Job Forskar innan molekylærbiologi Hordaland Universitetet i Bergen - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel: Forskar innan molekylærbiologi

Stillingsbeskrivelse:

Jobbnorge ID: 123081

Ved Molekylærbiologisk institutt (www.uib.no/mbi) er det ledig ei stilling som forskar innan molekylærbiologi. Stillinga er for ein periode på 2 år og knytt til prosjektet «Protein N-terminal acetylering», som er finansiert av Norges Forskningsråd.

 

Om prosjektet/arbeidsoppgåver

Stillinga, knytt til professor Thomas Arnesen si forskingsgruppe (http://www.uib.no/en/rg/nat), er del av det større forskingsprogrammet ProtMetD (Proteinmodifisering, Metabolisme og Sjukdom). ProtMetD består av tre grupper leia av Nathalie Reuter, Thomas Arnesen og Mathias Ziegler med totalt 35 tilsette og studentar.

 

Prosjektet fokuserer på cellebiologiske studiar av nye protein acetyltransferaser.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Søkjarar må ha oppnådd ph.d.-grad eller tilsvarande utdanning innan molekylærbiologi, cellebiologi eller andre nærliggande fagfelt innan søknadsfristen er ute.
 • Erfaring med konfokalmikroskopi og dokumentert kunnskap og praktisk erfaring med organeller i eukaryote celler er naudsynt. Det blir forventa at kandidaten har publisert originale forskingsarbeider innan dette i internasjonalt renommerte tidsskrift.
 • Erfaring med acetyltransferase-enzymer er ein føremon

 • Arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner

 • Nytte engelsk skriftleg og munnleg

 

Vi kan tilby

 • eit godt og faglig utfordrande arbeidsmiljø

 • godt utrusta laboratorium for moderne molekylærbiologi, og tilgang til kjernefasilitetar innan mellom anna metabolomikk, proteomikk, genomikk, bioinformatikk og molekylær bilettaking og behandling

 • løn etter lønssteg 57 (kode 1109) ved tilsetjing. Dette utgjer ei årsløn på kr 483 700 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.

 • medlemsskap i Statens pensjonskasse

 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 • gode velferdsordningar

 

Søknaden skal innehalde

 • ei kort utgreiing (maksimalt ei side) om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga

 • namn og kontaktopplysningar til to referansar

 • CV

 • karakterutskrifter og vitnemål

 • relevante attestar

 • liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)

   

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

 

Søknadsfrist: 28.03.2016

 

 

 

Generell informasjonMinstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: Universitetet i Bergen

Arbeidsgiver adresse: Christiesgt. 18 5020 BERGEN

Job kort beskrivelse:
Biologists, botanists, zoologists and related professionals

Land: Norge

Region: Hordaland

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

2 Vernepleiarar - 0 - 0 NOK Pr. år

VernepleiarMedlever GrønålenVernepleiarstilling l i ein medleverturnus (langturnus) ved bustadgruppe.Tilsett bur på arbeidsplassen i to eller tre døgn for så å ha 7 dagar fri. Arbeid kvar 4. helg.Kontaktperson: Jørgen Bleikli, tlf: 56 34 90 71, mobil: 400
Radøy kommune - 2016-02-13 - Hordaland

Arkivar (ref.nr. 3145055098) - 0 - 0 NOK Pr. år

Archivists and curators
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (HELSEKLAGE) ble etablert 1. januar 2016 gjennom å fusjonere sekretariatene for Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Statens helsepersonellnemnd og
Helseklage - 2016-09-11 - Hordaland

Assistent - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Akasia er en betydelig barnehageaktør og eiendomsforvalter i Bergen med til sammen 550 ansatte. Vår spisskompetanse innen eiendomsforvaltning er knyttet til kirkebygg og gravplass. I tillegg driver vi regnskapskontor. Vi ivaretar viktige
Akasia Bjerknesparken barnehage AS - 2016-05-28 - Hordaland

Assistent - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Meland kommune har elektronisk søknadsskjema på ledige stillingar. Det er kun mogleg å søkje gjennom vårt elektroniske søknadsprogram.Dette gjeld både for eksterne og interne søkjarar. Nærare informasjon
Marihøna barnehage - 2016-05-15 - Hordaland

Assisterande rektor (ref.nr. 2939079531) - 0 - 0 NOK Pr. år

Education managers
Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom
Hordaland fylkeskommune - 2016-03-01 - Hordaland

