Job Ferievikarar i tekniske tenester og friluftsbadet (park) Sogn og Fjordane Årdal kommune - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel:
Ferievikarar i tekniske tenester og friluftsbadet (park)

Stillingsbeskrivelse:
Me har ein visjon om at Årdal kommune skal vera ein god kommune å bu, leva og arbeida i. Me er ca. 5.400 innbyggjarar fordelt på tettstadene Øvre Årdal og Årdalstangen. Årdal ligg der Sognefjorden kryp på land, ved inngangen til Utladalen og Jotunheimen. Kommunen har svært gode vilkår for friluftsliv og gode offentlege tilbod som mellom anna vidaregåande skule, kulturskule, full barnehagedekning, idrettshallar, treningssenter, kunstgrasbaner, friluftsbad og moderne kino. Årdal kommune er ein stor arbeidsplass med ca 580 tilsette fordelt på 478 årsverk. Årdal kommune har eiga bedriftshytte for tilsette og kan yte lån og tilskot til tilsette som skaffar seg eige husvære i kommunen. Meir informasjon finn du på heimesida vår: www.ardal.kommune.noFerievikarar i tekniske tenester og friluftsbadetMe har ledigstillingar som ferievikarar sommaren 2016. Stillingane er delt inn i to periodar à 4 veker.1. periode: 20.06.16 - 17.07.162. periode: 18.07.16 - 14.08.16Desse stillingane gjeld fyrst og fremst for ungdommar som fyller 17 år i 2016, fødd i 1999, men i friluftsbadet kan og eldre enn 17-åringar søke.PARK:2 personar, 1 i kvar periodeRENOVASJON:4 personar, 2 i kvar periodeNærare opplysingar om stillingane i park og på renovasjon kan du få hjå Sven Erik Jevnaker mobilnr 959 89343.ASSISTENTAR TIL DRIFTSANSVARLIGE PÅ FDV2 personar , 1 person i kvar periode.Nærare opplysningar om desse stillingane kan du få hjå Frank-Runar Øren mobilnr. 917 47875.BADEVAKTER I FRILUFTSBADA6 personar i friluftsbadet i Øvre Årdal, 3 i kvar periode.8 personar i friluftsbadet på Årdalstangen, 4 i kvar periode.Kvalifikasjonskrav i friluftsbada er god sømjedugleik, fyrstehjelpskurs m/livredning (opplæring vil bli gjeve).Nærare opplysningar om desse stillingane kan du få hjå Arne Hovland mobilnr. 906 36002Løn etter Hovudtariffavtalen. Ber om at de skriv kva stilling de søker på og kva for periode de ønskjer å arbeida i.SøknadsprosedyreGå til ledige stillingar i høgre meny på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no Der får du lista opp stillingar som er lyst ut. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord.Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg.Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken. Årdal kommune praktiserer meir offentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.Søknadsfrist 29.03.2016 Utlyst dato 26.02.2016 Vårref 827KontaktpersonArne Hovland, Idrettskonsulent, mobil: 90636002, arne.hovland (at) ardal.kommune.noFrank-Runar Øren, Oppsynsmann, mobil: 91747875, froe (at) ardal.kommune.noSven Erik Jevnaker, Oppsynsmann, mobil: 95989343, sven.erik.jevnaker (at) ardal.kommune.no

Minstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: Årdal kommune

Arbeidsgiver adresse: 6885 ÅRDALSTANGEN

Job kort beskrivelse: Gardeners, horticultural and nursery growers

Land: Norge

Region: Sogn og Fjordane

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

Administrerande direktør - 0 - 0 NOK Pr. år

Managing directors and chief executives

Fjord1 - 2016-05-13 - Sogn og Fjordane

Assistent kjøkken - 0 - 0 NOK Pr. år

Kitchen helpers
UWC Red Cross Nordic, er ein to-årig internatskule for 200 elevar i aldren 16-19 år som kjem frå meir enn 95 ulike nasjonar. Alle elevane føl studieprogrammet International Baccalaureate (IB) Diploma. I tillegg til undervisningsaktivitetar,
Red Cross Nordic United World College - 2016-06-23 - Sogn og Fjordane

Assistentar teknisk drift (ferie) (ref.nr. 2891988620) - 0 - 0 NOK Pr. år

Electronics engineering technicians
Helse Førde HF leverer spesialisthelsetenester til dei 109 000 innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje brukarane det beste tilbodet innanfor rammene styremaktene set. Helse Førde har sjukehus og psykiatriske
Helse Førde HF - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Barne- og ungdomsarbeidar ved Breim barnehage (16/849) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Vi har ledig 60 % vikariat som fagarbeidar for perioden 01.10.2016 -1 4.08.2017. Stillinga kan i tillegg kombinerast med eventuelle vikardagar som oppstår gjennom året i samband med t.d ferie og sjukefråvær. Søkjer primært
Fredrikstad kommune - 2016-06-23 - Sogn og Fjordane

