Job Arbeidsleder Teknisk drift og anlegg (arkivsaknr 16/747 ) Sogn og Fjordane Vågsøy kommune - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel:
Arbeidsleder Teknisk drift og anlegg (arkivsaknr 16/747 )

Stillingsbeskrivelse:
Vågsøy er ei naturperle som ligg ytst i Nordfjord. Kommunen har eit aktivt næringsliv med hovudvekt på marine næringar og innovative teknologibedrifter. Vågsøy ligg mellom Ålesund og Bergen. Kommunen har eit godt utbygd barnehage- og skuletilbod, kultur- og idrettstilbod og eit fantastisk turterreng. Kommunen har om lag 6000 innbyggjarar. Måløy er kommunesenter. For meir informasjon om regionen sjå www.nordfjord.noVågsøy kommune har ledig 100% fast stilling som arbeidsleder for teknisk uteseksjon, drift og anlegg. Avdelingen har i dag 11 ansatte fordelt på drift og anlegg og VA. Arbeidsoppgavene vil være planlegging og oppfølging av daglige arbeidsoppgaver på drift og investeringsprosjekter, samt administrative oppgaver. Vi ønsker oss en kollega som:- Har fagbrev og erfaring innen tekniske fag. - Har førerkort- Er kreativ, kunnskapsrik og tar initiativ/ansvar- Arbeider selvstendig og i team og viser fleksibilitet - Har positiv holdning og gode samarbeidsevner- Er interessert i fagområdet og tar medansvar i forhold til fagutvikling.- Har ledererfaring Vi tilbyr deg:- Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov og avtaleverk- Varierte og spennende arbeidsoppgaver- Utfordringer- Godt arbeidsmiljø- Gode pensjonsordningerVi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. For nærare opplysningar ta kontakt med tjenesteleder Ingvald Tennebø, tlf. 908 59 830, e-post: Ingvald.tennebo (at) vagsoy.kommune.no. Søknad må sendast elektronisk via søknadsskjema på www.vagsoy.kommune.no Merk søknaden med 16/747 i feltet for arkivsaknr. Det er ønskjeleg at referanse vert oppgitt. Søknadsfrist: 06.06.2016

Minstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: Vågsøy kommune

Arbeidsgiver adresse: 6700 MÅLØY

Job kort beskrivelse: Construction managers

Land: Norge

Region: Sogn og Fjordane

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

4 Formenn/Tømrere/Bygningsarbeidere - 0 - 0 NOK Pr. år

Construction supervisors
Andersen og Hofslundsengen Bygg AS, entreprenørselskap innen tømmer og betong. Ble grunnlagt i 1998 av Arild Andersen og Magne Hofslundsengen, begge i fra Sogndal.Vi har hatt flere større prosjekt både innen nybygg og tilbygg.Formenn/Tømrere/Bygningsarbeidere
AH Bygg - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

4 Sommarvikarar i NRK Sogn og Fjordane (ref.nr. 2902545306) - 0 - 0 NOK Pr. år

Journalists
NRK er Noregs største kringkastar og mediehus, med eit samfunnsoppdrag som er unikt i den norske mediemarknaden. NRK skal informere, opplyse, utfordre og underhalde nordmenn via TV, radio og nye medieplattformer. Våre grunnleggande verdiar
NRK - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Aktivitør - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants

Skei Heimeteneste - 2016-03-01 - Sogn og Fjordane

Avdelingsleiar - 0 - 0 NOK Pr. år

Manufacturing managers
Nortura SA er blant Norges største matkonsern og leverandør av merkene Gilde, Prior, Terina, Thulefjord, Joika og Eldhus. Nortura SA er et samvirke, eid av 18.700 bønder. Vi er 5.500 medarbeidere over hele landet, og omsetter for
Nortura Sa - 2016-03-03 - Sogn og Fjordane

