Job Førsteamanuensis/førstelektor innen informasjonssystemer/informatikk Telemark Høgskolen i Sørøst-Norge - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel:
Førsteamanuensis/førstelektor innen informasjonssystemer/informatikk

Stillingsbeskrivelse:

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 16 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er foreløpig organisert i åtte fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Jobbnorge ID: 128597

Ved Fakultet for allmenvitenskaplige fag er det fra 01.10.16 ledig fast 100 % stilling i som førsteamanuensis/førstelektor i informasjonssystemer/informatikk.

Fakultetet har for tiden ca. 160 medarbeidere. Stillingen er knyttet til Institutt for økonomi og informatikk, og nærmeste overordnede er instituttleder.

Institutt for økonomi og informatikk tilbyr bachelorstudier i informatikk og informasjons­systemer. Første år av disse studiene utgjør dessuten et separat ettårig studium i informasjons­behandling. Dette årsstudiet tilbys også som nettbasert studium. Instituttet har som mål å utvide tilbudet av nettbaserte studier og enkelt­emner. Noen av emnene inngår også i andre bachelorprogrammer ved fakultetet, bl.a. i økonomi og administrasjon, og geografiske informasjonssystemer (GIS). Se høgskolens webside for mer detaljert beskrivelse av nåværende studietilbud.

Fra og med 01.01.2017 vil Høgskolen i Sørøst-Norge være organisert i fire fakulteter, og som følge av dette vil stillingens organisatoriske tilknytning endres. Stillingen vil være knyttet til Institutt for økonomi og IT ved Handelshøgskolen. 

Ansvar og arbeidsoppgaverArbeidsoppgavene for stillingen vil være undervisning og veiledning på bachelornivå og ev. fremtidig masternivå, innen­for eksisterende og fremtidige emnetilbud, studieplanutvikling, samt relevante forsknings- og utviklingsoppgaver.

Den som tilsettes bør kunne dekke undervisnings­oppgaver innenfor webutvikling og programmering. Vedkommende må dessuten kunne bidra med veiledning av bachelor­oppgaver. Det forventes at den som tilsettes bidrar aktivt i instituttets samhandling med IT-bransjen og arbeidsliv i regionen, og til videreutvikling av instituttets studietilbud. Det vil også bli forventet at søker er tilknyttet nasjonale og internasjonale faglige nettverk samt forskningssamarbeid.

Administrative oppgaver er en del av arbeidsplikten for samtlige ansatte.

Stillingen kan bli tillagt arbeids- og undervisningsoppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Høgskolen har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

KvalifikasjonerSøkere må ha utdanning på høyere nivå i informasjonssystemer eller informatikk. Vitenskapelig kompetanse, relevant praktisk, pedagogisk og administrativ erfaring, samt gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Dersom de

Minstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: Høgskolen i Sørøst-Norge

Arbeidsgiver adresse: Gullbringvegen 36 3800 BØ I TELEMARK

Job kort beskrivelse: University and higher education teachers

Land: Norge

Region: Telemark

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Hvordan søke: Annet - se fritekst

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

2 Fastlegestillingar (Ref.nr: 226) - 0 - 0 NOK Pr. år

Generalist medical practitioners
Bø kommune er ei bygd i stor vekst med 6000 innbyggjarar. Omliggjande byar er Skien, Porsgrunn og Notodden, og det er to timar reiseavstand til Oslo med bil eller tog. Bø er ein skule- og handelskommune i Midt-Telemark, med solid forankring
Bø legesenter - 2016-02-13 - Telemark

Alarmsentraloperatør - 0 - 0 NOK Pr. år

Telephone switchboard operators

Alarmsentralen 110-Telemark - 2016-06-14 - Telemark

Biblioteksjef - 0 - 0 NOK Pr. år

Professional services managers not elsewhere classified

Notodden kommune - 2016-03-18 - Telemark

Faglærer i byggfag (Ref: 16/05611) - 0 - 0 NOK Pr. år

Vocational education teachers
Vi søker nye medarbeidereTelemark fylkeskommune trenger flere flinke medarbeidere. Blir du med på telemarkslaget?Hos oss spiller vi på lag for å styrke videregående opplæring, infrastruktur og kollektivtrafikk, næringsutvikling,
Fagskolen Telemark - 2016-04-28 - Telemark

Førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 16 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er foreløpig organisert i åtte fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte
Høgskolen i Sørøst-Norge - 2016-03-20 - Buskerud

