Job Avdelingsdirektør - Innovasjon i offentlig sektor Oslo Forskningsrådet, Avdeling for innovasjon - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel:
Avdelingsdirektør - Innovasjon i offentlig sektor

Stillingsbeskrivelse:
Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.Har du lyst til å være med å fornye offentlig sektor?  Forskningsrådet er en sentral aktør i arbeidet for innovasjon i offentlig sektor. For å styrke satsingen vår på dette arbeidet, etablerer vi nå en ny avdeling i Divisjon for samfunn og helse, og vi søker direktør til avdelingen.Som vår nye direktør vil du få ansvaret for å etablere og utvikle en avdeling med om lag seks medarbeidere. Avdelingsdirektøren inngår i divisjonens ledergruppe og vil samarbeide tett med divisjonsdirektøren.  Forskningsrådet skal påvirke kommuner og andre offentlige virksomheter til å ta initiativ til og å delta i forskning. Avdeling for innovasjon i offentlig sektor skal legge til rette for at forskningssystemet blir koblet tettere på endringsprosessene i offentlig sektor. Avdelingen skal jobbe med å styrke innovasjonssystemet og bidra til at det blir mer innovasjon i offentlige tjenester og infrastruktur. Som direktør vil du ha ansvaret for å utvikle Forskningsrådets rolle i arbeidet med å gjøre FoU til en prioritert del av utviklingsarbeidet i offentlig sektor. Du vil ha dialog og samarbeid med sentrale aktører i forskningssystemet, departementer, KS, DIFI og nærings- og arbeidslivets organisasjoner.  Vi søker en leder som . har god kjennskap til de særskilte utfordringene som er knyttet til innovasjon i offentlig sektor . er en pådriver for utvikling og en som skaper resultater . er trygg i lederrollen og har evne til å inspirere og motivere medarbeiderne . kommuniserer godt og kan bygge relasjoner både internt og eksternt . er strukturert og strategisk . har stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne  Ønsket kompetanse . relevant høyere utdanning, gjerne doktorgrad, fortrinnsvis innen samfunnsvitenskap eller teknologi . erfaring fra offentlig sektor, gjerne fra innovasjonsarbeid eller politikkutvikling . kjennskap til Forskningsrådet og forskningssystemet, og gjerne Forskningsrådets arbeid med offentlig sektor . ledererfaring . god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk  Vi kan tilby . en stilling der du har muligheten til å påvirke hvordan samfunnet skal møte store utfordringer . en lederstilling i et godt arbeidsmiljø der du får kunnskapsrike kolleger . lønn etter avtale, medlemskap i SPK og i Forskningsrådets forsikringsordninger  Forskningsrådet har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Forskningsrådet er tilknyttet inkluderende arbeidsliv-ordningen. Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25. Har du spørsmål om stillingen, kontakter du divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen på mobil 932 19 889, eller avdelingsdirektør Eivind Hovden på mobil 977

Minstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: Forskningsrådet, Avdeling for innovasjon

Arbeidsgiver adresse: 0283 OSLO

Job kort beskrivelse:
Business services and administration managers not elsewhere classified

Land: Norge

Region: Oslo

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

2 LIS-stilling og 1 vikariat (2016-20) - 0 - 0 NOK Pr. år

Specialist medical practitioners
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale
Lovisenberg Diakonale Sykehus - 2016-02-13 - Oslo

Analytikere innen Russland/Nordområdene (ref.nr. 69/16) - 0 - 0 NOK Pr. år

Sociologists, anthropologists and related professionals
Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser. Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske
Etterretningstjenesten - 2016-07-15 - Oslo

Avlaster - 0 - 0 NOK Pr. år

Home-based personal care workers
Vi søker avlaster til gutt på 6 år.Kan du tenke deg en trivelig jobb og kan tilby avlastning en helg pr. mnd. hjemme hos deg?Fagsenter for barn og unge ønsker å komme i kontakt med en inkluderende voksen person som har
Oslo kommune, Bydel Alna, Fagsenter for - 2016-05-13 - Oslo

Barne- og ungdomsarbeider/Barnehagemedarbeider (Ref.nr: 2994995004) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Bydel Nordstrand ligger sydøst i byen og har rundt 49.500 innbyggere. Bydelen kjennetegnes ved nærhet til sjøen og marka og har stedvis flott utsikt over fjorden. Det er kort vei til sentrum med offentlig kommunikasjon.Bydel Nordstrand
Nedre Bekkelaget barnehage - 2016-03-18 - Oslo