Butikkleder (Ref.nr. r9634) - 0 - 0 NOK Pr. år

Retail and wholesale trade managers
Erfaring fra butikk?ButikklederButikkleder søkes til etablert butikk i Førde. Stillingen er et engasjement med gode muligheter for den rette. Vi ser gjerne at du har erfaring fra butikk innen konfeksjon, møbel eller interiør
Personalhuset Staffing Group AS - avd. Å - 2016-03-17 - Sogn og Fjordane

Ergoterapeut (ref.nr. 3023241369) - 0 - 0 NOK Pr. år

Optometrists and ophthalmic opticians
Helse Førde HF leverer spesialisthelsetenester til dei 109 000 innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje brukarane det beste tilbodet innanfor rammene styremaktene set og brukarane ventar. Helse Førde har
Helse Førde HF - 2016-04-07 - Sogn og Fjordane

Fagansvarleg for oppmåling (Ref.nr: 514) - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineering technicians
Aurland ligg fint til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Vi er omlag 1700 innbyggjarar fordelt på bygdene Aurlandsvangen, Undredal, Flåm, Gudvangen og Vassbygdi. Aurland kommune satsar spesielt på trygge og gode
Aurland kommune - 2016-03-05 - Sogn og Fjordane

Fagarbeidar/Assistent (ref.nr. 3129325769) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Askvoll kommune ligg på kysten av Sogn og Fjordane, med variert natur frå kyst til fjell. Kommunen har over 3000 innbyggjarar. Det er snøggbåtsamband med Bergen og Florø, bussamband til Førde og Dale, og ein time
Askvoll kommune - 2016-07-15 - Sogn og Fjordane

Ferievikarer 2016 (sjukepleiar/legesekretær) - 0 - 0 NOK Pr. år

unspecified
Sogndal kommune - 2016-03-01 - Sogn og Fjordane

Flyktningkonsulent med fagleiarfunksjon - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals
Lærdal er ein spennande kommune i Indre Sogn med trøkk, tru og fokus på vekst og utvikling. Vi er eit aktivt og framtidsretta samfunn som for tida arbeider med heile 30 ulike omstillingsprosjekt.I Lærdal kan du leva det gode liv
NAV Lærdal - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Heimehjelp (saksnr. 16/1753) - 0 - 0 NOK Pr. år

Home-based personal care workers
Helsefagarbeidar ved Haugetun BukollektivStilling med saksnr. 16/1752.Ei fast 75% stilling og tre helgestillingar.Heimehjelp ved Open Omsorg Ytre BremangerStilling med saksnr. 16/1753Vikariat 80% stilling.Lærarar/ fagleiar i oppvekstsektorenStilling
Bremanger kommune - 2016-07-15 - Sogn og Fjordane

Hjelpepleiar/helsefagarbeidar, helg - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Open omsorg.- 50 % fast sjukepleiarstilling i heimesjukepleien (nattevakt)-14 % fast helgestilling som hjelpepleiar/helsefagarbeidarVår dyktige sjukepleiar på natt har søkt seg til nye utfordringar. I den anledning har vi ledig 50 %
Naustdal kommune - 2016-04-28 - Sogn og Fjordane

Kvalitetsleiar medisinsk biokjemi (ref.nr. 2917138916) - 0 - 0 NOK Pr. år

Medical and pathology laboratory technicians
Helse Førde HF leverer spesialisthelsetenester til dei 109 000 innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje brukarane det beste tilbodet innanfor rammene styremaktene set og brukarane ventar. Helse Førde har
Helse Førde HF - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Ledig stilling som ruskonsulent (Sak nr. 16/263) - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals
NAV Selje har ledig 100% prosjektstilling som ruskonsulent i periode 01.06 - 31.12.16. Prosjektet/tiltaket er eit lavterskeltilbod og skal styrke kommuna sitt tenestetilbod til personar med rusrelaterte problem. Arbeids- og ansvarsområde:- Kartleggje
NAV Selje - 2016-05-15 - Sogn og Fjordane

Operasjonssjukepleiar (ref.nr. 3035808417) - 0 - 0 NOK Pr. år

Nursing professionals
Helse Førde HF gjev spesialisthelsetenester til innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider aktivt med pasienttryggleik, brukarmedverknad og leiarutvikling. Vi har sjukehus og psykiatriske institusjonar i seks kommunar, og vi driftar
Helse Førde, Lærdal sjukehus - 2016-04-21 - Sogn og Fjordane

Politiførstebetjen (ref.nr. 201600210) - 0 - 0 NOK Pr. år

Police inspectors and detectives
Vest politidistrikt omfattar politiet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane har p.t. 23 lensmannsdistrikt i 25 kommunar, og er organisert i 3 driftseiningar der ein m.a. har felles vakt- og beredskapsordningar, budsjett og resultatmål.
Vest politidistrikt - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Reinhaldar 50% fast - Kommunalteknikk (Vårref 716) - 0 - 0 NOK Pr. år

Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments
Reinhaldar ca. 50% fast - KommunalteknikkStillingsinformasjonDet er ledig 48,6% fast stilling som reinhaldar ved Kjørnes barnehage ved tenesteeininga Kommunalteknikk frå snarast.Arbeidstid:
Sogndal kommune - 2016-05-13 - Sogn og Fjordane

\"reservert\"Elektriker - 0 - 0 NOK Pr. år

Building and related electricians
08-07-2016 09:07:20 Endret av NEV/1166VERTO NORGE AS er et bemanningsbyrå lokalisert på Sunnmøre. Vi samarbeider med store og små bedrifter over hele landet, og leverer innen alle bransjer og fagområder. Vi opplever til
VERTO NORGE AS - 2016-08-02 - Sogn og Fjordane

Rettleiar (1424-2016-01) - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
​NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot
NAV Årdal - 2016-05-06 - Sogn og Fjordane

Salgskonsulent - 0 - 0 NOK Pr. år

Commercial sales representatives
Smartvarsling er en stor bedrift som jobber med sikkerhetssystemer. Det finnes i dag sikkerhetsprodukter som muliggjør mer moderne løsninger, uten at det går på bekostning av sikkerheten. Snarere tvert om! Dessverre er det
Smartvarsling AS - 2016-05-21 - Sogn og Fjordane

Sjåførlærar - 0 - 0 NOK Pr. år

Driving instructors

Høgheim Trafikkskule - 2016-03-12 - Sogn og Fjordane

Sjukepleiar (Ref. nr.: 2922368329) - 0 - 0 NOK Pr. år

Gulen kommune ligg på sørsida av Sognefjorden, heilt ut mot havet. Innbyggjartalet er ca. 2 300. Kommunen har ca. 400 tilsette, som arbeider etter visjonen samarbeid for utvikling! Les meir her:Gulen kommune har ledig 100% fast stilling som sjukepleiar frå snarast. Turnus inneheld
Gulen kommune - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Sjukepleiestudentar (ferie) (ref.nr. 2901168832) - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal care workers in health services not elsewhere classified
Helse Førde HF leverer spesialisthelsetenester til dei 109 000 innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje brukarane det beste tilbodet innanfor rammene styremaktene
Helse Førde HF - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Skipsfører D5 - 0 - 0 NOK Pr. år

Ships' deck officers and pilots

Lustrabaatane AS - 2016-03-01 - Sogn og Fjordane

Sommarjobb ( Heimehjelp) (Ref. nr.: 2959754134) - 0 - 0 NOK Pr. år

Home-based personal care workers
Solund kommune, eit lite øyrike ytst i Sognefjorden. Solund kommune har i underkant av 800 innbyggjarar. Her er ulike fritidsmogelegheiter, vi har god kommunikasjon til fastlandet, har fokus på at barn og unge skal ha eit godt miljø
Solund kommune - 2016-03-19 - Sogn og Fjordane

Sommarvikarar (helsefag) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er ein del av spesialisthelsetenesta, og er i dag Vestlandets største private rehabiliteringssenter.Vi gir tilbod om rehabilitering av pasientar med behov for ei tverrfagleg og heilskapleg tilnærming.
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Teamleiar avlastningsbustad (16/414), Helsesøster (16/415), Miljøterapeut (16/416) - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals
Vågsøy er ei naturperle som ligg ytst i Nordfjord. Kommunen har eit aktivt næringsliv med hovudvekt på marine næringar og innovative teknologibedrifter. Vågsøy ligg mellom Ålesund og Bergen. Kommunen har
Vågsøy kommune - 2016-03-11 - Sogn og Fjordane

Tømrere - 0 - 0 NOK Pr. år

Carpenters and joiners
VERTO NORGE AS er et bemanningsbyrå lokalisert på Sunnmøre. Vi samarbeider med store og små bedrifter over hele landet, og leverer innen alle bransjer og fagområder. Vi opplever til stadighet å finne medarbeidere til
Verto Norge AS (for kunde) - 2016-04-09 - Sogn og Fjordane

Vernepleiar/helsefagleg utdanna (ref.nr. 3125878462) - 0 - 0 NOK Pr. år

Helse Førde HF gjev spesialisthelsetenester til innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider aktivt med pasienttryggleik, brukarmedverknad og leiarutvikling. Vi har sjukehus og psykiatriske institusjonar i seks kommunar, og vi driftar ambulansetenesta. Vi har om lag tre tusen tilsette,
Helse Førde HF - 2016-06-27 - Sogn og Fjordane

VIKARIAT SOM RÅDGJEVAR/SOSIALKONSULENT VED NAV VÅGSØY - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
NAV Vågsøy/Vågsøy kommune har ledig vikariat 100% stilling som rådgjevar/sosialkonsulent frå 01.09.2016 - 31.08.2017 med mogeleg for fast tilsetjing frå 01.09.2017. Stillinga er i hovudsak knytt til oppfølging
NAV Vågsøy - 2016-06-09 - Sogn og Fjordane

 
 
nettstedet generert i 14.174674034119 sekunder