Autorisert regnskapsfører - 0 - 0 NOK Pr. år

Accounting associate professionals
Vi er Nord-Europas største selskap innen økonomi- og rådgivingstjenester. Størrelse har betydning, for vi vil gjerne være nær kundene våre og investere i deres fremtid. I Norge er vi representert på nesten
Accountor - 2016-04-07 - Hordaland

Barne- og ungdomsarbeider/assistent (ref.nr. 3132786951) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig
Bergen kommune - 2016-07-15 - Hordaland

Barnehagelærar - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Bekkjarvik maritime FUS barnehage AS har plass til om lag 90 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligg i Bekkjarvik i Austevoll kommune og høyrer til FUS-kjeda som består av over 160 barnehagar i meir enn 82 kommunar. Vårt mål
Bekkjarvik maritime FUS barnehage AS - 2016-05-25 - Hordaland

Dekkmontør - 0 - 0 NOK Pr. år

Motor vehicle mechanics and repairers

VIANOR AS - 2016-03-10 - Hordaland

Gartnar (forskingsteknikar) i Muséhagen - vikariat - 0 - 0 NOK Pr. år

Gardeners, horticultural and nursery growers
Jobbnorge ID: 128240Universitetsmuseet i Bergen har forsking, samlingsforvalting og formidling som kjerneoppgåver. Museet har fagfelta antropologi, arkeologi, kunst- og kulturhistorie, botanikk, geologi og zoologi. Til museet ligg og ansvaret for
Universitetet i Bergen - 2016-09-11 - Hordaland

Helgestilling assistenter (Ref. nr.: 2957268744) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig
Mildeheimen sykehjem - 2016-03-03 - Hordaland

Helsefagarbeidar (Ref. nr.: 3147798986) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar
Haukeland universitetssjukehus HF - 2016-08-02 - Hordaland

Helsefagarbeider (Ref. nr.: 3175198600) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
50% fast stilling som helsefagarbeider ved post 2, som er en korttids- og rehabiliteringsavdeling. Turnus med arbeid hver 3. helg. Presentasjon av arbeidssted Ladegården sykehjem er et moderne sykehjem med 107 plasser fordelt på 5 avdelinger.
Ladegården sykehjem - 2016-09-11 - Hordaland

KAM - salg/markedsføring - 0 - 0 NOK Pr. år

Contact centre salespersons
IN magasinet blir gitt ut av Mediaservice AS og er et kvalitetsmagasin fokusert rundt mote, interiør, design, livsstil, reise og shopping, samt siste trender og nyheter fra den enkelte bys næringsliv. Magasinet så dagens lys i Oslo
IN Magasinet - 2016-07-15 - Hordaland

Leiar (ref.nr. NO-02193) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health services managers
Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. I tillegg behandlar vi psykisk utviklingshemma, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som
Tannhelsetenesta kompetansesenter - 2016-09-11 - Hordaland

Matematisk Orientert Programmerer - 0 - 0 NOK Pr. år

Applications programmers
dspnor er en teknologi leverandør med hele verden som nedslagsfelt. Vi designer, produserer og markedsfører både elektronikk og programvare.Dspnor ble startet i 2003, og er 8 ansatte pluss noen innleide eksperter.Vi søker en
DSPNOR AS - 2016-04-07 - Hordaland

Museumspedagog - 0 - 0 NOK Pr. år

Teaching professionals not elsewhere classified
Stiftelsen Museum Vest har sju avdelingar: Det Hanseatiske Museum, Norges Fiskerimuseum, Nordsjøfartmuseet, Herdla Museum, Kystmuseet i Øygarden, Fjell festning og Bjørn West museet. Museet har eit særleg fokus på kysten
Statsbygg Vest avd Gamlehaugen Museum - 2016-05-21 - Hordaland

Områdeleder - 0 - 0 NOK Pr. år

Health services managers
Vil du bli Områdeleder for Bokko bo og behandling, og Bokkotunet kjøkken og kafe?Vi har ledig 100% stilling som Områdeleder fra dd. Odda Kommune er en endringsdyktig organisasjon som bygger på brukerorientering, service, kvalitet
Odda kommune - 2016-08-02 - Hordaland

Ønsker du å ha det gøy på jobb og samtidig tjene masse penger ? - 0 - 0 NOK Pr. år

Contact centre salespersons
Direkt AS er leverandør av systemer og konsulenttjenester til bygge- og anleggsnæringen i hele Norge. Våre produkter bidrar til økt sikkerhet, kontroll og inntjening for våre kunder. Salg av bistandstjenester og produkter
DIREKT AS - 2016-06-04 - Hordaland

