Jobs Notodden kommune - jobbtilbud

På Wypr finner du alle jobbtilbud fra Notodden kommune, Hvilke er tilgjengelig på dette tidspunktet i ditt land. Du kan vise 53 jobbtilbud Notodden kommune.

Pedagogisk rådgiver -

Org.nr.:938583986 Stillingsident: 19/962 Presentasjon av stillingen :Seksjon oppvekst omfatter grunnskoler, kommunale og private barnehager, barnevern, PPT, voksenopplæring og kulturskole i Notodden kommune. Det er 8 grunnskoler i Notodden, med tilsammen 1400 elever. Det er 10 barnehager med tilsammen
Notodden kommune - 2019-08-13 - unspecified

Psykomotorisk fysioterapeut -

UngHelseteamet er en utvidet del av skolehelsetjenesten i Notodden kommune. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er organisert sammen med Åpen barnehage, Støttekontakt og avlastning, Frisklivssentral og Rask psykisk helsehjelp. Tjenesten holder til i Familiehuset sammen med Barnevern og PPT.Kort om
Notodden kommune - 2019-08-13 - unspecified

Virksomhetsleder, vikariat, Hjemmebaserte tjenester -

BeskrivelseVirksomheten omfatter tjenesteområdene hjemmesykepleie og psykisk helse/rus. En fremtidsrettet tjeneste med stor betydning for innbyggerne i Notodden kommune. Den har rundt 90 årsverk som gir tjenester til rundt 500 brukere med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer. Virksomhetsleder
Notodden kommune - 2019-05-25 - unspecified

Psykolog/psykologspesialist, 100%, Rask psykisk helsehjelp -

BeskrivelseRask psykisk helsehjelp (RPH) gir behandlingstilbud til innbyggere over 16 år med angst, lettere til moderat depresjon og søvnvansker. Tilbudet gis gjennom kurs, internettassistert behandling og samtaleterapi basert på kognitiv terapi. RPH teamet består av 3 kognitive terapeuter i tillegg
Notodden kommune - 2019-04-13 - unspecified

Helsefagarbeider 50 %, Haugmotun omsorgssenter -

Kort om stillingenDet er ledig 50 % stilling som helsefagarbeider ved Haugmotun omsorgssenter.Haugmotun omsorgssenter er kommunens største omsorgssenter. Det ble bygget en ny del i 2017 og eksisterende bygg ble renovert. Vi er ett omsorgssenter som har god faglig kompetanse og ett stort tverrfaglig
Notodden kommune - 2019-04-12 - unspecified

Helsefagarbeider 60 % vikariat natt, Haugmotun omsorgssenter -

Kort om stillingenDet er ledig 60 % vikariat natt fra 01.06.2019 til 16.08.2020 som helsefagarbeider ved Haugmotun omsorgssenter. Vikariatet antas å vare fram til og med 31.08.2019 med mulight for forlengelse.Haugmotun omsorgssenter er kommunens største omsorgssenter med god faglig kompetanse og ett
Notodden kommune - 2019-04-12 - unspecified

Nestleder, Barnevernstjenesten -

Kort om stillingenVi har ledig 100% stilling som nestleder i Barnevernstjenesten. Vi har ca. 12,5 fagstillinger og har nå behov for en dyktig nestleder.Notodden og Hjartdal kommune har en felles interkommunal barnevernstjeneste der Notodden er vertskommune. Barnevernstjenesten er organisert i Seksjon
Notodden kommune - 2019-04-12 - unspecified

Sosialkonsulent, 100%, Barnevernstjenesten -

BeskrivelseNotodden og Hjartdal barnevernstjeneste er en interkommunal tjeneste der Notodden er vertskommune. Kommunene har tilsammen et innbyggertall på vel 15000. Vi har dyktige fagpersoner som trenger en ny medarbeider. Vi er organisert etter en spesialistmodell hvor vi jobber i grupper; undersøkelse
Notodden kommune - 2019-04-12 - unspecified

