Job Fagutviklingssykepleier (ref.nr. 3113371147) Oslo Oslo universitetssykehus HF Rikshospital - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel: Fagutviklingssykepleier (ref.nr. 3113371147)

Stillingsbeskrivelse:
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Fagutviklingssykepleier - Kreftklinikken, Avdeling for blodsykdommer

Ledig stilling som fagutviklingssykepleier fra 08.08.16, dette er et vikariat med mulighet for forlengelse, vikariatet er tom. 04.06.17. Stillingen kan ivaretas av sykepleier eller spesialsykepleier (intensivsykepleier eller lignende). Avdeling for blodsykdommer er en høyspesialisert enhet for diagnostikk og behandling av alvorlige blodsykdommer. Avdelingen har landsfunksjon for behandling av pasienter med alvorlig blødersykdom, landsfunksjon for allogen stamcelletransplantasjon med ubeslektet giver og flerregional funksjon for allogen stamcelletransplantasjon med beslektet giver. Avdelingen har regionfunksjon for pasienter med akutte leukemier og myelomatose og for pasienter med dyp venetrombose som trenger lokal trombolytisk behandling. Avdelingen består av både poliklinikk og sengepost med plass til 28 pasienter, inkludert intermediærstue med 2 sengeplasser og 8 isolat. Avdelingen er lokalisert på Rikshospitalet. Vi ønsker oss en selvstendig og initiativrik fagutviklingssykepleier som ser muligheter, ikke begrensninger når driften ellers krever dette. Det er svært viktig at den som ansettes har gode samarbeidsevner og som evner å motivere andre. De som ansettes må trives i en hektisk hverdag, kunne håndtere stress og tidsfrister og være endringsvillig. Som fagutviklingssykepleier har man avsatt 50% tid til fagutvikling og 50% til direkte pasientrettet arbeid. Stillingen innebærer arbeid hver 4. helg. Klinisk arbeid omfatter blant annet tekniske prosedyrer, kliniske observasjoner, oppfølging og mellommenneskelige utfordringer. Avdeling for blodsykdommer er en del av Kreftklinikken som har aktivitet ved Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. En stor del av den kliniske virksomheten er knyttet til nasjonale og regionale behandlingstjenester. Klinikken omfatter fagområdene kreftsykdommer og blodsykdommer med ulike støttefunksjoner (fysioterapi, ernæringsfysiologi osv.) organisert i Avdeling for klinisk service. Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Stillingen skal med utgangspunkt i avdelings mål, bidra til å forbedre sykepleietjenesten ved å fremme utvikling av holdninger, kunnskaper og ferdigheter. Forøvrig gjelder de fullmakter som til enhver tid er delegert fra seksjonsleder.
 • Fagutviklingssykepleier rapporterer til seksjonsleder.
 • Fagutviklingssykepleier har ansvar for kompetanseutvikling og fagutvikling/forskning for avdelingens sykepleietjeneste i samarbeid med avdelingens stab.
 • Stillingen som er utlyst vil få et spesielt ansvar for oppfølging, drift og fag- og kompetanseutvikling knyttet opp i mot intermediærstuen ved avdelingen.
 • Fagutviklingssykepleier er i seksjonsleder stab og er en del av seksjonens leder-team, og kan etter avtale være seksjonsleders stedfortreder. Fagutviklingssykepleier skal samarbeide nært med seksjonens ledelse og bidra til et godt samarbeid og arbeidsmiljø mellom ulike arbeidsteam og yrkesgrupper.
 • Teoretisk og praktisk opplæring og sertifisering av medarbeiderne
 • Veilede personalet spontant ved behov.
 • Arrangere fagdager og internundervis

  Minstelønn: 0

  Maksimal lønn: 0

  Arbeidsgiver Navn: Oslo universitetssykehus HF Rikshospital

  Arbeidsgiver adresse: 0372 OSLO

  Job kort beskrivelse: Nursing professionals

  Land: Norge

  Region: Oslo

  Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

  Lønn valuta: NOK

  Lønn periode: Pr. år

  GJELDER

Similiar jobbtilbud

3 Servitører søkes - 0 - 0 NOK Pr. år

Waiters
Restauranten Nodee Asian Cooking ligger i Middelthunsgate 25, rett vis a vis inngangen til Frognerbadet i Oslo. Stilfull og velkjent asiatisk restaurant med egen sushi bar og en stor uteservering. Nodee åpnet høsten 2003.Nodee Asian Cooking
Nodee AS - 2016-02-15 - Oslo

Avdelingsleder (Ref. nr.: 3134122871) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health services managers
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på
Oslo Universitetssykehus HF - 2016-08-18 - Oslo

