Job 2 Politiførstebetjent (ref.nr. 201600307) Akershus Øst politidistrikt - jobbtilbud

GJELDER
Stillingstittel: 2 Politiførstebetjent (ref.nr. 201600307)

Stillingsbeskrivelse:

Politiets viktigste oppgaver er å sikre befolkningens trygghet og å bekjempe kriminalitet. Øst politidistrikt ble etablert 1. januar 2016 og består av de tidligere politidistriktene Follo, Romerike og Østfold. Politidistriktet er landets nest største med over 1750 medarbeidere som betjener 700.000 innbygger i 38 kommuner i Østfold og Akershus. Administrasjonssted er Ski.

Særtrekk ved politidistriktet er at vi har landets tre største grenseoverganger; Oslo lufthavn, Svinesund og Ørje. Det genererer kriminalitet spesielt innenfor vinning og narkotika, samt utlendingsfeltet.

Flere av landets største byer er også lokalisert i politidistriktet. Sammen med store tettsteder, store landbruksområder og lang kystlinje gir dette politidistriktet en tilsvarende bredde i oppgaveløsningen med redningsoppdrag, ordenstjeneste, etterforskning, oppgaver knyttet til grensen, samt sivile gjøremål og forvaltningsoppgaver m.m. Vi kan derfor tilby en arbeidsplass med varierte og spennende utfordringer.

Politiførstebetjent - Fellesoperativ enhet

Det er ledig to midlertidige stillinger som politiførstebetjent til hhv 30.9.16 og 1.3.17. Stillingene har for tiden funksjon som assisterende operasjonsleder ved operasjonssentralen, Fellesoperativ enhet. Ved eventuelt internt opprykk vil det kunne bli midlertidig ledige stillinger med funksjon som sambandsoperatør/PB 1/2/3. Vennligst gjør kjent hvilken stilling du søker på. På bakgrunn av et personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, også når det gjelder kulturelt mangfold, oppfordres personer med minorietetsbakgrunn å søke. Romerike politidistrikt har et mål om høyere andel kvinner blant tilsatte i politiutdannede stillinger, også på ledernivå. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinner derfor foretrekkes fremfor menn ved tilsetting i slike stillinger. Vi ber om at søknadsfrist overholdes og at søknader sendes elektronisk. Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Arbeidsoppgaver
 • Fungere som operasjonsleder når fast operasjonsleder ikke er på tjeneste
 • Koordinere og lede den operative innsatsen i politidistriktet
 • Innhente ordre om bevæpning, eller gi egen ordre, jfr gjeldende våpeninstruks
 • Være oppdatert og ha oversikt over politidistriktets planverk, ordrer og instrukser
 • Motta, videreformidle og prioritere meldinger som kommer inn til operasjonssentralen
 • Holde seg orientert om kriminalitetsbildet i politidistriktet
 • I henhold til instruks å varsle ansvarlige ved alvorlige hendelser
 • Sørge for en tilnærmet lik og helhetlig tjenesteutførelse, samt en effektiv utnyttelse av de til enhver tid disponible ressurser
 • Utføre tekniske og betjeningsmessige oppgaver ved drift av operasjonssentralen
 • Delta i forberedelse av og gjennomføring av fellesaksjoner
 • Foreta nødvendig varsling og lede lokal redningssentral (LRS) inntil stab er etablert
 • Iverksette straksetterforskning inntil geografisk enhet overtar
 • Ivareta HMS-ansvar

 • Minstelønn: 0

  Maksimal lønn: 0

  Arbeidsgiver Navn: Øst politidistrikt

  Arbeidsgiver adresse: 2000 LILLESTRØM

  Job kort beskrivelse: Police inspectors and detectives

  Land: Norge

  Region: Akershus

  Kilde til jobbtilbud: NAV, Offentlige arbeidsformidlinger, Norge

  Lønn valuta: NOK

  Lønn periode: Pr. år

  GJELDER

Similiar jobbtilbud

Barnehagelærer 2 - 0 - 0 NOK Pr. år

Early childhood educators
Åsheimskog FUS barnehage er en av FUS kjedens 163 barnehager med nærmere 3000 ansatte og 10.000 barn fordelt i 74 av landets kommuner. Hverdagen i en FUS barnehage preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale
Åsheimskog FUS barnehage AS - 2016-09-11 - Akershus

Butikksjef - 0 - 0 NOK Pr. år

Retail and wholesale trade managers
Etter ca syv års drift, kan vi si at vi har kommet for å bli.Vi har gjennom alle disse årene bygget opp en stor og trofast kundegruppe, både på Sandvika Småsenter og Asker & Bærum Barnevaktservice. Sistnevnte
BABYKROKEN AS - 2016-09-11 - Akershus

