Job Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i pedagogikk/ spesialpedagogikk Nord-Trøndelag Nord universitet - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel:
Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i pedagogikk/ spesialpedagogikk

Stillingsbeskrivelse:

Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Med nærhet til samfunns- og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer.

Avdeling for lærerutdanning ligger på Røstad i Levanger. Avdelingen har rundt 1600 studenter og ca 120 tilsatte. Avdelingen driver forskning og undervisning innen fagområdene grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, barnehagelærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere, skuespillerutdanning, faglærerutdanning i musikk, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsvitenskap og mastergradsstudium i kroppsøving. Avdelingen ivaretar nasjonalt ansvar innen sørsamisk språk og kultur.

Jobbnorge ID: 120736

Ved Nord universitet Avdeling for lærerutdanning er det ledig 100 % vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i pedagogikk/ spesialpedagogikk fra 1.mai 2016. Tilsettingsperioden er for ca. ett år. Stillingen knyttes til pedagogikkmiljøet ved grunnskolelærerutdanninga.

 

Stillingen har kontorsted ved Avdeling for lærerutdanning Levanger. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder

 

 Arbeidsoppgaver:

 • koordinering og faglig ansvar for spesialpedagogikk 1 samslingsbasert og spesialpedagogikk 2 samlingsbasert
 • undervisning i henhold til kompetanse

 

Kvalifikasjoner:

 

For tilsetting i stilling kreves innen relevant fagområde:

 • som førsteamanuensis - doktorgrad
 • som førstelektor - førstelektorkompetanse
 • som høgskolelektor - mastergrad/hovedfag innen pedagogikk eller spesialpedagogikk
 • Det kreves dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller erfaring med undervisning og veiledning.

I tillegg vil følgende kvalifikasjoner vektlegges:

 • Teoretisk og praktisk kunnskap som kan utfylle kompetansen til dagens stab.
 • Veiledningskompetanse
 • Nyere og relevant undervisningserfaring fra grunnskole, videregående skole og/eller universitet/høgskole.
 • Gode kunnskaper i bruk av IKT i undervisningssammenheng.
 • Gode undervisnings- og formidlingsevner, interesse og engasjement for fagfeltet.
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Generelle kriterier for tilsetting i fagstillinger ved universitetet går fram av "forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger", se forskriften her. Den enkelte søker må selv opplyse i søknaden hvilken stillingstype han/hun søker.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det kan også bli aktuelt med prøveforelesning.

 

Vi tilbyr:

 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Godt samarbeid med motiverte og initiativrike studenter
 • Fleksibel arbeidstid
 • IA-bedrift
 • Gode låne- og pensjonsordninger i
  GJELDER

Similiar jobbtilbud

2 Sykepleier - 0 - 0 NOK Pr. år

Høylandet kommune er en liten kommune nord i Nord-Trøndelag. Landbruk er en viktig næring i kommunen, men vi har også et variert og interessant næringsliv. Vi har gode tjenester til innbyggerne. Vi ligger på topp på kommunebarometeret, en sammenligning av hvordan
Høylandet sykeheim - 2016-02-13 - Nord-Trøndelag

Administrerende Direktør - 0 - 0 NOK Pr. år

Managing directors and chief executives
Statskog SF forvalter og utvikler statens utmarkseiendommer og er landets største grunneier. Foretaket er organisert i tre virksomhetsområder: Eiendom, skog og friluftsliv. Statskog har om lag 120 ansatte, fordelt på 18 kontorer over
Statskog SF - 2016-07-15 - Nord-Trøndelag

Anleggsmaskinmekaniker - 0 - 0 NOK Pr. år

Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers
Arbeidsoppgaver vil i hovedsak omfatte forebyggende og korrigerende vedlikehold på fabrikkens kjøretøy. Kjøretøyparken består av et vidt spekter ulike kjøretøy
Norske Skog Skogn - 2016-03-24 - Nord-Trøndelag

Apotektekniker (Ref. nr.: 2958512847) - 0 - 0 NOK Pr. år

Pharmaceutical technicians and assistants
Sykehusapotekene i Midt-Norge er med sine ca. 200 ansatte det største farmasifaglige miljøet i landsdelen. Våre sykehusapotek er lokalisert nært sykehusene i Kristiansund, Molde, Trondheim, Ålesund, Namsos og Levanger.
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF - 2016-03-01 - Nord-Trøndelag

Assistent/fagarbeider - 80% vikariatstilling (st.nr. 12/16) - 0 - 0 NOK Pr. år

Teachers’ aides
Grong barne- og ungdomsskole:- 100 % fast stilling som lærer (st.nr. 10/16) - 2 x 100 % vikariatstilling som lærer for skoleåret 2016/2017 (st.nr. 11/16)I tillegg til å være allmennlærer er det ønskelige fag
Grong barne- og ungdomsskole - 2016-03-17 - Nord-Trøndelag

