Jobs Oslo Universitetssykehus, Ullevål - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 78 jobbtilbud Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Sykepleier/ Spesialsykepleier -

Org. nr: 987547480 Stillingsident: 4116119635 Presentasjon av stillingen:Akuttpsykiatrisk avdeling gir øyeblikkelig-hjelp til personer med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene mottas i akuttpsykiatrisk mottaksenhet, og vil etter en kort observasjonsperiode bli videreført til én av avdelingens fire
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-08-14 - unspecified

Overlege (medisinsk biokjemi) -

Org. nr: - Stillingsident: 4111154182 Presentasjon av stillingen:Ved Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) er det ledig fast stilling for overlege. Avdelingen er den desidert største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge med i alt 10 seksjoner og over 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-08-14 - unspecified

Psykologspesialist/nevropsykolog-habiliteringspsykolog. Psykolog i spesialisering -

Org. nr: - Stillingsident: 4112427604 Presentasjon av stillingen:Ved Seksjon for nevrohabilitering- barn Ullevål, har vi ledig et 1 års vikariat i 90% som spesialist i nevropsykologi/habiliteringspsykolog/psykolog i spesialisering. Det er mulighet for oppøkning og forlengelse av vikariatet, og el
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-08-07 - unspecified

Seksjonsleder til Avansert hjemmesykehus, Barne- og ungdomsklinikken -

Org. nr: - Stillingsident: 4110148371 Presentasjon av stillingen:Ved Avdeling for Barnemedisin Ullevål er det ledig fast stilling i 100% som seksjonsleder ved Avansert Hjemmesykehus for barn (AHS). AHS er en av 8 seksjoner i avdelingen og seksjonsleder er med i avdelingens ledergruppe. Hjemmesykehuset
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-07-23 - unspecified

Helsesekretær -

Org. nr: - Stillingsident: 4109857558 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100 % fast stilling som helsesekretær/sekretær på Ullevål, med mulighet for forlengelse. Avdeling for gastro- og barnekirurgi har aktivitet på fire lokaliteter i Oslo universitetssykehus. Avdelingen driver utredning og
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-07-19 - unspecified

Stipendiat -

Org. nr: - Stillingsident: 4108214759 Presentasjon av stillingen:Det lyses herved ut én 50 % stilling som ph.d.-kandidat for en periode på 6 år innenfor klinisk relatert forskning ved Oslo myelomatosesenter. Stillingsinnehaveren må ha norsk autorisasjon som lege. Stillingen vil være en del av Oslo
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-07-12 - unspecified

Leder for Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering -

Org. nr: - Stillingsident: 4104158273 Presentasjon av stillingen:Vi søker en engasjert leder som ønsker å ta aktiv del i videre strategisk utvikling av det regionale utdanningssenteret i Helse Sør Øst. Du er en utviklingsorientert person med genuin interesse for å legge til rette for spesialistutdanning
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-07-02 - unspecified

HR-konsulent -

Org. nr: 998151775 Stillingsident: 4099403102 Presentasjon av stillingen:Personalformidling er Oslo Universitetssykehus sin interne bemanningsseksjon og er organisert under Oslo sykehusservice. Vi er en operativ enhet med spesialkompetanse innen rekruttering og bemanning.Vi har behov for en HR-konsulent
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-06-19 - unspecified

Spesialbioingeniør -

Org. nr: - Stillingsident: 4098812504 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk biokjemi er den største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge med i alt 10 seksjoner og p.t. over 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet både på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-06-18 - unspecified

Driftstekniker (Automatiker) -

Driftstekniker (Automatiker) - Oslo sykehusservice - VVS Seksjonen, Ullevål. Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-05-17 - unspecified

Kjøkkensassistent/matvert -

Ved Hovedkjøkkenet på Ullevål er det ledig et vikariat som kjøkkenassistent. Kjøkkenassistenten jobber på ulike avdelingskjøkken på Ullevål sykehus og på Radiumhospitalet. Kjøkkenassistenten tilbereder og serverer mat til sykehusets pasienter. Arbeidstid er kl 07.00-15.00, turnus med jobbing
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-05-14 - unspecified

Seksjonsleder radiografi Aker -

Vi søker etter leder ved Seksjon for radiografi Aker.Stillingen inngår i ledergruppen ved Avdeling for Radiografi Ullevål/Aker.Stilling er ledig fra 1. august 2019.Seksjonen tilbyr tjenester innen fagområdene CT, MR, ultralyd, generell radiografi og intervensjon.Radiografene på seksjonen har høy
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-05-04 - unspecified

Konsulent - administrasjon(tolkeformidler), Avdeling for personalforvaltning, Tolkesentralen -

Vi har oppdragsvekst og har en ny ledig fast stilling til vårt team av tolkeformidlere. Oppgavene til en tolkeformidler er varierte, og veksler mellom hektiske oppgaver som koordinering av tolkeoppdrag med kort frist og langsiktige oppgaver med planlegging. Du kommer til å jobbe tett på helsepersonell
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-04-30 - unspecified

