Job 2 To stipendiatstillinger i sosiologi med tema sosial interaksjon Sør-Trøndelag NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel:
2 To stipendiatstillinger i sosiologi med tema sosial interaksjon

Stillingsbeskrivelse:

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelseInstitutt for sosiologi og statsvitenskap

Jobbnorge ID: 121798

Ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap er det ledig to stipendiatstillinger i sosiologi med tema sosial interaksjon for en periode på tre år. Dette er utdanningsstillinger som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling. Stillingene er knyttet til ph.d.-programmet ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, og fakultetet står som arbeidsgiver.

Instituttet har et bredt fagtilbud som omfatter sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap, medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi. Institutt for sosiologi og statsvitenskap har for tiden rundt 70 tilsatte. Av disse er 27 professorer og 12 førsteamanuenser i faste stillinger.

Arbeidsoppgaver - stipendiat

Stipendiatene skal sammen bidra til å utvikle sosiologiske studier av sosial interaksjon, empirisk og teoretisk, og de vil være sentrale i videreutviklingen av forskningsaktiviteten ESSI (Evolving Society as Social Interaction). Det stilles derfor krav til både samarbeidsevne og selvstendighet, dessuten kreativitet og tydelig engasjement for fagutvikling. Teoretisk og praktisk kompetanse innenfor kvalitative forskningsmetoder er påkrevet.

Siden stipendiatene blant annet skal utvikle case-studier i en norsk kontekst må de ha god forståelse av norsk eller annet skandinavisk språk, i tillegg til gode muntlige og skriftlige engelskferdigheter.

Kvalifikasjoner

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad i sosiologi, som kan gi grunnlag for opptak på ph.d.-studiet i sosiologi. For eventuelle søkere uten tilstrekkelig bakgrunn vil det bli gjort en individuell vurdering av hvilke krav om tilleggsutdanning som skal stilles.

Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på følgende:

  • refleksjonsnotatets originalitet, kvalitet og relevans
  • analytiske evner
  • personlige egenskaper, som nysgjerrighet, selvstendighet og fleksibilitet
  • dokumentert samarbeidsevne og engasjement for fagutvikling
  • forskningsrelevant erfaring

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, brutto kr. 35 850 pr. md. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kj&osl

Minstelønn: 0

Maksimal lønn: 0

Arbeidsgiver Navn: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig

Arbeidsgiver adresse: 7491 TRONDHEIM

Job kort beskrivelse: University and higher education teachers

Land: Norge

Region: Sør-Trøndelag

Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

Lønn valuta: NOK

Lønn periode: Pr. år

GJELDER

Similiar jobbtilbud

2 årig engasjement ved Regionkontoret i Trondheim - 0 - 0 NOK Pr. år

Management and organisation analysts
Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv ? uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet.
Redd Barna - 2016-02-19 - Sør-Trøndelag

3 HELSEFAGARBEIDERE VED ROSSVOLLHEIMEN - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Skaun kommune er den kommunen i Trondheimsregionen som vokser raskest. Skaun er en attraktiv bokommune med 7700 innbyggere, kun en halvtimes busstur fra Trondheim. Her har vi vakker og variert natur, og vi byr på et rikt kulturliv som skaper et
SKAUN KOMMUNE - 2016-02-13 - Sør-Trøndelag

3 seniorrådgivere/rådgivere til kjøretøyteknologi - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
Jernbanedirektoratet skal sørge for at jenbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste forde reisende, godstransporten og samfunnet. Vår oppgave er åutvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet
JERNBANEDIREKTORATET - 2016-08-18 - Sør-Trøndelag

Barne- og ungdomsarbeider (ref.nr. 3013686688) - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester,
Trondheim kommune - 2016-04-10 - Sør-Trøndelag

Barnehagelærere (ref.nr. 3060665584) - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester,
Trondheim kommune - 2016-05-16 - Sør-Trøndelag

Brukerstyrt personlig assistent - 0 - 0 NOK Pr. år

Home-based personal care workers
ANNONSETRONDHEIM: Positiv assistent BPA søkes til LadeJeg er en rullestol-aktiv dame som søker en handy assistent.Stillingen er på ca 10 timer i uka, fordelt på 2 - 3 dager fra kl 08. Lønn 166,85 kr/t, tillegg for kveld,
Solveig Ulvund Juul - 2016-06-09 - Sør-Trøndelag

