Job Avdelingsleder 100 % fast stilling Bistand Finnmark Alta Kommune Helse- og sosialsektoren - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel: Avdelingsleder 100 % fast stilling Bistand

Stillingsbeskrivelse:
Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Her er vi 20 000 innbyggere pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet, kreative uttrykk og fremtidstro. Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene. Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet universitet og stamflyplass. Langt nord -ja, men kort vei: Oslo - to timer, Tromsø - en halv time, Russland /Sverige/Finland - en "liten" tur over vidda. I Alta betaler staten ned store deler av studielånet ditt og du har lavere skatt.

Virksomhet for Bistand er en del av tjenesteområde Helse og sosial og gir tilbud og tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov fra 18 år og oppover.  

Vi søker etter avdelingsleder for psykiatri- og rustjenesten.

Psykiatri- og rustjenesten har pr. i dag til sammen ca. 32 årsverk, inkl. ettervernsboliger, heldøgns botilbud for personer med psykiske lidelser og prosjektstillinger. Det er ansatt en kommunepsykolog i tilknytning til tjenesten.

Arbeids- og ansvarsområder:

 • Leder vil ha ansvar for den daglige driften av tjenesten
 • Faglig og administrativt ansvar  
 • Personal- og budsjettansvar  
 • Planlegging og koordinering i forbindelse med tjenestetilbudet
 • Veiledning og oppfølging av ansatte
 • Kontakt med samarbeidspartnere
 • Noe saksbehandling etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse og sosial er inne i en omfattende OU-prosess som også involverer Psykiatri- og rustjenesten.

I 2016 starter arbeidet med å utrede hvordan Psykiatri- og rustjenesten skal være organisert i framtiden.

Avdelingsleder vil involveres i dette arbeidet, som vil representere faglige utfordringer og utviklings- og omstillingsarbeid i samarbeid med andre fagpersoner og instanser. Den pågående organisasjonsutviklingen i kommunen vil kunne medføre endring av organisering, ansvar og arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 års høyere utdanning innen helse og sosial
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring er ønskelig.
 • Videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid og/eller erfaring er ønskelig

Vi ønsker deg som:

 • Har en tydelig og inkluderende lederstil
 • Jobber strukturert, målrettet og løsningsorientert
 • Viser selvstendig og har beslutningsevne
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Har evne til å myndiggjøre, motivere, veilede og videreutvikle medarbeidere
 • Er tålmodig og trygg i en krevende arbeidssituasjon og kan takle en hektisk hverdag som ikke alltid er forutsigbar
 • Har fokus på tjenestens innhold og ressursforvaltning
 • Er fleksibel og viser initiativ
 • Kan identifisere seg med kommunens verdisyn som er åpenhet, trygghet og respekt

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby:

 • En faglig utfordrende hverdag med kompetente og engasjerte arbeidskollegaer
 • En jobb hvor du vil være med å utvikle tjenesten og avdelingen
 • Faglig utvikling og aktiv deltagelse i en prosess med kontinuerlig fokus på kompetanse og kvalitetsforbedring
 • Lønn etter avtale

Politiattest vil bli krevd i forbindelse med tilsetting.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Siri Isaksen, tlf. 78 45 56 18/15, mobil 97791674.

Søknadsfrist: 08.02.16Minstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: Alta Kommune Helse- og sosialsektoren

Arbeidsgiver adresse: 9510 ALTA

Job kort beskrivelse:
Business services and administration managers not elsewhere classified

Land: Norge

Region: Finnmark

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

Butikkmedarbeider - 0 - 0 NOK Pr. år

Shop sales assistants
I 100 % stilling søkes til vår butikk på Nissensenteret.Vi søker deg som liker å jobbe med blomster i et hektisk og kreativt miljø. Du må være fylt 18 år og kunne norsk skriftlig og muntlig. Stikk
Hammerfest Blomster - 2016-06-23 - Finnmark

Driftstekniker (ref.nr. 2937129818) - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineering technicians
Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for
Forsvarsbygg - 2016-03-01 - Finnmark

Ergoterapeut - vikariat - 0 - 0 NOK Pr. år

Optometrists and ophthalmic opticians
Vadsø kommune ønsker deg velkommen til å leve og arbeide i et pulserende og spennende samfunn. Fylkeshovedstaden Vadsø, med sine 6200 innbyggere, er handelssenter i Finnmark og har god barnehagedekning, gode skoler, attraktive
Vadsø kommune - 2016-02-13 - Finnmark

Fagarbeider/assistent - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU / NESSEBY OPPVEKSTSENTERUnjárgga gielda / Nesseby kommune er en liten, samisk kommune i vekst lokalisert i Øst-Finnmark med ca. 950 innbyggere. Kommunen ligger rundt den indre del av Varangerfjorden med
Nesseby oppvekstsenter - 2016-04-01 - Finnmark

