Job Politibetjent 3/2/1 (ref.nr. 201600896) Hedmark Innlandet politidistrikt - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel: Politibetjent 3/2/1 (ref.nr. 201600896)

Stillingsbeskrivelse:

Innlandet politidistrikt ble opprettet 01.01.16 og er landets største politidistrikt i geografisk utstrekning. Distriktet dekker fylkene Oppland og Hedmark og har ca 800 ansatte som daglig jobber for et tryggere Innland. Innlandet er i stadig vekst og har rikt næringsliv samt et godt utbygd skole- og utdanningstilbud. Innlandet er et spennende og mangfoldig distrikt med variert kulturtilbud og attraktive turistdestinasjoner. Distriktet har også flere større hovedfartsårer, både veier og jernbaner, samt flere grenseoverganger til Sverige.

Driftsenhet Solør med ca. 14 ansatte har et godt arbeidsmiljø, hvor frihet og fleksibilitet er noen av pilarene. Vi har store og varierte arbeidsutfordringer som kan gi både faglig og menneskelig utvikling. Det er etablert et vaktsamarbeid med driftsenhet Kongsvinger. Det er kort vei til byene Elverum og Kongsvinger. Vi har et god utbygd skole- og helsevesen, det er nok barnehageplasser og gode jobbmuligheter. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning , og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Ledig vikariat som politibetjent 3/2/1 - Driftsenhet Solør, Innlandet politidistrikt

Ved driftsenhet Solør er det ledig vikariat som politibetjent fra 01.06.2016 til 06.03.2017. Driftsenhet Solør består av lensmannskontorene Våler, Grue og Åsnes. Stillingen er for tiden stedsplassert i Åsnes. Ansettelse skjer i henhold til enhver tid gjeldende lover og regler.Det er 6 mnd. prøvetid.

Arbeidsoppgaver
 • Politioperativ tjeneste i turnus
 • Etterforsking av tildelte saker
 • Saksbehandling og andre oppgaver etter behov
Kvalifikasjoner
 • Bestått eksamen fra Politiskole/Politihøgskole
 • Kunnskaper om etaten og dens ulike arbeidsoppgaver
 • Kunnskaper om problemorientert politiarbeid
 • Kunnskaper om ordenstjeneste og etterforskning
 • Operativ godkjent
Utdanningsretning
 • Politi
Utdanningsnivå
 • Politiskole/Politihøgskole
Personlige egenskaper
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlige egnethet vil bli vektlagt
 • Plettfri vandel
Språk
 • Norsk
 • Engelsk
Vi tilbyr
 • Iht. politidistriktets kompetansekriterier, avlønnes stillingen som politibetjent 3/2/1, sko 1462/1460/1458
 • Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse
Arbeidssted:Negardsvegen 1, 2270 FlisaKontaktinfo:Jørn Arild Flatha, Driftsenhetsleder/Lensmann, (+47) 62539000Nøkkelinformasjon:Annonsør: Politiet, Innlandet politidistriktRef. nr.: 201600896Stillingsbrøk: 100%VikarStartdato: 01.06.2016Sluttdato: 06.03.2017For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]Søknadsfrist: 06.05.2016

Minstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: Innlandet politidistrikt

Arbeidsgiver adresse: 2270 FLISA

Job kort beskrivelse: Police inspectors and detectives

Land: Norge

Region: Hedmark

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

Administrerende direktør - 0 - 0 NOK Pr. år

Managing directors and chief executives
Sykehuset Innlandet HF er et av landets største helseforetak med om lag 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper.Helseforetaket har virksomhet på 49 ulike steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale
Sykehuset Innlandet HF - 2016-06-09 - Hedmark

Barnevernkonsulent (Ref.nr: 20160372) - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work and counselling professionals
Ringsaker har snaut 34 000 innbyggere og er innlandets mest folkerike kommune. Kommunen strekker seg fra Hamar i sør til Lillehammer i nord. Med over 100 km strandlinje til Mjøsa og med regionens flotteste ski - og turområder i Ringsaker-fjellet,
Ringsaker kommune - 2016-09-11 - Hedmark

Bilskadereparatør - 0 - 0 NOK Pr. år

Sheet-metal workers
Vår avdeling på Elverum trenger en medarbeider til. Er du den rette? Vi er et bilskadeverksted som utfører alle typer jobber for både private og forsikringsselskap. Bedriften har både lakkering og opprettingsavdeling. Vi
Mickelson Karosseri Elverum AS - 2016-08-18 - Hedmark

Brannkonstabler ( ID 16/3102 ) - 0 - 0 NOK Pr. år

Fire-fighters

Eidskog kommune - 2016-07-15 - Hedmark

Brukerstyrt personlig assistent (Ref.nr: 20160314) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Ringsaker har snaut 34 000 innbyggere og er innlandets mest folkerike kommune. Kommunen strekker seg fra Hamar i sør til Lillehammer i nord. Med over 100 km strandlinje til Mjøsa og med regionens flotteste ski - og turområder i Ringsaker-fjellet,
Ringsaker kommune - 2016-06-23 - Hedmark

