Job AREALPLANLEGGAR ¿ ENGASJEMENT Sogn og Fjordane GAULAR KOMMUNE NÆRINGSJEF/LANDBR - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel: AREALPLANLEGGAR ¿ ENGASJEMENT

Stillingsbeskrivelse:
Gaular kommune ligg sentralt i Sogn og Fjordane og har ei positiv folketalsutvikling medunderkant av 3000 innbyggjarar. Køyreavstand frå Sande til næraste by, fylkessenteret Førde,er 20 min, til Bergen under 3 timar og til flyplassen Førde Lufthamn Bringeland 15 min.Kommunen har gode barnehage-, skule- og kulturtilbod og ny fleirbrukshall stod ferdig i2015. Det er gode høve for friluftsliv både sommar og vinter, m.a. har vi Langeland Ski- ogFritidssenter like i nærleiken.For kommunen som ligg «midt i smørauga» i Sunnfjord, er administrasjonsspråket nynorskog du kan verte betre kjend med kommunen på Gaular Kommune si heimeside på www.gaular.kommune.noAREALPLANLEGGAR - ENGASJEMENTGaular kommune har ledig 100 % stilling som planleggar. Stillinga er i første omgang eit engasjement i 2 år med moglegheit for forlenging eller fast tilsetting.Stillinga er underlagt leiar for Etaten landbruk, næring og teknisk.Aktuelle ansvarsområde:- revisjon av kommunal planstrategi og kommunalt planarkiv- samordning og handsaming av plansaker og dispensasjonssaker- andre oppgåver pålagt av etatleiarØnskjelege kvalifikasjonar:- relevant utdanning frå universitet/høgskule til dømes innan ingeniørfag- god kjennskap til aktuelt lovverk som offentlegheitslova, forvaltningslova og plan- og bygningslova- erfaring frå kommunal forvaltning og offentleg administrasjon- førarkort klasse B- fleksibel, sjølvstendig og positiv- gode samarbeidsevner- personlege eigenskapar blir tillagt vektVi kan tilby:- løn etter gjeldande lov- og avtaleverk- variert arbeid i positivt miljø- tilsetjing etter dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, tariffavtalar og reglement- hjelp til å skaffe husvære- pensjonsordning i KLP

Minstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: GAULAR KOMMUNE NÆRINGSJEF/LANDBR

Arbeidsgiver adresse: 6973 SANDE I SUNNFJORD

Formen for kontakt:
Spørsmål om stillinga kan rettast til leiar for Etaten landbruk, næring og teknisk Truls Hansen Folkestad, tlf 577 18 500/ 926 58166 , e

Job kort beskrivelse: Town and traffic planners

Land: Norge

Region: Sogn og Fjordane

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

4 Sommarvikarar i NRK Sogn og Fjordane (ref.nr. 2902545306) - 0 - 0 NOK Pr. år

Journalists
NRK er Noregs største kringkastar og mediehus, med eit samfunnsoppdrag som er unikt i den norske mediemarknaden. NRK skal informere, opplyse, utfordre og underhalde nordmenn via TV, radio og nye medieplattformer. Våre grunnleggande verdiar
NRK - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Assistent kjøkken - 0 - 0 NOK Pr. år

Kitchen helpers
UWC Red Cross Nordic, er ein to-årig internatskule for 200 elevar i aldren 16-19 år som kjem frå meir enn 95 ulike nasjonar. Alle elevane føl studieprogrammet International Baccalaureate (IB) Diploma. I tillegg til undervisningsaktivitetar,
Red Cross Nordic United World College - 2016-06-23 - Sogn og Fjordane

Byggesakshandsamar - ingeniør/sivilingeniør/sivilarkitekt (saksnummer 16/1031) - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineering technicians
Byggesak og arealforvaltning har ledig 100 % fast stilling som rådgjevar frå 1. august 2016.Omtale av stillinga:Byggesak og arealforvaltning sine oppgåver er knytt til plansaker, byggesaker, oppmåling, landbruk og viltforvaltning.Førde
Førde kommune - 2016-04-01 - Sogn og Fjordane

Ergoterapeut - 0 - 0 NOK Pr. år

Optometrists and ophthalmic opticians
Naustdal kommune har sidan februar 2014 prosjektet «Helsefremjande Eldre i Naustdal», eit prosjekt som er drifta med støtte frå Helsedirektoratet. Prosjektet er i eit samarbeid mellom Naustdal kommune, Naustdal Pensjonistlag og
Naustdal kommune - 2016-04-24 - Sogn og Fjordane

