Job Førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistiling) i medisin (psykiatri) Hordaland Universitetet i Bergen - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel:
Førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistiling) i medisin (psykiatri)

Stillingsbeskrivelse:

 

Jobbnorge ID: 124066

Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 1, Seksjon for psykiatri, er det ledig ei mellombels bistilling som førsteamanuensis/universitetslektor (20 %) i medisin (psykiatri) for fire (4) år. Dersom det ikkje melder seg søkjarar med førsteamanuensiskompetanse, kan ein tilsette universitetslektor (20 %). Stillinga er knytt til hovudstilling ved Helse Førde, Førde sentralsjukehus. Arbeidsstad er ved dette sjukehuset.

 

Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og andre tilhøve som vert lagt vekt på ved tilsetjinga, kan ein finna lenger nede på denne sida.

 

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å venda seg til instituttleiar Nils Erik Gilhus, Klinisk institutt 1, e-post: nils.gilhus (at) k1.uib.no , tel.: + 47 55 97 50 74.

 

Kvalifikasjonar

For stillinga som førsteamanuensis er det naudsynt med relevant norsk doktorgrad eller tilsvarande kompetanse, samt kompetanse i samsvar med krav for vitskaplege stillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. For stillinga som universitetslektor vert det kravd cand.med.-grad eller tilsvarande kompetanse, brei og relevant klinisk erfaring, samt engasjement og interesse for undervisning.

 

Det vil vidare verte lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid.

 

Hovudstillinga for den som vert tilsett må vere relevant og av verdi for stillinga som førsteamanuensis/universitetslektor .

 

Undervisingsspråket er til vanleg norsk.

 

Vi kan tilby

  • Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt. Faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling.
  • Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 8028/lønsramme 24.3-24.6) i lønsregulativet til staten, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. Universitetslektor vert lønt etter lønssteg 49-62 (kode 1009/lønsramme 25.3) etter tenesteansiennitet.
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse

  • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) 

Generell informasjon

Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane som gjeld til kvar tid og til utan ekstra godtgjersle å rette seg etter dei endringane som gjennom lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.

 

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing. Personar med innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å søkje stillinga.

 

Universitetet i Bergen nyttar utvida offentleg dokumentinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

 

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje bMinstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: Universitetet i Bergen

Arbeidsgiver adresse: Svanehaugvegen 2 6812 FØRDE

Job kort beskrivelse: University and higher education teachers

Land: Norge

Region: Hordaland

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

2 To stipendiatar - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
Jobbnorge ID: 121667Ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, er det ledig to stillingar som stipendiat innan klima og energiomstilling i byer. Om prosjektet/arbeidsoppgåver: Spaces of Climate and Energy Lab (SpaceLab) http://spacelab.b.uib.no
Universitetet i Bergen - 2016-02-13 - Hordaland

Allmennlærer (ref.nr. 3085134933) - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig
Bønes skole - 2016-05-25 - Hordaland

Avdelingsingeniør - 0 - 0 NOK Pr. år

Electronics engineers
Jobbnorge ID: 122656Ved Institutt for informatikk er det ledig ei fast stilling som avdelingsingeniør i eksternt finansiert verksemd. Stillinga er dei første 4 åra knytt til prosjektet "Building the bridge between high-throughput
Universitetet i Bergen - 2016-03-01 - Hordaland

Barnehagelærer - Akasia Råtun barnehage - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Akasia er en betydelig barnehageaktør og eiendomsforvalter i Bergen med til sammen 550 ansatte. Vår spisskompetanse innen eiendomsforvaltning er knyttet til kirkebygg og gravplass. I tillegg driver vi regnskapskontor. Vi ivaretar viktige
Akasia Råtun barnehage AS - 2016-03-01 - Hordaland

Bedriftsrådgiver / KAM - 0 - 0 NOK Pr. år

Management and organisation analysts
StandOut er et rekrutterings og bemanningsbyrå med base i Oslo og Bergen. Vi har mange kunder innen bank, finans og forsikring så vell som B2B, B2C og annet. Vi er spesialisert innenfor våre fagfelt, og jobber kun mot bransjene nevnt
StandOut AS (For kunde) - 2016-03-17 - Hordaland