Helsesøster, 80% fast stilling, Bø helsestasjon - 0 - 0 NOK Pr. år

Nursing professionals
Omtale av arbeidsstadenHelsestasjonen held til i veleigna lokale med nær tilknyting til Bø sentrum. Her finn du basen for helsestasjon og skulehelsetenesta i kommunen. Tenesta er eit lågterskeltilbod som skal ta i vare helsefremmande
Bø Kommune - 2016-09-11 - Telemark

Instruktør - 0 - 0 NOK Pr. år

Teaching professionals not elsewhere classified
Norward AS er leverandør av operative beredskapstjenester, sikkerhetsopplæring og spesialtilpassede kurs til bedrifter og personell innen landbasert, maritim og offshore industri. Bedriften er et heleid datterselskap av petrokjemibedriften
Norward AS - 2016-03-06 - Telemark

Kapellan (ref.nr. 3000445868) - 0 - 0 NOK Pr. år

Religious professionals
Porsgrunn, med ca. 35 000 innbyggere, har landets største industriområde, Herøya. Dette ligger i nabomenigheten, men betyr svært meget for byen, ja for hele Grenland. Et rikt kulturliv preges av teater, gallerier og kaféer.
Agder og Telemark bispedømme - 2016-04-03 - Telemark

Kokk - 0 - 0 NOK Pr. år

Cooks
Vi søker nå etter kokk med tiltredelse i august 2016. Til den rette kan vi tilby spennende utfordringer og konkurransedyktige betingelser. Du må ha erfaring fra a la carte og kunne jobbe selvstendig i et hektisk miljø. Vi søker
PIZZA FJOSET - 2016-07-15 - Telemark

Lærer (ref.nr. 3132815793) - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Drangedal kommune er en brukerorientert kommune som legger vekt på å levere gode tjenester til kommunens innbyggere, blant annet ved å ta i bruk elektroniske løsninger til beste for innbyggerne. Drangedal kommune har i underkant
Drangedal 10-årige skole - 2016-07-15 - Telemark

Musikk- og kulturskolelærer, Teater (Ref. nr.: 2987019256) - 0 - 0 NOK Pr. år

Teaching professionals not elsewhere classified
Porsgrunn kommune ønsker å være en moderne, brukerorientert og effektiv leverandør av kommunale tjenester. Porsgrunn kommunes oppdrag er å levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for videre
Porsgrunn kommunale kulturskole - 2016-03-13 - Telemark

NAV-veileder (Ref.nr: 321) - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
Notodden er Europas blueshovedstad, og ligger idyllisk til ved Heddalsvannet. Kommunen har et variert og nyskapende næringsliv, videregående skole, høyskole og sykehus.Våre 12500 innbyggere kan delta i et yrende kulturliv og besøke
NAV Notodden - 2016-02-18 - Telemark

Politibetjent 3/2/1 (ref.nr. 3022323020) - 0 - 0 NOK Pr. år

Police inspectors and detectives
Sør-Øst politidistrikt ble opprettet 1. januar 2016. Distriktet består av fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold i tillegg til Jevnaker kommune i Oppland. Distriktet består av 54 kommuner, og strekker seg fra Kragerø i
Bø/Sauherad og Nome lensmannskontor - 2016-04-29 - Telemark

Postdoctoral Fellow in Maritime Education and Training - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 16 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er foreløpig organisert i åtte fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte
Høgskolen i Sørøst-Norge - 2016-04-03 - Vestfold

Produksjon / montør / tømrer - 0 - 0 NOK Pr. år

Carpenters and joiners
Precamp AS er et firma som produserer og monterer helårstelt til alle formål. Mest kjent er spikertelt som erstatter fortelt til campingvogner.Produksjonen forgår i Notodden-Telemark fylke og bedriften har egen blikkenslageravdeling.
PRECAMP AS - 2016-05-28 - Telemark

Rådgiver/spesialkonsulent 100% fast, Oppvekst administrasjon - 0 - 0 NOK Pr. år

Sociologists, anthropologists and related professionals
Skien er en by og en kommune i Telemark. Den er også fylkets administrasjonssenter og største by. Skien grenser i nord til Sauherad og Kongsberg, i øst til Siljan, i sør til
Skien kommune, HR - 2016-06-14 - Telemark

Reinhaldar - 0 - 0 NOK Pr. år

Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments
Vi søkjer etter reinhaldar i 100 % stilling. Arbeidsoppgåvene er dagleg reinhald av skulens felles areal. Søkjar må ha høg arbeidsmoral og gode evner til å omgås
Seljord Folkehøgskule - 2016-03-05 - Telemark