CE-sjåfører (ferie) - 0 - 0 NOK Pr. år

Heavy truck and lorry drivers

StudentConsulting for kunde - 2016-04-16 - Hedmark

Distriktssjef - TINE Rådgiving Hedmark og Vest-Oppland (ref.nr. 3086777048) - 0 - 0 NOK Pr. år

Business services and administration managers not elsewhere classified
TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, Norvegia, TINE Brunost, Biola, YT og TINE Yoghurt. TINE eies av 10 000 melkebønder
TINE SA - 2016-05-28 - Hedmark

Ekspedisjonsleder - 0 - 0 NOK Pr. år

Business services and administration managers not elsewhere classified
Bergene Holm AS er en markedsledende totalleverandør av trelast til byggevarehandel og industrikunder. Selskapet har 420 ansatte fordelt på 8 produksjonsbedrifter i Norge og omsetter for 1,2
Bergene Holm as - 2016-03-10 - Hedmark

Energimontør KL/Elektriker/lavspentmontør (ref.nr. 3035746283) - 0 - 0 NOK Pr. år

Electrical line installers and repairers
I forbindelse med reform av jernbanesektoren i Norge skal Jernbaneverkets funksjoner overføres til et nytt direktorat og et nytt infrastrukturforetak fra og med 2017.​JERNBANEINFRASTRUKTURSELSKAPET SF (foreløpig navn) ble stiftet februar
Jernbaneverket - 2016-07-15 - Hedmark

Fagarbeidere (Ref.nr: 71) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Enhet for pleie-, rehabilitering og omsorg i Alvdal (PRO) omfatter 5 avdelinger: hjemmetjenester, institusjon, tjenesten for funksjonshemmede, kjøkken/renhold og aktivitetssenter. Enheten har ca 80 årsverk fordelt på 124 fast ansatte.
Alvdal kommune - 2016-04-28 - Hedmark

Ferievikarer - Helsesekretærer (ref.nr. 2899632428) - 0 - 0 NOK Pr. år

Medical assistants
Sykehuset Innlandet HF’s oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 ulike steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg
Sykehuset Innlandet HF - 2016-02-13 - Hedmark

Førstekonsulent/rådgiver - Seksjon for regnskapsstatistikk (ref.nr. 16/238) - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
Statistisk sentralbyråStatistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. SSBs 875 medarbeidere i Oslo og Kongsvinger og 170 intervjuere rundt om
Statistisk sentralbyrå - 2016-03-05 - Hedmark

Fotanalysemedarbeider - 0 - 0 NOK Pr. år

Physiotherapists
Vi blir stadig mer klar over hvilken mirakelkur aktivitet er for en rekke sykdommer, både fysiske og psykiske. Uansett alder må vi holde oss fysisk aktive. Skader og plager på grunn av feil valg av sko er det siste vi trenger. Fotproblemer
OnFeet AS - 2016-07-15 - Hedmark

hjelpearbeider - 0 - 0 NOK Pr. år

Hand packers

VEKSTHUSET REKRUTTERING AS - 2016-04-15 - Hedmark

Hovmester - 0 - 0 NOK Pr. år

Waiters
Trysil, Norges største og mest populære skisenter og vintersportssted. I dette fantastiske vinterlandet med skikjøring for både store og små, nybegynnere og eksperter langrennsspor og masse spennende uteaktiviteter ligger
Radisson Blu Resort Trysil - 2016-08-02 - Hedmark

HR-og organisasjonssjef (ref.nr. 2905794417) - 0 - 0 NOK Pr. år

Human resource managers
Med over 2500 ansatte, er Hamar kommune den største arbeidsplassen i Hamar. Medarbeiderne har bakgrunn fra mange ulike yrker og har svært allsidig kompetanse. Våre verdier er åpen, pålitelig, modig og helhetlig. Les mer
Hamar kommune - 2016-02-13 - Hedmark

Ingeniør innen vegforvaltning - 2. gangs utlysning (ref.nr. 3112879486) - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineering technicians
Med over 2500 ansatte, er Hamar kommune den største arbeidsplassen i Hamar. Medarbeiderne har bakgrunn fra mange ulike yrker og har svært allsidig kompetanse. Våre verdier er åpen, pålitelig, modig og helhetlig. Les mer
Hamar kommune - 2016-06-23 - Hedmark

Leder geomatikk - Forsvarsbygg utleie (ref.nr. 3123467397) - 0 - 0 NOK Pr. år

Geologists and geophysicists
Forsvarsbygg er eit forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg har som målsetjing å skape ei konkurransedyktig verksemd som kan levere etterspurde tenester innan eigedom, bygg og anlegg til marknadsretta prisar. Forsvarsbygg
Forsvarsbygg utleie - 2016-07-15 - Hedmark