Classroom Teachers (Ref.nr: 2949803741) - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Manglerud skole is located at Manglerud, a twelve minute ride by public transport from the city centre of Oslo. Manglerud skole has 500 pupils and a staff of 35 teachers, but will expand in the years to come to comprise a middle school and International
Manglerud skole, International Classes - 2016-03-01 - Oslo

Compensation & Benefit Manager - 0 - 0 NOK Pr. år

Personnel and careers professionals
Lindorff er en europeisk fullserviceleverandør av tjenester innen kredittforvaltning. Selskapet tilbyr informasjonstjenester, betalingstjenester, fakturatjenester, inkasso og kjøp av gjeld. Lindorff står særlig sterkt i finansbransjen,
Lindorff - 2016-09-11 - Oslo

Daglig leder - 0 - 0 NOK Pr. år

Managing directors and chief executives
Norges Tannteknikerforbund - NTTF - er en organisasjon for tannteknikere. Tannteknikere er autorisert helsepersonell, og produsenter av medisinsk utstyr. NTTF har som formål å ivareta politiske, samfunnsmessige og faglige interesser for
Norges Tannteknikerforbund - 2016-04-25 - Oslo

Doctoral research fellowship - Faculty of Law Arctic Program - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
The University of Oslo is Norway’s largest institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to
Universitetet i Oslo, Faculty of Law - 2016-08-18 - Oslo

Fagansvarlig regnskap - 0 - 0 NOK Pr. år

Accounting and bookkeeping clerks
Vi har ambisjoner om å bli Norges ledende økonomimiljø. Vil du bli med på reisen?Konsernstab økonomi og regnskap (KØR) i DNB jobber med et bredt spekter av arbeidsoppgaver i Norges største finanskonsern.
DNB Konsernstab økonomi og regnskap - 2016-05-25 - Oslo

Fagpedagog (Ref.nr: 3041045747) - 0 - 0 NOK Pr. år

Education methods specialists
Bydel Stovner ligger nordøst i Oslo med grense til Romeriksregionen. Her er gode kommunikasjonsmuligheter med tog, T– bane og buss. Bydel Stovner er en IA virksomhet og er en arbeidsplass preget av mangfold og inkludering.Ønsker du opplysninger
Bjørnheim barnehage - 2016-04-21 - Oslo

Innkjøper (Ref.nr: 3139990196) - 0 - 0 NOK Pr. år

Buyers
Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune. Boligbygg har totalansvar for utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av en portefølje som i dag består av vel 11 000 boliger, som
Boligbygg Oslo KF - 2016-07-15 - Oslo

Kontaktlærer på 8.-10. trinn - norsk og engelsk (Ref.nr: 3000324039) - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 14 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca 13,2 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative
Lambertseter skole - 2016-03-24 - Oslo

Pedagogisk leder (Ref.nr: 3070459391) - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Bydel Nordstrand ligger sydøst i byen og har rundt 49.500 innbyggere. Bydelen kjennetegnes ved nærhet til sjøen og marka og har stedvis flott utsikt over fjorden. Det er kort vei til sentrum med offentlig kommunikasjon.Bydel Nordstrand
Nylænde barnehage - 2016-05-15 - Oslo

Pedagogisk leder (Ref.nr: 3072250930) - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Oslo kommune, Bydel NordstrandBydel Nordstrand ligger sydøst i byen og har rundt 49.500 innbyggere. Bydelen kjennetegnes ved nærhet til sjøen og marka og har stedvis flott utsikt over fjorden. Det er kort vei til sentrum med offentlig
Frierveien barnehage - 2016-05-21 - Oslo

Politibetjent 3/flerkildeanalytiker ved Etterretningsteamet (ref.nr. 201600212) - 0 - 0 NOK Pr. år

Police inspectors and detectives
Politiets utlendingsenhet (PU) er et særorgan underlagt Politidirektoratet og har i dag ca. 960 fast ansatte. PU registrerer og identifiserer asylsøkere. I tillegg er det enhetens oppgave å uttransportere asylsøkere som har fått
Politiets utlendingsenhet - 2016-03-01 - Oslo

Psykolog (Ref. nr.: 3032910866) - 0 - 0 NOK Pr. år

Psychologists
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på
Nydalen DPS - 2016-04-21 - Oslo

Rådgiver innen naturforvaltning - 0 - 0 NOK Pr. år

Farming, forestry and fisheries advisers
Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.Jobbnorge ID: 123086I Fylkesmannens miljøvernavdeling
Fylkesmannen i Oslo og Akershus - 2016-03-12 - Oslo

Rådgiver/seniorrådgiver innen statistikk og analyse (0300-2016-05) - 0 - 0 NOK Pr. år

Mathematicians, actuaries and statisticians
​NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot
NAV Oslo - 2016-08-02 - Oslo