Enhetsleder for pleie og omsorg (ID 974) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health services managers
ID 974Midtre Gauldal - kreativ og rausMidtre Gauldal kommune ligger ca. 5 mil sør for Trondheim i trafikknutepunktet mellom E6 og FV 30 til Røros. Kommunen har vel 6000 innbyggere og er i en positiv utvikling både når det gjelder
Midtre Gauldal Kommune - 2016-02-13 - Sør-Trøndelag

ETTERMARKED BILFORHANDLER TRONDHEIM - 0 - 0 NOK Pr. år

Electrical mechanics and fitters
Stolt er et bemannings- og rekrutteringsselskap spesialisert innen bygg & anlegg, industri, lager og transport. Etablert i Oslo i 2005, medlem av NHO Service og kvalifisert i StartBANK. Stolt er en markedsutfordrer i sterk vekst som nå også
STOLT AS - 2016-06-09 - Sør-Trøndelag

Farmasøyt - 0 - 0 NOK Pr. år

Pharmacists
Apotek 1 er Norges største apotekkjede og vi er stadig i vekst. Hos oss jobber 3000 dedikerte medarbeidere og vi er også landets største farmasøytiske arbeidsgiver. Vi har en stolt kultur med klare ambisjoner om alltid å
Apotek 1 Moholt - 2016-04-24 - Sør-Trøndelag

Formidler - 0 - 0 NOK Pr. år

Travel guides
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) har ansvar for restaurering, drift og vedlikehold, forskning og formidling av Nidaros Domkirke og Erkebispegården i Trondheim, samt formidling av disse anleggene inkludert Museet Erkebispegården
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider - 2016-08-18 - Sør-Trøndelag

Gulvlegger - 0 - 0 NOK Pr. år

Floor layers and tile setters
Rett Bemanning ble etablert i 2003 og vår kjernevirksomhet er formidling av vikarer til næringsliv og offentlige virksomheter, samt rekruttering til faste stillinger. Vårt mål er å være bransjens beste arbeidsgiver
Rett Bemanning Oslo Skøyen (for kunde) - 2016-05-06 - Sør-Trøndelag

Helsefagarbeider (ref.nr. 3158188593) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester,
Trondheim kommune - 2016-08-18 - Sør-Trøndelag

Helsefagarbeider - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants

Tydal kommune - 2016-03-01 - Sør-Trøndelag

Journalist i P3 Urørt (ref.nr. 3141160256) - 0 - 0 NOK Pr. år

Journalists
NRK er Norges største kringkaster og mediehus, med et samfunnsoppdrag som er unikt i det norske mediemarkedet. NRK skal informere, opplyse, utfordre og underholde nordmenn via TV, radio og nye medieplattformer. Våre grunnleggende verdier
NRK - 2016-07-15 - Sør-Trøndelag

Kalkulatører - 0 - 0 NOK Pr. år

Accounting associate professionals
Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og industri. Konsernet har en årlig omsetning på ca. 45 mrd. SEK og 14.000 medarbeidere.Fra distriktskontor i Trondheim bygger Peab
Peab Anlegg - 2016-05-05 - Sør-Trøndelag

Kvalitetsansvarlig - 0 - 0 NOK Pr. år

Physical and engineering science technicians not elsewhere classified
Fosen Renovasjon IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Rissa, Ørland, Bjugn og Åfjord i Sør-Trøndelag. Selskapet har ansvaret for all innsamling, omlasting
Fosen Renovasjon IKS - 2016-03-12 - Sør-Trøndelag

Lærere - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Meldal kommune.Med forbehold om godkjenning er følgende stillinger ledig i perioden 01.08.16-31.07.17:100 % vikariat som lærer.Arbeidsoppgaver:- Undervisning hovedsakelig på mellomtrinnetØnskede kvalifikasjoner:- Krav til godkjent
Meldal barne- og ungdomsskole - 2016-05-28 - Sør-Trøndelag

Lærere - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers

Orkdal kommune - 2016-05-05 - Sør-Trøndelag

Lærlinger (tømrerfaget) - 0 - 0 NOK Pr. år

Carpenters and joiners
Vi er en allsidig totalentreprenør som setter sammen godt, tradisjonelt håndverk med ny kunnskap og teknologi. Med bred kompetanse og nye metoder utfører vi det meste innen bygg, ryddig og profesjonelt. Og så skal det være
Johan Kjellmark AS - 2016-07-15 - Sør-Trøndelag

