arna og Åsane i Bergen kommune og Osterøy lensmannsdistrikt. Tenestestaden Osterøy lensmannsdistrikt er administrativt slått saman med Bergen Nord politistasjonsdistrikt
Vest politidistrikt - Bergen Nord politi - 2016-03-10 - Hordaland

Praksiskoordinator/seniorkonsulent ved Avdeling for lærerutdanning, praksiskontoret. Fast stilling - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
HØGSKOLEN I BERGEN (HiB) er en av de største høgskolene i landet med omlag 7300 studenter og 750 tilsatte. Vi tilbyr profesjonsutdanninger på bachelor- og mastergradsnivå innenfor lærerutdanning, helse- og sosialfag,
Høgskolen i Bergen - 2016-06-04 - Hordaland

Prosjektingeniør - integrasjon, test, vedlikehold og kundestøtte - 0 - 0 NOK Pr. år

Physical and engineering science technicians not elsewhere classified
I over 200 år har KONGSBERG laget løsninger som gjør det mulig for mennesker verden over å levere ekstreme prestasjoner under ekstreme forhold. Vi er i dag verdensledende på
Missile Systems (DM) - 2016-09-11 - Hordaland

Sjukepleiar (ref.nr. 2948005198) - 0 - 0 NOK Pr. år

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har nærare 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Kvart år behandlar vi nesten 600.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig
Haukeland universitetssjukehus - 2016-03-01 - Hordaland

Sommarvikar som Portør/Sjåfør (Ref. nr.: 2907360466) - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal care workers in health services not elsewhere classified
Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har nærare 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Kvart år behandlar vi nesten
Haukeland universitetssjukehus HF - 2016-02-13 - Hordaland

Sykepleier til sommerjobb på idylliske Vestlandet - 0 - 0 NOK Pr. år

Accurate Care er et spesialisert bemanningsselskap som tilbyr autorisert helsepersonell for kunder over hele landet. Vi er en del av Beitstadfjorden AS-konsernet som har over 600 ansatte vikarer innenfor industri og helse. Vårt mål er å sikre et forsvarlig helsetilbud
Accurate Care AS - 2016-04-24 - Hordaland

Utvikler - seniorutvikler Java - 0 - 0 NOK Pr. år

Systems analysts
Vi er et spesialisert konsulentselskap som har fokus på at våre kandidater og konsulenter skal lykkes med å finne drømmejobben. Vi kan tilby attraktive betingelser med fastansettelse og faglig videreutvikling for engasjerte kandidater
Gyril (for kunde) - 2016-08-18 - Hordaland

Vernepleier (ref.nr. 3168041639) - 0 - 0 NOK Pr. år

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber
Heien bofellesskap - 2016-09-11 - Hordaland

Vi søker etter elektrikere gruppe L - 0 - 0 NOK Pr. år

Building and related electricians
Safe Bemanning AS er en bedrift som har spesialisert seg på bemanning innen Bygg og Industri. Vi er opptatt av å gi våre medarbeidere gode og stabile arbeidsforhold med stor fokus på sikkerhet, samt yte topp service for våre
Safe Bemanning AS - 2016-08-18 - Hordaland

Vi søker etter elektrikere gruppe L - 0 - 0 NOK Pr. år

Building and related electricians
Safe Bemanning AS er en bedrift som har spesialisert seg på bemanning innen Bygg og Industri. Vi er opptatt av å gi våre medarbeidere gode og stabile arbeidsforhold med stor fokus på sikkerhet, samt yte topp service for våre
Safe Bemanning AS - 2016-09-11 - Hordaland

 
 
nettstedet generert i 24.864387989044 sekunder