Job Helsepersonell (lege) - Raumyr helsekontor (Ref.nr: 958) Buskerud Kongsberg kommune - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel:
Helsepersonell (lege) - Raumyr helsekontor (Ref.nr: 958)

Stillingsbeskrivelse:

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Buskerud og Vestfold er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen.

Kort om stillingen

Vi søker sykepleiere, helsesøstere, lege og annet helsepersonell i inntil 100% stilling til Raumyr helsekontor. I tillegg har vi 50 % jordmorstilling ledig.

Raumyr helsekontor ble opprettet i januar 2016 og er lokalisert på Raumyr transittmottak. Helsekontoret er bemannet med lege, sykepleiere, helsesøster og jordmor. Vi er fortsatt i etableringsfasen og har behov for flere medarbeidere. Vi søker selvstendige fagpersoner som er villig til å være med å bygge opp og drifte denne kommunale helsetjenesten. Helsesøster, jordmor og sykepleiere blir fast ansatt i Kongsberg kommune. Annet helsepersonell kan ansettes i faste og midlertidige stillinger.

Innhold i stillingen

Helsepersonellet skal sørge for helsetjenester til asylsøkerne på Raumyr transittmottak jmf "Veileder for helsetjenestetilbud til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente". Det er en spennende arbeidsplass med mange ulike utfordringer.

Vi tilbyr

Spennende og utfordrende arbeid.Tverrfaglig samarbeid.Veiledning.

Lønn etter kommunalt regulativGod pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Krav og ønsker til deg

- gode kommunikasjonsevner og stor arbeidskapasitet- evne til samarbeid og fleksibilitet både internt og med andre tjenester- evne til å omgås og motivere pasienter med store endringer i livet- engasjert- god helse og godt humør- reflektert og løsningsorientert- har evne til å gi og ta imot veiledning - evne til å lytte, ta raske vurderinger og beholde roen- evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar

Personlig egnethet for stillingene vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

Helsepersonell med norsk autorisasjon

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Stillingtype: Fast ansattKontakter:Sidsel Johnsrud, seksjonsleder helsestasjon, , Mobil: , Arbeid: +4748166504Nina Evensen Stølen, seksjonsleder legevakt, , Mobil: +4748166519, Arbeid: +4748166519 For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema:

Minstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: Kongsberg kommune

Arbeidsgiver adresse: 3616 KONGSBERG

Job kort beskrivelse: Generalist medical practitioners

Land: Norge

Region: Buskerud

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

Administrerende direktør - 0 - 0 NOK Pr. år

Managing directors and chief executives
Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS er et kommunalt selskap under etablering i Drammen. Selskapet skal ivareta kommunens utviklerrolle for eiendommer som har et forretnings-/byutviklingsmessig potensial. Selskapet etableres med et eksternt styre og får
Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS - 2016-06-04 - Buskerud

Assistent (ID 1589) - 0 - 0 NOK Pr. år

Teachers’ aides
TjenestestedSylling skole er en 1-10-skole med ca. 300 elever og 40 ansatte. Skolen ligger øverst i Lierdalen ved Holsfjordens bredd med flotte arenaer for fysisk aktivitet, kreativitet, lek og utfoldelse i nærmiljøet. Personalet er
Sylling skole - 2016-06-23 - Buskerud

Badevakter (ref.nr. 3133911696) - 0 - 0 NOK Pr. år

Protective services workers not elsewhere classified
Røyken - en moderne kommune, med godt arbeidsmiljø for de 1500 ansatte i små og store enheter. Kommunen er nabokommune med Hurum, Asker og Lier. Det tar 20 min fra Drammen og 30 min
Røykenbadet - 2016-07-15 - Buskerud

Barnehagelærer (StillingsID: 515) - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Vi er en liten barnehage med 24 barn i alderen 0-6 år. Vi har totalt 5,4 stillinger. barnehagen ligger i et rolig boligpmråde med fine muligheter til å gå turer i nærområdet.Barna er delt i 2 grupper, Tommeliten 1-2
Jordbærkollen Barnehage SA - 2016-03-01 - Buskerud

Bedriftsrådgiver - 0 - 0 NOK Pr. år

Management and organisation analysts
I Hønefoss Sparebank er vi stolte av å ha en nær tilknytning til vårt lokalmiljø. Som lokalbank er vi opptatt av å ha mot til å skape muligheter,både for kunder, lokalsamfunn og ansatte.Vi ønsker
Hønefoss Sparebank - 2016-04-07 - Buskerud

Butikkselger - 0 - 0 NOK Pr. år

Shop sales assistants
Perfekt mote, Eiker Senter, HokksundHos Perfekt mote finner du moteklær for jenter og dame og herre til en aktiv hverdag,jobb og party. Her kan du fornye deg ofte uten at det koster for mye.Perfekt mote fører i hovedsak merkevarer fra VeroModa,
Perfekt mote - 2016-08-02 - Buskerud