Medarbeider, helg - 0 - 0 NOK Pr. år

Receptionists (general)
Oppdal Bowling har startet opp igjen, og fremstår i dag som Oppdals største aktivitetssenter. Av innhold har vi bl.a. bowling, squash, buldrerom, biljard, dart,airhockey, servering med alle rettigheter, nyoppussede (pr 2008) selskapslokaler
Oppdal Bowling AS - 2016-08-02 - Sør-Trøndelag

Nytt beite som personlig assistent? - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal services workers not elsewhere classified
Uloba - Independent Living Norge SA er arbeidsgiver for tusentalls borgerstyrt personlige assistenter. Uloba bygger sin virksomhet på ideologien til Independent Living-bevegelsen, en internasjonal
Uloba v/Lena - 2016-07-15 - Sør-Trøndelag

Operasjonssykepleier (ref.nr. 3191449716) - 0 - 0 NOK Pr. år

Nursing professionals
St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Det medisinske
St. Olavs Hospital HF - 2016-09-11 - Sør-Trøndelag

Pedagogisk og/eller helse-/sosialfaglig høyskoleutdannet personell (ref.nr. 3101547015) - 0 - 0 NOK Pr. år

Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter,
Trondheim kommune - 2016-06-14 - Sør-Trøndelag

Relocation Coordinator - 0 - 0 NOK Pr. år

Regulatory government associate professionals not elsewhere classified
Expat Mid-Norway Expat Mid-Norway AS is a key partner to businesses and institutions in the region when recruiting specialists from abroad.  Our aim is to be the most efficient and professional
Expat Mid-Norway AS - 2016-05-25 - Sør-Trøndelag

Skipper - 0 - 0 NOK Pr. år

Ships' deck officers and pilots
Lerow ble etablert i september 2006, med hensikt i å utføre service til oppdrettsnæringa. Vi har idag ca 50 ansatte, 10 servicefartøy og 6 ROV undervannsroboter. pga økt oppdragmengde og utfordinger i næringa
Lerow AS - 2016-07-15 - Sør-Trøndelag

Sykepleier 100% vikariat (Vår ref 167/ET) - 0 - 0 NOK Pr. år

Rennebu kommune er en trivelig innlandskommune som ligger i Sør- Trøndelag, 8 mil sør for Trondheim. Kommunesenteret Berkåk ligger ved elva Orkla, E6 og Dovrebanen. Vi har gode oppvekstvilkår med stor satsing på barnehager og skoler, gode boområder, god eldreomsorg
Rennebu kommune - 2016-09-11 - Sør-Trøndelag

Sykepleier, vernepleier, sykepleierstudent (Saksnr.: 2016/6823 - Stillingsnr.: 1324) - 0 - 0 NOK Pr. år

Sykepleier, vernepleier, sykepleierstudent - 15% st. ved SiO Sengepost - arbeid hver 3. helg Saksnr. 2016/6823 - Stillingsnr. 1324. Søknadsfrist: 31.07.2016. Orkdal kommune er vertskommune for Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen, SiO. Samhandlingsenheten består i dag av et interkommunalt
Orkdal kommune - 2016-08-02 - Sør-Trøndelag

Sykepleiere (Ferie) - 0 - 0 NOK Pr. år

Ønsker du en utfordrende og spennende jobb til sommeren? Da er du velkommen til å være med å bidra til en god helse- og omsorgstjeneste i Selbu kommune sommeren 2016.Sektor helse og sosialFerievikarer sommeren 2016Vi søker fortrinnsvis etter Sykepleiere/Vernepleiere/Fagarbeidere/KjøkkenassistenterLEDIG
Selbu kommune - 2016-02-13 - Sør-Trøndelag

Tømrere - 0 - 0 NOK Pr. år

Carpenters and joiners
Gjennom en god porsjon yrkesstolthet stiller du selv krav til godt håndtverk, ærlighet og punktlighet i jobben. Stillingen krever svennebrev. Vi kan tilby meget gode arbeidsforhold med ryddige betingelser. For den rette som ønsker å
ProPlan Bygg AS - 2016-03-01 - Sør-Trøndelag

Vi søker erfarne blikkenslagere - 0 - 0 NOK Pr. år

Sheet-metal workers
In House AS er et lokalt bemanningsbyrå, og vi betjener hele Trøndelag med våre tjenester. Vi har fire erfarne rådgivere som samlet har mer enn 30 års erfaring i HR-relaterte oppgaver. Vi har både formell og uformell
In House AS - 2016-06-14 - Sør-Trøndelag

 
 
nettstedet generert i 28.067165136337 sekunder