Salgskonsulenter til attraktiv salgsavdeling - 0 - 0 NOK Pr. år

Contact centre salespersons
Artisti Tale AS er en del av Artisti-gruppen, og er en stor og seriøs leverandør av TM og callsentertjenester med lang erfaring i bransjen. Vi har fem callsentre i Norge, lokalisert i Kragerø, Porsgrunn, Grimstad og Lillestrøm
Artisti Tale AS Kragerø - 2016-09-11 - Telemark

Sekretær (ferie) (ID 379) - 0 - 0 NOK Pr. år

Medical assistants
Nissedal kommune.Utlysing sommarvikarar 2016 - eining for omsorg og eining for helse og habilitering.Vi treng ferievikarar frå veke 25 til veke 33.Nissedal legekontor treng:- Sekretær og laboratoriepersonell - ID 379Dagarbeidstid.Spørsmål
Nissedal legekontor - 2016-02-15 - Telemark

Servitør - Heltid - 0 - 0 NOK Pr. år

Waiters
Jonas B. Gundersen ønsket sine første gjester velkommen til bords i 2005, og gleder i dag befolkningen i Porsgrunn med spennende pizza, pasta og småretter. Vi er byens hjerte for mennesker i alle aldre som ønsker å nyte
Jonas B. Gundersen - 2016-03-04 - Telemark

Sjukepleiar - 0 - 0 NOK Pr. år

unspecified
Nesbukti pleie- og omsorgssenter - 2016-04-21 - Telemark

Sommervikarer - renhold (Ref.nr: 248) - 0 - 0 NOK Pr. år

Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments
Kanalkommunen Nome ligger i Midt-Telemark. Kommunen har ca. 6600 innbyggere med ett areal på 434 km². Kommunen har full barnehagedekning, ledige boligtomter, videregående skoler og kort
Nome kommune - 2016-02-19 - Telemark

Stipendiat i modellbasert monitorering og styring av biogassreaktorer i renseanlegg - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 16 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er foreløpig organisert i åtte fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte
Høgskolen i Sørøst-Norge - 2016-03-24 - Telemark

Sykepl/vernepl 50% fast, Bakkane bo- og behandlingssenter - 0 - 0 NOK Pr. år

Skien er en by og en kommune i Telemark. Den er også fylkets administrasjonssenter og største by. Skien grenser i nord til Sauherad og Kongsberg, i øst til Siljan, i sør til Porsgrunn og Bamble, og i vest til Drangedal og Nome, og er en del av det som kalles Grenland.Skien
Bakkane bo- og behandlingssenter - 2016-02-13 - Telemark

Sykepleier / spesialsykepleier natt (Ref. nr.: 2946004883) - 0 - 0 NOK Pr. år

Porsgrunn kommune ønsker å være en moderne, brukerorientert og effektiv leverandør av kommunale tjenester. Porsgrunn kommunes oppdrag er å levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for videre vekst og utvikling i kommunen. Det er bare gjennom
Frednes Sykehjem - 2016-03-04 - Telemark

Sykepleier ved Kragerø og Drangedal legevakt - 0 - 0 NOK Pr. år

Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten i Telemark med et mylder av øyer og skjær. Mulighetene for friluftsliv i skjærgården og på fastlandet er enestående. Kommunen har i underkant av 11000 innbyggere og preges av et aktivt nærings- og kulturliv.
Kragerø kommune - 2016-05-02 - Telemark

Tillkallingsvikar undervisning TIK (Vårref 172) - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Fruktkommunen Sauherad har ca. 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er godt utbygd skole- og barnehagetilbud, med videregående skole og høyskole i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområder
Sauherad kommune - 2016-07-15 - Telemark

Tospråklig assistent (ref.nr. 3044411047) - 0 - 0 NOK Pr. år

Teachers’ aides
Drangedal kommune er en brukerorientert kommune som legger vekt på å levere gode tjenester til kommunens innbyggere, blant annet ved å ta i bruk elektroniske løsninger til beste for innbyggerne. Drangedal kommune har i underkant
Drangedal 10-årige skole - 2016-04-28 - Telemark

Vernepleier/ sykepleier - 0 - 0 NOK Pr. år

unspecified
Bamble kommune - 2016-02-18 - Telemark

 
 
nettstedet generert i 12.341195821762 sekunder