Job Kokk (vikariat) Sogn og Fjordane Sisof - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel: Kokk (vikariat)

Stillingsbeskrivelse:
Ved vår kantine/kafé i høgskulen sitt bygg i Sogndal søker vi etter kokk i 100% vikariat frå oktober 2016 i eit år med mulegheit til forlenging.Du vil vere knytt mot kjøkkensjefen og direktør for tenester. Du skal vere med å utvikle kantina vår og forbetre tilbodet til studentane. Deler av oppgåvene vil vera tilrettelegging av selskap og catering, men største delen av arbeidet er dagleg kantinearbeid.For stillingane gjeld:Du bør ha utdanning som kokk med fagbrev, men erfaring kan vege opp mot utdanning. Høg fagleg interesse og eit brennande engasjement for jobben er viktig samt gode kommunikasjonsevne. Du må vera fleksibel og sørvisinnstilt, ha gode samarbeidsevne ,er resultatorientert og likar å arbeide i eit hektisk og ungdommeleg miljø.Vi tilbyr:Interessante og spennande arbeidsoppgåver. Løn etter avtale. SISOF har pensjonsavtale der det vert trekt 2% av bruttoløn.Søknad med stadfesta attestar og vitnemål kan innan 22.august 2016 sendast til Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane, Trolladalen 30, 6856 Sogndal, eller på e-post til post (at) sisof.noDu finn fleire opplysningar om SISOF på www.sisof.no.Spørsmål om stillingane kan rettast til kjøkkensjef Hugo Wikan tlf: 907 64 585 eller til direktør for tenester Vigdis Valeberg Høyheim tlf: 924 98 429

Minstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: Sisof

Arbeidsgiver adresse: Trolladalen 30 6856 SOGNDAL

Job kort beskrivelse: Cooks

Land: Norge

Region: Sogn og Fjordane

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Hvordan søke: Annet - se fritekst

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

2 Kyrkjetenar/reinhaldar - 0 - 0 NOK Pr. år

Building caretakers
Vi har ledig to stillingar som kyrkjetenar/reinhaldar frå 01.04.2016.Eikefjord kyrkje, 32 % og Stavang kyrkje, 10 %.Arbeidsoppgåver:-Ansvar for at kyrkja er ryddig og vert gjort klar i samband med gudstenester, kyrkjelege handlingar og utlån/utleige
Kinn kyrkjelege fellesråd - 2016-02-18 - Sogn og Fjordane

2 Operatører (Silgrain) - 0 - 0 NOK Pr. år

Metal processing plant operators
Elkem er blant verdens ledende selskaper innen miljøvennlig produksjon av metallprodukter og materialer. Hovedprodukter er silisium, silikon, spesiallegeringer til støperiindustrien, karbon og microsilica. Selskapet har produksjonsanlegg
Elkem Bremanger - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Barne- og ungdomsarbeidar ved Breim barnehage (16/849) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Vi har ledig 60 % vikariat som fagarbeidar for perioden 01.10.2016 -1 4.08.2017. Stillinga kan i tillegg kombinerast med eventuelle vikardagar som oppstår gjennom året i samband med t.d ferie og sjukefråvær. Søkjer primært
Fredrikstad kommune - 2016-06-23 - Sogn og Fjordane

Barneverntenesta - 100% miljøterapeut - 0 - 0 NOK Pr. år

Me har ein visjon om at Årdal kommune skal vera ein god kommune å bu, leva og arbeida i. Me er ca. 5.400 innbyggjarar fordelt på tettstadene Øvre Årdal og Årdalstangen. Årdal ligg der Sognefjorden kryp på land, ved inngangen til Utladalen og Jotunheimen.
Årdal kommune - 2016-07-15 - Sogn og Fjordane

Barservitør - 0 - 0 NOK Pr. år

Waiters
Hotel Alexandra er ei leiande bedrift innan turisme og kurs/konferanse i Stryn Kommune. Hotellet hadde i 2015 ei omsetning på 124 mill. NOK medknapt 76000 gjestedøgn. Hotellet er privateigd utan kjedetilknytning og er heilårsope.
Hotel Alexandra - 2016-04-07 - Sogn og Fjordane

Bussjåfør - Heltid - 0 - 0 NOK Pr. år

Bus and tram drivers
Tide ASA er et børsnotert kollektivselskap med hovedkontor i Bergen. Selskapet er blant de tre største aktørene på landbasert kollektivtransport i Norge og Danmark. Konsernet er organisert med datterselskaper innen ulike forretningsområder
Tide Buss AS - 2016-06-27 - Sogn og Fjordane

