Job Assistent kjøkken Sogn og Fjordane Red Cross Nordic United World College - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel: Assistent kjøkken

Stillingsbeskrivelse:

UWC Red Cross Nordic, er ein to-årig internatskule for 200 elevar i aldren 16-19 år som kjem frå meir enn 95 ulike nasjonar. Alle elevane føl studieprogrammet International Baccalaureate (IB) Diploma. I tillegg til undervisningsaktivitetar, har skulen eit eige selskap for leirskule og kurs- og konferansar. 

UWC har ledig 2 stillingar som kjøkkenassisten på omlag 20%, med arbeid kvar 2. helg i skuleåret.

 

Ein ynskjer og personar som kan tenke seg å vere tilkallingshjelp på kjøkken og reinhald.

 

 Vi ber aktuelle søkjerar om å sende søknad og CV på epost til appointments (at) rcnuwc.no

Søknad sendes: Haugland6968 FLEKKE

Minstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: Red Cross Nordic United World College

Arbeidsgiver adresse: Haugland 6968 FLEKKE

Formen for kontakt: Arne Ophaug - mobil 95894681

Arbeidsgiver telefonnummer: 57737000

Job kort beskrivelse: Kitchen helpers

Land: Norge

Region: Sogn og Fjordane

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Hvordan søke: Annet - se fritekst

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

2 Kokk, kafémedarbeider, servitør - 0 - 0 NOK Pr. år

Cooks
Havsalaten kjøkken og bar er en liten kafé med alle rettigheter og fokus på tare.Kafeen ligger på kaien på Nikøy i forbindelse med gjestbryggen og dagligvarehandelen.Utenfor sesongen drives kafeen av daglig leder,
Havsalaten kjøkken og bar AS - 2016-02-14 - Sogn og Fjordane

2 Operatører (Silgrain) - 0 - 0 NOK Pr. år

Metal processing plant operators
Elkem er blant verdens ledende selskaper innen miljøvennlig produksjon av metallprodukter og materialer. Hovedprodukter er silisium, silikon, spesiallegeringer til støperiindustrien, karbon og microsilica. Selskapet har produksjonsanlegg
Elkem Bremanger - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Assistentar teknisk drift (ferie) (ref.nr. 2891988620) - 0 - 0 NOK Pr. år

Electronics engineering technicians
Helse Førde HF leverer spesialisthelsetenester til dei 109 000 innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje brukarane det beste tilbodet innanfor rammene styremaktene set. Helse Førde har sjukehus og psykiatriske
Helse Førde HF - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Assisterande avdelingssjukepleiar (ref.nr. 2962184229) - 0 - 0 NOK Pr. år

Solund kommune, eit lite øyrike ytst i Sognefjorden. Solund kommune har i underkant av 800 innbyggjarar. Her er ulike fritidsmogelegheiter, vi har god kommunikasjon til fastlandet, har fokus på at barn og unge skal ha eit godt miljø å vekse opp i og fleire utviklingsprosjekt
Solund kommune - 2016-03-01 - Sogn og Fjordane

Barneverntenesta - 100% miljøterapeut - 0 - 0 NOK Pr. år

Me har ein visjon om at Årdal kommune skal vera ein god kommune å bu, leva og arbeida i. Me er ca. 5.400 innbyggjarar fordelt på tettstadene Øvre Årdal og Årdalstangen. Årdal ligg der Sognefjorden kryp på land, ved inngangen til Utladalen og Jotunheimen.
Årdal kommune - 2016-07-15 - Sogn og Fjordane

Butikkleder (Ref.nr. r9634) - 0 - 0 NOK Pr. år

Retail and wholesale trade managers
Erfaring fra butikk?ButikklederButikkleder søkes til etablert butikk i Førde. Stillingen er et engasjement med gode muligheter for den rette. Vi ser gjerne at du har erfaring fra butikk innen konfeksjon, møbel eller interiør
Personalhuset Staffing Group AS - avd. Å - 2016-03-17 - Sogn og Fjordane

Byggingeniør / sivilingeniør - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineering technicians
Stryn Betongelement AS prosjekterar, produserer og monterer prefabrikerte betongelement til bl.a. industri, landbruk og bustad bygg. Bedrifta held til i Loen, ca 10 km frå Stryn sentrum og har i dag ca. 30 tilsette. Stryn Betongelement AS har
STRYN BETONGELEMENT AS - 2016-03-04 - Sogn og Fjordane

