Job Fysioterapeut (Ref.nr: 120) Møre og Romsdal Aure kommune - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel: Fysioterapeut (Ref.nr: 120)

Stillingsbeskrivelse:

Aure kommune har vel 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Sør-Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv med Statoil som den største arbeidsplassen, aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no

Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 9 linjeledere.

Fysioterapeut/Folkehelsekoordinator - 100% Fast stilling 

Om stillingen

Aure kommune, Enhet for helse og familie, har ledig fast stilling som fysioterapeut og folkehelsekoordinator.

Vi ønsker å kombinere 50% folkehelsekoordinator med en fysioterapeut i 50% stilling:

Stillinga er ledig fra d.d.

 

50% stilling som folkehelsekoordinator

Aure kommune er med i prosjektet Folkehelsearbeid gjennom God Helse- Partnerskapet i fylket. Målet med prosjektet

er at flest mulig lever et godt liv og mestrer sin egen livssituasjon. Satsingen skjer gjennom samarbeid med kommuner, skoler, frivillige organisasjoner og offentlige etater.

 

Arbeidet for en bedre folkehelse er koordinert med en nasjonal, overordnet satsing og skjer i hovedsak på fem områder:

 

* Økt fysisk aktivitet, Bedre psykisk helse, Sunnere kosthold, Redusert bruk av tobakk, En ansvarlig rusmiddelkultur

 

Noen av arbeidsoppgavene vil være: 

* Skaffe oversikt over faktorer i kommunen som påvirker folkehelsa i samarbeid med  bl.a folehelseteamet, hvor bl.a kommuneoverlegen deltar.

*  Delta og koordinere i etablerte arbeidsoppgaver knyttet til kommunen sitt folkehelsearbeid, eksempelvis UngData og DelTa.

*  Delta i utvikling av kommunens planer med fokus på folkehelse.

* Initiere målrettede enkelttiltak som følger av oversikten over kommunens folkehelseutfordringer.

 

50 % stilling som fysioterapeut

Fysioterapioppgavene vil i hovedsak være knyttet til hjemmeboende i alderen  0-100, og skjer i nært samarbeid med bl. ergoterapeut samt enhet for hjemmetjeneste og teamet av kommunale fysioterapeuter.

 

Noen av arbeidsoppgavene vil være: 

* Hverdagsrehabilitering - individuell behandling og kartlegging av funksjonsnivå / ressurser hos brukere i samarbeid med ergoterapeut.

* Drive helsefremmende og forebyggende arbeid med gruppefokus, eksempelvis gruppetrening, svømmebassenggrupper.

* Bidra til gode rutiner og kvalitetsutvikling av det tverrfaglige tjenestetilbudet.

* Veiledning av annet personell, brukere og pårørende.

 

Vi ønsker deg som har:

* Norsk autorisasjon som fysioterapeut. Andre utdanninger med fokus på bevegelse, behandling og rehabilitering kan vurderes ved manglende fysioterapiautorisasjon.

* Interesse for og lyst til å drive folkehelsearbeid.

* IKT-kunnskaper.

* Sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid.

* Fleksibilitet og initiativrikhet.

* Evne til å arbeide selvstendig, men også samarbeide godt med andre og ha evne til å prioritere.

 

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, og aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Vi kan tilby

* En spennende stilling hvor d

Minstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: Aure kommune

Arbeidsgiver adresse: 6689 AURE

Arbeidsgiver telefonnummer: 92031836

Job kort beskrivelse: Physiotherapists

Land: Norge

Region: Møre og Romsdal

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

2 Sykepleiere/Helsefagarbeidere, natt (16/936) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Hjemmetjenester indre bydel søker:71,36 % stilling, natt.62,44 % stilling, natt.Stillingene er knyttet til en bruker med respirator i sitt hjem. God opplæring vil bli gitt. Det søkes primært etter sykepleier eller helsefagarbeider,
Ålesund Kommune - 2016-02-15 - Møre og Romsdal

Apoteker - 0 - 0 NOK Pr. år

Pharmacists
Apotek 1 er Norges største apotekkjede og vi er stadig i vekst. Hos oss jobber 3000 dedikerte medarbeidere og vi er også landets største farmasøytiske arbeidsgiver. Vi har en stolt kultur med klare ambisjoner om alltid å
Apotek 1 Mørejarlen - 2016-04-25 - Møre og Romsdal

Arbetsledare till plastavdelning i båtrproduktion - 0 - 0 NOK Pr. år

Manufacturing managers
För att söka denna tjänst, vänligen klicka här:http://bit.ly/1mTStSSVi är ett snabbt växande företag inom marknadsföring av platsannonser, rekrytering och bemanning. Vi erbjuder rekryteringslösningar till
Worknorway Group AS - 2016-02-13 - Møre og Romsdal