Bibliotekar ref. 856 - 0 - 0 NOK Pr. år

Librarians and related information professionals
100 % fast stilling. Søknadsfrist: 18.02.2016Full utlysingstekst med krav og vilkår for alle stillingane ligg påwww.voss.kommune.no eller i servicetorget. Bruk elektronisksøknadsskjema på kommunen sin nettstad. Voss kommune
Voss bibliotek - 2016-02-13 - Hordaland

Butikkmedarbeider - møbel butikk - 0 - 0 NOK Pr. år

Shop sales assistants
Extra Gruppen AS er en totalleverandør innen flere fagområder: Bemanning, omsorg, renhold, event, kantine, catering og matkasser. Vi har både private, bedrifter og offentlige institusjoner som våre kunder. Vårt kontor ligger
EXTRA GRUPPEN AS - 2016-06-14 - Hordaland

Driftsleder 100 % stilling - 0 - 0 NOK Pr. år

Managing directors and chief executives
Hardangervidda Natursenter Eidfjord er et nyskapende opplevingssenter for norsk natur, klima og miljø. Senteret er og et besøkssenter for Hardangervidda nasjonalpark.Vi kan vise til høye besøkstall og gjestene våre
Hardangervidda Natursenter Eidsfjord A/S - 2016-02-13 - Hordaland

Fagarbeidar (ID 1187) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Eining for Habilitering har ledig 64,55 % vikariat som fagarbeidar kvilande natt.Sæbøhaugen avdeling B er ein bustad med heildøgnsomsorg. Me er organisert i Eining for Habilitering som har hovudkontor i Blåbygget i Sagvåg.
Stord kommune - 2016-07-15 - Hordaland

Fagsjef (ref.nr. NO-02135) - 0 - 0 NOK Pr. år

Credit and loans officers
SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS tilbyr tjenester innenfor regnskap, lønn og økonomisk rådgivning og er en del av SpareBank 1 SR-Bank konsernet. Regnskapshuset er lokalisert i Rogaland og Hordaland med tilsammen 90 ansatte og en omsetning
SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS - 2016-07-15 - Hordaland

Ferievikar (aktivitør) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Fusa kommune ligg sentralt plassert i Bjørnafjordsregionen midt i Hordaland, ein knapp times reise frå Bergen. Vi har ca. 3 800 innbyggjarar, god barnehagedekning og skuletilbod som omfattar vidaregåande skule. Frå naturen si
Fusa kommune - 2016-04-28 - Hordaland

Ferskvaremedarbeider - Deltid - 0 - 0 NOK Pr. år

Shop sales assistants
Med 200 butikker og en omsetning på 18 milliarder kroner er MENY Norges ledende og mest ekspansive supermarkedkjede. Meny står for et unikt og suksessrikt konsept innen norsk dagligvare; Ferskvarer, stort vareutvalg og høy fagkompetanse
MENY Sletten - 2016-09-11 - Hordaland

Heimehjelp/pleiemedarbeidar (Ref.nr: 2841/KGR) - 0 - 0 NOK Pr. år

Home-based personal care workers
Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig
Kvinnherad kommune - 2016-06-14 - Hordaland

Helgestillingar i heimetenesta (saksnr. 16/1190) - 0 - 0 NOK Pr. år

unspecified
Øygarden kommune - 2016-03-17 - Hordaland

Institusjonskokk m/fagbr./kjøkkensjef, 100 % fast stilling (Vårref 69) - 0 - 0 NOK Pr. år

Cooks
Os kommune, med rundt 2000 innbyggere, er en god kommune å bo i. Os sentrum ligger langs Rørosbanen, og det er 20 min. kjøretid til flyplass. Vi har flott og tilgjengelig natur, med gode muligheter til friluftsliv, jakt og fiske. Det
Os kommune - 2016-03-10 - Hordaland

Kadettar - 0 - 0 NOK Pr. år

Ships’ engineers
Seistar Holding AS er et rederikonsern som eig og opererer brønnbåtar i hovudsak på Vestlandet. Våre kundar er store børsnoterte selskap med høge krav til kvalitet. Vår visjon er å skapa verdiar for kundar
Seistar Holding AS - 2016-05-21 - Hordaland

Kokk - 0 - 0 NOK Pr. år

Cooks
NB: Vi ønsker ikke henvendelser fra selgere!Arbeidssted: ROSENDAL, Kvinnherad kommune, Norge Informasjon om stillingen: Vi søker kokk til fast heltid under sommersesong, fra 1.mai til 15.september, med mulighet for videre annsettelse. Stillingskrav:
Rosendal Fjordhotel - 2016-03-20 - Hordaland