Barservitør - 0 - 0 NOK Pr. år

Waiters
Hotel Alexandra er ei leiande bedrift innan turisme og kurs/konferanse i Stryn Kommune. Hotellet hadde i 2015 ei omsetning på 124 mill. NOK medknapt 76000 gjestedøgn. Hotellet er privateigd utan kjedetilknytning og er heilårsope.
Hotel Alexandra - 2016-04-07 - Sogn og Fjordane

Butikkleder (Ref.nr. r9634) - 0 - 0 NOK Pr. år

Retail and wholesale trade managers
Erfaring fra butikk?ButikklederButikkleder søkes til etablert butikk i Førde. Stillingen er et engasjement med gode muligheter for den rette. Vi ser gjerne at du har erfaring fra butikk innen konfeksjon, møbel eller interiør
Personalhuset Staffing Group AS - avd. Å - 2016-03-17 - Sogn og Fjordane

Eigedomsforvaltar/Prosjektleiar (Ref. 2942509119) - 0 - 0 NOK Pr. år

Real estate agents and property managers
DRIFT OG EIGEDOM/TEKNISK AVDELING søkjer EIGEDOMSFORVALTAR/PROSJEKTLEIARKontaktperson:* Direktør, Kjell Inge Solhaug - (+47) 99288817* Avdelingssjef, Terje Jan Nes - (+47) 41530517 - 57839747Referansenummer: 2942509119Søknadsfrist:
Helse Førde HF - 2016-03-10 - Sogn og Fjordane

Fagarbeidar/Assistent (ref.nr. 3129325769) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Askvoll kommune ligg på kysten av Sogn og Fjordane, med variert natur frå kyst til fjell. Kommunen har over 3000 innbyggjarar. Det er snøggbåtsamband med Bergen og Florø, bussamband til Førde og Dale, og ein time
Askvoll kommune - 2016-07-15 - Sogn og Fjordane

Frontend-utvikler - 0 - 0 NOK Pr. år

Graphic and multimedia designers
Sødermann Rådgivning AS er et analyse- og rådgivningsselskap lokalisert på Nordfjordeid. Vi yter tjenester mot kommunal sektor spesielt knyttet til helse- og omsorgssektoren, samtidig som vi holder på å utvikle digitale
SØDERMANN RÅDGIVING AS - 2016-07-15 - Sogn og Fjordane

Husmor/husfar - 0 - 0 NOK Pr. år

Cooks
Fjordly ungdomssenter ligg på Totland ved Bryggja i Nordfjord.Senteret er eigd av Normisjon og blir brukt til leir, selskap, campingog ulike overnattingsarrangement.Arbeidsoppgåver:v  Lage mat på storkjøken.v  Leie assistentar
Fjordly Ungdomssenter - 2016-09-11 - Sogn og Fjordane

Ingeniører - 0 - 0 NOK Pr. år

Mechanical engineering technicians
Multi Maritime er ledende innen design og engineering av skreddersydde spesialskip og bruk av miljøteknologi ombord i fartøy. Det er travle tider og vi opplever stor interesse for våre innovative skipsdesign og konseptløsninger.
Multi Maritime AS - 2016-08-18 - Sogn og Fjordane

Koordinator for busetjing av einslege mindreårige flyktningar - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work and counselling professionals
Vik kommune har følgjande ledig stilling:100% fast stilling som koordinator frå 01.06.2016.For meir informasjon om stillinga, kontakt oppvekstsjefBjarnhild Samland, mobil 971 95 263, eller barnevernsleiar Ranveig Turvoll mobil 900 48 351.Søknadsfrist:
Vik kommune - 2016-04-08 - Sogn og Fjordane

Kunderådgjevarar Privatmarknad - 0 - 0 NOK Pr. år

Credit and loans officers
Sparebanken Sogn og Fjordane er den leiande banken i fylket og har kontor i 21 av fylket sine kommunar i tillegg til kontor i Bergen. Banken har ein forvaltningskapital på vel 45 mrd. lroner og sysselset ca 270 årsverk.Vi søkjer
Sparebanken Sogn og Fjordane - 2016-07-15 - Sogn og Fjordane