Ferievikarer, sykepleiere, vernepleierer, helsefagarbeidere - 0 - 0 NOK Pr. år

Nordkapp kommune ønsker deg velkommen til å bo og arbeide i Norges nordligste kommune. Vi er ca. 3200 innbyggere som blant annet lever av fiskeri, reiselivs- og tjenesteytende næringer i tillegg til offentlig sektor. Byen Honningsvåg, som er kommunesenteret, er vertskap for blant
Nordkapp kommune - 2016-05-22 - Finnmark

Helsesøster - 0 - 0 NOK Pr. år

Nursing professionals
Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland
Sør-Varanger kommune - 2016-04-16 - Finnmark

Hotellmedarbeider - 0 - 0 NOK Pr. år

Hotel receptionists
Vi er et hotell som ligger i gamlebyen i Alta, og gir utsikt over Altafjorden. Her tilbys spa, regional mat og rom med gratis Wi-Fi og konferanse.Restauranten på Altafjord Gjestegaard tilbyr mat med ferske lokale råvarer.Vi har behov
ALTAFJORD GJESTEGAARD OG SPA AS - 2016-03-05 - Finnmark

Ingeniørstillinger - 0 - 0 NOK Pr. år

Physical and engineering science technicians not elsewhere classified
Kautokeino kommune har følgende stillingerledig: To faste 100% ingeniørstillingerSøknadsfrist: 29. mai 2016Søknad sendes: Kautokeino kommune, Bredbuktnesvn. 6, 9520 KautokeinoSe
Kautokeino kommune - 2016-05-25 - Finnmark

Jordmor - 0 - 0 NOK Pr. år

Midwifery professionals
Porsanger kommune har ca 4 000 innbyggere og ligger midt i Finnmark. Kommunen er trespråklig med norsk, samisk og kvensk. Sentrum er Lakselv, som med sine 2 600 innbyggere er kommunens største tettsted og administrasjonssted.Les
Porsanger kommune - 2016-03-01 - Finnmark

Jurister innen samerett / urfolksrett - 0 - 0 NOK Pr. år

Lawyers
Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter er opprettet som et ledd i norske myndigheters menneskerettighetspolitikk og samepolitikk. Gáldu skal arbeide for økt kunnskap om og forståelse for samers og andre urfolks rettigheter,
Gáldu - Kompetansesenter for urfolks ret - 2016-07-15 - Finnmark

Lærer i programfag på HO (Ref.nr: 1963) - 0 - 0 NOK Pr. år

Vocational education teachers
Finnmark fylkeskommune/Finnmárkku fylkkagielda er blant fylkets største arbeidsgivere. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet Finnmark fylkeskommune jobber
Vadsø videregående skole - 2016-05-28 - Finnmark

Lærer/montessoripedagog - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Tana Montessoriskole startet opp i august 1999 som den første private grunnskole i Finnmark og Nord-Norges første Montessoriskole. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser i Søndre Luftjok, ca 6 km fra kommunesenteret Tana bru.Skolen
Tana Montessoriskole - 2016-06-23 - Finnmark

Lærervikariater for skoleåret 2016/2017 - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Ledige stillinger i grunnskolene og barnehagene i enhet for kultur og oppvekstVed Máze skole:2 x 100% lærervikariater for skoleåret 2016/2017Máze skole er en fådelt skole 1-10. Klasse. Kompetansekrav: kroppøving
Maze Skole - 2016-06-04 - Finnmark

Leder for seksjon for psykisk funksjonshemmede - fast 100 % stilling - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals
Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende
Båtsfjord kommune - 2016-05-05 - Finnmark

Lege i spesialisering- Kirurgiske leger (ref.nr. 3140138603) - 0 - 0 NOK Pr. år

Specialist medical practitioners
Her betyr du mer! Finnmarkssykehuset har sykehus i Kirkenes og Hammerfest, og behandling innen psykisk helsevern og rus, inkludert samisk nasjonalt kompetansesenter. Vi har et solid akuttmedisinsk fagmiljø. Mange av oss reiser for å behandle
Finnmarkssykehuset HF - 2016-07-15 - Finnmark

Miljøterapeut 100% fast stilling Medleverturnus - 0 - 0 NOK Pr. år

KPS Drift & Personell er ett bemanningsbyrå, som både leier ut og rekrutterer for kunder i Troms, Finnmark og Nordland.Hovedkundene er innenfor helsesektoren.Arbeidssted : AltaVi søker medarbeidere til å bo i bolig eller institusjon på medlever - turnus av samme kjønn.Det
KPS Drift & Personell AS - 2016-07-15 - Finnmark