Ledige lærlingplasser - Helsefag - Helse og omsorg (ref.nr. 2929206019) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Helse- og omsorg i Hamar kommune er stolte av å yte gode og fremtidsrettede tjenester slik at innbyggerne skal oppleve egenmestring og trygghet. Personalet er ressursen i vår avdeling. Vi arbeider derfor målrettet med kompetanseoppbygging,
Hamar kommune - 2016-02-14 - Hedmark

Økonomisjef i 100% stilling fra 1. august 2016 - 2. gangs utlysning - 0 - 0 NOK Pr. år

Accountants
Tolga kommune ligger i Nord-Østerdalen i Hedmark, midt mellom regionsentrene Tynset og Røros. Kommunen har ca. 1650 innbyggere. Disse er fordelt på bygdene Vingelen, Hodalen, Øversjødalen og kommunesenteret Tolga. Kommunen
Tolga Kommune - 2016-03-12 - Hedmark

Rørlegger - 0 - 0 NOK Pr. år

Plumbers and pipe fitters
Match Bemanning AS er en totalleverandør av bemanningstjenester og kan tilby utleie av bemanning, samt rekruttering til faste stillinger innenfor alle bransjer. Vi har erfarne og høyt kvalifiserte konsulenter som kan tilby deg spennende
Match Bemanning AS avd. Hamar - 2016-08-02 - Hedmark

Samfunns og organisasjonsutvikler - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
Engerdal kommune har ca. 1300 innbyggere, og kan tilby full barnehagedekning, et godt skoletilbud og et rikt kulturliv. Her er det er rimelig å bo, vakker natur, og gode og varierte muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Innen fagområde
Engerdal kommune - 2016-07-15 - Hedmark

Spesialpedagogisk rådgiver (Ref.nr: 2392) - 0 - 0 NOK Pr. år

Special needs teachers
Stange videregående skole har de studieforberedende utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama og det yrkesfaglige utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk. Skolen har ca 530 elevplasser og 100 ansatte.StillingsinformasjonStange
Stange videregående skole - 2016-05-21 - Hedmark

Storhamar videregående skole - Lærling dataelektronikerfaget (Ref.nr: 2286) - 0 - 0 NOK Pr. år

Information and communications technology installers and servicers
Vi sprer fremtidstro og optimisme i HedmarkVi trenger deg på laget!Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. Aktivitetene er spredt
Hedmark fylkeskommune - 2016-02-15 - Hedmark

Sykepleier - 0 - 0 NOK Pr. år

Tynset kommune er regionsenteret i Nord-Østerdal. Tynset har "byens funksjoner" med variert servicetilbud, men uten stress og mas. Lokalsjukehus, barnehager, skoler, helsetjenester, gode boligområder og et allsidig kulturtilbud er blant de tjenestene som kommunens vel 5500 innbyggere
Tynset kommune - 2016-04-15 - Hedmark

Sykepleier (ref.nr. 3182726773) - 0 - 0 NOK Pr. år

Sykehuset Innlandet HF’s oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 ulike steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets
Sykehuset Innlandet HF - 2016-09-11 - Hedmark

Tømrere - 0 - 0 NOK Pr. år

Carpenters and joiners
Rett Bemanning ble etablert i 2003 og vår kjernevirksomhet er formidling av vikarer til næringsliv og offentlige virksomheter, samt rekruttering til faste stillinger. Vårt mål er å være bransjens beste arbeidsgiver
Rett Bemanning AS Hamar - 2016-09-11 - Hedmark

Undervisningsstilling 100% vikariat (Ref.nr: 20160198) - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Ringsaker har snaut 34 000 innbyggere og er innlandets mest folkerike kommune. Kommunen strekker seg fra Hamar i sør til Lillehammer i nord. Med over 100 km strandlinje til Mjøsa og med regionens flotteste ski - og turområder i Ringsaker-fjellet,
Mørkved skole - 2016-04-24 - Hedmark

Vikariat i 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sykepleie, Avdeling for folkehelsefag (ref.nr. 16/00373) - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
Høgskolen i Hedmark er organisert i 4 avdelinger: Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap på Hamar, Avdeling for økonomi og ledelsesfag på Rena, Avdeling for folkehelsefag på Terningen Arena i Elverum og Avdeling
Høgskolen i Hedmark - 2016-02-18 - Hedmark

Voksenpedagogisk senter - 100 % undervisningsstilling (Ref.nr: 20160200) - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Ringsaker har snaut 34 000 innbyggere og er innlandets mest folkerike kommune. Kommunen strekker seg fra Hamar i sør til Lillehammer i nord. Med over 100 km strandlinje til Mjøsa og med regionens flotteste ski - og turområder i Ringsaker-fjellet,
Ringsaker kommune - 2016-04-24 - Hedmark

 
 
nettstedet generert i 27.334594011307 sekunder