Barnehagelærer / Førskolelærer - Sportsplassen barnehage (Ref.nr: 3102219230) - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Bydel Nordstrand ligger sydøst i byen og har rundt 49.500 innbyggere. Bydelen kjennetegnes ved nærhet til sjøen og marka og har stedvis flott utsikt over fjorden. Det er kort vei til sentrum med offentlig kommunikasjon.Bydel Nordstrand
Sportsplassen barnehage - 2016-06-14 - Oslo

Barnehagemedarbeider (Ref.nr: 3033042995) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Bydel St. Hanshaugen har ca. 32 000 innbyggere og et samlet nettobudsjett på kr. 904 811 000. Bydelen strekker seg fra Oslo sentrum og nordover til Marienlyst og Ullevål universitetssykehus. Parkene og grøntområdene gir bydelen
Løkkeberg barnehage - 2016-04-15 - Oslo

Deltidsansatte - 0 - 0 NOK Pr. år

Shop sales assistants
Narvesen Oslo City ligger ved hovedinngangen til Oslo City, og ligger like ved Oslo Sentralbanestasjon. Butikken har et rikt utvalg av blader og kioskvarer, og vi har spill fra Norsk tipping og Norsk RikstotoI tillegg har vi elektroniske tjenester som
Narvesen Butikken Oslo City - 2016-09-11 - Oslo

Digital direktør/ CDO - 0 - 0 NOK Pr. år

Professional services managers not elsewhere classified
Handelshøyskolen BI er en av Europas største utdanningsinstitusjoner med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk- administrativ utdanning bygger BI på
Campus Oslo - 2016-09-11 - Oslo

Energi- og miljørådgiver - Teknisk drift (Ref.nr: 2929006508) - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineering technicians
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har ansvar for å bygge, eie, leie ut, vedlikeholde og forvalte kultur- og idrettsbygg i Oslo. Foretaket har blant annet ansvar for Holmenkollen nasjonalanlegg, Bislett stadion, Vigeland museet, ishaller/isflater, flerbrukshaller
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - 2016-02-13 - Oslo

Fagdirektør Kompetanse - Kompetansesenter (ref.nr. 2910175209) - 0 - 0 NOK Pr. år

Business services and administration managers not elsewhere classified
Jernbaneverket tilbyr togselskapene i Norge et sikkert og effektivt trafikksystem. Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanenettet, inkludert stasjoner og godsterminaler samt har ansvaret for
Jernbaneverket - 2016-02-13 - Oslo

Faglærer (Ref.nr: 3043853142) - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 14 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca 13,2 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative
Holmlia skole - 2016-04-24 - Oslo

Helg og ekstravakter (Ref.nr: 3182524589) - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal care workers in health services not elsewhere classified
Bydel Stovner ligger nordøst i Oslo med grense til Romeriksregionen. Her er gode kommunikasjonsmuligheter med tog, T– bane og buss. Bydel Stovner er en IA virksomhet og er en arbeidsplass preget
Stigenga - omsorgsbolig og dagsenter - 2016-09-11 - Oslo

Hjelpepleier (Ref. nr.: 3034126277) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på
Oslo universitetssykehus HF - 2016-04-17 - Oslo

Juridiske saksbehandlere - rådgiver/seniorrådgiver - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
 Sivilombudsmannen skal arbeide for at den enkelte ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Ombudsmannen skal også arbeide for å gjøre offentlige myndigheter bedre, styrke tilliten til forvaltningen og bidra til at offentlig
Sivilombudsmannen - 2016-07-15 - Oslo

Kommunikasjonsmedarbeidar - 0 - 0 NOK Pr. år

Public relations professionals
Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidd og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.
Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitska - 2016-04-15 - Oslo

Massasje terapeut - 0 - 0 NOK Pr. år

Beauticians and related workers
Hud og Hår Klinikken er en av Norges eldste klinikker for skjønnhet og velvære. Klinikken tilbyr ikke- kirurgiske behandlinger med det aller siste i metoder og hjelpemidler, bl.a. laser, PRP og kosmetiske injeksjoner. Vi har en helhetlig
SANO VITA AS - 2016-07-15 - Oslo