Ferievikarar 2016 - Assistentar (Arkivsaknr. 16/174) - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal care workers in health services not elsewhere classified
eid kommune har behov for ferievikarar i perioden 13.06.16-14.08.16.Fullstendig utlysning og søknadsskjema finn du på Eid kommune si heimeside: http://www.eid.kommune.no, elektroniske skjema.Merk
Eid kommune - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Hjelpepleiar/helsefagarbeidar, helg - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Open omsorg.- 50 % fast sjukepleiarstilling i heimesjukepleien (nattevakt)-14 % fast helgestilling som hjelpepleiar/helsefagarbeidarVår dyktige sjukepleiar på natt har søkt seg til nye utfordringar. I den anledning har vi ledig 50 %
Naustdal kommune - 2016-04-28 - Sogn og Fjordane

Hjelpepleiar/omsorgsarbeidar (ufaglærde kan søkje) (ferie) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Ferievikariat sommaren 2016 i Stryn kommune, Helse- og sosialetaten. Stryn omsorgssenter - saksnr. 16/84Institusjon og heimebaserte tenester - Periode: 27.06 - 07.08Kontaktperson: Områdeleiar Aslaug H. Nygård, tlf. 57 87 69 51Vikane omsorgssenter
Stryn kommune - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Husmor/husfar - 0 - 0 NOK Pr. år

Cooks
Fjordly ungdomssenter ligg på Totland ved Bryggja i Nordfjord.Senteret er eigd av Normisjon og blir brukt til leir, selskap, campingog ulike overnattingsarrangement.Arbeidsoppgåver:v  Lage mat på storkjøken.v  Leie assistentar
Fjordly Ungdomssenter - 2016-09-11 - Sogn og Fjordane

Kokk (vikariat) - 0 - 0 NOK Pr. år

Cooks
Ved vår kantine/kafé i høgskulen sitt bygg i Sogndal søker vi etter kokk i 100% vikariat frå oktober 2016 i eit år med mulegheit til forlenging.Du vil vere knytt mot kjøkkensjefen og direktør for tenester.
Sisof - 2016-08-18 - Sogn og Fjordane

Koordinator for busetjing av einslege mindreårige flyktningar - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work and counselling professionals
Vik kommune har følgjande ledig stilling:100% fast stilling som koordinator frå 01.06.2016.For meir informasjon om stillinga, kontakt oppvekstsjefBjarnhild Samland, mobil 971 95 263, eller barnevernsleiar Ranveig Turvoll mobil 900 48 351.Søknadsfrist:
Vik kommune - 2016-04-08 - Sogn og Fjordane

Kunderådgjevarar Privatmarknad - 0 - 0 NOK Pr. år

Credit and loans officers
Sparebanken Sogn og Fjordane er den leiande banken i fylket og har kontor i 21 av fylket sine kommunar i tillegg til kontor i Bergen. Banken har ein forvaltningskapital på vel 45 mrd. lroner og sysselset ca 270 årsverk.Vi søkjer
Sparebanken Sogn og Fjordane - 2016-07-15 - Sogn og Fjordane

Landmålarar - Leikanger - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineering technicians
Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og vedlikeheld riks- og fylkesvegar og har tilsyn med køyretøy og trafikantar. Som
Statens vegvesen Region vest - 2016-04-09 - Sogn og Fjordane

Ledig lærarstilling i vaksenopplæringa - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Vågsøy er ei naturperle som ligg ytst i Nordfjord. Kommunen har eit aktivt næringsliv med hovudvekt på marine næringar og innovative teknologibedrifter. Vågsøy ligg mellom Ålesund og Bergen. Kommunen har
Vågsøy kommune - 2016-05-06 - Sogn og Fjordane

Ledig stilling som ruskonsulent (Sak nr. 16/263) - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals
NAV Selje har ledig 100% prosjektstilling som ruskonsulent i periode 01.06 - 31.12.16. Prosjektet/tiltaket er eit lavterskeltilbod og skal styrke kommuna sitt tenestetilbod til personar med rusrelaterte problem. Arbeids- og ansvarsområde:- Kartleggje
NAV Selje - 2016-05-15 - Sogn og Fjordane

Lege i spesialisering (ref.nr. 3073489651) - 0 - 0 NOK Pr. år

Specialist medical practitioners
Helse Førde HF gjev spesialisthelsetenester til innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider aktivt med pasienttryggleik, brukarmedverknad og leiarutvikling. Vi har sjukehus og psykiatriske institusjonar i seks kommunar, og vi driftar
Helse Førde HF - 2016-06-04 - Sogn og Fjordane

Markedskonsulent - 0 - 0 NOK Pr. år

Advertising and marketing professionals
Nor Tekstil er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester.Selskapet har over 900 ansatte og omsetter for om lag 1 milliard kroner. Hovedtyngden av våre kunder er innen hotell, helse og industri - alt fra store helseforetak til småbedrifter
Nor Tekstil AS - 2016-08-18 - Sogn og Fjordane