Automasjonsingeiør (Programmering) - 0 - 0 NOK Pr. år

Electronics engineering technicians
OptimarStette er en av verdens fremste innovasjonsbedrifter innen fiskehåndteringsutstyr til havs og på land. Bedriften utvikler produkter som automatiserer håndtering av fisk, fra fisken kommer opp av havet til den er ute hos forbruker.På
OptimarStette - 2016-05-22 - Møre og Romsdal

Barnehagelærar - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Blåtinden barnehage ligg idyllisk til i Haddal, i Ulstein kommune, med kort veg til fjell, skog og fjøre. Aktivt uteliv er eit stort satsingsområde og barnehagen har eiga utegruppe. I januar 2016 opna barnehagen ny småbarnsavdeling,
Blåtinden Barnehage - 2016-05-06 - Møre og Romsdal

Dagleg leiar - 0 - 0 NOK Pr. år

Construction managers
Krogset Bygg AS blei stifta i 1982, og har vore aksjeselskap sidan 1989. Vi held til på Vikebukt i Vestnes kommune. Krogset Bygg AS har for tida 4 tilsette. Mesteparten av vår verksemd føregår lokalt, men vi har også oppdrag
Krogset Bygg AS - 2016-04-03 - Møre og Romsdal

Daglig leder - 0 - 0 NOK Pr. år

Production clerks
- Mottak av avfall, herunder pakking og salg trevirke, plast samt papp og papir - Basetjenester - utleie av personell og materiell - Vaktmestertjenester Håndtere kunder og levereandører og egne ansatte, i ordre/produksjonssammenheng. Mottak
LOGISTIKK OG BASESERVICE AS - 2016-08-18 - Møre og Romsdal

Elektrikere (ferie) - 0 - 0 NOK Pr. år

Building and related electricians

Mørenett - 2016-03-17 - Møre og Romsdal

Fagarbeider - produksjon og utvikling - 0 - 0 NOK Pr. år

Carpenters and joiners
Varde AS i Kristiansund er en av Midt-Norges ledende Arbeids- og Inkluderingsbedrifter. Bedriften har osm primæroppgave og bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid og at personer som står i fare for å
Varde AS - 2016-06-01 - Møre og Romsdal

Ferievikarar (heimehjelper) - 0 - 0 NOK Pr. år

Home-based personal care workers
Helse og omsorg søkjer ferievikarar i tida 20.06.16 - 14.08.16,for sjukepleiarar, vernepleiarar, miljøterapeutar, aktivitørar, hjelpepleiarar, heimehjelper og assistentar ved Heimebasert omsorg, Butenesta, Midsund sjukeheim og Kjøkkenet.Kontaktperson;-
Midsund kommune - 2016-02-13 - Møre og Romsdal

Helsesekretær eller sjukepleiar ved Haramsøy legekontor - 0 - 0 NOK Pr. år

Medical assistants
.Haram kommune har ledig stilling for helsesekretær eller sjukepleiar ved Haramsøy legekontor.Eining for Helsetenester har ledig fast stilling i 50% for autorisert helsesekretær eller sjukepleiar. Stillinga er ledig frå 18.05.16.Vi
Haram kommune - 2016-03-03 - Møre og Romsdal

Hjelpepleiarar (Ferie Saksnr. 16/69.) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Institusjonar, bemanna omsorgsbustader og heimebasert omsorg.Ferievikarar i tida 20.06.16 - 15.08.16.Haram kommune søker etter sjukepleiarar/hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar/assistentar og studentar. Søknadsfrist: 01.03.16. For meir informasjon
Haram kommune - 2016-02-14 - Møre og Romsdal

HR Business Partner - 0 - 0 NOK Pr. år

Human resource managers
Fast stillingHydro is a global aluminium company with production, sales and trading activities throughout the value chain, from bauxite, alumina and energy generation to the production of primary aluminium and rolled products as well as recycling. Based
Hydro Aluminium AS - 2016-09-11 - Møre og Romsdal

HR- konsulenter - 0 - 0 NOK Pr. år

Employment agents and contractors
Brisk Kompetansesenter AS er en moderne og mangfoldig kvalifiseringsbedrift med 100 ansatte sentralt beliggende på Moa i Ålesund. Vår målsetting er å levere gode tjenester innen avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere.
BRISK KOMPETANSESENTER - 2016-04-21 - Møre og Romsdal

Inntaksrådgiver - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2016-05-28 - Møre og Romsdal

Lærar i heste- og hovslagerfag (Ref.nr: 2655) - 0 - 0 NOK Pr. år

Secondary education teachers
Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar.Vi skal vere ein god tenesteytar for innbyggjarane
Gjermundnes vidaregåande skule - 2016-03-24 - Møre og Romsdal

Lærarar - 0 - 0 NOK Pr. år

Secondary education teachers
- Inntil 100 % vikariat bygg- og anleggsteknikk- Inntil 100 % engasjement helse- og oppvekstfag- Inntil 100 % engasjement i norsk, engelsk samfinnsfag og matematikk.- Omlag 40 % engasjement i morsmålsundervisning/tolk i latvisk.Fullstendig utlysningstekst
Ørsta vidaregåande skule - 2016-07-15 - Møre og Romsdal