Prosjektleder, innføring av velferdsteknologi -

Kort om stillingenProsjektleder skal bidra til at kommunene Hjatdal, Tinn og Notodden tar i bruk velferdsteknologi slik at innbyggenen og brukeren får løst sine konkrete behov, får bedre trygghet, høyere mestring og derfor kan bo lengre hjemme. Prosjektleder skal sikre at prosjektet gjennomføres
Notodden kommune - 2019-03-16 - unspecified

Virksomhetsleder Barneverntjenesten - Notodden kommune -

Notodden og Hjartdal barnevernstjeneste er en interkommunal tjeneste der Notodden er vertskommune. Kommunene har tilsammen et innbyggertall på vel 15000. Vi har 14 dyktige fagpersoner som trenger en ny leder. Vi er organisert etter en spesialistmodell hvor vi jobber i grupper, undersøkelse og tiltak/omsorg.
Notodden kommune - 2019-02-27 - unspecified

Deltidsstillinger/vikarer, Helse/omsorg, våren 2019 -

Kort om stillingenVi har ledig deltidsstillinger, faste og vikariat, hovedsaklig helg. Det er i tillegg behov for vikarer som kan ta sporadiske vakter, også innen renhold og kjøkken, gjennom året.ArbeidsoppgaverVåre tjenester skal være individuelt tilpasset med fokus på aktivisering og mestring.
Notodden kommune - 2019-01-18 - unspecified

Skatteoppkrever -

BeskrivelseStillingen som skatteoppkrever i Notodden er ledig. Skatteoppkreverstillingen er organisatorisk plassert i økonomiavdelingen som teller ni medarbeidere med ansvar for regnskap, budsjett, innfordring av skatt og kommunale krav, finans mv. Avdelingen ledes av økonomisjef.Kort om stillingenNotodden
Notodden kommune - 2018-12-14 - unspecified

Ergoterapeut ( ref 390 ) - 0 - 0 NOK Pr. år

Optometrists and ophthalmic opticians

Notodden kommune - 2016-09-11 - Telemark

Psykolog/ Psykologspesialist ( ref 391 ) - 0 - 0 NOK Pr. år

Psychologists

Notodden kommune - 2016-09-11 - Telemark

Sosialkonsulenter ( ref 360 ) - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals

Notodden kommune - 2016-09-11 - Telemark

Folkehelsekoordinator ( ref 384 ) - 0 - 0 NOK Pr. år

Nursing professionals

Notodden kommune - 2016-07-15 - Telemark

Fastlegehjemmel - 0 - 0 NOK Pr. år

Generalist medical practitioners

Notodden kommune - 2016-06-01 - Telemark

Helsefagarbeidere - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
I Notodden kommune har vi følgende ledige stillinger;- Rektor/virksomhetsleder, 100 %, Heddal barneskole- Psykolog/psykologspesialist, 100 %, Psykisk helse og rus- Vernepleier/miljøterapeut, 100 %, Tjenesten for funksjonshemmede- Boligledere,
Notodden kommune - 2016-05-22 - Telemark

Boligledere - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals
I Notodden kommune har vi følgende ledige stillinger;- Rektor/virksomhetsleder, 100 %, Heddal barneskole- Psykolog/psykologspesialist, 100 %, Psykisk helse og rus- Vernepleier/miljøterapeut, 100 %, Tjenesten for funksjonshemmede- Boligledere,
Notodden kommune - 2016-05-22 - Telemark

Helsefagarbeider - 0 - 0 NOK Pr. år

Health care assistants
I Notodden kommune har vi følgende ledige stillinger;- Rektor/virksomhetsleder, 100 %, Heddal barneskole- Psykolog/psykologspesialist, 100 %, Psykisk helse og rus- Vernepleier/miljøterapeut, 100 %, Tjenesten for funksjonshemmede- Boligledere,
Notodden kommune - 2016-05-22 - Telemark