Butikkleder (Ref.nr. r9634) - 0 - 0 NOK Pr. år

Retail and wholesale trade managers
Erfaring fra butikk?ButikklederButikkleder søkes til etablert butikk i Førde. Stillingen er et engasjement med gode muligheter for den rette. Vi ser gjerne at du har erfaring fra butikk innen konfeksjon, møbel eller interiør
Personalhuset Staffing Group AS - avd. Å - 2016-03-17 - Sogn og Fjordane

Byggesakshandsamar - ingeniør/sivilingeniør/sivilarkitekt (saksnummer 16/1031) - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineering technicians
Byggesak og arealforvaltning har ledig 100 % fast stilling som rådgjevar frå 1. august 2016.Omtale av stillinga:Byggesak og arealforvaltning sine oppgåver er knytt til plansaker, byggesaker, oppmåling, landbruk og viltforvaltning.Førde
Førde kommune - 2016-04-01 - Sogn og Fjordane

Fabrikksjef - 0 - 0 NOK Pr. år

Professional services managers not elsewhere classified
Nortura SA er blant Norges største matkonsern og leverandør av merkene Gilde, Prior, Terina, Thulefjord, Joika og Eldhus.Nortura SA er et samvirke, eid av 18.700 bønder. Vi er 5.500
Nortura Sogndal - 2016-03-17 - Sogn og Fjordane

Fagarbeidere - 0 - 0 NOK Pr. år

Plumbers and pipe fitters
Baatbygg har med over 70 års drift posisjonert seg som et av Norges ledende verft for ombygging, reparasjon og utrustning av fartøy innenfor fiskeri, offshore og seismikk. Det at noen av verdens fremste rederier er faste kunder hos mener
Baatbygg AS - 2016-03-12 - Sogn og Fjordane

Ferievikarar 2016 - Assistentar (Arkivsaknr. 16/174) - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal care workers in health services not elsewhere classified
eid kommune har behov for ferievikarar i perioden 13.06.16-14.08.16.Fullstendig utlysning og søknadsskjema finn du på Eid kommune si heimeside: http://www.eid.kommune.no, elektroniske skjema.Merk
Eid kommune - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Helsefagarbeidar (ref.nr. 2908774386) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Fjaler kommune har om lag 2850 innbyggarar og utgjer ein del av HAFS-regionen med eit samla folketal på om lag 10500.Vi har mange varierte og godt organiserte fritidstilbod innan kultur og idrett, samt gode skular og sørvistilbod.UWC og Dalsåsen
Fjaler sjukeheim - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Jobbkonsulent - 0 - 0 NOK Pr. år

Personnel and careers professionals
Fretex-gruppen, som eies av Frelsesarmeen, er organisert som et konsern og består av fire attføringsbedrifter i Norge. Fretex skal bidra aktivt til at mennesker får arbeid gjennom ressurskartlegging, arbeidsrettet rehabilitering, kompetansebygging
Fretex Vest-Norge AS - 2016-03-24 - Sogn og Fjordane

Konsulent (ref.nr. 201600561) - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
Vest politidistrikt, politiet i Sogn og Fjordane omfattar 22 lensmannsdistrikt og ein politistasjon i 25 kommunar, og er organisert i 3 geografiske driftseiningar med m.a felles beredskapsordningar, budsjett og resultatmål. Politimeister sitt hovudsete
Aurland lensmannsdistrikt - Driftseining - 2016-04-08 - Sogn og Fjordane

Kontormedarbeidar 100% stilling (A-sak 15/9797) - 0 - 0 NOK Pr. år

General office clerks
Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) ligg sentralt i Aurland kommune - ein vidaregåande skule med landsline i økologisk landbruk med plass til 52 elevar fordelt på Vg2 Landbruk og gartnarnæring, økologisk og Vg3 Landbruk,
Sogn Jord- og Hagebruksskule - 2016-03-05 - Sogn og Fjordane

Kunderådgjevarar Privatmarknad - 0 - 0 NOK Pr. år

Credit and loans officers
Sparebanken Sogn og Fjordane er den leiande banken i fylket og har kontor i 21 av fylket sine kommunar i tillegg til kontor i Bergen. Banken har ein forvaltningskapital på vel 45 mrd. lroner og sysselset ca 270 årsverk.Vi søkjer
Sparebanken Sogn og Fjordane - 2016-07-15 - Sogn og Fjordane

Miljøarbeidar - 60% stilling (A-sak 16/4631) - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals
Ledig stilling ved Sogn Jord- og Hagebruksskule - landsline for økologisk landbruk for perioden 15. august 2016 - 15. august 2017Miljøarbeidar - 60% stillingKrav til utdanning og praksis- Relevant utdanning innan helse- og omsorg- Bestått
Sogn Jord- og Hagebruksskule - 2016-06-14 - Sogn og Fjordane

Økonom med erfaring fra kommunal sektor søkes til rådgivningsselskap i vekst - 0 - 0 NOK Pr. år