Nestleiar skule- og kulturetaten Saksnr 16/714 - 0 - 0 NOK Pr. år

Professional services managers not elsewhere classified
Ledig 100% fast stilling som nestleiar skule- og kulturetaten fra 01.08.2016 - saksnr 16/714Søknad skal sendast elektronisk via Stryn kommune si heimeside www.stryn.kommune.noMerk søknaden
STRYN KOMMUNE SKULE- OG KULTURSJEFE - 2016-07-15 - Sogn og Fjordane

Operatør - 0 - 0 NOK Pr. år

Earthmoving and related plant operators
OY FORCIT AB er Nordens ledende produsent av sivile og militære eksplosiver. Selskapet har hatt en stor vekst de siste årene og er en pålitelig og kunnskapsrik partner for våre kunder. Forcit utvikler, produserer og selger eksplosiver,
Forcit Norway AS - 2016-04-07 - Sogn og Fjordane

Politiførstebetjen (ref.nr. 201600210) - 0 - 0 NOK Pr. år

Police inspectors and detectives
Vest politidistrikt omfattar politiet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane har p.t. 23 lensmannsdistrikt i 25 kommunar, og er organisert i 3 driftseiningar der ein m.a. har felles vakt- og beredskapsordningar, budsjett og resultatmål.
Vest politidistrikt - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Reinhaldar 50% fast - Kommunalteknikk (Vårref 716) - 0 - 0 NOK Pr. år

Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments
Reinhaldar ca. 50% fast - KommunalteknikkStillingsinformasjonDet er ledig 48,6% fast stilling som reinhaldar ved Kjørnes barnehage ved tenesteeininga Kommunalteknikk frå snarast.Arbeidstid:
Sogndal kommune - 2016-05-13 - Sogn og Fjordane

\"reservert\"Elektriker - 0 - 0 NOK Pr. år

Building and related electricians
08-07-2016 09:07:20 Endret av NEV/1166VERTO NORGE AS er et bemanningsbyrå lokalisert på Sunnmøre. Vi samarbeider med store og små bedrifter over hele landet, og leverer innen alle bransjer og fagområder. Vi opplever til
VERTO NORGE AS - 2016-08-02 - Sogn og Fjordane

Sjåfør - 0 - 0 NOK Pr. år

Heavy truck and lorry drivers
VERTO NORGE AS er et bemanningsbyrå lokalisert på Sunnmøre. Vi samarbeider med store og små bedrifter over hele landet, og leverer innen alle bransjer og fagområder. Vi opplever til stadighet å finne medarbeidere til
Verto Norge AS (for kunde) - 2016-06-14 - Sogn og Fjordane

Sommarjobb ( Kjøkken) (Ref. nr.: 2959754134) - 0 - 0 NOK Pr. år

Kitchen helpers
Solund kommune, eit lite øyrike ytst i Sognefjorden. Solund kommune har i underkant av 800 innbyggjarar. Her er ulike fritidsmogelegheiter, vi har god kommunikasjon til fastlandet, har fokus på at barn og unge skal ha eit godt miljø
Solund kommune - 2016-03-01 - Sogn og Fjordane

Sommarjobb som oppvaskhjelp - 0 - 0 NOK Pr. år

Kitchen helpers
Sommarjobb som sevitør, oppvaskhjelp og pikkoloDet er en grunn til at det er akkurat du som ønsker å jobbe i Nordic Choice Hotels. Du ser muligheter på våre 100 destinasjoner. Du tror du vil passe inn i vårt mangf
Quality Hotel Sogndal - 2016-03-18 - Sogn og Fjordane

Turnuslegar (ferie) (ref.nr. 2902256696) - 0 - 0 NOK Pr. år

Generalist medical practitioners
Helse Førde HF leverer spesialisthelsetenester til dei 109 000 innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje brukarane det beste tilbodet innanfor rammene styremaktene set og brukarane ventar. Helse Førde har
Helse Førde HF - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Waiter / Waitress - Fjordhotel - Sognefjord - Norway - 0 - 0 NOK Pr. år

Waiters
Hotel Mundal sits picturesquely by the Fjærlandsfjord area.The short way from the fjord up to the glaciers attracted artists, hikers, and tourists by the end of the 1800s. The natural reserve Bøyaøyri and an area of the Jostedalsbreen
Hotel Mundal - 2016-07-15 - Sogn og Fjordane

 
 
nettstedet generert i 4.9565839767456 sekunder