Job Fagleder (ref.nr. 2974105000) Sør-Trøndelag Trondheim kommune - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel: Fagleder (ref.nr. 2974105000)

Stillingsbeskrivelse:

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp, blir det utarbeidet offentlig søkerliste.Gyldig politiattest framlegges ved tilsetting av alt personell som skal jobbe med barn eller personer med utviklingshemming.

Fagleder - Ny barneskole Øst

Ved Ny barneskole Øst er det fra 01.05.2016 ledig en fast 100 % stilling som fagleder.Ny barneskole Øst er en barneskole som skal oppføres i området Overvik/ Jakobsli i byens østre del. I tilknytning til skolen vil det også bli bygget egen idrettshall. Den nye skolen skal avlaste Ranheim og Charlottenlund skoler og ta elevtallsvekst fra de nye utbyggingsområdene ved Overvik og områdene mot Dragvoll. Skolen vil bli dimensjonert for 700 elever og vil ha ca. 80 ansatte.Blir du inspirert av den unike muligheten som ligger i å være med på etableringen av en helt ny barneskole i Trondheim? Liker du tanken på å etablere en skole der det jobbes målrettet mot å utvikle en felles kultur for læring, og der vi anerkjenner ulike veier til målet om elevers trivsel og elevers læring?Kanskje dette er muligheten du har ventet på?Fra høsten 2016 og fram til det nye skoleanlegget står ferdig i 2019 skal Ny barneskole Øst drive sin virksomhet i midlertidige lokaler i gamle Ranheim skole. Fram til oppstart i det nye skoleanlegget vil elevgrunnlaget være barn bosatt i området Olderdalen, totalt ca. 170 – 200 elever. Vi søker etter positiv, tydelig, modig, inkluderende og profesjonell fagleder med evne og vilje til å jobbe i team, noe som innbefatter fleksibilitet og kreativitet. Stillingen utgjør en del av skolens ledelse og vil ha sentral rolle i forhold til å sette ideer og beslutninger ut i livet. Det er ønskelig med lederkompetanse og ledererfaring. Vi søker en fagleder som kan lede skolens arbeid med IKT/digital kompetanse, og som i tillegg vil få ansvar for skolens kulturelle aktiviteter ift musikk/kunst/drama.Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og skolens totale behov, også sett i forhold til skolens øvrige ledelse. Det kan bli lagt noe undervisning til stillingen. Forholdet mellom administrasjonsressurs og undervisning blir alltid vurdert i forhold til de samlede ressurser skolen til enhver tid disponerer. Skolens ledelse består av rektor, fagleder og daglig leder SFO.

Arbeidsoppgaver
  • Delta i planlegging og innflytting og oppstart i de midlertidige skolelokalene
  • Bidra i planlegging av det nye skoleanlegget
  • Delta i arbeidet med å bygge opp en ny organisasjon, pedagogisk og kulturelt
  • Etablere samarbeidsrelasjoner med foreldregruppa og aktører i nærmiljøet
  • Arbeids- og ansvarsområder vil til enhver tid være til gjenstand for drøfting, og den som tilsettes må derfor være villig til å delta i de endringsprosesser som er nødvendige for å ha en hensiktsmessig ledelse av skolen


Minstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: Trondheim kommune

Arbeidsgiver adresse: 7004 TRONDHEIM

Job kort beskrivelse: Education managers

Land: Norge

Region: Sør-Trøndelag

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

3 HELSEFAGARBEIDERE VED ROSSVOLLHEIMEN - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Skaun kommune er den kommunen i Trondheimsregionen som vokser raskest. Skaun er en attraktiv bokommune med 7700 innbyggere, kun en halvtimes busstur fra Trondheim. Her har vi vakker og variert natur, og vi byr på et rikt kulturliv som skaper et
SKAUN KOMMUNE - 2016-02-13 - Sør-Trøndelag

3 Vernepleier - 0 - 0 NOK Pr. år

Åfjord kommunes visjon er Glød, Glede og Utvikling. Vårt lille, men mangfoldige sentrum står foran en spennende utvikling som vil øke servicetilbudet ytterligere. Kommunens kystsentrum er i vekst og vekker nasjonal interesse i reiselivssammenheng. Vi er omlag 3300 innbyggere
Åfjord kommune - 2016-02-13 - Sør-Trøndelag

Assistent (Ref. nr.: 3108707191) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Læringsverkstedet har 3 000 ansatte som jobber med de viktigste verdiene som finnes, nemlig barn. Vårt mål er å få disse verdiene til å vokse – i kunnskap og mestring, i trygghet og empati. Med over 100 barnehager
Læringsverkstedet barnehage avd. Hammers - 2016-06-14 - Sør-Trøndelag

ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN THE DEPARTMENT OF ENERGY AND PROCESS ENGINEERING (ONSAGER FELLOWSHIP) - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
NTNU - knowledge for a better worldThe Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life.Jobbnorge ID: 127086The Onsager Fellowship programme at NTNU is designed to attract
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig - 2016-06-27 - Sør-Trøndelag

Barnehagelærere - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Meldal kommune.Med forbehold om godkjenning er følgende stillinger ledig fra 01.08.16, der stillingene for tiden er plassert i følgende enheter:- 100 % fast pedagogisk leder ved Løkken barnehage- 40 % fast barne- og ungdomsarbeider
Storås barnehage - 2016-04-08 - Sør-Trøndelag

Driftsingenirø for kraftproduksjon - 0 - 0 NOK Pr. år

Electrical engineering technicians
SELBU ENERIGVERK AS-drivkraft i bygda-Selbu Energiverk AS (SEV) er et produksjons- og distribusjonsselskap heleid av Selbu kommune, og har 18 ansatte. SEV har ca. 2800 nettkunder og produserer ca. 120 GWh i tre kraftstasjoner.Driftsavdelingen ved WEV
Selbu Energiverk AS - 2016-09-11 - Sør-Trøndelag

Enhetsleder for pleie og omsorg (ID 974) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health services managers
ID 974Midtre Gauldal - kreativ og rausMidtre Gauldal kommune ligger ca. 5 mil sør for Trondheim i trafikknutepunktet mellom E6 og FV 30 til Røros. Kommunen har vel 6000 innbyggere og er i en positiv utvikling både når det gjelder
Midtre Gauldal Kommune - 2016-02-13 - Sør-Trøndelag

Formidler - 0 - 0 NOK Pr. år

Travel guides
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) har ansvar for restaurering, drift og vedlikehold, forskning og formidling av Nidaros Domkirke og Erkebispegården i Trondheim, samt formidling av disse anleggene inkludert Museet Erkebispegården
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider - 2016-08-18 - Sør-Trøndelag

Førstekonsulent (vikariat) - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
NTNU - kunnskap for en bedre verdenVed NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Jobbnorge ID: 128376Førstekonsulent 100 % stilling, vikariat,
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig - 2016-09-11 - Sør-Trøndelag

Hotellmedarbeider - 0 - 0 NOK Pr. år

Hotel receptionists
Beskrivning av företaget/bedriften:Hotell og cafè som er åpen hele året. 30 hotellrom, hus, hytter, leiligheter, villmarksleir med lavvo og to jaqquzzi. Barer, servering av store lag. Kurs og konferanseArbetsplats/ort: Tydal, Sør-TrøndelagVi
Væktarstua Turiststasjon - 2016-08-02 - Sør-Trøndelag

Ingeniørgeolog - Plan og teknikk (ref.nr. 3135032979) - 0 - 0 NOK Pr. år

Geologists and geophysicists
Infrastrukturdivisjonen er Jernbaneverkets største divisjon og har et budsjett på ca. 8,2 mrd. Vi har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer av jernbanenettet og består av over 2000 engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere.
Jernbaneverket - 2016-08-02 - Sør-Trøndelag

Lærere ( Ref. nr.: 2988799912 ) - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester,
Trondheim kommune - 2016-04-10 - Sør-Trøndelag

Lærling (Byggdrifterfaget) - 0 - 0 NOK Pr. år

Carpenters and joiners

Melhus kommune - 2016-09-11 - Sør-Trøndelag

Mekaniker Tunge Kjøretøy - 0 - 0 NOK Pr. år

Motor vehicle mechanics and repairers
Team Verksted Trøndelag avdeling Orkanger er et merkeuavhengig verksted for lastebil, buss og hengere. Vi er en del av Team Verksted, som er en av Norges største merkeuavhengige verkstedkjede for tunge kjøretøy. Team
Team Verksted AS - Team Verksted Orkange - 2016-09-11 - Sør-Trøndelag

Overlege anestesiologi (ref.nr. 3128264891) - 0 - 0 NOK Pr. år

Specialist medical practitioners
St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Det medisinske
Orkdal sjukehus - 2016-07-15 - Sør-Trøndelag