Financial and investment advisers
Sødermann Rådgivning AS er et rådgivningsselskap som yter tjenester mot kommunal sektor, i første rekke helse- og omsorgssektoren. Selskapet er per i dag lokalisert på Nordfjordeid i Sogn og Fjordane, og vi jobber ut mot
SØDERMANN RÅDGIVING AS - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Operasjonssjukepleiar (ref.nr. 3035808417) - 0 - 0 NOK Pr. år

Nursing professionals
Helse Førde HF gjev spesialisthelsetenester til innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider aktivt med pasienttryggleik, brukarmedverknad og leiarutvikling. Vi har sjukehus og psykiatriske institusjonar i seks kommunar, og vi driftar
Helse Førde, Lærdal sjukehus - 2016-04-21 - Sogn og Fjordane

Psykiater/Overlege (ref.nr. 3018682393) - 0 - 0 NOK Pr. år

Specialist medical practitioners
Helse Førde HF gjev spesialisthelsetenester til innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider aktivt med pasienttryggleik, brukarmedverknad og leiarutvikling. Vi har sjukehus og psykiatriske institusjonar i seks kommunar, og vi driftar
Helse Førde HF - 2016-06-04 - Sogn og Fjordane

Rørlegger - 0 - 0 NOK Pr. år

Plumbers and pipe fitters
Caverion designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Våre tjenester brukes blant annet i kontorbygg, butikker, boliger, offentlige lokaler, industrianlegg
Caverion Norge AS - 2016-05-05 - Sogn og Fjordane

Sakshandsamar - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals

Lærdal kommune - 2016-06-23 - Sogn og Fjordane

Servitör till historiskt hotell på västkusten - 0 - 0 NOK Pr. år

Waiters
.För att söka denna tjänst, vänligen klicka här:http://bit.ly/1UE5mtBVi är ett snabbt växande företag inom marknadsföring av platsannonser, rekrytering och bemanning. Vi erbjuder rekryteringslösningar
WORKNORWAY GROUP AS - 2016-06-27 - Sogn og Fjordane

Shop assistant - 0 - 0 NOK Pr. år

Shop sales assistants
About the company: Saga Souvenir is a family run company and consists of 3 shops. We are situated in the midst of Fjord-Norway. With thousands of cruise and buss tourists from all over the world arriving for a few hours or days. This makes the little
Saga Souvenir AS - 2016-08-18 - Sogn og Fjordane

Sjåførlærar - 0 - 0 NOK Pr. år

Driving instructors

Høgheim Trafikkskule - 2016-03-12 - Sogn og Fjordane

Sjukepleiar (Ref. nr.: 2922368329) - 0 - 0 NOK Pr. år

Gulen kommune ligg på sørsida av Sognefjorden, heilt ut mot havet. Innbyggjartalet er ca. 2 300. Kommunen har ca. 400 tilsette, som arbeider etter visjonen samarbeid for utvikling! Les meir her:Gulen kommune har ledig 100% fast stilling som sjukepleiar frå snarast. Turnus inneheld
Gulen kommune - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Sommarjobb for helsesekretær/sjukepleiar(Ref.nr: 517) - 0 - 0 NOK Pr. år

Medical assistants
Aurland ligg fint til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Vi er omlag 1700 innbyggjarar fordelt på bygdene Aurlandsvangen, Undredal, Flåm, Gudvangen og Vassbygdi. Aurland kommune satsar spesielt på trygge og gode
Aurland legekontor - 2016-04-15 - Sogn og Fjordane

Sommarvikar ortopedisk poliklinikk (ferie) (ref.nr. 2900958393) - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal care workers in health services not elsewhere classified
Helse Førde HF leverer spesialisthelsetenester til dei 109 000 innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje brukarane det beste tilbodet innanfor rammene styremaktene
Helse Førde HF - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Tømrere - 0 - 0 NOK Pr. år

Carpenters and joiners
VERTO NORGE AS er et bemanningsbyrå lokalisert på Sunnmøre. Vi samarbeider med store og små bedrifter over hele landet, og leverer innen alle bransjer og fagområder. Vi opplever til stadighet å finne medarbeidere til
Verto Norge AS (for kunde) - 2016-04-09 - Sogn og Fjordane

Waiter / Waitress - Fjordhotel - Sognefjord - Norway - 0 - 0 NOK Pr. år

Waiters
Hotel Mundal sits picturesquely by the Fjærlandsfjord area.The short way from the fjord up to the glaciers attracted artists, hikers, and tourists by the end of the 1800s. The natural reserve Bøyaøyri and an area of the Jostedalsbreen
Hotel Mundal - 2016-07-15 - Sogn og Fjordane

 
 
nettstedet generert i 11.483933925629 sekunder