Lege i spesialisering - Avdeling for distriktspsykiatriske senter Nordmøre og Romsdal (Ref. nr.: 2016/1029) - 0 - 0 NOK Pr. år

Specialist medical practitioners
Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Verksemda omfattar sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund samt fleire
Kristiansund sykehus - 2016-05-22 - Møre og Romsdal

Miljøarbeidar - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Haram kommune har ledig fast stilling for miljøarbeidar i 70% stilling. Arbeidsstad: Psykiatritenesta, Oasen dagsenter.Psykiatritenesta i Haram er samansett av fleire tilbod, eit av dette er Oasen dagsenter - som er eit tilbod for personar
Haram kommune - 2016-09-11 - Møre og Romsdal

Pedagogisk leiar (Stillings-ID: 403) - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Ledig stilling for barnehage lærar Det er ledig inntil 100% fast stilling som pedagogisk leiar i barnehagen i Vanylven kommune med tilsetting frå 01.08.2016, arbeidsstad p.t. Åheim barnehage.Stillings-ID: 403Krav og ynskje til stillinga:Til
Åheim barnehage - 2016-05-22 - Møre og Romsdal

Prosjektleder - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
Aure kommune har vel 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa tilSør-Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund
Aure kommune - 2016-03-01 - Møre og Romsdal

Servicemekaniker - 0 - 0 NOK Pr. år

Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers
A-K maskiner er en del av Bertel O. Steen konsernet og landets ledende private leverandør av maskiner og redskaper til landbruks- og anleggsbransjen. Vi er ca. 400 medarbeidere og har en omsetning
A-K maskiner Ørsta - 2016-06-23 - Møre og Romsdal

Sjåfører - 0 - 0 NOK Pr. år

Heavy truck and lorry drivers
Sjåfører for snarlig tiltredelse, eller etter avtale, med sertifikat D, C, CE.- Tankbil transport i Norge og Skandinavia med/uten ADR- Bussjåfør Kl. D sesongen 2016Dine kvalifikasjoner: Erfaring innen buss er en fordel, opplæring
Tornes Trading AS - 2016-04-29 - Møre og Romsdal

Sjukepleiar/vernepleiar ved Dalebu bustader - 0 - 0 NOK Pr. år

.Haram kommune har ledig stilling for sjukepleiar/vernepleiar. Arbeidsstad: Dalebu bustader, som er eit av tilboda i Psykiatritenesta, eit heildøgnstilbod der ein utfører miljøarbeid til heimebuande personar busett i Dalebu eller omliggande område. Fast stilling for
Haram kommune - 2016-07-15 - Møre og Romsdal

Spesialpedagog og miljøterapeut (16/2467) - 0 - 0 NOK Pr. år

Special needs teachers
Blindheim barneskole søker:Spesialpedagog og miljøterapeut (16/2467)Blindheim barneskole har ledig stilling for spesialpedagog og miljøterapeut. Stillingene vil være i størrelsesorden 80-100 %. Stillingene er knyttet
Blindheim barneskole - 2016-04-21 - Møre og Romsdal

Sykepleier - 0 - 0 NOK Pr. år

unspecified
Gjemnes kommune - 2016-09-11 - Møre og Romsdal

Tannhelsesekretær - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal care workers in health services not elsewhere classified

Møre og Romsdal fylkeskommune - 2016-04-28 - Møre og Romsdal

Trusopplærar/kateket/menighetspedagog - 0 - 0 NOK Pr. år

Religious associate professionals
Aukra er ein øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal, med omlag 3.400 innbyggarar. Med ilandføringa av gass frå Ormen Lange-feltet og som gassknutepunkt for Norskehavet  er kommunen sikra eit unikt utgangspunkt for
Aukra sokneråd - 2016-03-19 - Møre og Romsdal

Undervisningsstilling ID 913 - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
ID 913 - undervisningstilling - 100% stilling - Helland skuleFullstendig utlysing for stillingane og korleis ein skal søke, finn de på heimesida: www.vestnes.kommune.no, NAV.no eller ved å ta kontakt med Servicekontorot i Vestnes kommune,
Helland skule - 2016-03-17 - Møre og Romsdal

Vektere, sommervikarer deltid - 0 - 0 NOK Pr. år

Security guards
Securitas er en kunnskapsleder innen sikkerhet med virksomhet i 51 land i Nord-Amerika, Europa, Latin-Amerika, Midtøsten, Asia og Afrika. Med mer enn 2000 avdelingskontorer og vel 300 000 medarbeidere utgjør vi en forskjell hver dag, året
6523 Trondheim Lufthavn Værnes - 2016-04-02 - Møre og Romsdal

 
 
nettstedet generert i 26.274713993073 sekunder