PhD positions within the interdisciplinary research project \"DrugLogics: Rational development of anti-cancer drug combinations\" - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
NTNU - knowledge for a better worldThe Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life.Faculty of Medicine: Department of Cancer Research and Molecular MedicineFaculty
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig - 2016-03-05 - Sør-Trøndelag

Position as Postdoctoral Fellow within the field of MRI image analysis in traumatic brain injury - 0 - 0 NOK Pr. år

Biologists, botanists, zoologists and related professionals
NTNU - knowledge for a better worldThe Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life.The Faculty of MedicineDepartment
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig - 2016-03-01 - Sør-Trøndelag

Rådgiver (prosjektingeniør) bygg - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineering technicians
Vil du være med å sette spor med oss? Vi søker nye medarbeidere til vårt hovedkontor i Trondheim.Vi ønsker en erfaren ingeniør/sivilingeniør til byggeteknisk prosjektering. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:-
Prosjektutvikling Midt-Norge AS - 2016-03-17 - Sør-Trøndelag

Renholder Melhus - 0 - 0 NOK Pr. år

Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments
Norgesvask er et landsdekkende serviceselskap med hovedtyngde på renholdstjenester. Selskapet består av medarbeidere med lang erfaring fra renholdsbransjen, som bidrar til trygghet for våre
Norgesvask - 2016-04-15 - Sør-Trøndelag

Ringehjelp - 0 - 0 NOK Pr. år

Shop sales assistants
Vil du arbeide med mote i et stort internasjonalt konsern?Er du en selvstendig og selvgående person som får ting til å skje?Brenner du for mote og har vinnerinstinkt?Da kan du være den rette for oss.Ved Lindex Sirkus Shopping er
Lindex Sirkus Shopping - 2016-03-12 - Sør-Trøndelag

Rørlegger - 0 - 0 NOK Pr. år

Plumbers and pipe fitters
På grunn av økende oppdragsmengde søker vi faglært rørlegger.Konkurransedyktige vilkår.Spørsmål om stillingen? Ta kontakt på tlf. 72 48 03 71. Skriftlig søknad med CV og referanser sendes
Solligård AS - 2016-08-18 - Sør-Trøndelag

Seksjonsleder (ref.nr. 2889168501) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health services managers
St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Det medisinske
St. Olavs Hospital HF - 2016-07-15 - Sør-Trøndelag

Sykepleier (ref.nr. 2964194746) - 0 - 0 NOK Pr. år

Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter,
Strinda hjemmetjeneste - 2016-03-13 - Sør-Trøndelag

Sykepleier (ref.nr. 3128423695) - 0 - 0 NOK Pr. år

Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter,
Trondheim kommune - 2016-07-15 - Sør-Trøndelag

Systemadministrator - 0 - 0 NOK Pr. år

Systems administrators
Har du lyst til å lage system som leverer sportsdata til Google og Aftenbladet, sørge for at bet365 får odds eller lage nettløsninger for eSports?Sportradar med 1400 ansatte, er en ledende leverandør av sportsdata og innholdtjenester
Sportradar AS - 2016-03-25 - Sør-Trøndelag

Tømrere - 0 - 0 NOK Pr. år

Carpenters and joiners
På vegne av kunde søker vi etter seks tømrere med følgende kvaliteter: Arbeidsoppgaver:- Nybygg og rehabilitering- Tilrettelegge og utføre oppdragene håndverksmessig godt og effektivt.- Holde orden i prosjektene,
BNS Bemanning (Bemanning Nord AS) - 2016-04-15 - Sør-Trøndelag

Undervisningsstilling (Tranport og logistikk) (ref.nr. 3000340793) - 0 - 0 NOK Pr. år

Secondary education teachers
Sør-Trøndelag fylkeskommune har ca 2800 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er opplæring (22 videregående skoler m.v.), tannhelse (30 tannklinikker), regional utvikling, kultur, næringsutvikling og samferdsel.
Tiller videregående skole - 2016-03-24 - Sør-Trøndelag

Universitetslektor i skatterett og jus - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
NTNU - kunnskap for en bedre verdenVed NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Jobbnorge ID: 126616Det er ledig en fast stilling som universitetslektor
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig - 2016-07-15 - Sør-Trøndelag

Vikariat konsulent/førstekonsulent - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
NTNU - kunnskap for en bedre verdenVed NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologiInstitutt for produktutvikling
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig - 2016-03-24 - Sør-Trøndelag

Virksomhetsleder - 0 - 0 NOK Pr. år

Education managers

Eid skole og barnehage - 2016-02-13 - Sør-Trøndelag

 
 
nettstedet generert i 10.694961071014 sekunder