Kokkemedarbeidar (saksnr. 16/148) - 0 - 0 NOK Pr. år

Kitchen helpers

Sveio kommune - 2016-02-19 - Hordaland

Kundehandsamar / Takst - 0 - 0 NOK Pr. år

Valuers and loss assessors
Bilskadesenteret Voss AS ligg lokalisert i Skulestadmo ca 4 km frå Voss sentrum. Me er eigd av HMV Bilsenter og Biltunet Voss AS.Selskapet vart etablert i 2006 og fl ytta inn i nye lokale for å driva med bilskade, lakkering og glass som hovedfagfelt.
Bilskadesenteret Voss AS - 2016-09-11 - Hordaland

Lærerstillinger (ref.nr. 3053850331) - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Hanøy skole er en barneskole med ca 130 elever og 20 ansatte. Skolen har nydelig beliggenhet vest på Askøy, med sjø og rik kystkultur i sitt nærområde. Hanøy er ca. 14 km fra kommunesenteret Kleppestø.Vår
Hanøy skole - 2016-05-05 - Hordaland

Medarbeidere (45645) - 0 - 0 NOK Pr. år

Shop sales assistants
Vi har endret navn fra Statoil til Circle K, og det er bare begynnelsen. Fra mai i år vil Statoil-stasjoner i Skandinavia endre navn til Circle K, én etter én. Navneendringen i Norge vil ta omtrent ett år. Les mer om navneendringen
Circle K Detaljist AS - 2016-06-27 - Hordaland

Miljøterapeut (Ref. nr.: 3129130869) - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals
Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig
Strax-huset - 2016-08-18 - Hordaland

Miljøterapeutar i psykisk helse- og rusteneste - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals
Meland kommune har elektronisk søknadsskjema på ledige stillingar. Det er kun mogleg å søkje gjennom vårt elektroniske søknadsprogram.Dette gjeld både for eksterne og interne søkjarar. Nærare informasjon
Meland kommune - 2016-05-15 - Hordaland

Miljøterapeutar (Ref.nr: 2745) - 0 - 0 NOK Pr. år

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell
Herøysund kompetansesenter - 2016-02-13 - Hordaland

Pedagogisk leder - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Kløvheim barnehage ligg på Kløve i Lindås kommune og er eigd av Hundvin Naturbarnehage.  Dette er ein avdelingsbarnehage med barn i alderne 1-5 år. Vi har fokus på utvikling av språk og sosialkompetanse.
Hundvin Naturbarnehage AS avdeling Kløvh - 2016-06-23 - Hordaland

Renholder/tilsynsvakt (ref.nr. 3086991796) - 0 - 0 NOK Pr. år

Building caretakers
Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig
Hjellestad skole - 2016-05-28 - Hordaland

Salgskonsulenter (ref.nr. NO-01967) - 0 - 0 NOK Pr. år

Commercial sales representatives
Inwido er Europas største produsent av vinduer og dører. Hovedkontoret ligger i Malmø i Sverige og konsernet har ca. 3370 medarbeidere. I 2015 omsatte de for 5,2 milliarder SEK. Inwido Norway AS har 90 ansatte og en omsetning på
Inwido Norway AS - 2016-03-10 - Hordaland

Sjukepleiar (Ref.nr: 328) - 0 - 0 NOK Pr. år

Nær byen, nær naturen. Osterøy, ei av dei største innlandsøyane i Nord-Europa, eit levande lokalsamfunn med allsidig næringsliv, godt utbygd servicetilbod og vakkert landskap. Folketalet aukar og nærmar seg 7 700 innbyggjarar. Bru-/ferjesamband til nabokommunen,
Osterøytunet - 2016-08-02 - Hordaland

Spesialhjelpepleier/helsefagarbeider med videreutdanning i psykisk helsearbeid (Ref. nr.: 2940888420) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig
Lakslia bofellesskap - 2016-03-01 - Hordaland

Sykepleier (ref.nr. 3046845480) - 0 - 0 NOK Pr. år

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber
Sone Solheim - 2016-05-05 - Hordaland

 
 
nettstedet generert i 29.429409980774 sekunder