Ferievikarar i tekniske tenester og friluftsbadet (park) - 0 - 0 NOK Pr. år

Gardeners, horticultural and nursery growers
Me har ein visjon om at Årdal kommune skal vera ein god kommune å bu, leva og arbeida i. Me er ca. 5.400 innbyggjarar fordelt på tettstadene Øvre Årdal og Årdalstangen. Årdal ligg der Sognefjorden kryp på
Årdal kommune - 2016-03-03 - Sogn og Fjordane

Ferievikarar Reinhaldar - 0 - 0 NOK Pr. år

Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments
- Vi har: Bonusordningar for ferievikarar som kan arbeide i minimum 6 veker.- Særskilt løn for sjukepleiar- og vernepleiar studentar (1. årsstudent: 319000, 2. årsstudent: 328600,
Jølster kommune - 2016-03-03 - Sogn og Fjordane

Ferskvare medarbeidar - 0 - 0 NOK Pr. år

Shop sales assistants
SPAR-kjeden er NorgesGruppens profilkjede for lokale supermarkeder. Kjeden består av ca. 300 lokale supermarkeder spredt over heile Norge. Merkevaren SPAR forvaltes og driftes av Kjøpmannshuset Norge AS, NorgesGruppens profilhus for kjøpmannseide
Spar Gaupne - 2016-04-24 - Sogn og Fjordane

Heimehjelp (saksnr. 16/1753) - 0 - 0 NOK Pr. år

Home-based personal care workers
Helsefagarbeidar ved Haugetun BukollektivStilling med saksnr. 16/1752.Ei fast 75% stilling og tre helgestillingar.Heimehjelp ved Open Omsorg Ytre BremangerStilling med saksnr. 16/1753Vikariat 80% stilling.Lærarar/ fagleiar i oppvekstsektorenStilling
Bremanger kommune - 2016-07-15 - Sogn og Fjordane

Heimehjelparar- Ferievikarar i eldreomsorg (Ref. 826) - 0 - 0 NOK Pr. år

Home-based personal care workers
Me har ein visjon om at Årdal kommune skal vera ein god kommune å bu, leva og arbeida i. Me er ca. 5.400 innbyggjarar fordelt på tettstadene Øvre Årdal og Årdalstangen. Årdal ligg der Sognefjorden kryp på
Årdal kommune - 2016-03-03 - Sogn og Fjordane

Kontormedarbeidar 100% stilling (A-sak 15/9797) - 0 - 0 NOK Pr. år

General office clerks
Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) ligg sentralt i Aurland kommune - ein vidaregåande skule med landsline i økologisk landbruk med plass til 52 elevar fordelt på Vg2 Landbruk og gartnarnæring, økologisk og Vg3 Landbruk,
Sogn Jord- og Hagebruksskule - 2016-03-05 - Sogn og Fjordane

Koordinator for busetjing av einslege mindreårige flyktningar - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work and counselling professionals
Vik kommune har følgjande ledig stilling:100% fast stilling som koordinator frå 01.06.2016.For meir informasjon om stillinga, kontakt oppvekstsjefBjarnhild Samland, mobil 971 95 263, eller barnevernsleiar Ranveig Turvoll mobil 900 48 351.Søknadsfrist:
Vik kommune - 2016-04-08 - Sogn og Fjordane

Lærar - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers

Vevring skule - 2016-03-17 - Sogn og Fjordane

Lærlingar (barne- og ungdomsarbeidar), sak nr. 16/488 - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Vil du bli lærling i Førde kommune? Førde kommune har ledig lærlingstillingar frå hausten 2016 for helsefagarbeidar, barne- og ungdomsarbeidar. Vi har også ledig lærlingstilling for institusjonskokk. Vi vonar
Førde kommune - 2016-03-01 - Sogn og Fjordane

Landmålarar - Leikanger - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineering technicians
Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og vedlikeheld riks- og fylkesvegar og har tilsyn med køyretøy og trafikantar. Som
Statens vegvesen Region vest - 2016-04-09 - Sogn og Fjordane

Leiar Gulatinget - 0 - 0 NOK Pr. år

Professional services managers not elsewhere classified
Gulen kommune ligg på sørsida av Sognefjorden, heilt ut mot havet. Innbyggjartalet er ca. 2 300. Kommunen har ca. 400 tilsette, som arbeider etter visjonen samarbeid for utvikling !Vi har
Gulen kommune - 2016-04-28 - Sogn og Fjordane

Markedskonsulent - 0 - 0 NOK Pr. år

Advertising and marketing professionals
Nor Tekstil er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester.Selskapet har over 900 ansatte og omsetter for om lag 1 milliard kroner. Hovedtyngden av våre kunder er innen hotell, helse og industri - alt fra store helseforetak til småbedrifter
Nor Tekstil AS - 2016-08-18 - Sogn og Fjordane