Assisterende avdelingssykepleier (ref.nr. 2995057286) - 0 - 0 NOK Pr. år

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Nord-Trøndelags største og viktigste organisasjon med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket. Helse Nord-Trøndelag har
Sykehuset Levanger - 2016-03-18 - Nord-Trøndelag

Avløser - 0 - 0 NOK Pr. år

Livestock and dairy producers

Ytre Namdal Landbrukstjenester - 2016-09-11 - Nord-Trøndelag

Barne- og ungdomsarbeider / assistent i barnehage - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Leka kommune er en liten og trivelig kystkommune i Nord-Trøndelag. Administrasjonsstedet ligger på øya Leka. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Vi har 10-årig grunnskole, barnehage, lege,
Leka kommune - 2016-07-15 - Nord-Trøndelag

Boveileder (Idnr. 767) - 0 - 0 NOK Pr. år

Idnr. 767 Boveileder 100 % vikariat, tjenesteenhet Arbeidssentralen/Rus & Psykiatri tjenestenSteinkjer kommune ved tjenesteenhet Arbeidssentralen har ledig 2 års vikariat med mulighet for forlengelse. Boveilederen er en del av Rus & Psykiatri tjenesten og har også prosjektansvar for
Steinkjer kommune - 2016-02-19 - Nord-Trøndelag

Elektrikere prosjekt - 0 - 0 NOK Pr. år

Building and related electricians
Caverion designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Våre tjenester brukes blant annet i kontorbygg, butikker, boliger, offentlige lokaler, industrianlegg
Caverion Norge AS - 2016-09-11 - Nord-Trøndelag

Ferievikarer(Assistenter)(Ref.nr:5132) - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal care workers in health services not elsewhere classified
Levanger er regionens handelssenter og har et rikt kulturliv. Kommunens allsidige arbeids- og næringsliv er i jevn vekst. Innbyggertallet er ca. 19.000. Kommunen samarbeider tett med nabokommunen
Levanger kommune helse- og omsorgstjenes - 2016-02-13 - Nord-Trøndelag

Flyekspeditør/Stuer - 0 - 0 NOK Pr. år

Transport clerks
Rørvik Flyekspedisjon er handling-agent for Widerøes Flyveselskap ved Rørvik Lufthavn.Rørvik Flyekspedisjon AS har ledig vikariat 50%-80% stilling som flyekspeditør/stuer med mulighet for fast ansettelse.Ønskede
Rørvik Flyekspedisjon AS - 2016-03-06 - Nord-Trøndelag

HR-Rådgiver - Helse Midt-Norge RHF (ref.nr. 3072056832) - 0 - 0 NOK Pr. år

Personnel and careers professionals
Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge
Helse Midt-Norge RHF - 2016-05-15 - Nord-Trøndelag

Id.nr. 420/16. Svangerskapsvikariat i 100% stilling som barnevernspedagog - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work and counselling professionals
Inderøy kommune er en spennende arbeidsplass med mange muligheter. Kommunen er en stor organisasjon under stadig utvikling. Vi er rundt 600 medarbeidere i forskjellige profesjoner og roller som utfører varierte og meningsfylte oppgaver for
Inderøy kommune - Helse, rehabilitering - 2016-02-13 - Nord-Trøndelag

Jordmor( Ref. nr: 5213) - 0 - 0 NOK Pr. år

Midwifery professionals
Levanger er regionens handels- og servicesenter med bl.a sykehus og universitet. Innbyggerertallet vokser jevnt og nærmer seg 20.000. Midt i Levanger sentrum finnes den unike Trehusbyen som er i ferd med å bli fredet. Kommunen samarbeider
Levanger kommune - 2016-04-08 - Nord-Trøndelag

Lærere - 0 - 0 NOK Pr. år

Secondary education teachers
6 x faste undervisningsstillinger og vikariaterOle Vig videregående skole ligger i Stjørdal kommune og har om lag 1200 elever og studenter, og 240 ansatte.Skolen gir opplæring innen utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, design
Ole Vig videregående skole - 2016-04-07 - Nord-Trøndelag

Lærerstillinger - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Vekstkommunen Vikna ligger på Namdalskysten i Nord-Trøndelag fylke. Kommunen har ca. 4350 innbyggere, hvorav ca 3000 bor i og omkring kystbyen Rørvik. Folketallet har vært i jevn vekst de siste årene. Rørvik er et
Vikna kommune - 2016-05-15 - Nord-Trøndelag