Byggeleder - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineering technicians
TBA Gruppen AS utvikler og bygger boliger i hovedsak påNedre Romerike. I samarbeid med datterselskaper håndterer vi hele verdikjeden fra tomtekjøp, prosjektering, salg og produksjon.Vi bygger også eneboliger for kunder via vår
TBA Gruppen AS - 2016-09-11 - Akershus

Fast Renhold i matbutikk på Fetsund samt vikar på Bjørkelangen, Aurskog-Høland - 0 - 0 NOK Pr. år

Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments
Renholdsbedriften har spesialisert seg på renholdstjenester og har løsninger som totalreverandør av slike tjenester, spesiellt rettet mot næringslivet. Renholdsbedriften tilbyr
Renholdsbedriften AS - 2016-06-14 - Akershus

Formann/bas betong - 0 - 0 NOK Pr. år

Concrete placers, concrete finishers and related workers
Østheim Montasje AS utfører tømrer- og betongarbeider, samt spesialisert montasje innen flere områder. Vi har ca 25 fast ansatte håndverkere. Vi har økende oppdragsmengde
Østheim Montasje AS - 2016-05-15 - Akershus

Forsker - 0 - 0 NOK Pr. år

Electronics engineers
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører
Forsvarets forskningsinstitutt - 2016-09-11 - Akershus

Heismontør - 0 - 0 NOK Pr. år

Electrical mechanics and fitters
Ak Bemanning As er en bedrift som har spesialisert seg på bemanningstjenester innen helse & omsorg, bygg & anleggsbransjen & offshore/onshore. Våre felter i bygg & anleggsbransjen er Elektrikere - Rørleggere - Maskinkjørere
AK Bemanning As - 2016-04-07 - Akershus

Helsefagarbeider (ref.nr. 3052156104) - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
Ullensaker er en sentralt beliggende Østlandskommune med ca. 34 000 innbyggere. Kommunen ligger ca. 25 km nordøst for Oslo med to større tettsteder, Jessheim og Kløfta, med førstnevnte som administrasjonssted. Som vertskommune
Ullensaker kommune - 2016-05-05 - Akershus

Idrettspedagog (ref.nr: 7041) - 0 - 0 NOK Pr. år

Vocational education teachers
Borgensonen barnehager består av barnehagene Borgen, Brendsrud, Søndre Borgen, Østhellinga og Åpen barnehage. Barnehagene har felles virksomhetsleder, 3 mellomledere, 15 pedagogiske ledere og førskolelærere fordelt
Søndre Borgen barnehage - 2016-03-06 - Akershus

Konsulent (Saksnr. 16/880) - 0 - 0 NOK Pr. år

Accounting and bookkeeping clerks
Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet i byområdet mellom Oslo og Romerike. Kommunen er inne i en spennende utvikling hvor sentrale deler av kommunen fortettes og gjennomgår en urban utvikling.Kommunalteknikk er organisert i tre
Lørenskog kommune - 2016-02-13 - Akershus

Kontraktingeniør for prosjekt E16 Sandvika-Skaret - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineering technicians
Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter.
Statens vegvesen Region øst - 2016-04-15 - Akershus

Lærerstillinger - 0 - 0 NOK Pr. år

Primary school teachers
Fra høsten 2016 har vi ledig både faste stillinger og vikariater av ulik størrelse.Aurskog-Høland kommune er en kommune i vekst som kan by på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår.
Aurskog-høland kommune - Grunnskole/voks - 2016-03-01 - Akershus

Liaisonpsykiater - Akuttpsykiatri (ref.nr. 3031365934) - 0 - 0 NOK Pr. år

Specialist medical practitioners
Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig
Akershus universitetssykehus - 2016-05-05 - Akershus

Mobilreparatør, selger, kundebehandler Sandvika - 0 - 0 NOK Pr. år

Electronics mechanics and servicers
TechFix AS driver reparasjon av forbrukerelektronikk, fortrinnsvis smarttelefoner, Macbook, nettbrett, og PC. Vi har kontorer og hovedverksted i Sandvika, og kundemottak/butikk på Sandvika Storsenter og Byporten Shopping i Oslo.Vi fortsetter
TechFix As - 2016-06-27 - Akershus

Overlege (Ref. nr.: 3156554897) - 0 - 0 NOK Pr. år

Specialist medical practitioners
Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 477 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi
Vestre Viken HF, Asker DPS - 2016-08-02 - Akershus

Personlig assistent - 0 - 0 NOK Pr. år

Home-based personal care workers
Personlig assistent til mann på 41 år søkesJeg er en livsglad mann på 41 år som bor i Vestby med kone og 2 barn. Jeg sitter i rullestol, og trenger assistanse til alle dagliglivets gjøremål: Personlig hygiene,
Brynjar Gulliksen - 2016-03-12 - Akershus