Midlertidig stilling som fagarbeidar/assistent ved Langhaugane barnehage, 15.08.16 - 14.08.17 - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
     Langhaugane barnehage har ledig midlertidig 100% stilling som fagarbeidar/assistent i perioden 15.08.16 - 14.08.17  Langhaugane barnehage held til i eit nytt og flott bygg som rommar 144 plassar. Vi er ei personalgruppe
Jølster kommune - 2016-05-02 - Sogn og Fjordane

Operasjonssjukepleiar (ref.nr. 3035808417) - 0 - 0 NOK Pr. år

Nursing professionals
Helse Førde HF gjev spesialisthelsetenester til innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider aktivt med pasienttryggleik, brukarmedverknad og leiarutvikling. Vi har sjukehus og psykiatriske institusjonar i seks kommunar, og vi driftar
Helse Førde, Lærdal sjukehus - 2016-04-21 - Sogn og Fjordane

Politibetjent 3 (Ref. nr.: 201600899) - 0 - 0 NOK Pr. år

Police inspectors and detectives
Vest politidistrikt, politiet i Sogn og Fjordane omfattar 22 lensmannsdistrikt og ein politistasjon i 25 kommunar, og er organisert i 3 geografiske driftseiningar med m.a felles beredskapsordningar, budsjett og resultatmål. Politimeister sitt hovudsete
Sogndal politistasjon - 2016-05-28 - Sogn og Fjordane

Prosjektutvikler/kalkulatør innen elektro eller ventilasjon - 0 - 0 NOK Pr. år

Accounting associate professionals
Caverion designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Våre tjenester brukes blant annet i kontorbygg, butikker, boliger, offentlige lokaler, industrianlegg
Caverion Norge AS - Førde - 2016-05-21 - Sogn og Fjordane

Rettleiar (1424-2016-01) - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
​NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot
NAV Årdal - 2016-05-06 - Sogn og Fjordane

Rørlegger - 0 - 0 NOK Pr. år

Plumbers and pipe fitters
Caverion designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Våre tjenester brukes blant annet i kontorbygg, butikker, boliger, offentlige lokaler, industrianlegg
Caverion Norge AS - 2016-05-05 - Sogn og Fjordane

Servicemedarbeider - 0 - 0 NOK Pr. år

Carpenters and joiners
VERTO NORGE AS er et bemanningsbyrå lokalisert på Sunnmøre. Vi samarbeider med store og små bedrifter over hele landet, og leverer innen alle bransjer og fagområder. Vi opplever til stadighet å finne medarbeidere til
Verto Norge AS for kunde - 2016-06-23 - Sogn og Fjordane

Servitör till historiskt hotell på västkusten - 0 - 0 NOK Pr. år

Waiters
.För att söka denna tjänst, vänligen klicka här:http://bit.ly/1UE5mtBVi är ett snabbt växande företag inom marknadsföring av platsannonser, rekrytering och bemanning. Vi erbjuder rekryteringslösningar
WORKNORWAY GROUP AS - 2016-06-27 - Sogn og Fjordane

Shop assistant - 0 - 0 NOK Pr. år

Shop sales assistants
About the company: Saga Souvenir is a family run company and consists of 3 shops. We are situated in the midst of Fjord-Norway. With thousands of cruise and buss tourists from all over the world arriving for a few hours or days. This makes the little
Saga Souvenir AS - 2016-08-18 - Sogn og Fjordane

Sjåførlærar - 0 - 0 NOK Pr. år

Driving instructors

Høgheim Trafikkskule - 2016-03-12 - Sogn og Fjordane

Sommarvikar ortopedisk poliklinikk (ferie) (ref.nr. 2900958393) - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal care workers in health services not elsewhere classified
Helse Førde HF leverer spesialisthelsetenester til dei 109 000 innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje brukarane det beste tilbodet innanfor rammene styremaktene
Helse Førde HF - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Sommarvikarar (helsefag) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er ein del av spesialisthelsetenesta, og er i dag Vestlandets største private rehabiliteringssenter.Vi gir tilbod om rehabilitering av pasientar med behov for ei tverrfagleg og heilskapleg tilnærming.
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter - 2016-02-13 - Sogn og Fjordane

Waiter / Waitress - Fjordhotel - Sognefjord - Norway - 0 - 0 NOK Pr. år

Waiters
Hotel Mundal sits picturesquely by the Fjærlandsfjord area.The short way from the fjord up to the glaciers attracted artists, hikers, and tourists by the end of the 1800s. The natural reserve Bøyaøyri and an area of the Jostedalsbreen
Hotel Mundal - 2016-03-13 - Sogn og Fjordane

 
 
nettstedet generert i 1.1999280452728 sekunder