Dommerfullmektiger - 0 - 0 NOK Pr. år

Judges
Kongsberg og Eiker tingrett er en fullfaglig domstol med et mangfoldig distrikt og varierte arbeidsoppgaver.Embetet har 3 embetsdommere og 5 dommerfullmektiger. Vi holder til i Hokksund og Kongsberg med kontorsted begge steder.2 dommerfullmektigstillinger
Kongsberg og Eiker tingrett - 2016-05-25 - Buskerud

Fagarbeidere/ montører - 0 - 0 NOK Pr. år

Structural-metal preparers and erectors
Plate & Sveiseverksted har eksistert siden 1959, med verksted og kontor på Darbu, ca. en mil fra Hokksund retning Kongsberg. Vår virksomhet består hovedsakelig av stålkonstruksjoner til industri og anlegg, samt syrefast og
Fiskum Plate og Sveiseverksted AS - 2016-03-01 - Buskerud

Fagbioingeniør - Medisinsk diagostikk (Ref. nr.: 2907291881) - 0 - 0 NOK Pr. år

Medical and pathology laboratory technicians
Vestre Viken helseforetak leverer spesialisthelsetjenester til 477 000 innbyggere i 26 kommuner. I tillegg til sykehusene i Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike har vi et av landets mest komplette tilbud for rus- og psykiatribehandling. Vestre
Drammen Sykehus - 2016-02-13 - Buskerud

Faglig leder treningssenter (ref.nr. 2953067025) - 0 - 0 NOK Pr. år

Sports, recreation and cultural centre managers
Røyken - en moderne kommune, med godt arbeidsmiljø for de 1500 ansatte i små og store enheter. Kommunen er nabokommune med Hurum, Asker og Lier. Det tar 20 min fra Drammen og 30 min fra Oslo med bil. Det er gode kollektivmuligheter
Røyken kommune - 2016-03-01 - Buskerud

Flinke malere - 0 - 0 NOK Pr. år

Painters and related workers
A-Personell formidler personell, til vikariat / prosjekter / faste stillinger. Vi jobber med et bredt spekter av fagområder.Pga. økende oppdragsmengde søker vi nå etter dyktige malere. Arbeidsoppgaver Innvendig/ utvendig maler
A-Personell AS (For kunde) - 2016-04-17 - Buskerud

Gartner - 0 - 0 NOK Pr. år

Gardeners, horticultural and nursery growers
Modum Bad er en landsdekkende diakonal institusjon for behandling av psykiske lidelser, forebygging, forskning og formidling. Modum Bad omfatter kliniske avdelinger, med 121 pasientplasser og et poliklinisk behandlingstilbud i Oslo, Poliklinikken, kurs
Modum Bad - 2016-02-13 - Buskerud

Helsefagarbeidar/miljøarbeidar - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Ål kommune, midt mellom Oslo og Bergen er den største av Hallingdals-kommunane med ca. 4.800 innbyggjarar, og med Bergensbanen og Rv. 7 som hovudårer. Flott natur og gode tilhøve for sport og friluftsaktivitetar. Kommunen har
Ål kommune - 2016-09-11 - Buskerud

Hjelpepleier/helsefagarbeider (ref.nr. 3119292633) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 477 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi
Drammen sykehus - 2016-06-23 - Buskerud

Logoped-Kongsberg kommune (Ref.nr: 1128) - 0 - 0 NOK Pr. år

Audiologists and speech therapists
Kongsberg kommune har 26.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Buskerud og Vestfold er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt
Kongsberg kommune - 2016-09-11 - Buskerud

Medarbeidere - 0 - 0 NOK Pr. år

Institutt for Sjelesorg Modum Bad er et ressurssenter for sjelesørgerisk praksis, fagutvikling of formidling. Instituttet ble en del av Modum Bad fra 1. januar 2016.Vi satser..... og trenger inntil to dyktige og dristige medarbeidere. Aktuell fagbakgrunn: Teologi/kristendom, sjelesorg, psykologi.Konakt:
Institutt for Sjelesorg Modum Bad - 2016-05-11 - Buskerud

Mekaniker Tunge kjøretøy - 0 - 0 NOK Pr. år

Motor vehicle mechanics and repairers
Team Verksted Øst AS avdeling Slemmestad er et merkeuavhengig verksted for lastebil, buss og hengere. Vi er en del av Team Verksted, som er en av Norges største merkeuavhengige verkstedkjeder for tunge kjøretøy. Team
Team Verksted AS - Team Verksted Øst AS - 2016-05-02 - Buskerud

Pedagogisk Leiar - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Ål kommune.Oppvekstsektoren.100 % fast stilling som pedagogisk leiar i Sundre barnehage frå 01.08.16.For fullstendig utlysingstekst, sjå kommunen si heimeside www.aal.kommune.noSøknad via elektronisk søknadsskjema på
Sundre barnehage - 2016-06-14 - Buskerud