Planlegger og prosjektansvarlig (ref.nr: 6980) - 0 - 0 NOK Pr. år

Civil engineers
Asker kommune er en av landets største kommuner med et brutto utgiftsbudsjett på nær 4 Milliarder kroner. Kommunen har ca. 60 000 innbyggere og ca. 4 000 ansatte. Vår visjon: Asker - mulighetenes kommune, skal sammen med verdiene
Asker kommune Kommunalteknisk avdeling - 2016-02-15 - Akershus

Saksbehandler Helse og omsorg (ref.nr: 7127) - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
Brukertorget, helse-, omsorg- og boligrådgiving, består av 3 avdelinger, Brukerstyrt personlig assistent (BPA), Bolig, økonomi og koordinering (BØK) og Tjenestetildelingen. Tjenestetildelingen tildeler alle vedtakspliktige tjenester
Asker kommune - 2016-04-16 - Akershus

Saksbehandler (ref.nr. 3152238867) - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer
Bærum kommune, Tildelingskontoret - 2016-08-18 - Akershus

Servicemedarbeider - 0 - 0 NOK Pr. år

Food service counter attendants
Peppes Pizza er den største pizzarestaurantkjeden i Skandinavia med 1600 medarbeidere med en årlig omsetning på 1 milliard kroner i 90 restauranter og avdelinger. Peppes Pizza ble etablert i 1970, og kjeden gleder fortsatt sine gjester
Peppes Pizza - 2016-05-05 - Akershus

Servitør - 0 - 0 NOK Pr. år

Waiters
Vi søker en blid og positiv servitør til Pizzanini på Bekkestua. Du må snakke godt norsk. Arbeidstiden er 15:00 til 23:00. Stillingene er fast - fulltid og deltid.Ta kontakt med Ali på telefon 90054444 eller pr. mail: bekkestuapizza (at) hotmail.comSøknadsfrist:
BEKKESTUA PIZZA AS - 2016-04-28 - Akershus

Siv.ing./ing. elektro - 0 - 0 NOK Pr. år

Electronics engineers

Sweco Ski - 2016-03-01 - Akershus

Skoleassistent (ref.nr. 3114410755) - 0 - 0 NOK Pr. år

Teachers’ aides
Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer
Bekkestua skole - 2016-06-23 - Akershus

Spennende prosjektstilling i Enebakk kommune ¿ 100 % konsulent Boligsosialt arbeid - 0 - 0 NOK Pr. år

Government social benefits officials
Enebakk kommune er kåret til en av landets beste servicekommuner. Kommunen ligger bynært i Akershus, fire mil øst for Oslo sentrum, og har 10 700 innbyggere. Enebakk kommune er en spennende og framtidsrettet organisasjon, der det satses
Enebakk kommune - 2016-08-02 - Akershus

Spesialrådgiver (ref.nr. 3110267036) - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er lokal- og områdesykehus for 500 000 mennesker, fordelt på Romerike, Follo, Rømskog og tre bydeler i Oslo. 9200 medarbeidere sørger for at det blir levert spesialisthelsetjenester innen
Akershus universitetssykehus HF (Ahus) - 2016-06-14 - Akershus

Sykepleier (ref.nr. 2915730109) - 0 - 0 NOK Pr. år

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår ledestjerne.Divisjon psykisk
Akershus Universitetssykehus HF - 2016-02-13 - Akershus

Sykepleier/vernepleier innen psykisk helsearbeid (Ref. nr.: 3158956526) - 0 - 0 NOK Pr. år

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. "Menneskelig nær - faglig sterk" er vår ledestjerne.Divisjon psykisk
Akershus Universitetssykehus HF - 2016-08-18 - Akershus

Tannhelsesekretær - vikariat (ref.nr. 2926040623) - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal care workers in health services not elsewhere classified
Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet
Nedre Romerike tannhelsedistrikt - 2016-02-13 - Akershus

Tannhelsesekretærer - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal care workers in health services not elsewhere classified
A-Personell formidler personell, til vikariat / prosjekter / faste stillinger. Vi jobber med et bredt spekter av fagområder.Tannhelsesekretær Da undertegnede selv har mange år i tannlegebransjen
A-personell, avd. Sandvika - 2016-08-18 - Akershus

Vi søker en dyktig formannskapssekretær - 0 - 0 NOK Pr. år

Policy administration professionals
Enebakk kommune er kåret til en av landets beste servicekommuner. Kommunen ligger bynært i Akershus, fire mil øst for Oslo sentrum, og har 10 700 innbyggere. Enebakk kommune er en spennende og framtidsrettet organisasjon, der det satses
Enebakk kommune - 2016-08-18 - Akershus

 
 
nettstedet generert i 28.227468967438 sekunder