Personvernrådgiver -

Stillingen er plassert i Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling og for tiden tilknyttet Avdeling for informasjonssikkerhet. Personvernrådgiver skal bistå personvernombudet med å ivareta forpliktelsene Oslo universitetssykehus har etter personvernregelverket. Personvernombudet rapporterer til leder
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-04-27 - unspecified

Seksjonsleder/bibliotekar -

Seksjonen/Biblioteket har i dag 2,5 årsverk og holder til i Ullevål Hotell i hyggelige, moderne lokaler. Lokalene har også kursrom for pasientopplæring som er en viktig del av bibliotekets aktiviteter. Seksjonen betjener alle sykehusets pasienter og pårørende, kursdeltakere og ansatte som ønsker
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-04-25 - unspecified

Seksjonsleder for kontor -

Medisinsk kontortjeneste er organisert som en egen avdeling i Medisinsk klinikk. Vi er til sammen 95 helsesekretærer/medisinske sekretærer som jobber på poliklinikk, henvisningsmottak og på sengeområder. Avdelingen ledes av en avdelingsleder og er delt inn i 8 kontorseksjoner med seksjonsledere
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-04-11 - unspecified

Operasjonssykepleier, fast 100% -

Vi har ledig 3 stk 100% faste stillinger med tiltredelse umiddelbart eller etter avtale. Kort om oss: Operasjonsavdelingen holder til i eget bygg sammen med resten av Øyeavdelingen på Ullevål. Vi har 6 operasjonsstuer og stor variasjon i pasientgrunnlag og kirurgi. Enheten har døgnberedskap (hjemmevakter
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-04-05 - unspecified

Renholder -

Vi er en seksjon som ivaretar renhold fortrinnsvis på operasjons stuer. Vi er ca 60 ansatte, og jobber 24 timer, 7 dager i uken.Vi jobber tett sammen med pleien, og synes det er flott at vi får bidra til å trygge pasientenes helse.Vi ønsker å knytte til oss dyktige ekstravakter for sommeren 2019,
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-04-05 - unspecified

Vil du jobbe som sommervikar hos oss i sommer? -

Org. nr: 987547243 Stillingsident: 4016549677 Presentasjon av stillingen:Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) er et høyspesialisert tverrfaglig behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i hele Helse Sør-Øst. Voksenenheten har 10 døgnplasser, vi behandler pasienter
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-03-26 - unspecified

Overlege, vikar -

Vi har ledig korttidsvikariat for overlege i radiologi pga. overlegepermisjon ved Seksjon for onkologisk og abdominal radiologi, Avdeling for radiologi Ullevål/Aker i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin.ArbeidsoppgaverDiagnostisk radiologi og non-vaskulær intervensjon.KvalifikasjonerSpesialist
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2019-03-22 - unspecified

Bioingeniør (Ref. nr.: 3179072673) - 0 - 0 NOK Pr. år

Medical and pathology laboratory technicians
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2016-09-11 - Oslo

Kokk (ref.nr. 3171379231) - 0 - 0 NOK Pr. år

Cooks
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2016-09-11 - Oslo

Radiograf (Ref. nr.: 3175129303) - 0 - 0 NOK Pr. år

Medical imaging and therapeutic equipment technicians
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2016-09-11 - Oslo

Sykepleier/spesialsykepleier (Ref. nr.: 3169133953) - 0 - 0 NOK Pr. år

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2016-09-11 - Oslo

Ressurskoordinator (Ref. nr.: 3177824727) - 0 - 0 NOK Pr. år

Accountants
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2016-09-11 - Oslo

Medisinsk operatør (Ref. nr.: 3171483318) - 0 - 0 NOK Pr. år

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2016-09-11 - Oslo

Senior Consultant/Adjunct Professor/Associate Professor of Medicine (ref.nr. 3148449400) - 0 - 0 NOK Pr. år

University and higher education teachers
Oslo University Hospital is a highly specialised hospital in charge of extensive regional and local hospital assignments and the provision of high quality services for the citizens of Oslo. The hospital also has a nationwide responsibility for a number
Oslo Universitetssykehus, Ullevål - 2016-09-11 - Oslo

Koordinator (Ref. nr.: 3150578230) - 0 - 0 NOK Pr. år

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2016-08-18 - Oslo

Sykepleier/psykiatrisk sykepleier (Ref. nr.: 3142911071) - 0 - 0 NOK Pr. år

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus
Oslo Universitetssykehus, Ullevål - 2016-08-18 - Akershus

Sykepleier (Ref. nr.: 3168214088) - 0 - 0 NOK Pr. år

Fast stilling for sykepleier i turnus 35,5 t/uke med arbeid hver 6. helg. Thorax hotellposten er en del av thoraxkirurgisk kjede som består av Hjerte-PO, stepdown, sengepost og hotellpost. Vi ønsker oss en sykepleier med erfaring og interesse for thoraxkirurgi, hjertemedisin og preoperativ
Oslo universitetssykehus, Ullevål - 2016-08-18 - Oslo

Lege i spesialisering (ref.nr. 3157239565) - 0 - 0 NOK Pr. år

Specialist medical practitioners
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på
Oslo Universitetssykehus, Ullevål - 2016-08-02 - Oslo

 
 
nettstedet generert i 7.4350230693817 sekunder