Logistikkmedarbeider - 0 - 0 NOK Pr. år

Production clerks
Bli en del av et innovativt og spennende selskap! PHARMAQ er verdens ledende selskap innen vaksiner og innovasjon rettet mot akvakulturnæringen og en del av Zoetis, verdens ledende selskap innen dyrehelse. Vi utvikler sikre og effektive legemidler
PHARMAQ AS - 2016-06-09 - Nord-Trøndelag

Miljøterapeuter ( Ref. nr:5121) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Levanger er regionens handelssenter og har et rikt kulturliv. Kommunens allsidige arbeids- og næringsliv er i jevn vekst. Innbyggertallet er ca. 19.000. Kommunen samarbeider tett med nabokommunen Verdal gjennom Innherred SamkommuneMiljøterapeuter
Leira mottak - 2016-02-13 - Nord-Trøndelag

Operativ produksjonsstilling - Ingeniør/Operatør fermentering - 0 - 0 NOK Pr. år

Chemical engineers
Bli en del av et innovativt og spennende selskap! PHARMAQ er verdens ledende selskap innen vaksiner og innovasjon rettet mot akvakulturnæringen og en del av Zoetis, verdens ledende selskap innen dyrehelse. Vi utvikler sikre og effektive legemidler
PHARMAQ - 2016-09-11 - Nord-Trøndelag

Politibetjent 1 (ref.nr. DL201600938) - 0 - 0 NOK Pr. år

Police inspectors and detectives
Trøndelag politidistrikt dekker fylkene Nord- og Sør-Trøndelag, samt Bindal kommune i Nordland og strekker seg over 49 kommuner med et folketall på 440 000. Trøndelag politidistrikt har 950 ansatte og politimesteren og
Stjørdal lensmannskontor - 2016-05-13 - Nord-Trøndelag

Prosjektledere (ref.nr. 3193990020) - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineers
- Overhalla BetongbyggGode ledere vokser heldigvis ikke på trær. De aller beste framstår som en bauta – helst i betong. Nå er det en sånn Prosjektleder vi leter etter. Søkeren har lekt seg gjennom forelesninger
Overhalla Betongbygg - 2016-09-11 - Nord-Trøndelag

Senterkoordinator for Camar - Arktisk maritim kompetansesenter - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og
Nord universitet - 2016-04-10 - Nordland

Sosialkonsulent (ref.nr. 3073507367) - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals
«JOBB MED MENING»​Hero vil bidra til å gjøre en ny framtid mulig. Vi er landsdekkende og våre tjenester omfatter mottaksdrift, kompetanse og tolk. Vi har nærmere 30 års erfaring med asylsøkere og flyktninger.
Stjørdal mottakssenter - 2016-05-16 - Nord-Trøndelag

Studentstilling ( Ref. nr: 5391) - 0 - 0 NOK Pr. år

Verdal kommune har et allsidig arbeids- og næringsliv og er i jevn vekst. Innbyggertallet har passert 14.500. Livskvalitet og vekst er kommunes visjon. Kommunen samarbeider tett med nabokommunen Levanger. Sammen utgjør de to kommunene Innherred samkommune med ca 33.000 innbyggere og er en
Veslefrikk bofellesskap - 2016-08-02 - Nord-Trøndelag

Sykepleier/sykepleierstudent, Hjemmetjenesten sør/Sentrum 1 (Idnr. 770 ) - 0 - 0 NOK Pr. år

Idnr. 770 Sykepleier/sykepleierstudent 54% fast og 50 % vikariat, tjenesteenhet Hjemmetjenesten sør/Sentrum 1Hjemmetjenesten sør er en av 5 tjenesteenheter i avdeling for Omsorg. Hjemmetjenesten sør har 5 seksjoner: Sentrum 1 (hjemmesykepleien i Sentrum og nattpatruljen) og Sentrum
Steinkjer kommune - 2016-03-04 - Nord-Trøndelag

Sykepleiere - 0 - 0 NOK Pr. år

unspecified
Frosta kommune - 2016-03-24 - Nord-Trøndelag

Tjenesteområdeleder (1719-2016-01) - 0 - 0 NOK Pr. år

Professional services managers not elsewhere classified
​NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få
NAV Levanger - 2016-03-11 - Nord-Trøndelag

Ungdomsarbeider i Meråker - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Nord-Trøndelag Røde Kors har 20 lokalforeninger med ca 5000 medlemmer og frivillige. Distriktskontoret ligger i Steinkjer.Nord-Trøndelag Røde Kors søker nå ungdomsarbeider i 1 års 50 % engasjementstilling,
Røde Kors - 2016-03-10 - Nord-Trøndelag

Vernepleier (idnr. 762) - 0 - 0 NOK Pr. år

unspecified
Steinkjer kommune - 2016-02-13 - Nord-Trøndelag

 
 
nettstedet generert i 18.405386924744 sekunder