Kvalitetsleiar medisinsk biokjemi (ref.nr. 2917138916) - 0 - 0 NOK Pr. år

Medical and pathology laboratory technicians
Helse Førde HF leverer spesialisthelsetenester til dei 109 000 innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje brukarane det beste tilbodet innanfor rammene styremaktene set og brukarane ventar. Helse Førde har
Helse Førde HF - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Ledig lærarstilling i vaksenopplæringa - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Vågsøy er ei naturperle som ligg ytst i Nordfjord. Kommunen har eit aktivt næringsliv med hovudvekt på marine næringar og innovative teknologibedrifter. Vågsøy ligg mellom Ålesund og Bergen. Kommunen har
Vågsøy kommune - 2016-05-06 - Sogn og Fjordane

Ledig stilling som ruskonsulent (Sak nr. 16/263) - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals
NAV Selje har ledig 100% prosjektstilling som ruskonsulent i periode 01.06 - 31.12.16. Prosjektet/tiltaket er eit lavterskeltilbod og skal styrke kommuna sitt tenestetilbod til personar med rusrelaterte problem. Arbeids- og ansvarsområde:- Kartleggje
NAV Selje - 2016-05-15 - Sogn og Fjordane

LIS-vikariat (ref.nr. 3135993879) - 0 - 0 NOK Pr. år

Specialist medical practitioners
Helse Førde HF leverer spesialisthelsetenester til dei 109 000 innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje brukarane det beste tilbodet innanfor rammene styremaktene set og brukarane ventar. Helse Førde har
Helse Førde HF - 2016-07-15 - Sogn og Fjordane

Maskinsjef, tilkallingsvikar, Sogn (Ref.nr. 3033396617) - 0 - 0 NOK Pr. år

Ships’ engineers
Fjord1 AS er i dag det største ferjeselskapet i Noreg, med samband i frå Rogaland i sør til Sør-Trøndelag i nord. Vi er ein attraktiv arbeidsplass som kontinuerleg søkjer kompetanse innanfor fleire ulike fagområde
Fjord1 AS - 2016-04-15 - Sogn og Fjordane

Miljøarbeidar - 60% stilling (A-sak 16/4631) - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals
Ledig stilling ved Sogn Jord- og Hagebruksskule - landsline for økologisk landbruk for perioden 15. august 2016 - 15. august 2017Miljøarbeidar - 60% stillingKrav til utdanning og praksis- Relevant utdanning innan helse- og omsorg- Bestått
Sogn Jord- og Hagebruksskule - 2016-06-14 - Sogn og Fjordane

Operasjonssjukepleiar (ref.nr. 3035808417) - 0 - 0 NOK Pr. år

Nursing professionals
Helse Førde HF gjev spesialisthelsetenester til innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider aktivt med pasienttryggleik, brukarmedverknad og leiarutvikling. Vi har sjukehus og psykiatriske institusjonar i seks kommunar, og vi driftar
Helse Førde, Lærdal sjukehus - 2016-04-21 - Sogn og Fjordane

Operatør - 0 - 0 NOK Pr. år

Earthmoving and related plant operators
OY FORCIT AB er Nordens ledende produsent av sivile og militære eksplosiver. Selskapet har hatt en stor vekst de siste årene og er en pålitelig og kunnskapsrik partner for våre kunder. Forcit utvikler, produserer og selger eksplosiver,
Forcit Norway AS - 2016-04-07 - Sogn og Fjordane

Overstyrmann i sambandet Stårheim-Isane, p.t. MF Selje (Ref. nr.: 3120452741) - 0 - 0 NOK Pr. år