Pedagogiske leder - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Hedensrud Barnehage er privat, med 4 avdelinger med barn fra 0-6 år. Satsningsområder er sosial kompetanse og språk. VI jobber med kompetanseløftet Være Sammen. Barnehagen ligger flott til og vi har et variert og utfordrende
Hedensrud barnehage - 2016-07-15 - Buskerud

Politibetjent (Ref. nr.: 2917374926) - 0 - 0 NOK Pr. år

Police inspectors and detectives
Sør-Øst politidistrikt ble opprettet 1. januar 2016. Distriktet består av fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold i tillegg til Jevnaker kommune i Oppland. Distriktet består av 54 kommuner, og strekker seg fra Kragerø i
Sør-Øst politidistrikt, Kongsberg politi - 2016-02-14 - Buskerud

Prosjektmedarbeider (Ref. nr.: 2902400936) - 0 - 0 NOK Pr. år

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 67 000 mennesker i kommunen, men byen er regionshovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv
Fjell Helse- og omsorgsdistrikt - 2016-02-18 - Buskerud

Prosjektstilling - oppsøkende tillitsperson - rus (Ref.nr: 334) - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals
NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. NAV Ringerike har ca. 70 ansatte. Kontoret er
NAV Ringerike - 2016-06-23 - Buskerud

Psykiatrisk sykepleier/vernepleier (ref.nr. 2998681965) - 0 - 0 NOK Pr. år

Nursing professionals
Vestre Viken helseforetak leverer spesialisthelsetjenester til 477 000 innbyggere i 26 kommuner. I tillegg til sykehusene i Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike har vi et av landets mest komplette tilbud for rus- og psykiatribehandling. Vestre
Vestre Viken HF, BUPA - 2016-03-20 - Buskerud

Resepsjonist - 0 - 0 NOK Pr. år

Hotel receptionists
Vestlia Resort er et lunt og koselig lodgehotell på Geilo hvor hele familien vil trives. Vi har en fantastisk ski in - ski out beliggenhet like ved Geilolia Skisenter. Langrennsløypene finner du rett utenfor døren og preparerte
Vestlia Resort - 2016-04-15 - Buskerud

selger - 0 - 0 NOK Pr. år

Commercial sales representatives
Salto Alto AS er et nytt firma som trenger en driftig selvstendig salgsperson for å vokse. Vi lyser ut en foreløpig 50% stilling med mulighet for en interessant fast full stilling.Følgende arbeidsoppgaver:- Utarbeidelse og utsendelse
SALTO ALTO AS - 2016-05-25 - Buskerud

Sushi chef - 0 - 0 NOK Pr. år

Cooks
Vi er en restaurant som serverer smaksrike retter fra det japanske kjøkkenet. Både sushi og japanske spesialiteter er på menyen.Vårt hovedmål er å tilby våre gjester den beste mulige totalopplevelsen. Vi i Arigato
Arigato Japanese Kitchen - 2016-03-10 - Buskerud

Sykepleier - 0 - 0 NOK Pr. år

Litt om Hol kommune og om tettstedet  Geilo:Kommunen er nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby. Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted. Bergensbanen og sentralt veinett gjør kommunen godt tilgjengelig. Vi har et rikt og aktivt
Hol kommune - 2016-03-03 - Buskerud

Sykepleier (ref.nr. 2996618795) - 0 - 0 NOK Pr. år

Røyken - en moderne kommune, med godt arbeidsmiljø for de 1500 ansatte i små og store enheter. Kommunen er nabokommune med Hurum, Asker og Lier. Det tar 20 min fra Drammen og 30 min fra Oslo med bil. Det er gode kollektivmuligheter med både tog, båt og buss.Røyken
Røyken kommune - 2016-03-19 - Buskerud

Sykepleiere (Ref. nr.: 2947951038) - 0 - 0 NOK Pr. år

Vestre Viken helseforetak leverer spesialisthelsetjenester til 477 000 innbyggere i 26 kommuner. I tillegg til sykehusene i Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike har vi et av landets mest komplette tilbud for rus- og psykiatribehandling. Vestre Viken er en del av Helse Sør-Øst, har
Vestre Viken HF, Drammen sykehus - 2016-02-19 - Buskerud

Undervisning TIP, VG2 Arbeidsmaskiner (ref.nr: 4363) - 0 - 0 NOK Pr. år

Vocational education teachers
Rosthaug videregående skole er en kombinert videregående skole med 10 utdanningsprogram fordelt på 38 klasser med ca 670 elever og 160 ansatte. Skolen ligger på Åmot i Modum, sentralt plassert i Midt-fylket. Mer informasjon
Rosthaug videregående skole - 2016-03-19 - Buskerud

 
 
nettstedet generert i 27.451621055603 sekunder