Sykepleiere - 0 - 0 NOK Pr. år

I Notodden kommune har vi følgende ledige stillinger;- Rektor/virksomhetsleder, 100 %, Heddal barneskole- Psykolog/psykologspesialist, 100 %, Psykisk helse og rus- Vernepleier/miljøterapeut, 100 %, Tjenesten for funksjonshemmede- Boligledere, 100 %, Enslige mindreårige flyktninger-
Notodden kommune - 2016-05-22 - Telemark

IKT Konsulenter - 0 - 0 NOK Pr. år

Information and communications technology operations technicians
I Notodden kommune har vi følgende ledige stillinger;- Rektor/virksomhetsleder, 100 %, Heddal barneskole- Psykolog/psykologspesialist, 100 %, Psykisk helse og rus- Vernepleier/miljøterapeut,
Notodden kommune - 2016-05-22 - Buskerud

Sykepleier - 0 - 0 NOK Pr. år

I Notodden kommune har vi følgende ledige stillinger;- Rektor/virksomhetsleder, 100 %, Heddal barneskole- Psykolog/psykologspesialist, 100 %, Psykisk helse og rus- Vernepleier/miljøterapeut, 100 %, Tjenesten for funksjonshemmede- Boligledere, 100 %, Enslige mindreårige flyktninger-
Notodden kommune - 2016-05-22 - Telemark

Miljøterapeuter - 0 - 0 NOK Pr. år

Child care workers
I Notodden kommune har vi følgende ledige stillinger;- Rektor/virksomhetsleder, 100 %, Heddal barneskole- Psykolog/psykologspesialist, 100 %, Psykisk helse og rus- Vernepleier/miljøterapeut, 100 %, Tjenesten for funksjonshemmede- Boligledere,
Notodden kommune - 2016-05-22 - Telemark

Vernepleier/ miljøterapeut - 0 - 0 NOK Pr. år

I Notodden kommune har vi følgende ledige stillinger;- Rektor/virksomhetsleder, 100 %, Heddal barneskole- Psykolog/psykologspesialist, 100 %, Psykisk helse og rus- Vernepleier/miljøterapeut, 100 %, Tjenesten for funksjonshemmede- Boligledere, 100 %, Enslige mindreårige flyktninger-
Notodden kommune - 2016-05-22 - Telemark

Psykolog/ psykologspesialist - 0 - 0 NOK Pr. år

Psychologists
I Notodden kommune har vi følgende ledige stillinger;- Rektor/virksomhetsleder, 100 %, Heddal barneskole- Psykolog/psykologspesialist, 100 %, Psykisk helse og rus- Vernepleier/miljøterapeut, 100 %, Tjenesten for funksjonshemmede- Boligledere,
Notodden kommune - 2016-05-22 - Telemark

IKT Konsulent - 0 - 0 NOK Pr. år

Information and communications technology operations technicians
I Notodden kommune har vi følgende ledige stillinger;- Rektor/virksomhetsleder, 100 %, Heddal barneskole- Psykolog/psykologspesialist, 100 %, Psykisk helse og rus- Vernepleier/miljøterapeut,
Notodden kommune - 2016-05-22 - Telemark

Ergoterapeut - 0 - 0 NOK Pr. år

Optometrists and ophthalmic opticians
I Notodden kommune har vi følgende ledige stillinger;- Rektor/virksomhetsleder, 100 %, Heddal barneskole- Psykolog/psykologspesialist, 100 %, Psykisk helse og rus- Vernepleier/miljøterapeut, 100 %, Tjenesten for funksjonshemmede- Boligledere,
Notodden kommune - 2016-05-22 - Telemark

Sykepleier - 0 - 0 NOK Pr. år

unspecified
Notodden kommune - 2016-04-24 - Telemark

Assistent - 0 - 0 NOK Pr. år

Personal care workers in health services not elsewhere classified

Notodden kommune - 2016-04-24 - Telemark

Sosialkonsulenter - 0 - 0 NOK Pr. år

Social work associate professionals

Notodden kommune - 2016-04-24 - Telemark

 
 
nettstedet generert i 3.5002601146698 sekunder