Overingeniør (Ref. nr.: 2872754758) - 0 - 0 NOK Pr. år

Biologists, botanists, zoologists and related professionals
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største
Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål - 2016-02-13 - Oslo

Pedagogiske ledere - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Vi er en del av Norlandia barnehagene, som etablerer og drifter private barnehager og er en av Nordens største aktører. Norlandia barnehagene er representert med 7 regioner: Nord, Nordland, Vestlandet, Romerike, Oslo, Stockholm og Malmö. Vår
Eventyrstua barnehage - 2016-03-18 - Oslo

PhD Research Fellow in Data Science, two positions (Ref. 2016/4612) - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
The University of Oslo is Norway’s largest institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to
Universitetet i Oslo, Department of Info - 2016-04-15 - Oslo

Politiadvokat 2 ved påtaleavsnittet (ref.nr. 201600638) - 0 - 0 NOK Pr. år

Lawyers
Politiets viktigste oppgaver er å sikre befolkningens trygghet og å bekjempe kriminaliteten. Oslo politidistrikt er landets største med over 3000 medarbeidere. Politidistriktet har flere landsomfattende oppgaver, blant annet som hovedstadspoliti.
Senrum politistasjon - 2016-02-13 - Oslo

Post-Doctoral Research Fellowship (2016/2699) - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
The University of Oslo is Norway’s largest institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to
Universitetet i Oslo, Department of Cult - 2016-06-14 - Oslo

Professorship or Associate Professorship of Medicine (Paediatrics, Ref.nr.: Klinmed-KVB-2016-228;530000) - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
The University of Oslo is Norway’s largest institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to
Universitetet i Oslo, Institute of Clini - 2016-03-05 - Oslo

Programleder (Ref.nr: 3050458616) - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals
Bydel Alna er en av 15 bydeler i Oslo. Bydelen er dynamisk og utviklingsorientert, har ca 48 000 innbyggere og ca. 1320 årsverk. Det er stor variasjon i levekår. Bydel Alna har det økonomiske og administrative ansvar for tjenester og
Oslo kommune, Bydel Alna - 2016-05-21 - Oslo

Prosjektleder - gratis kjernetid for 3. og 4. trinn i AKS - Møllergata skole (Ref.nr: 3105768873) - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
p>Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 14 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca 13,2 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative
Møllergata skole - 2016-06-14 - Oslo

Psykologspesialist (Ref. nr. 2976008492) - 0 - 0 NOK Pr. år

Psychologists
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på
Oslo universitetssykehus HF Rikshospital - 2016-04-15 - Oslo

Radiograf - Ref.nr. 16/03354 - 0 - 0 NOK Pr. år

Medical imaging and therapeutic equipment technicians
Globale utfordringer innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av
Norges miljø- og biovitenskapelige unive - 2016-07-15 - Oslo

Regnskapsfører - 0 - 0 NOK Pr. år

Accounting associate professionals
DreamWork er et rekrutteringsbyrå som ble startet av konsulenter med lang fartidstid i bransjen. Alle våre konsulenter har selv minimum 10 års fartidstid fra salgsbransjen. Vi i DreamWork mener salg er et eget fag, og for å kunne
DreamWork AS (for kunde) - 2016-04-21 - Oslo

Serveringspersonalansvarlig - 0 - 0 NOK Pr. år

Restaurant managers
Vi gjør det enklere , sikrere og mer lønnsomt å drive hotell og restaurant. Tilgjengelighet , fleksibilitet og profesjonalitet er tre av de veiledende prinsippene som har guidet vår virksomhet siden oppstarten. I tillegg til
RestaurangAssistanse AS - 2016-08-02 - Oslo

Servitør/vinansvarlig - 0 - 0 NOK Pr. år

Waiters
Mat & Mer er en restaurant med de gode råvarene som følger sesongen en delikatessebutikk med godt utvalg av oster og skinker. Vi er en matmessig ambisiøs restaurant med en casual atmosfære. God vin og solide råvarer.
Mat & Mer - 2016-08-02 - Oslo

Waiter - 0 - 0 NOK Pr. år

Waiters
YUZU is a contemporary japanese restaurant, opened April 7 2016. The team consist of kitchen and barstaff with long experiance from top international restaurants in Norway and abroad.  With a highly competent kitchen, modern interiour, good
Restaurant YUZU - 2016-08-02 - Oslo

 
 
nettstedet generert i 22.908699989319 sekunder