Ships' deck officers and pilots
Fjord1 AS er i dag det største ferjeselskapet i Noreg, med samband i frå Rogaland i sør til Sør-Trøndelag i nord. Vi er ein attraktiv arbeidsplass som kontinuerleg søkjer kompetanse innanfor fleire ulike fagområde
Fjord 1 Fylkesbåtane - 2016-06-23 - Sogn og Fjordane

PhD-position in historical museum studies - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
Sogn & Fjordane University College invites applicants with interests and skills in historical museum studies to apply for a PhD-position within the research project "TRAUM - Transforming Author Museums". The successful candidate will be
Høgskulen i Sogn og Fjordane - 2016-02-18 - Sogn og Fjordane

Politibetjent 3 (Ref. nr.: 201600899) - 0 - 0 NOK Pr. år

Police inspectors and detectives
Vest politidistrikt, politiet i Sogn og Fjordane omfattar 22 lensmannsdistrikt og ein politistasjon i 25 kommunar, og er organisert i 3 geografiske driftseiningar med m.a felles beredskapsordningar, budsjett og resultatmål. Politimeister sitt hovudsete
Sogndal politistasjon - 2016-05-28 - Sogn og Fjordane

Reinhaldar 50% fast - Kommunalteknikk (Vårref 716) - 0 - 0 NOK Pr. år

Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments
Reinhaldar ca. 50% fast - KommunalteknikkStillingsinformasjonDet er ledig 48,6% fast stilling som reinhaldar ved Kjørnes barnehage ved tenesteeininga Kommunalteknikk frå snarast.Arbeidstid:
Sogndal kommune - 2016-05-13 - Sogn og Fjordane

Sivilingeniør (Bygg- og anlegg/Konstruksjon) - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineers
iVest Consult treng fleire medarbeidarar iVest Consult AS er eit rådgjevande ingeniør og arkitektselskap, som driv med fleirfagleg rådgjeving innan bygningar, anlegg, infrastruktur, arealplan, miljø, energi og vasskraft. iVest
iVest Consult - 2016-04-07 - Sogn og Fjordane

Sjåfør - 0 - 0 NOK Pr. år

Heavy truck and lorry drivers
VERTO NORGE AS er et bemanningsbyrå lokalisert på Sunnmøre. Vi samarbeider med store og små bedrifter over hele landet, og leverer innen alle bransjer og fagområder. Vi opplever til stadighet å finne medarbeidere til
Verto Norge AS (for kunde) - 2016-06-14 - Sogn og Fjordane

Sommarjobb som oppvaskhjelp - 0 - 0 NOK Pr. år

Kitchen helpers
Sommarjobb som sevitør, oppvaskhjelp og pikkoloDet er en grunn til at det er akkurat du som ønsker å jobbe i Nordic Choice Hotels. Du ser muligheter på våre 100 destinasjoner. Du tror du vil passe inn i vårt mangf
Quality Hotel Sogndal - 2016-03-18 - Sogn og Fjordane

Sommarjobb ( Vaskeri) (Ref. nr.: 2959754134) - 0 - 0 NOK Pr. år

Laundry machine operators
Solund kommune, eit lite øyrike ytst i Sognefjorden. Solund kommune har i underkant av 800 innbyggjarar. Her er ulike fritidsmogelegheiter, vi har god kommunikasjon til fastlandet, har fokus på at barn og unge skal ha eit godt miljø
Solund kommune - 2016-03-19 - Sogn og Fjordane

Teknisk konsulent til vår Kundeteneste - 0 - 0 NOK Pr. år

Telecommunications engineering technicians
Sognenett AS er eit framoverretta breibandselskap som tilbyr internett via fiber, xDSL, radioteknologi og kabel-TV. Me er størst på fiberutbygging i Sogn og tilbyr i tilleggTV-tenester gjennom den same fiberen frå ein av landets
Sognenett AS - 2016-05-25 - Sogn og Fjordane

 
 
nettstedet generert i 13.523089885712 sekunder