Restaurantmedarbeider - 0 - 0 NOK Pr. år

Waiters
NorgesGruppen ASA er et ledende handelsforetak innenfor daglige forbruksvarer. Konsernet representerer en markedsandel på 39,9 % av dagligvaremarkedet med ca. 1750 dagligvarebutikker fordelt på blant annet kjedene Meny, Spar, Kiwi og Joker.
Dolly Dimple's - 2016-05-13 - Hordaland

SharePoint-konsulent for ledende IT-selskap - 0 - 0 NOK Pr. år

Systems analysts
Centric Professionals AS Rammebetingelse for mange virksomheter er i dag lite forutsigbare og behovet for kompetanse endres raskt. Med Centric som samarbeidspartner kan denne dynamikken utnyttes til en fordel. Våre tjenester er skalerbare og kan
Centric IT Professionals AS - 2016-04-24 - Hordaland

Sjukepleiar (ref.nr. 3134920602) - 0 - 0 NOK Pr. år

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga
Haukeland universitetssjukehus - 2016-07-15 - Hordaland

Sommarjobb for ungdom (vedlikehald) (Saksnr. 16/675) - 0 - 0 NOK Pr. år

Gardeners, horticultural and nursery growers
Øygarden kommune er ein kystkommune nordvest for Bergen med vel 4500 innbyggjarar. Reisetid frå Bergen til tettstaden Rong er ca. 40 minutt.For fleire opplysningar, sjå fullstendig utlysningstekst samt søknadsskjema på
Øygarden kommune - 2016-03-01 - Hordaland

Stipendiat i anvend og utrekningsorientert matematikk - porøse media (Work Package 1) - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
 Jobbnorge ID: 124793Ved Matematisk institutt er det ledig ei stilling som stipendiat i anvend og utrekningsorientert matematikk - porøse media frå 1. september 2016. Stillinga er for ein åremålsperiode på 3 år,
Universitetet i Bergen - 2016-04-25 - Hordaland

Stipendiat ved Institutt for geovitskap - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
Jobbnorge ID: 127504Ved Institutt for geovitskap (http://www.uib.no/geo) er det ledig ei stilling som stipendiat i kvartærgeologi/paleoklima. Stillinga er for ein åremålsperiode på 3 år, knytt til prosjektet Climate History
Universitetet i Bergen - 2016-07-15 - Hordaland

Sykepleier (Ref. nr.: 3130458143) - 0 - 0 NOK Pr. år

80% vikariat som sykepleier på sykehjem - ved post 4 som er en langtidsavdeling. Turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingen er ledig fra sommeren 2016 til sommeren 2017 Presentasjon av arbeidssted Ladegården sykehjem er et moderne sykehjem med 107 plasser fordelt på 5 avdelinger. Hver
Ladegården sykehjem - 2016-08-02 - Hordaland

Sykepleier/vernepleier/jhelsefagarbeider (natt- 65%) Ref. nr.: 3035569414 - 0 - 0 NOK Pr. år

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er et privat ideelt sykehus eid av Bergen sanitetsforening. Vi har driftsavtale med Helse Vest. Sykehuset har 145 fast ansatte med høy helsefaglig og bred tverrfaglig kompetanse. Sykehuset på Askøy har en døgnavdeling med tre utrednings-
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus - 2016-04-16 - Hordaland

Undervisningsinspektør - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Lindås kommune er den største kommunen i Nordhordland med med 15.500 innbyggjarar. Vi er ein vekstkommune med godt utbygde tenester og eit variert næringsliv. Knarvik er kommunesenter og regionsenter for Nordhordland, 30 minutt frå
Seim skule - 2016-02-18 - Hordaland

Vaken nattevakt - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Vaken nattevakt Askebærhaugen - 65,73% fast stilling Habiliteringstenesta har ledig 65,73% fast stilling som vaken nattevakt i Askebærhaugen bufellesskap frå snarast. Habiliteringstenesta i Bømlo kommune gir tilbod til personar
Bømlo kommune - 2016-09-11 - Hordaland

Vi søker en engasjert butikkselger som brenner for salg og service - 0 - 0 NOK Pr. år

Shop sales assistants
Christiania Glasmagasin er blant Norges eldste og mest anerkjente handelsbedrifter. Siden 1739 har det vært et veletablert konsept som står for kvalitet og trygghet. I de senere år har Christiania Glasmagasin utviklet og fornyet seg
Christiania Glasmagasin - 2016-07-15 - Hordaland

 
 
nettstedet generert i 34.947999954224 sekunder