Miljøterapeut/-arbeider - våken nattevakt (fast 54 %) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal
Barne-, ungdoms- og familieetaten - 2016-09-11 - Finnmark

Pedagogisk leder/barnehagelærer (StillingsID: 653) - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Sentrumbarnehage er privat foreldreeid andelsbarnehage med barn fra 0 - 6 år. Barnehagen er medlem i Private barnehagers landsforbund.Vi er en enavdelingsbarnehage som ligger i ett fint naturområde, med fjæra og utmark rett utenfor.SvangerskapsvikariatVår
Sentrumbarnehage SA - 2016-05-28 - Finnmark

Pedagogisk leder - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Gamvik kommune med sine rundt 1100 innbyggere ligger på 71* N, helt inntil den arktiske klimasonen og gir en smak av arktisk magi. Er du tøff og eventyrlysten kan et opphold her være noe for deg. Her rår naturen med mye vær,
Skjånes barnehage - 2016-05-13 - Finnmark

Politibetjent 3,2,1 - Kautokeino lensmannskontor (ref.nr. 3127174614) - 0 - 0 NOK Pr. år

Police inspectors and detectives
Finnmark politidistrikt er med sine 48 637 km2 et av Norges største politidistrikter, og dekker en befolkning på ca 80 000 fordelt på 19 kommuner. Kommunene Tana, Nesseby, Karasjok, Kautokeino og Porsanger er kjerneområdet for
Kautokeino lensmannskontor - 2016-07-15 - Finnmark

Praksiskonsulent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), Campus Alta, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
Jobbnorge ID: 128039Ref.nr: 2016/5350Søknadsfrist: 29.08.2016 Ved UiT - Norges arktiske universitet er det ledig fast 100 % stilling som praksiskonsulent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), campus Alta. Vi ønsker
UiT Norges arktiske universitet - 2016-08-18 - Finnmark

Psykologspesialist - VPP Hammerfest (ref.nr. 3176876135) - 0 - 0 NOK Pr. år

Psychologists
Her betyr du mer! Finnmarkssykehuset har sykehus i Kirkenes og Hammerfest, og behandling innen psykisk helsevern og rus, inkludert samisk nasjonalt kompetansesenter. Vi har et solid akuttmedisinsk fagmiljø. Mange av oss reiser for å behandle
Finnmarkssykehuset HF - 2016-09-11 - Finnmark

RÅDMANN - 0 - 0 NOK Pr. år

Senior government officials
Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende
Båtsfjord kommune - 2016-09-11 - Finnmark

Regnskapsleder - 0 - 0 NOK Pr. år

Accounting associate professionals
Rønquist Holding AS eier fire Møbelringen- og to Mesterlys-butikker, i tillegg til eiendomsselskapet RH Eiendom AS. Butikkene er lokalisert i Alta, Hammerfest, Honningsvåg og Skjervøy. Vi er totalt 26 ansatte. Tre av disse jobber
RØNQUIST HOLDING AS - 2016-04-09 - Finnmark

Samisk lærere - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Her er vi 20 000 innbyggere pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av
Alta Kommune Oppvekst og kultur - 2016-05-16 - Finnmark

Sykepleiekonsulent 100 % fast stilling - 0 - 0 NOK Pr. år

Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Her er vi 20 000 innbyggere pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt
Alta Kommune Helse- og sosialsektoren - 2016-08-18 - Finnmark

Sykepleier natt ved Alta kommunale legevakt 60 % fast stilling - 0 - 0 NOK Pr. år

Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Her er vi 20 000 innbyggere pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt
Alta Kommune Helse- og sosialsektoren - 2016-02-13 - Finnmark

Sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Porsanger kommune har ca 4 000 innbyggere og ligger midt i Finnmark. Kommunen er trespråklig med norsk, samisk og kvensk. Sentrum er Lakselv, som med sine 2 600 innbyggere er kommunens største tettsted og administrasjonssted.Les
Porsanger kommune - 2016-03-03 - Finnmark

The Body Shop Alta søker sesonghjelp - 0 - 0 NOK Pr. år

Shop sales assistants
The Body Shop ble etablert i Norge i 1987. I Norge har vi 50 butikker fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Aktivisme og frivillig arbeid har alltid vært og er fortsatt en viktig del av The Body Shop, også i Norge. I dag er vår
The Body Shop - 2016-04-29 - Finnmark

Verksmester - 0 - 0 NOK Pr. år

Motor vehicle mechanics and repairers
Norsk Scania AS er en del av det internasjonale svenske konsernet Scania CV AB, en av verdens ledende produsenter av tunge lastebiler, busser, industri- og marinemotorer og selger av et omfattende utvalg servicerelaterte produkter og tjenester. Norsk
Norsk Scania AS Alta - 2016-02-19 - Finnmark

 
 
nettstedet generert i 16.549731016159 sekunder