Rådgiver/seniorrådgiver (ref.nr. 201600099) - 0 - 0 NOK Pr. år

Financial and investment advisers
Rådgiver/seniorrådgiver ved Seksjon for økonomi, innenfor økonomi- og virksomhetsstyring - Avdeling for strategi og utviklingUtlendingsfeltet er et satsningsområde, og Politiets utlendingsenhet (PU) er en organisasjon i
Politiets utlendingsenhet - 2016-02-13 - Oslo

Rådgiver visuell kommunikasjon (Ref. nr.: 16/1101) - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
Statistisk sentralbyråStatistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. SSBs 875 medarbeidere i Oslo og Kongsvinger og 170 intervjuere rundt om
Statistisk sentralbyrå - 2016-08-18 - Oslo

Seniorkonsulent (utdanning og informasjon) - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.
Universitetet i Oslo - 2016-04-01 - Oslo

Servitør/kundebetjening - Kveldstid - 0 - 0 NOK Pr. år

Waiters
Japoniis sushi er en populær sushibar på Røa i Oslo som lager mat av høy kvalitet.Vi søker etter en glad og positiv person til stillingen som servitør/kundebetjening. Stillingen er Heltid - 100%. Arbeidsoppgaver:
Japoniis Sushi - 2016-06-09 - Oslo

SIFO søker en forsker III som vil bidra til å utvikle forskningsmiljøet ved instituttet - 0 - 0 NOK Pr. år

Sociologists, anthropologists and related professionals
Forbruksforskningsinstituttet SIFO søker ny medarbeider, les mer om fakultetet/senteret/instituttet her.Forbruksforskningsinstituttet SIFO er landets ledende fagmiljø for forskning og utredning
Høgskolen i Oslo og Akershus - Forbruksf - 2016-04-07 - Oslo

Sommerjobb i Statens vegvesen - 2016 - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineering labourers
Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter.
Statens Vegvesen Vegdirektoratet - 2016-02-13 - Oslo

Svetsare - 0 - 0 NOK Pr. år

Welders and flamecutters
Hamilton People AS er et norskeid selskap som siden 2004 har levert tjenester innen bemanning og rekruttering innen alle fagområder. Takket være vårt gode rykte i markedet har vi doblet antall ansatte hvert driftsår siden oppstart.
Hamilton People - 2016-09-11 - Oslo

Tømrersvenn/mester - 0 - 0 NOK Pr. år

Carpenters and joiners
Byggmester  Furuseth & Kløvstad as er et tømrerfirma med 4 ansatte. Driver hovedsaklig med tilbygg og rehabilitering i Oslo nord og vest.Søker erfaren/allsidig tømrersvenn med evne til selvstendig arbeid og oppfølging
Tømrermester Jan Petter Furuseth - 2016-06-01 - Oslo

Undervisningspersonale (Ref.nr: 3045622490) - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 14 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca 13,2 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative
Haugerud skole - 2016-04-28 - Oslo

Undervisningsstillinger (Ref.nr: 2939725105) - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 14 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca 13,2 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative
Vinderen skole - 2016-03-03 - Oslo

Vernepleier (Ref.nr: 3092241341) - 0 - 0 NOK Pr. år

Bydelen har ca. 38 000 innbyggere, ligger syd i Oslo og grenser til marka i øst og sjøen i vest. Det er kommunikasjonsmuligheter med tog, t-bane og buss til sentrum. Vi er ca. 1200 ansatte og har fokus på at tjenestene vi leverer til bydelens innbyggere skal være preget av
Nordskrenten bosenter - 2016-06-01 - Oslo

Vi søker erfarne løsningsarkitekter (DIR-2016-39) - 0 - 0 NOK Pr. år

Systems analysts
​NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot
Arbeids- og velferdsdirektoratet - 2016-05-02 - Oslo

Vice president - 0 - 0 NOK Pr. år

Professional services managers not elsewhere classified
KUNNSKAPEN BAK VÅRE 360° LØSNINGERCOWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med kompetanse i verdensklasse innen teknikk, økonomi og miljø.BYGNINGER
COWI AS - 2016-06-01 - Oslo

Vikarstillinger Rønningen Folkehøgskole - 0 - 0 NOK Pr. år

Secondary education teachers
Rønningen Folkehøgskole ligger i skogkanten på Kjelsås i Oslo. Vi har 11 ulike studietilbud, 180 elever og drøyt 30 ansatte. Skolens eies av Norges KFUK/KFUM og er en av landets mest populære med vel 500 søkere
Rønningen folkehøgskole - 2016-04-01 - Oslo

 
 
nettstedet generert i 29.013705015182 sekunder